Beheer

200-343 Old Books: Lots 200 - 343

Auction 9
SOLD €700,00
LOT 200
€250,00 - €400,00
Album Amicarum Jacoba and Lutske Scheltema 1783

Franeker, 1783. Oblong, leather with gilt decorations. Two albums of the Lutske Scheltema sisters, with 27 written pages, 2 of which are drawings - and Jacoba Scheltema, with 26...

Auction 9
PASSED
LOT 201
€950,00 - €1500,00
Beschryving van het Keyserryk van Marokko

behelsende De aart en eygenschap mitsgaarde de situatie van het voorschreve land. Item de Zeeden, Gewoonten (..) Vermeerdert met een Reys-beschryving, door den Kapiteyn Ronald...

Auction 9
PASSED
LOT 202
€200,00 - €300,00
Echte berichten van den Akkerbouw der Oostersche Volkeren

Ter op heldering (..) uit de oostersche Reisbeschryvingen. H.C. Paulsen, met voorrede J. L. Mosheim. With 4 copper engravings. Leyden, Johannes le Mair, 1762. 66, 287, 14 p. 4to, vellum.

Auction 9
SOLD €160,00
LOT 203
€80,00 - €150,00
De Amstelstroom in zes zangen

N.S. van Winter. Amst., P. Meyer, 1755. (32), 4to, 207 p. with engr. title-p., titelvignette, folded map and several vignettes. Contemporary half leather. Good copy.

Auction 9
SOLD €1500,00
LOT 204
€1250,00 - €2500,00
[Tirion] Beknopte Atlas, van omtrent honderd Plattegronden der voornaamste Vestingen,

Kasteelen en Steden van Europa en byzonder van de Nederlanden en Eenige Kolonien. Te Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen, by de Compagnie van Boekverkopers. [ca. 1760]

Auction 9
PASSED
LOT 205
€800,00 - €1600,00
Ouresiphoites (Greek types) Helveticus, sive itinera Alpina tria: in quibus incolae, animalia, plantae, montium altitudines barometricae,

This item contains no English description. See the Dutch description: Coeli & Soli temperies, Aquae Medicatae, Mineralia, Metalla, Lapides figurati, aliaque fossilia; &...

Auction 9
SOLD €150,00
LOT 206
€100,00 - €200,00
Lot with 6 maps, WW I map (Leeuwarden) 17th and 18th centuries

Friesland, province map, in frame, 18th century, Frisia Occ., Hondius, framed, 1630, Frisia Occ., Merian, 1650, Leverden (Leeuwarden), Priorato, 1670, Schooterlandt, Schotanus,...

Auction 9
SOLD €240,00
LOT 207
€200,00 - €300,00
Jacob Cats- Alle de Wercken, soo Oude als Nieuwe

Daniel van den Dalen, Francois Halma, Wed. van A. van Someren, 1700. (34), 666, (10) and (24), 608, 61 (1) p. Folio, half leather. Lower and upper side prof. restored. With numerous...

Auction 9
PASSED
LOT 208
€800,00 - €1200,00
Prosperi Alpini. De Plantis Aegypti Liber. Cum Observationibus & Notis Ioannis Veslingii

equitis in Patavino Gymnasio Anatomiae & Pharmacie Profesioris Primarij. Accessit Alpini de Balsamo Liber. Editio altera emendiator. Patavii MDCXL. Typis Pauli Frambotti. [Prosper...

Auction 9
SOLD €110,00
LOT 209
€100,00 - €200,00
Alle de Gedichten van J. Antonides vander Goes.

Hier by komt het Leven des Dichters. Te Amsterdam. By Nicolaas ten Hoorn, 1714. 3rd edition.

Auction 9
SOLD €70,00
LOT 210
€70,00 - €140,00
De Gardes d'Honneur. In vier zangen door D.H. Ten Kate Van Loo.

In 's-Gravenhage, bij Johannes Allart. MDCCCXV (1815). Orginal blue cased binding, 8vo. engraved front., folding plate (P10) and vignette (P4) by Reinier Vinkeles. XVI,132 p....

Auction 9
SOLD €130,00
LOT 211
€50,00 - €100,00
Leven en Bedryf van Willem Henrik. Arnoldus Montanus.

't Amsterdam By Ian Zwol, 1677. Vellum, 16mo. Engr. front. by J. Kip. (6), 648 p. and 4 folding prints.

Auction 9
PASSED
LOT 212
€100,00 - €200,00
Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen. (4 volumes)

by Mr. Jacobus Scheltema. Te Amsterdam, bij Hendrik Gartman, 1817. 4 vols. in original cased bindings, 8vo. 413, 404, 474, 398 p., paper title on spine. Sticker of Volksbibliotheek...

Auction 9
SOLD €7500,00
LOT 213
€7500,00 - €12500,00
Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, (37 bindings + 1 binding: Kortbegrip)

volgens het samenstel van den Heer linnaeus. met naauwkeurige afbeeldingen. Te Amsterdam, By F. Houttuyn en J. van den Burgh. MDCCLXI-MDCCLXXXV (1761-1785). 3 sections in 37 vols....

Auction 9
PASSED
LOT 214
€150,00 - €300,00
Batavische Arcadia. Johan van Heemskerk en [Caspar Barlaeus], By Gerrit Jansz. Amsterdam. 1647.

Batavische Arcadia, waar in, onder 't loof-werck van liefkooserytjes, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't oud Batavien, vryheydt der Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders...

Auction 9
SOLD €850,00
LOT 215
€850,00 - €1500,00
Jonas Hanway's nieuwe en wetenswaerdige reizen, eerste deel behelzende deszelfs reize van London door Rusland nae en in Persie

- byzonder in de provincien leggende aen de Kaspische Zee, Gedaen in de jaeren MDCCXLIII en MDCCXLIV. Izaak en Johannes Enschede Jan Bosch 1755. (4), engr. title-p., 438 (4) +...

