U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Resultaten

veiling / Veiling 23, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie. / 650-683 Amsterdam
[653] [654] [655] [656] [657]
kavel: 655 verkocht € 130.00

[Manuscripten & documenten] Verzameling van meer dan 30 diverse items 1755-1934,

één document op perkament, voor het overige op papier, bestaande uit volledig handgeschreven documenten en met pen ingevulde, voorgedrukte formulieren, diverse formaten.
Het perkamenten document is gedateerd "9 maij 1776" en heeft betrekking op de veiling van "Een huys, agterhuys en hunne erven staande en gelegen in de Binnenbrouwersstraat aan de Oostzijde, tusschen de Haarlemmerdijk en Brouwersgragt" (met papieren kleinzegel). Het oudste document (1755) is een voorgedrukt verklaringsformulier m.b.t. een huwelijk, ondertekend door het stel (exact zo'n zelfde document is gedateerd 1791). Een handgeschreven brief gedateerd Amsterdam, 24 oktober 1843, handelt over de benoeming van Jean Jacques Grandpré Molière en Albert Willem ten Cate tot boekhouders van het [fregat]schip Het Schoon Verbond ter vervanging van J.J. Voûte [zie uitgebreide documentatie over dit schip op de website Stichting Maritiem-Historische Databank]. Voorts bevinden zich in de verzameling twee vrijwel identieke voorgedrukte formulieren met fraaie typografie m.b.t. te betalen "Heerengeld" voor twee "Huyselyke Dienstbodes" uit 1796 (in zwart gedrukt) en 1801 (in rood gedrukt); een "Huurcedulle" uit 1842 m.b.t. de huur van een huis "Op de Oud. Zijds Voorburgwal 2de Huis van de Barberstraat No. 1997" (kosten 550 gulden per jaar); een "Memorie van papieren en bewijzen van eigendom van een huis, & erve staande en geleegen binnen deeze stad Amsterdam op de Haarlemmerdijk tussschen de korte Princegracht en binnen Brouwersstraat" (laatste bijdrage gedateerd 1819); een brief van 15 bewoners van Kalverstraat nummers 56-82 aan Burgemeester en Wethouders met de klacht "Dat een der hinderlijkste openbare urinoirs in deze stad zeker is dat in de Duifjessteeg, tussen Kalverstraat en Rokin" (1898); een "Lijst der uitgegeven consenten voor de korte jagt" en "(...) voor de visschery" (1815, met ca. 100 namen); een ongebruikt gelithografeerd "eere-diploma" van het Spiritistisch Genootschap Veritas (opgericht in 1869); meerdere handgeschreven kwitanties; meerdere doop- of huwelijks- of overlijdensdocumenten; de jongste twee documenten (1934) handelen over een bridge-tournooi georganiseerd door het Algemeen Handelsblad. (totaal 30+)
  Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS   Highslide JS