U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

650-682 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 679] [680 - 682]
kavel: 650
[Tiel] Rechten, Coustuymen ende Gewoonten der Stadt Tyel
-Gosinus van Duyn, 1660, 2 delen in 1 band, Tiel, (7), 116, 46 bedrukte pp. Om en om gedrukte en bijgebonden contemporaine lege bladen (voor toevoeging/ aantekening). In perkamenten band met gekalligrafeerde rugtitel.-

verkocht € 200.00
kavel: 651
[Alkmaar] Kronyk der Stad Alkmaer
-Kronyk der stad Alkmaer, met desselfs omgeleegene dorpen, Heerlykheeden, en Adelyke gebouwen; waar in verhaald worden de voornaamst Oorlogen, en onlusten der Knmers, en Westvriesen (...), Amsterdam, E. en J. Visscher, H. Bosch, S. Schouten en te Leyden, J. van der Deyster, 1725. (10),544,(12) pp. 8vo. Wat robuust gebonden in 19de-eeuwse halfperkamenten band met vernieuwde schutbladen.-

verkocht € 50.00
kavel: 652
Beschryvinge der Stadt Heusden,
-Waar in het begin, aanwasch en tegenwoordige staat dier Stadt verhaalt worden (...) Jacobus van Oudenhoven. Amsterdam, Jan Hartig, 1743. Kl. 4to, half-leer, titel op rug in goudopdruk, titel in rood en zwart en vignet in kopergravure.-

verkocht € 300.00
kavel: 653
[Den Bosch] Histoire du Siege de Bolduc
-et de ce qui s'est passé es Pais Bas Unis. l'an 1629. Faicte Francoise du Latin de Daniel Heynsius. Leiden, Elzevir, 1631. Klein folio (30,5 x 21 cm.), flexibel perkament, allegorisch frontispice met titel, (6),212,(4) pp. met 2 uitslaande kaarten en 8 plattegronden, vestingen en een kaarten op 3 dubbele en 5 enkele bladen, alle in kopergravure. Aant. in potlood en ex libris.-
€ 450 - € 600
kavel: 654
[Opticaprenten] Delft; Delfshaven
-Vue vers la porte de Rotterdam à Delft. G.B. Probst, gegraveerd door G.G. Winckler, ca. 1770. Origineel gekleurde kopergravure, 4-talig onderschrift. Ingelijst met passe-partout achter plexiglas. Gravure 33 x 43 cm. Lijst 59 x 69 cm. Aan de achterkant is een lampje ingewerkt met stekker en schakelaar (niet functionerend) + Gesigt tot Delftshaven na de Maest. Probst. Augsburg, ca. 1770. Origineel oudgekleurde kopergravure, onderschrift in 4 talen. Ingelijst met passe-partout achter plexiglas. Gravure 30 x 40 cm. Lijst 53 x 61 cm.-

verkocht € 120.00
kavel: 655
[Ets, droge naald] Delfshaven
-Marius Janssen (1885-1957), gezicht vanaf het water op kade met woningen, de waterpoort, een pakhuis, een kerk, verder een paar schepen en brug met molen op achtergrond. Ets, droge naald op papier, 1924. Ingelijst met passe-partout achter plexiglas. Ets 25 x 41 cm. Lijst 51 x 66 cm. Toegevoegd: Gezicht van de overstrooming der sluis te Delfshaven. 1775. Kopergravure door N. v.d. Meer naar H. Kobell. Wed. Loveringh en Allart. Amsterdam, ca. 1775.-
€ 60 - € 100
kavel: 656
[Den Bosch] Silva-Ducis aucta et renata
-of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s'Hertogen-Bossche. Jacob van Oudenhoven. Den Bosch, Jan Scheffers, Jacomina van Oudenhoven, Weduwe van Isaac van Dockum, 1670. Samengebonden met: Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden (...) mitsgaders alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen (...). Idem, 1670 (twee werken in een band).-
€ 100 - € 200
kavel: 657
Beschryving der Stad Oudewater;
-Waarin aangetoont word der zelver herkomst uit het Uitrechtse Bisdom, overgang tot de Graaflykheid van Holland (...) mitsgaders der zelver voorrechten, regeeringsvorm en droevige lotgevallen (...) als mede de handvesten, privilegien en octroyen (...) alles byeen verzamelt, opgestelt en in 't licht gegeeven door de thans in dienst zynde Bailjuw, Dykgraaf en Schout der zelfde Stad. Delft, Reinier Boitet, 1747.-

verkocht € 350.00
kavel: 658
[Enkhuizen. Geschiedenis & handvesten] Historie der vermaerde Zee- en Koop-Stadt Enkhuisen
-vervaetende haere herkomste en voortgangh. Mitsgaders verscheide gedenkwaerdige geschiedenissen aldaer voorgevallen. Geeraerdt Brandt. Den tweeden druk met een vervolg vermeerdert door Sebastiaan Centen. [2 delen in een band]. Hoorn, Jacob Duyn, 1747. Halfleer, klein 4to, geïllustreerd frontispice door H. Barij, titel in rood en zwart, vignet in kopergravure met zicht op Enkhuizen; de tweede titel: Vervolg der historie (...) die (...) door geheel Westvriesland en het Noorderquartier gebeurt zyn, met vignet Enchuysen. Idem.-

verkocht € 80.00
kavel: 659
[Groningen] Beknopt Kronykje van Groningen ende Ommelanden
-Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI, Groningen, Joannes Cost, 1727. (16), 130 pp. 8vo, in perkament met handgeschreven rugtitel. Net exemplaar. -

verkocht € 100.00
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 679] [680 - 682]