Auction 9
SOLD €125,00
LOT 217
€125,00 - €250,00
Wenckebach's Amsterdam

-104 facsimiles of pen drawings. Toelichtingen bijeengezocht door H. Rowaan. Amsterdam, 1970. With 1 etching. Loose leaves in jute cassette which is sl. waterstained, otherwise...

Auction 9
SOLD €60,00
LOT 218
€60,00 - €90,00
Opgravingen in Amsterdam

Dienst Publieke Werken /Amsterdams Historisch Museum Fibula-Van Dishoek, Haarlem. 1977, 524 p., artificial leather with dust wr., except for tiny tears in dust wr. in perfect...

Auction 9
PASSED
LOT 219
€280,00 - €460,00
De gevallen van Robbert Ridder, Bygenaamd van Beauchéne (...).

"Door den Heer Le Sage." Amst., Steven van Esveldt, 1757, (8), 424 p., 6 engr. plates, modern blind-stamped morocco with ribbed spine.

Auction 9
SOLD €160,00
LOT 220
€160,00 - €300,00
Ordonnancies - meer dan 70 verordeningen/placaten met betrekking tot Denemarken. 1802-1810

Small 4to., leather binding, marbled endpapers. Text is in Danish and the "plakaten en ordonnancien" are predominantly published in Copenhagen and a few of them in Kiel,...

Auction 9
SOLD €130,00
LOT 221
€100,00 - €200,00
Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter

... Beschreven door Gerard Brandt, te Amsterdam, voor Waesberge, Boom en Goethals, MDCCI [1701]

Auction 9
PASSED
LOT 222
€3000,00 - €5000,00
Orbis Terrae Compendiosa Descriptio Quam ex Magna Universali Gerardi Mercatoris [...] MDLXXXVII

Twin-hemispherical world map. Jodocus Hondius, 1609. Amsterdam. French edition from L'Atlas Ou Meditations Cosmographiques De La Fabrique Du Monde ... Handcoloured copper engraving.

Auction 9
PASSED
LOT 223
€500,00 - €800,00
Tirion. Hedendaagsche Historie. Zeeland in 2 vols.

Hedendaagsche HISTORIE of TEGENWOORDIGE STAAT van ALLE VOLKEREN XIXde en XXste deel Vervolgende de Befchrijving der Vereenigde NEDERLANDEN En wel in 't byzonder handelende van...

Auction 9
SOLD €60,00
LOT 224
€60,00 - €120,00
Kuyper Wereld-Atlas

-voor Kantoor en Huiskamer. Amsterdam, G.L. Funke, 1880. Complete with 100 maps. 8vo, 20 x 14 cm. Cover strengtened on inside, otherwise good copy.

Auction 9
SOLD €70,00
LOT 225
€50,00 - €100,00
Twee hondert modellen, Voor de Lief-hebbers van Hoven en Thuynen.

Zeer dienstigh om alderley Bloem-perken, parterres of loof-wercken te leggen (..) Amsterdam, Marcus Doornick, 1675. (2), 53 p. (43-96).

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 226
€60,00 - €120,00
naauwkeurig verhaal van een Reys Door Portugijsen uyt Indien gedaan na Soez

-in de Jaaren 1540 en 1541. Behelzende de gelegentheyd van Socatora; en de Kusten aan beide sijden der Roode Zee, (..) In 't Portugijs beschreven door Don Johan de Castro, en daar...

Auction 9
SOLD €520,00
LOT 227
€250,00 - €500,00
[Peepshow] Vrijmetselarij

France-Maçons Freimaurer Loge. Ca. 1780, with 6 plates 16 x 21 cm. All original, in later show-box, 60x19x22 cm., covered in 19th century wallpaper. Different scenes in the lodge...

Auction 9
SOLD €200,00
LOT 228
€100,00 - €200,00
[Peepshow]

Water party at the fountain. Scene in 6 plates, ca. 1780. 3 original plates and 3 plates that were added at a later stage + Arrival in a small town with 6 plates, 2 of which were...

Auction 9
SOLD €1400,00
LOT 229
€1250,00 - €2500,00
Het Groote Tafereel der Dwaasheid

Vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare 1720. With 72 full-p. and double-p....

Auction 9
SOLD €200,00
LOT 230
€200,00 - €400,00
Verbael gehouden door de Heeren

H. van Beverningk, W. Nieupoort ...als Gedeputeerden ...van de Heeren Staeten Generaal der Vereenigde Nederlanden aen de Republyck van Engelandt ... In 's-Gravenhage, by Hendrick...

Auction 9
SOLD €130,00
LOT 231
€125,00 - €250,00
[Philosophy] Rousseau and Voltaire. total 2.

1. Les Pensées de J.J. Rousseau, Citoyen de Genève, à Amsterdam, 1764 and 2. Verhandeling over de misdaaden en straffen [...][Beccaria, Cesare] waar by de verklaaring op dit werkje...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 232
€100,00 - €200,00
[Ordonnances] Ordonnancie ende Maniere van Procedeeren voor den Geregte der Stad Amsterdam

Gecorrigeert en geamplieert [...] verder nog diverse instructies, ordonnancies en reglementen o.a. voor de Weeskamer, Houwelykse Zaken, Assurantie en voor de Kamer van de Desolaate...

Auction 9
SOLD €65,00
LOT 233
€60,00 - €120,00
Amsterdamsche Secretary, bestaande in Formulieren

van Scheepenen-kennissen, Quytscheldingen, Schatbrieven en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden... t'Amsterdam, by Gerrit Bos, 1737.

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 234
€100,00 - €200,00
Daniel Willinks Amsterdamsche Tempe,

of Nieuwe Plantagie begrepen in twee boeken. Nevens Den Amstelstroom. met kopere platen. te Amsterdam. By Hendrik van de Gaete, 1712.

Auction 9
SOLD €200,00
LOT 235
€150,00 - €300,00
De merkwaardigste Nederlandsche Zeereizen,

zedert den jare 1594 voor de Vaderlandsche Jeugd door J.A. Oostkamp. met platen. eerste en tweede deel. Te Amsterdam en Leeuwarden bij Beijerinck en Suringar. [1825].

Auction 9
SOLD €110,00
LOT 236
€100,00 - €200,00
Lot with Daniel Raap 3x and 2 others. Total 5

Pertinent verhaal uit Amsterdam van het geen gebeurd is by de Begraaffenis van den beruchten Porceleinkooper Daniel Raap, op den 15 en 16 january 1754 te Utrecht by Hendrik vander...

Auction 9
SOLD €50,00
LOT 237
€50,00 - €100,00
Oeconomia Temporum Demonstrata a Wilhelmo Momma

Hamburgensi, nunc apud Lubecam V.D.M. defensa a.d. 9. Sept. 1652. in Academia Lugdunensi. Lugd. Batavorum [Leiden] apud Felicem Lopes de Haro. 1668.

Auction 9
SOLD €330,00
LOT 238
€200,00 - €300,00
Sea Shells

Monographie des Genres Galatea et Fischera par A.C Bernardi, Paris, Tinterlin, 1860 (with 10 plates, 1 of which is not numbered and 7 are coloured) + Systematisches Conchilien-Cabinet...

Auction 9
SOLD €190,00
LOT 239
€80,00 - €130,00
Travel reports Java and Persia

Beknopte beschrijving van den veldtocht op Java in 1811. Hertog van Saksen Weimar, Amsterdam, Published by A. Zweesaardt, 1811. With eight folding maps, including a map of the...

Auction 9
PASSED
LOT 240
€100,00 - €140,00
Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen

Ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Amsterdam, De Wed. M.H. Helmig, 1831. Complete series in three parts. Each book has a coloured ill. Marbled...

Auction 9
PASSED
LOT 241
€200,00 - €250,00
Beschryving der stad Oudewater

Waar achter gevoegt zyn, de Handvesten, Privilegien en Octroyen (..) Delft, Bailjuw, Dykgraaf en Schout. Gedrukt by Reinier Boitet, Stads Drukker, 1747. 588p. With 6 folding prints and maps. Vellum.

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 242
€110,00 - €150,00
De Bron. Onmisbaar handboek voor alle standen.

Bevattende eene verzameling van verschillende proefondervindelijke kundigheden, over landbouw, tuinen, bosschen (..) Opgehelderd door meer dan 1200 afbeeldingen en figuren. C....

Auction 9
SOLD €1100,00
LOT 243
€350,00 - €700,00
Andreas Vesalius (1514 – 1564)

Anatomische Erklärung der Original-figuren von Andreas Vesal samt einer Anwendung der Winslowischen Zergliederungslehre in sieben Büchern. Ingolstadt Anton Uttenthouer 1783, (20),...

Auction 9
SOLD €220,00
LOT 244
€70,00 - €120,00
Recipe book

Recipe book with handwritten recipes, ca. 1850. Hc, first and final pages marbled, lacks spine + Nieuw Burger-keukenboek. Voorschriften voor het gereedmaken van alle geregten die...

Auction 9
PASSED
LOT 245
€4000,00 - €6000,00
Guicciardini, L. Beschryvinghe van alle de Neder-landen;

anderszins ghenoemt Neder-Duytslandt. Overgheset i.d. Nederduytsche spraecke, d. C. Kilianum. Nu wederom met verscheyden Historien ende aenmerck. verm. ende verciert d. P. Montanum....

Auction 9
SOLD €65,00
LOT 246
€60,00 - €120,00
[Idioms] Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze

verklaard en opgehelderd door A. Fokke Simonsz. Amst., Ten Brink & De Vries, 1831, 2nd ed., (6), 257 p., engr. title-p. and 6 engr. plates, simple contemporary cardboard (contents...

Auction 9
SOLD €125,00
LOT 247
€125,00 - €175,00
Dessertatio practico Medica Inauguralis de Febribus in Genere Josphus Wilhelmus Raupp

Andreas Coster, Leiden, 1773. (6), 37, (9)p. 4to, calf leather, gilt-stamped.

Auction 9
PASSED
LOT 248
€125,00 - €250,00
Gevallen van Friso. koning der Gangariden en Prasiaten

in 10 books. Willem van Haren, Dirk Onder de Linden, Amsterdam 1758. (42), 272, (50)p. 4to, leather (sl. damaged along edges and spine). With page-sized copper engraving by van...

Auction 9
PASSED
LOT 249
€60,00 - €100,00
Manuscript

18th century, Germany. Prayer book 292p. With the occasional ornament in the text. Gilt and decorated with small relief circles on side. Binding damaged along spine.

Auction 9
SOLD €110,00
LOT 250
€40,00 - €70,00
Digtkunstige werke door Jan Zoet, Amsterdammer

Amsterdam, Hendrik and Gerrit Bosch, 1719. (22), 392, 58 p. 8vo. In vellum binding. With copper engr. frontisp., portrait of Zoet and folding map of 'de Oranjezaal'.

Auction 9
PASSED
LOT 251
€400,00 - €700,00
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien

Seedert de Overdraght der Heerschappye van Kaizer Kaarel (..) Met het vervolgh tot het einde van der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. With 21 ills. 3rd ed. Amsterdam, Johan...

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 252
€80,00 - €150,00
[Freemasons] Eeuwfeest-rede

Jubelrede, op den vijftigsten verjaardag van de grondvesting der vrije metzelaarij in Holland (..) Willem Holtrop, Den Haag, Gedrukt op kosten der Groote Loge, 1809, 92p.

Auction 9
PASSED
LOT 253
€80,00 - €130,00
Le Diable Boiteux

Par Mr. Le Sage, nouvelle ed. avec les entretiens serieux et comiques des Cheminees de Madrid. Et les Bequilles Dudit Diable. 2 vols. Amsterdam et Leipzig, Arkstee & Merkus,...

Auction 9
SOLD €250,00
LOT 254
€360,00 - €450,00
Het oude Goudtsche kronycxken

Of Historie, van Hollandt, Zelandt, Vrieslandt en Utrechts (..) Hystorie door Petrus Scriverius. Amsterdam, Ian Hendricksz Boom et al, 1663, 280p. With 36 copper engravings.

Auction 9
PASSED
LOT 255
€60,00 - €100,00
Histoire des Inquisitions

Ou l'on rapporte l'origine & le progres de ces Tribunaux, leurs variations, & la forme de leur Jurisdiction. Cologne, Pierre Marteau, 1759. Tome I & II, (6), ii,488...

Auction 9
SOLD €260,00
LOT 256
€125,00 - €250,00
T Lof der Sotheit

Speelwijs beschreven door Erasmium Rotterdamum (Erasmus 1467-1536), Amsterdam, Joost Hartgers, 1646. 219, (9) p. 8vo, vellum. Lacks endpapers.

Auction 9
SOLD €160,00
LOT 257
€90,00 - €150,00
Gemengelde Parnas-loof

-bestaande in verscheidene soort van gedichten, Zo ernstige als Spot-dichten, tweede dr. Vermeerdert met den Oorlog der Philisophen. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1716. (8),416,(16),(6),76p....

Auction 9
PASSED
LOT 258
€50,00 - €80,00
Historiettes sur la Physique

Ou nouveau Cours de Physique experimentale, par L. Luttemin. Paris, Ch. Schwartz et al. Gagnot, Angers, 1836. 300 p. With 4 copper engravings, one of which is themed "Ice...

Auction 9
PASSED
LOT 259
€80,00 - €200,00
[Ordonnances] Utrecht 18th and early 19th century, lot 10 x

Ordonnancie op Impost van 't Ooft, 1747. Ampliatie ... aangaande het Verhuuren en Bewoonen der kleyne Wooningen, 1766. Ampliatie ...Wegens 't Bezien Ampt van de Varkens, 1762....

Auction 9
PASSED
LOT 260
€80,00 - €200,00
[Ordonnances] Utrecht 18th and early 19th century, lot 10 x

Extracten uit de Resolutien ...Raakende de Arbeidsloonen van de Vischgrommers, 1789. Ordonnancie op het Bezien-Ampt van de Verkens, 1639. Extract uit Resolutien op de Dragers,...

Auction 9
PASSED
LOT 261
€80,00 - €200,00
[Ordonnances] Utrecht 18th and early 19th century, lot 10 x

Ordonnancie Jegens den Voorkoop en het Opkoopen van Granen en andere Eetbare Waren, 1770. Decreet waarby is vastgesteld om binnen zekeren bepaalden tyd geen Honden te laten loslopen,...

Auction 9
PASSED
LOT 262
€80,00 - €200,00
[Ordonnances] Utrecht 18th and early 19th century, lot 10 x

Publicatie (ter voorkoming van) Brand, 1765. Publicatie wegens het houden van Maandelyksche Bedestonden, 1782 en 1784, Publicatie ...door verscheyde klagten, ook beginselen van...

Auction 9
PASSED
LOT 263
€80,00 - €200,00
[Publications - announcements] late 18th and early 19th century. lot 4x

1. Vryheid, Gelykheid, Broederschap. De Representanten des Volks van Vriesland, te Leeuwarden, by P. Bransma, 1796; proclamatie 95 x 44 cm., several tears, text complete. 2. Aan...

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 264
€80,00 - €200,00
[Publications - Announcements] late 18th century, early 19th century. lot 6 x.

1. Alzo sedert eenigen tyd herwaards verscheide klagten zijn voorgekomen over de gevorderd wordende Vragt-Loonen door de respective Veer-Schippers van deze Stad .., Geelvinck de...

Auction 9
SOLD €220,00
LOT 265
€200,00 - €400,00
Konstantinopel Zooals het is en de Turken, zoo als zij zijn

Een Tafereel naar het leven. Georg Wilhelm von Lüdemann (1796-1863) Leeuwarden, Steenbergen van Goor, 1827. viii, 301 p. With lithogr. frontisp. by Burggraaff. Half leather.

Auction 9
SOLD €160,00
LOT 266
€120,00 - €300,00
Journal du Voiage du Chevalier Chardin

en Perse et aux Indes Orientales, par la Mer Noire et par la Colchide. Qui contient le Voiage de paris a Isphahan. Amsterdam. Jean Wolters & Ysbrand Haring, 1686.

Auction 9
SOLD €125,00
LOT 267
€125,00 - €250,00
Verhandeling over de Legerziekten, behelzende eene beschryving van de oorzaaken, (total 3 vols.)

aart, voorbehoeding en geneezing der ziekten (...) door den Heere John Pringle, M.D., naar den laatsten druk, uit het Engelsch vertaald (...) beschryving der Hospitaalen, door...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 268
€100,00 - €200,00
Cornelis Redelykheid bestraft.

of deszelve zo genoemde beoordeeling en wederlegging van het vertoog, nopens de aloude metselwerken (...) met bladvolgende aanmerkingen beantwoord door Cornelis Johannes Krayenhof,...

Auction 9
PASSED
LOT 269
€150,00 - €300,00
[Saints' Lives Women] Kort Begryp des levens ende der deughden vande weerdighe Joanna van Randenraedt

Geestelyke dochter onder de bestieringe der Societeyt Iesu door eenen Priester der selve Societeyt, Antwerpen, Augustinus Graet, 1690.

Auction 9
PASSED
LOT 270
€200,00 - €400,00
Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap

der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam, by Reinier Arrenberg, 1774. [2 vols.]. The first vol. contains articles of, for example, Lambertus Bicker, about: Rivierkundige...

Auction 9
PASSED
LOT 271
€100,00 - €200,00
[Dissertation] Dissertatio Medica Anatomico-Pathologica Inauguralis siatens Expositionem Hepatis ejusque Morbos,

quam favente supremo numine ex Auct. Magn. Rect. Petri Luchtmans (...) pro Gradu Doctoratus (...) Joannes Houtman Th. Fil. Vespensis. Trajecti ad Rhenum [Utrecht], ex officina...

Auction 9
SOLD €340,00
LOT 272
€200,00 - €400,00
[Saints' Lives Women] Leven ende Deughden van de Weerdighe Agnes van Heilsbagh (and 2 others)

Gheestelycke dochter onder de bestieringhe der Societeyt Iesu. Door eenen Priester der selve Societeyt. Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1691.

Auction 9
PASSED
LOT 273
€200,00 - €400,00
Dierkundige beschouwingen, eeniger soorten van zeldzame dieren, door naauwkeurige beschryvingen, afbeeldingen en verhandelingen opgeheldert.

vertaald, met aanmerkingen verrykt en thans opnieuw in 't licht gebragt. [Pallas, Peter Simon en vert. Pieter Boddaert] te Rotterdam by J.J. Meyneken. [1793]

Auction 9
PASSED
LOT 274
€175,00 - €325,00
Schatkamer der Nederlandsse Oudheden;

of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kastelen (...), Gewoontens en Lands wysen. Vervierd met LX Verbeeldingen ... geteekend door Roeland Rochman. t'Amsterdam by Pieter de Coup, 1711.

Auction 9
PASSED
LOT 275
€175,00 - €300,00
Cl. Bruins' Noordhollandsche Arkadia

verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker en verciert met printverbeeldingen. t'Amsterdam, by Evert Visscher, 1732.

Auction 9
SOLD €180,00
LOT 276
€175,00 - €325,00
De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. Total 4 volumes

Vol. I in drie boeken, door de Geleerden Heer Petrus Cunaeus, Vol. II Onder de Wet der Ceremonien en Dienstbaar Jerusalem. Vol. III Onder de Priesterordening... and Vol. IV Handelende...

Auction 9
SOLD €800,00
LOT 277
€800,00 - €1400,00
Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten,

ghepubliceert in de landen van herwaerts-ouer, van weghen der Keyserlicker en Conijnglicker Majesteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorsaeten. Te Gendt, by Ian van den Steene, 1559.

Auction 9
PASSED
LOT 278
€300,00 - €600,00
De Vogelwereld. Handboek voor liefhebbers

van kamer- en parkvogels, by A. Nuyens. Two volumes in one binding with 300 pictures [on 48 plates] in chromolithograph. Groningen, Wolters, 1886.

Auction 9
PASSED
LOT 279
€125,00 - €250,00
Henry Baker (1698-1774) Het Mikroskoop

Nuttig Gebruik van het Mikroskoop of Handleiding tot Nieuwe Waarneemingen omtrent de Configuratiën en Krystallen der Zouten, ede Takschieting der Metaalen, de Vorming van de Edele...

Auction 9
SOLD €130,00
LOT 280
€100,00 - €200,00
La Medecine Pittoresque. Musee Medico-Chirurgical

avec un texte explicatief etendu, [part I and III in one vol.]. Paris, au bureau de la medecine pittoresque, 1834.

Auction 9
SOLD €160,00
LOT 281
€80,00 - €120,00
Eerste beginselen der Kruidkunde

Amsterdam, J.W. Elwe, 1810. Vols. I-III. 46, 83, 76 p. + 130 + 128 (pages numbered) p. 8vo. 42 handcoloured lithogr. in total.

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 282
€80,00 - €140,00
[Bookbinding]

Two beautifully decorated bindings 'crimpson calf' dedicated to miss Sophia Enthoven, Rotterdam. The first binding was offered on 29 February 1856 by the Rotterdamsche Afdeeling...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 283
€75,00 - €125,00
[Freemasons] Frederik, Prins der Nederlanden,

President der Kamer van Administratie der O.U.M.V.M. gevestigd in het Koninkrijk der Nederland: (..) 1858. Diploma van G.L.J. van der Vlucht, s'- Gravenhage, 1858. Vellum. Signed...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 284
€100,00 - €200,00
[Astrology] De Goudmyn van Docter Ludeman and 2 others. Total 3.

De Goudmyn van Docter Ludeman of Bloenhof van Astrologische Geheimen; rakende de driejaarigen Orange-Oorlog van 1785, 1786 en 1787, [F.L. Kersteman], Arnhem, Alkmaar, Amsterdam...

Auction 9
PASSED
LOT 285
€75,00 - €150,00
Prof. D.J. van Lennep - Historia Antiqua Univers: Viri Celeberrimi

1805, handwritten dictate written by Henricus Franciscus Thyssen (1787-1830), professor in medicine at the Atheneum Illustre (UVA), Amsterdam. Neatly written in 367, 55 p.

Auction 9
SOLD €150,00
LOT 286
€70,00 - €120,00
Leiden voor 300 jaren en thans

Photolithographic image of a 1578 plan (..) W. Pleyte, Leiden, E.J. Brill, 1874. With 61 double-p. & single-p. plates, cards & facs. Folio, vellum with gilt coat-of-arms...

Auction 9
SOLD €120,00
LOT 287
€100,00 - €200,00
Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de La Sainte Russie

commentée et illustrée de 500 magnifiques gravures par Gustave Doré (1832-1883). Paris, J. Bry Ainé, 1854, 207 p. In orig. half cloth with marbled sides.

Auction 9
PASSED
LOT 288
€200,00 - €400,00
[Manuscript] Groningen, 3 documents

1. Huwelijkscontract d.d. 6 April 1699: Huwelijk gesloten tussen Henrick van Sijsen en Alagonda Maria Werumeus. Including a large green wax seal with an image of the (Martini)church...

Auction 9
PASSED
LOT 289
€300,00 - €600,00
[Manuscript] Groningen, 7 documents, added 2 ordonnances, total 9

1. Buyer's contract between Henricus Werumeus and hester Blancheris on the one hand and Petrus Dionisius Lomars and Abel Petrus Lomars on the other hand. With seal. 2. Rental...

Auction 9
PASSED
LOT 290
€150,00 - €300,00
[Manuscript] Groningen, Boedelscheiding Clandt, 1624.

This contract has been drawn up by Jonker Rempt Jensema te Groningen and concerns the Clandt family, with two out of 3 seals and signed by Sirko Janssen and Rempt Jensema. On large...

Auction 9
SOLD €1900,00
LOT 291
€300,00 - €600,00
[Japan] Katsushika Hokusai (1760-1849). Manga shohen-juhogen.

Sketches; 14 (out of 15) volumes with countless woodcuts (coloured and uncoloured). Koban, 22.5 x 16 cm. Original binding, blockbook, bound with strings. Nearly complete set of...

Auction 9
SOLD €140,00
LOT 292
€125,00 - €250,00
[Japan] Utagawa Kunisada (1786-1864)

Booklet, 10 x 16 cm. bound with strings with silk cover, coloured with several scenes; the book contains woodcuts in colour and countless black-and-white woodcuts. Especially the...

Auction 9
PASSED
LOT 293
€100,00 - €200,00
[Japan] Yoshodaya Bunsaburo (publisher) and Tachibana Morikuni. total 2.

1. Taikei Zue: 2 folding coloured woodcuts and countless woodcuts in black-and-white; published by Yoshodaya Bunsaburo. 19th century. 2. Tachibana Morikuni. Ehon Jiki Shiho: Schatten...

Auction 9
SOLD €220,00
LOT 294
€100,00 - €200,00
[Japan] Japanese encyclopedia, vols. 2, 7 and 10 and 2 others. Total 5.

1. 2. and 3. Japanese encyclopedia with countless woodcuts in black-and-white depicting scenes from everyday life, nature, mythology, etc. Koban, 22 x 16 cm., original flexible...

Auction 9
SOLD €280,00
LOT 295
€100,00 - €200,00
[Japan] Utagawa Hiroshige, 2x. Maki Bokusen. Ichiusai Kuniyoshi. Total 4.

1. and 2. Utagawa Hiroshige (1797-1858). Depictions of scenes from everyday life. 2 volumes with countless woodcuts in colour. Koban. 22.5 x 15.5 cm. Original covers, bound with...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 296
€75,00 - €125,00
Schetskaart van de Kolonie Suriname

Jv C.A. van Sijpesteijn, CL. Brinkman, Amsterdam. Behoorende bij de geschiedenis van Suriname 1853. Met aanwijzing der terreinen tot goudontginning in pacht uitgegegeven (..) van...

Auction 9
SOLD €220,00
LOT 297
€100,00 - €200,00
De nieuwe Overtoomsche Markt-Schipper,

of Durkerdammer Kraamer. Zynde vercierd met veele zoete en aangename Melodye en Gezangen. En op nieuws vermeerderd. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.

Auction 9
PASSED
LOT 298
€80,00 - €160,00
[Rudolf Steiner] Lot Theosophische geschriften. Total 10

Theosophic lectures, predominantly published by: Philosophisch-Antroposophischer Verlag in Berlin, between 1910 and 1927 in different sizes. Interesting collection.

Auction 9
PASSED
LOT 299
€250,00 - €500,00
[Saints' Lives Women] Het Stichtbaer Leven van de Doorluchtighe Maget Dona Aloysia de Caravaial y Mendoca:

Spiegel der sielen welcke in Suyverheyt in de werelt leven. Ludovicus Munnos,[translated by R.P. Franciscus de Smidt], Antwerp, Cornelus Woons, 1649.

Auction 9
PASSED
LOT 300
€150,00 - €300,00
[Saints' Lives Women] Vyf Boecken der Gheestelycker Gratien van S. Mechtildis maghet vvt de Orden van den H. Benedictus.

In-houdende Hare alder-innighste familiarigheydt met Christo, wonderbarelijcke Consolatien [...] ende hulpe van de geloovighe Zielen. Ioannes vanden Zype, Brussel, Lambrecht en...

Auction 9
PASSED
LOT 301
€150,00 - €300,00
[Saints' Lives Women] Het Leven van de H. Elizabeth

Landgraevinne van Thuringen en dogter van Andreas II Koning van Hongarien, Opgeheldert door historische en oordeelkundige aenteekeningen [...] &c. Fr. Dom. De Kinder, Loven...

Auction 9
PASSED
LOT 302
€150,00 - €300,00
[Saints' Lives Women] Cort Begryp van't wonderlyck Leven van de H. Elisabeth

Eenen Spiegel voor alle Maeghden, Gehoude en Weduwen bij een vergadert door eenen Pater der Minne Broeders van Brussel, Antwerpen bij de Weduwe van Jan Cnobbaert, 1651.

Auction 9
PASSED
LOT 303
€900,00 - €1400,00
De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot

Door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, in XXXI. Kunstplaaten, na de uitmuntende schilderyen van Coypel, in't koper gebragt: beschreeven op een' vryen...

Auction 9
SOLD €125,00
LOT 304
€125,00 - €150,00
[Bindings] Hemelsch Palmhof

Versierd met oefeningen en gebeden. 2nd ed. Mechelen, Author unknown. P.J. Hanicq, 1827, (2),432p. Bound with metal fittings, silver lock etc.

Auction 9
SOLD €2500,00
LOT 305
€2500,00 - €4000,00
[Militaria China] Art militaire des Chinois, ou recueil d'anciens traités sur la guerre, composés avant l'ere chrétienne, par différents

généraux chinois (...) Traduit en François, par le P. [J.J.M.] Amiot (...). Paris, Didot l'Ainé, 1772, 1st ed., XII,397,(2) p., 33 handcoloured engr. plates, contemporary half leather, 4to.

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 306
€60,00 - €100,00
De Weergalooze Dichter P.J. Beronicius

ten deele Voor de Nederduitsche vertaalt met een byvoegsel in de voorreden van 's mans leven, door P. Rabus. De tweede druk, vermeerdert en verbetert en met Figuuren verciert....

Auction 9
PASSED
LOT 307
€250,00 - €500,00
Zeelands Chronyk Almanach 1780

Middelburg, J. Dane. Included: Zeelands Chronyk shortened or third vol. continues after page 280. With 4 copper engravings, two of which are folding. (Zeevis Markt te Middelburg...

Auction 9
PASSED
LOT 308
€60,00 - €90,00
[Almanac] Almanak der Vaderlandsche Geschiedenissen voor het Jaar 1816

Amsterdam, Johannes van der Hey. (38), 16, 96 p. Red leather. 9,7 x 7,6 cm. With 12 copper engravings + Almanak aan Bevalligheid en Deugd gewijd. 1818. Amsterdam, M. Westerman....

Auction 9
PASSED
LOT 310
€450,00 - €700,00
China its Scenery, architecture, social Habits, & c.

The Chinese empire illustrated: Being a series of views from original sketches (..) Thomas Allom with historical and descriptive letterpress by rev. G.N. Wright. The London Printing...

Auction 9
SOLD €110,00
LOT 311
€100,00 - €200,00
[Architecture] Kort Onderwys van de Vyf Colommen door Symon Bosboom

Stads Steenhouwer tot Amstedam uyt den Scherpsinnige Vincent Schamossi getrokke en in minuten gesteld seer gemakkelijk voor de Jonge Leerlingen en dienstig voor alle Jonge Liefhebbers...

Auction 9
PASSED
LOT 312
€1200,00 - €2000,00
[Cartography] Philippi Cluverii Introductionis

in Universam Geographiam tam Veterem quam Novam Libri VI. Tabulis aeneis illustrati. Accessit, P. Bertii Breviarium Orbis terrarum. Amstelaedami, Apud Henr. Wetstenium. 1686.

Auction 9
PASSED
LOT 313
€500,00 - €1000,00
[Egypt] Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landen, (2 vols.)

door den heer Richard Pococke. [Egypt in 2 parts], met plaaten uit het Engelsch overgezet en met aantekeningen voorzien door Ernst Willem Cramerus met een voorrede van Rutger Schutte,...

Auction 9
PASSED
LOT 314
€80,00 - €150,00
[Bible, with silver clasp] Het nieuwe testament

ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Haarlem, Joh. Enschede en Zoonen, 1809.

Auction 9
SOLD €180,00
LOT 315
€100,00 - €200,00
[Bible] Biblia Sacrosancta Veteris et Novi testamenti,

Iuxta vulgatam editionem, Lugduni [Lyon], apud Ioannem Frellonium, 1555.

Auction 9
SOLD €180,00
LOT 316
€100,00 - €200,00
[Bible] English bible, lacks title

Subtitle: The New Testament of our Lord Jesus Christ, translated out of Greeke by Theod. Beza. With brief Summaries by ... Ioac and P. Loseler. Villerius, Engl. by L. Tomson, Impr....

Auction 9
PASSED
LOT 317
€600,00 - €1200,00
[Keurbijbel] Biblia, dat is De gansche H. Schrifture,

vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Dordrecht, Hendrick en Jacob Keur en Amsterdam, Marcus Doornick, 1690.

Auction 9
PASSED
LOT 318
€125,00 - €250,00
Emanuels van Meteren der Neder-Landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende Geschiedenissen

Tot den Jare M.VIc.XII [1612]. 'S Graven-Haghe, Weduwe Hillebrant Iacobssz van Wouw, 1623.

Auction 9
SOLD €1600,00
LOT 319
€1500,00 - €2500,00
[Atlas] Nieuwe Natuur- Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas,

behelzende eene beknopte beschrijving van de Gronden der Astronomij; de aart, eigenschappen en beweeging der Hemelsche Ligchaamen, Zon, Maan en Sterren, Van het geheele Aardrijk,...

Auction 9
SOLD €270,00
LOT 320
€200,00 - €400,00
Het Leven van den Heldhaften Carel den XII, Koning der Sweden. (6 vols.)

Behelsende (...) een naauwkeurig verhaal van den geheelen Noordschen Oorlog, tot op de tegenwoordige Successie ... J. Le Long, Amsterdam, Janssoons van Waesberge, 1721.

Auction 9
SOLD €60,00
LOT 321
€50,00 - €100,00
Gazette van Gend, year 1787, bound.

met privilegie van Zyne Majesteyt den Keyzer en Koning.

Auction 9
SOLD €75,00
LOT 322
€100,00 - €200,00
Meyer's Universum.

Meyer's Universum, ninth and tenth vol., translated by J. van Wijk. Kantoor van het Bibliographisch Instituut, Amsterdam, 1846.

Auction 9
SOLD €125,00
LOT 323
€125,00 - €250,00
[Law] Practycke der Nederlandsche Rechten,

van de Dagelijcksche soo Civile als Crimineele Quaestien. Gecolligeert by Berhard van Zutphen. Groningen, Dominicus Lens, 1680.

Auction 9
SOLD €150,00
LOT 324
€150,00 - €300,00
[Ship-building] De Fabrica Triremium Liber.

Marci Meibomii, Amsterdami, 1671.

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 325
€100,00 - €200,00
[Bible prints] Book with 24 bible prints

In copper engraving, strong prints with royal margins, late 17th century.

Auction 9
SOLD €950,00
LOT 326
€800,00 - €1600,00
[Bible prints] Figures de la Bible, demonstrans les principales Histoires de la Saincte Escriture.

Biblische Figuren (...) Figures of the Bible (...) Amstelodami, apud Nicolaum Visscher, bound with Iconum Biblicarum and Le Thresor des Histoires du Nouveau Testament (...) [ca. 1650]

Auction 9
SOLD €600,00
LOT 327
€450,00 - €900,00
Toneel van sinnebeelden Geopent Tot Dienst van Schilders Beelthouders etc Door A. Houbraken.

Amst., L. Schenk, 1736, 3 parts in 1 binding, 8 text pages, 3 different engraved titles, 57 engraved plates, modern vellum, 4to.

Auction 9
PASSED
LOT 328
€150,00 - €300,00
Jan van der Veens Zinnebeelden

oft Adams Appel (...) Mitsgaders Syne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs- en Zegezangen, Raatselen uytgebeeldt met zin-ryke Uytleggingen; sijn Gulden en Yseren Eeuw; als mede een...

Auction 9
SOLD €130,00
LOT 329
€80,00 - €160,00
Art de Travailler les Cuirs Dorés ou Argentés

par M. Fougeroux de Bondaroy, de l'Imprimerie de Guerin & Delatour, [Paris], 1762.

Auction 9
SOLD €80,00
LOT 330
€80,00 - €150,00
Historie der Heeren van Amstel, van Ysselstein en van Mynden (and one other, total 2)

tot opheldering van Wagenaar door W.A. Rijksvrijheer van Spaen, Den Haag, Immerzeel & Comp., 1807 + Geschiedenis van het Slot te Muiden en Hoofts Leven op hetzelve; door Jacobus...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 331
€100,00 - €200,00
Oudheden en Gestichten van Vriesland, tusschen het Vlie en de Lawers: (2 vols.).

Behelzende de Oudheden, Opkomsten en benaamingen der Steden, Dorpen en andere plaatzen van Vriesland (...) en vordere zaken tot deze Provincie behoorende. [Vols. I and II]. [Heussen...

Auction 9
SOLD €65,00
LOT 332
€60,00 - €100,00
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Groot Brittannie. (2 vols.).

vervattende eene beschryving van 's Lands Gelegenheid; een kort begrip der Engelsche Historie enz. [Vols. I and II], Amsterdam, Isaak Tirion, 1754 and 1755.

Auction 9
PASSED
LOT 333
€50,00 - €100,00
Jr. Onno Zwier van Haren. total 4.

Onzydige Remarques of Verlicht-Spiegel, voor de zo veel geruchtmakende verschil-zaak tusschen den Heere Jr. Onno Zwier van Haren (...) en zyne kinderen, enz. s'Gravenhage, H. Bakhuyzen,...

Auction 9
PASSED
LOT 334
€150,00 - €300,00
Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie, (2 vols.)

behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, godtsdienst, Gezinten en Plegtigheden (...) alles van de Geboorte van Christus, of Josephus tyds af (...) by...

Auction 9
PASSED
LOT 335
€200,00 - €400,00
Generale Kerckeliicke Historie van het begin der werelt tot het iaer Onses Heeren Iesu Christi MDCXXIV. (2 vols.)

vervatende beneffens en de naer de Gheschiedenissen des Ouden Testaments (...) Doch verrijckt, vermeerdert, ende aenghevult met een bysondere Kerckeliike Historie van Nederlandt....

Auction 9
PASSED
LOT 336
€1500,00 - €2500,00
[Army] [Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, en and're notable geschiedenissen, ghevallen

in de Nederlanden, Geduerende d''oorloghe teghens den Coningh van Spaengien (...). [Door Willem Baudartius. Amsterdam, M. Colijn, 1616], 880,(11) p., 285 engravings in the text,...

Auction 9
SOLD €320,00
LOT 337
€150,00 - €300,00
Atlas der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië

J.W. Stemfoort & J.J. ten Siethoff. Naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de regeering opgedragen. Gereproduceerd op last van het departement an koloniën. Aan de topographische...

Auction 9
SOLD €110,00
LOT 338
€80,00 - €150,00
Slave letters Surinam

Two engraved and handwritten slave letters, 14x27,5 cm. and 14x27 cm., written on both sides and signed, both from 1864 and 65. The slave letters represent a value of Fl.1000 and...

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 339
€100,00 - €200,00
Slave letters St. Eustatius

nr. 24 and nr. 53. Dated 1863. Worth 1000 and 5000 guilders, signed by the commander of St. Eustatius. With different stamps and signatures.

Auction 9
SOLD €100,00
LOT 340
€100,00 - €200,00
Slave letters St. Martin

Dated 1864. Worth 500 and 3500 guilders. Letters nr. 31 and 64. With different stamps, e.g. "Pay to the order of the Colonial Bank London" and seals "Foreign bill Six Pence".

Auction 9
PASSED
LOT 341
€300,00 - €500,00
[Numismatics] Thesauri Morelliani

Andrea Morellio, commentary Sigebert Havercamp. Tomus secundus (plate section), Amsterdam, J. Wetstenium and G. Smith, 1734. Complete with 185 plates - and Nummi Consulares Incertae...

Auction 9
SOLD €620,00
LOT 342
€450,00 - €900,00
[Homosexuality] Alle de copyen van indagingen -

-als mede alle de gedichten op de tegenwoordige tyd toepasselyk. Vervolg op alle de copyen van indagingen, alsmede alle de gedichten op de tegenwoordige tyd toepasselyk. Ca. 1730,...

Auction 9
SOLD €320,00
LOT 343
€300,00 - €600,00
Caspar Jacobz. Philips - Grachtenboek

1768-1771. Set of 54 separate engravings in strips showing the canals - and its buildings, as they are published in het Grachtenboek by Philips. Rolled up in scrolls - and 1 behind glass.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: