Beheer

400-497 Topography Netherlands: Lots 400 - 497

Auction 18
SOLD €900,00
LOT 400
€800,00 - €1500,00
Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel

M. Smallegange, Middelburg, Meertens & v. Someren, 1696. (12),774, (4), (12=armorial prints),(12) pp. In leather with ribbed back. Illustrated with frontispiece, complete with...

Auction 18
PASSED
LOT 401
€150,00 - €300,00
[Rotterdam] Lot with 2 etchings: (1) Marius Janssen (1885-1957).

"Rotterdam Plan C." Drypoint, 24 x 23 cm., signed and titled in pencil, in mount and in walnut frame.

Auction 18
PASSED
LOT 402
€70,00 - €150,00
[Rotterdam] Five various views, incl.: (1 & 2) "Het dorp Charlois/ (...) IJsselmonde".

Two handcoloured engraved views by Anna Brouwer after C. Altena/ J. van Diepenhuijsen, each 8 x 10 cm. (oval) (12 x 10 cm. incl. the engraved inscription), from Van Ollefen/ Bakker,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 403
€70,00 - €140,00
[Scheveningen] "In 't jaer van t'seventich ende vijftien hondert ghebeurdet hier

t'Schevelinge op Alder Heijligen dach, 't zeewater liep in deze kerk (...)". Handcoloured, engraved view after G. van Giessen, 35.5 x 50.5 cm., published by R. Boitet, from De...

Auction 18
PASSED
LOT 404
€70,00 - €140,00
[Leerdam] Lot with 4 various framed views of Leerdam:

(1) Engraving by Caspar Bouttats after Johannes Peeters (on one leaf with views of 3 other places above letterpress text, total 17.5 x 25.5 cm., dated 1674).

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 405
€150,00 - €300,00
[Schoonhoven] "Schoonhoven".

Handcoloured, engraved plan by Julius Milheusser, published in the Stedenboek by J. Blaeu, (1649), 41.5 x 52.5 cm., in mount and in walnut frame (fine).

Auction 18
PASSED
LOT 406
€250,00 - €500,00
[The Hague] "Bezuyden houtse Weg".

Handcoloured, engraved view in optica style, ca. 1750, 23.5 x 40 cm., framed in mount with manuscript title visible on reverse.

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 407
€80,00 - €120,00
Amsterdam in Schetsen

P.H. Witkamp. Teekeningen van W. Hekking Jr., Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1861. 164 pp. 8vo, cloth with gilt binding drawing, spine with title, complete with 25 colour lithographs,...

Auction 18
PASSED
LOT 408
€100,00 - €200,00
[The Hague] Two items: (1) "'t Gesight van de Princesse grast en Coucamp

siende naar de nieuwen uqt lig." Engraved view in optica style after Daniel Marot (ca. 1710), with title in Dutch and in French and "T t no. 5" below the image, ca. 1750, 31.5 x 42 cm.

Auction 18
PASSED
LOT 409
€80,00 - €160,00
[Friesland] Two framed city plans: (1) "Staveren".

Engraved plan, published in the Stedenboek by J. Blaeu, 1649, 42 x 53.5 cm. (a few small stains).

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 410
€100,00 - €200,00
[Friesland. Leeuwarden/ Franeker] 5 prints on 4 leaves: (1) "Lewardum Occidentalis (...)"

Handcoloured, engraved plan, from Guicciardini, ca. 1600, number "32" printed bottom right, 22 x 27 cm., in frame.

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 411
€70,00 - €140,00
[Friesland] Six plans on 3 leaves: (1) "Dockum".

Handcoloured, engraved plan below a profile, by Sjoerd Aetesz. Haackma and Sytze Gravius ("Corrigentt. S.A.H. et S.G."), published in Schotanus, Beschrijvinge van de heerlyckheydt...

Auction 18
PASSED
LOT 412
€70,00 - €140,00
[Friesland] Two titles: (1) Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.

Door Mr. A.J. Andreae (...) en anderen. Leeuwarden. H. Suringar, 1877, (10),246 p., with several full-page illustrations, original gilt-lettered cloth, small 8vo (spine discoloured...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 414
€80,00 - €160,00
[Friesland] Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers (...).

[By H.F. van Heussen]. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H.V.R. [=H. van Rijn]. Leiden, C. Vermey, 1723, 2 volumes, (14),532,(45); (2).568,(58) p.,...

Auction 18
SOLD €550,00
LOT 415
€100,00 - €200,00
[Friesland. Schotanus] Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt

tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t landschap in 't algemeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in 't besonder als mede de grietenien end steden (...)....

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 416
€150,00 - €300,00
[Friesland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Dertiende-Zestiende deel.

Vervattende eenen aanvang/ het vervolg/ het slot der Beschryvinge van Friesland. Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1785-1789, 4 parts in 7 volumes, with 1 engraved frontispiece,...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 417
€80,00 - €150,00
[Netherlands] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste deel.

Vervattende eene algemeene beschryving des lands (...) [door Jan Wagenaar]. Tweede druk. Amsterdam, I. Tirion, 1739, (26),638,(20) p., with engraved frontispiece, large folding...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 418
€80,00 - €150,00
[Brabant & Zeeland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel.

Vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper Gelderland (...) [door Jan Wagenaar]. Amsterdam,...

Auction 18
SOLD €280,00
LOT 419
€150,00 - €300,00
[Gelderland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel.

Vervattende de beschryving der provincie Gelderland (...) [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1741, (10),526,(26) p., with engraved frontispiece, 4 large folding maps (overview...

Auction 18
PASSED
LOT 420
€750,00 - €1500,00
[Holland] Tegenwoordige Staat der Veereenigde Nederlanden. Vierde-agtste deel.

Behelzende eenen aanvang/ het vervolg der beschryving(e) van Holland [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1742-1750, 5 volumes, ca. 530-630 pages per volume, with 5 different...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 421
€150,00 - €300,00
[Zeeland] Tegenwoordige Staat der Veereenigde Nederlanden. Negende-tiende deel.

Behelzende een beschryving/ vervolgende de beschryving van Zeeland [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1751-1753, 2 volumes, (18),435,(1); (12),579 [= 587],(35) p., with...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 422
€150,00 - €300,00
[Utrecht] Tegenwoordige Staat der Veereenigde Nederlanden. Elfde-twaalfde deel.

Behelzende eene/ vervolgende de beschryving van de provincie van Utrecht [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1758-1772, two volumes, (6),447,(9); (6),450,(13) p., with two...

Auction 18
SOLD €260,00
LOT 423
€125,00 - €250,00
[Overijssel] Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren;

behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Overyssel. Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1781-1803, 7 parts in 4 volumes (last volume is part...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 424
€150,00 - €300,00
[Groningen] Tegenwoordige Staat der vereenigde Nederlanden; 20ste-21ste deel;

Vervattende eenen aanvang/ het vervolg der beschryving van Stad en Lande. Amsterdam etc., J. de Groot etc., 1793-1794, 2 volumes, (4),538,(26); (4),446,(18) p., with engraved frontispiece,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 425
€70,00 - €140,00
[Drenthe] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden;

Behelzende de Inleiding der Beschrijving van het Landschap Drenthe. Amsterdam etc., J. de Groot etc., 1795, 2 parts in one volume, XVI,(2),120;436 p., with large folding, engraved...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 426
€200,00 - €400,00
Veere

Dirk van Gelder. 14 woodcuts of Veere. Published ca. 1953. Each engraving in mount. In half cloth file. 39 x 29 cm.

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 427
€100,00 - €200,00
Ons vaderland en zijne bewoners;

Beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland (...) door A.J. van der Aa. Amsterdam, J.C. Loman, 1857, XIV,(4),344 p., with chromolithographic...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 428
€70,00 - €140,00
Wandelingen in Nederland door J. Craandijk.

Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. Derde druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1887-1888, 9 volumes (incl. 1 supplement volume), with 144 tinted...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 429
€60,00 - €120,00
Het Vereenigd Nederland,

J.F. Martinet. Amsterdam. Johannes Allart. 1788. 8vo, half leather, title on spine in gilt stamping, edges gilt, (8),605,(9),(2) pp., complete with handcoloured map of the VII...

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 430
€100,00 - €200,00
Beschrijving der stad Tiel.

Mr. E.D. Rink. Tiel. A. van Loon. 1836-47. Rebound, faux leather, title on spine in red and gilt stamping, new endpapers, XII,323,32; IV,51,(2),95, pp. + 70 blank pp. + 12 double...

Auction 18
SOLD €360,00
LOT 431
€70,00 - €120,00
Rechten, Coustuymen ende Gewoonten der Stadt Tyel

Gosinus van Duyn, 1660, 2 parts in 1 volume, Tiel, (7), 116, 46 pp. In late 19th-century half cloth. Renewed endpapers, good copy.

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 432
€75,00 - €150,00
[Reference/ facsimile]

Topografische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864. Uitgeverij 12 Provinciën, 2008. XXIII, 447 pp. + Iohan Pontanus. Beschrvinghe der seer wijt beroemde...

Auction 18
PASSED
LOT 433
€100,00 - €200,00
[Braun & Hogenberg] Five plans on two leaves: (1) "Brilium Holandiae (...)".

Handcoloured, etched bird's-eye perspective from Braun & Hogenberg, ca. 1590, with title cartouche and legend cartouche, 35 x 49 cm., in frame.

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 434
€70,00 - €140,00
[Groningen] Four prints: (1) "Groninga (...)."

Etched plan from Braun & Hogenberg, ca. 1590, 32 x 43.5 cm. (minor defects in margins).

Auction 18
SOLD €35,00
LOT 435
€70,00 - €140,00
[Zeeland] Walcherse Arkadia,

waar in (...) oorspronk, heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen, zeeden, rechten, aanwassen, grondbraken, lusthoven, oudheden, en hedendaagse vermaakelijkheden...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 436
€70,00 - €120,00
[Book binding] Het Vereenigd Nederland,

J.F. Martinet. Amsterdam. Johannes Allart. 1790. 8vo, leather, title on spine, front board with small typographical illustration, marbled endpapers with name of bookbinder N.A....

Auction 18
SOLD €35,00
LOT 437
€70,00 - €140,00
[Egmond] Kronyk van Egmond,

of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond, in 't Latyn beschreeven door Jan van Leyden (...). Vertaald door Kornelis van Herk (...) vervolgt, en met de Vertaalinge der Grafschriften...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 438
€200,00 - €400,00
[Tirion. Friesland] Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren

Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. [4 volumes] [volume XXIII, XXIV, XXV and XXIV]. Amsterdam. Leiden. Dordrecht & Harlingen....

Auction 18
SOLD €1500,00
LOT 439
€700,00 - €1200,00
[The Hague] Beschryving van 's Graven-Hage,

behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister (...). Door Mr. Jacob de Riemer. Delft, R. Boitet, 1730-1739, 2 parts in 3 volumes, (34),509;...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 440
€100,00 - €200,00
[Drenthe] Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten

der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoeght zyn Annales Drenthiæ, : dat zijn eenige aenteyckeninghen (...) gepasseert in het...

Auction 18
SOLD €190,00
LOT 441
€100,00 - €200,00
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden;

of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kastelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren (...) vercierd met LX verbeeldingen (...) door Roeland Rochman, Amsterdam, Pieter de Coup, 1711.

Auction 18
SOLD €40,00
LOT 442
€80,00 - €160,00
Emblemata Heroica

of de Medalische Sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Lud. Smids. Amsterdam. Johannes Oosterwyk & Hendrik vande Gaete. 1712.

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 443
€100,00 - €200,00
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden;

of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kastelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren (...) vercierd met LXII verbeeldingen (..) door Roeland Rochman. Tweeden...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 444
€70,00 - €120,00
[Elzevier] Republieken.

Belgii confederati respublica seu gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica politicaque descriptio. [Johannes de Laet]. Leiden. Elzevier. 1630....

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 445
€80,00 - €160,00
Oudheeden van de Heerlykheid en het Dorp Alphen aan den Ryn.

D’Aaloude Herkomst, Bevolking, Naamreeden, Romeinze gedenkteekens,Uitheemze en Inlandze Geschiedeniszen ten luister der Historie dienende, en zyne huidendaagze geleegenheid. Doorwrogt...

Auction 18
SOLD €110,00
LOT 446
€70,00 - €120,00
Antiquitates Belgicae of Nederlandsche Oudtheden

Zijnde d'Eerste Opkomst van Holland, Zeeland, 'tSticht Utrecht, Overyzel, Vriesland, Braband, Vlaanderen, enz. [Van Alkemade]. Amsterdam. Jacob van Royen. 1715.

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 447
€70,00 - €150,00
Twenty various (handcoloured) views and plans,

incl. two fine handcoloured and gum-heightened, engraved views of Tjummarum and Nieuwland by K.F. Bendorp after J. Bulthuis, ca. 16 x 23.5 cm., from Vaderlandsche gezigten (1793);...

Auction 18
SOLD €110,00
LOT 448
€70,00 - €140,00
[Zeeland] Lot with over 30 engraved (bird's eye) views and profiles on 21 leaves,

all with folds as published, incl. 11 double-page leaves from Smallegange (1696), a handcoloured profile of Brouwershaven from Guicciardini, ca. 1600 and three engraved profiles...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 449
€70,00 - €140,00
Lot with more than 65 various engraved views,

organised in 2 modern cardboard albums: 1 album with 47 18th-century views (mostly 7 x 10 cm., two in double width) in mounts, mostly by A. Rademaker, partly by Hendrik Spilman...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 450
€50,00 - €100,00
[Napoleon and the Netherlands. 1799] 2 prints

Evacuation de la Hollande par les Anglo-Russes, et capitulation du Duc d'Yorck, le 10 Brumaire An 8. [1799] [Near Den Helder]. Coloured copperplate by Dupreel after Duplessy Bertaux....

Auction 18
SOLD €1300,00
LOT 451
€1300,00 - €2500,00
[Guicciardini] Belgicae, sive Inferioris Germaniae Descriptio

Auctore Ludovico Guicciardino Nobili Florentino. Ed. Postrema, Add. novis & Statu Politico regionum & urbium aucta. Amsterdam. Willem Blaeu. 1635.

Auction 18
PASSED
LOT 452
€100,00 - €200,00
[Gelre & Zutphen] Water-recht

Waar na Een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen zig voortaan zal hebben te reguleeren. Arnhem. Wed. H. van Goor (for: Wel Ed. Hove van Gelderland). 1767. Small 4to,...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 453
€70,00 - €120,00
Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond

Jan van Leyden [Karmeliet, in 't Latijn]. Vertaald door Kornelis van Herk. Overgezien (...) verrykt door Gerard Kempher. Alkmaar. Simon van Hoolwerf. 1732.

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 454
€50,00 - €100,00
[Map on silk] Friesland

De Provincie Friesland uitgegeven door J.H. van de Weijer. Groningen. [Ca. 1850]. Lithograph on silk, 29.5 x 24.5 cm., map image 24 x 19.5 cm., coloured outlines, folded, in cased...

Auction 18
PASSED
LOT 455
€600,00 - €1000,00
Frisia seu de viris rebusque Frisiae Illustribus libri duo

Martinus Hamconius [Martin Hamkema]. Opus ab authore recognitum, auctum & imaginibus regum, potestatum, ac principum exornatum. Franeker. Joannes Lamrinck & Joannis Starter. 1620.

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 459
€80,00 - €150,00
Het kanaal door Holland op zijn Smalst

en de daarbij ontworpen Landaanwinning volgens de officieele Teekening 1862. Frans Buffa & Zonen, 1863. Handcoloured map. 39 x 80 cm., folded in folio binding with accompanying text.

Auction 18
PASSED
LOT 460
€150,00 - €300,00
[Friesland. Schotanus] De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland

Oost ende West; Beginnende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDLXXXIII [an I added in pen] (...) door Christianum Schotanum. Amsterdam,...

Auction 18
PASSED
LOT 461
€200,00 - €400,00
[Friesland. Hamconius. Early misprint] Martini Hamconii Frisia,

seu De viris rebusque Frisiae illustribus libri duo. Franeker, I. Lamrinck & J. Starter, 1620, (18),127 [= 131],4 leaves, title printed in red and black, with engraved portrait...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 462
€150,00 - €300,00
[Friesland. Van den Sande] Decisiones Frisicae,

Sive rerum in suprema Frisiorum curia iudicatarum, libri V. Authore & Collectore Ioanne a Sande (...). Editia tertia. Leeuwarden, G. Sibonis, 1656, (16),418,(30) p., with engraved...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 463
€70,00 - €140,00
[Friesland. Famous forgery] Chronyk en waaragtige beschrijvinge van Friesland,

Beginnende na de Schepping der Weereld, met den Jare 1070. En eindigende na de Geboorte Christi, met den Jare 1565. Eerst door Ockam Scharlensem zeer vlytelyk by een Getekend:...

Auction 18
PASSED
LOT 464
€100,00 - €200,00
[Friesland] It aade Friesche Terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen;

In hun Oorsprong, Opkomst, en Voortgang; als mede in derzelver Landbestiering, Wapenhandel, Krygsdaaden, Weetenschappen, Vreemde Voorvallen, Yver voor de Vryheid, Afgodery, Godsdienst...

Auction 18
PASSED
LOT 465
€100,00 - €200,00
[Friesland] Five titles in 2 volumes: (1) Resolutien, brieven en stukken,

concerneerende 1. Het erfstadhouder- Capitein- en Admiraalschap generaal van Vriesland, zoo als het zelve, in den jaare 1748 (...) is opgedraagen. 2. De finale Afdoeninge van het...

Auction 18
PASSED
LOT 466
€70,00 - €140,00
[Friesland. Frisian language] Convolute with 7 titles,

all on or in the Frisian language and published in Friesland, 1824-1849, slightly later plain half cloth (trifle shaky in binding, cloth with small tears).

Auction 18
PASSED
LOT 467
€70,00 - €140,00
[Friesland. Almanacs] Lot with 3 works: (1) Vriesch Kantoor Almanak,

of tydwyzer voor het jaar 1811. Leeuwarden, J. Seydel, (1810), 140 p., contemporary green vellum (boards with insert pockets), 12mo.

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 468
€70,00 - €140,00
[Friesland] Seven 19th-century titles, incl.: (1) Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis

der voormalige Middelzee in Friesland; door P. Brouwer (...) en W. Eekhoff. Met eene voorrede en kaart uitgegeven door W. van Peyma. Leewarden, L. Schierbeek, 1834, XXIV,119 p.,...

Auction 18
SOLD €750,00
LOT 469
€400,00 - €800,00
[Gelderland] XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen

Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Lattynsse werken...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 470
€70,00 - €120,00
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden

Eerste Deel. Vervattende eene algemeene beschryving des Lands, der zeden en godsdienst van de inwoners, een kort begrip van 's lands historie (...) enz. Met een naauwkeurige landkaart...

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 471
€120,00 - €240,00
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden.

Derde Deel. Vervattende de beschryving der provincie Gelderland. Amsterdam. Isaak Tirion. 1741.

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 472
€150,00 - €300,00
Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen,

Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften van (...) Adriaan Loosjes (...) met aanteekeningen...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 473
€100,00 - €200,00
[Rotterdam] Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in februarij 1855, met bijschriften.

[Introduction by Gijsbert van Reyn]. Rotterdam/ Leiden, Van Gogh & Oldenzeel/ A.W. Sythoff, n.d. (1855), IV,35,(2) p., with tinted lithographic title and 6 plates printed by P.W.M....

Auction 18
SOLD €400,00
LOT 474
€400,00 - €700,00
[Gorinchem. Rare copy on large paper] Beschryvinge der stadt Gorinchem,

en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming,...

Auction 18
SOLD €400,00
LOT 475
€300,00 - €600,00
[The Hague. Special provenance] 3 works in 1 volume: (1) Beschryvinge van 's Gravenhage,

behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie, het Graven-hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en particuliere gebouwen daar in sijnde, en desselfs...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 477
€200,00 - €400,00
[Willemstad] De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart MDCCXCIII.

Beschreeven door Pieter van Oldenborgh (...). Dordrecht & Amsterdam, A. Blussé en Zoon & J. Allart, 1793, (4),XXIV [= 22]; 144 p., with engraved title portrait and portrait in...

Auction 18
SOLD €180,00
LOT 478
€150,00 - €300,00
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden;

of Woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens...

Auction 18
SOLD €500,00
LOT 479
€300,00 - €600,00
[Terwen] Het Koningkrijk der Nederlanden,

voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderagtige gezigten, en beschreven door J.L. Terwen. Goud, G.B. van Goor, n.d. (1858), 3 volumes with consecutive paging,...

Auction 18
SOLD €650,00
LOT 480
€500,00 - €1000,00
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden,

geöpent, opgeheldert en wydlopig beschreven in steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kloosters, kerken, godshuizen, poorten, en andere voorname stads- en landgebouwen. Door Matthaeus...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 481
€150,00 - €300,00
[Schoonhoven] Beschryving der Stadt Schoonhoven,

(...) alles te zamen gestelt (...) door wylen (...) Henricus van Berkum. Nader overzien en merkelyk vermeerdert, door (...) J.A.B. [= J.A. Block]. Gouda, G. & W. de Vry, 1762,...

Auction 18
PASSED
LOT 482
€100,00 - €200,00
[Katwijk & Rijnsburg] Catti aborigines Batavorum.

Dat is: De Katten de voorouders der batavieren, ofte de twee Katwijken., aan see een aan den Rijn. Met de huisen te Britten en te Sand (...). En van wegen de naheid van stoffe...

Auction 18
SOLD €600,00
LOT 483
€200,00 - €400,00
[Leiden. Orlers] Beschrijving der stad Leyden,

behelzende het begin, den voortgang en aanwas van die stad; de stichting der kerken, kloosters, gasthuizen en andere openbaare gebouwen, gelijk ook de oprichting van de Hooge Schole,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 484
€70,00 - €140,00
[Leiden. Ontzet] Lot with 5 titles in 3 volumes: (1) Oorspronckelijke beschrijving

van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden (...) door A. Severinus. De vijfde druk, met nieuwe aentekeningen [van J. Prins] (...) vermeerderd met eene na-reden (...)...

Auction 18
PASSED
LOT 485
€150,00 - €300,00
[Zeeland] Oudheden en gestichten van Zeeland,

behelzende de oudheden, opkomsten, en benaamingen van de eylanden onder Zeeland behoorende, en van de steden en dorpen, in die eylanden gelegen (...). [door H.F. van Heussen]....

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 486
€70,00 - €120,00
Ons Vaderland en zijne bewoners

Beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland (...) door A.J. van der AA, Amsterdam, J.C. Loman Jr., 1857. 4to, half leather, title on spine...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 487
€80,00 - €150,00
Beschrijving der stad Tiel.

Mr. E.D. Rink. Tiel. A. van Loon. 1836. Cloth binding, title on spine in red and gilt stamping, edges gilt, marbled endpapers, XII,323,32 pp., complete with a folding plan of Tiel,...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 488
€70,00 - €120,00
Beschrijving der stad Tiel.

Mr. E.D. Rink. Tiel. A. van Loon. 1836. Half cloth binding, title on spine in red and gilt stamping, marbled boards, XII,323,32 pp., complete with a folding plan of Tiel, a historical...

Auction 18
PASSED
LOT 490
€70,00 - €140,00
[Utrecht] "St. Servaas toren en de daar bij gelegen gebouwen te Utrecht."

Aquatint by F.C. Dietrich (1779-1847) after C. van Hardenberg (1755-1843), printed date 1817, 38 x 42.5 cm., in deluxe mount and in frame.

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 491
€100,00 - €200,00
[The Hague area] Guide des étrangers dans la ville de La Haye et ses Environs;

avec une notice sur les Villes de Delft et Leyde. Enrichie d'un plan topographique de La Haye; d'une carte des environs et de plusieurs vues. The Hague, F.J. Weygand, 1837, 88...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 492
€70,00 - €140,00
[Katwijk] Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee,

gedaan in 1802. Op last van dykrichter en hoogheemraaden van Rhynland. Door F.W. Conrad, A. Blanken Jz., en S. Kros. Met bylaagen en daartoe behoorende kaarten en plaaten. Gedrukt...

Auction 18
SOLD €280,00
LOT 493
€200,00 - €400,00
[Zaanstreek] Ouwejan, R.J. Zaens skoon.

Printed by L. van Leer & Co in Amsterdam for Meijer Pers in Wormerveer, 1934/ n.d. (±1936), 2 volumes, with 96/ 88 plates, both volumes with calligraphed title, table of contents...

Auction 18
PASSED
LOT 494
€70,00 - €140,00
[Delft] Nine titles: (1) Korte beschrijving der stad Delft.

Met koperen platen. Description succinte de la ville de Delft. Ornée de planches en taille douce. Delft, B. Bruins, 1828, (6),IV,101,(2) p., with folding, engraved plan and 7 folding,...

Auction 18
PASSED
LOT 495
€70,00 - €120,00
's Gravenhage

De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis door F. Allan. Met platen en kaarten. Amsterdam, Wed. Borleffs en Ten Have, 1859. X,7,86;279 pp. Complete with 6 lithographed prints,...

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 496
€150,00 - €300,00
Zaanlandsche Dorpen

Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen uit oorspronglijke handschriften van wijlen den eerw. heer Adriaan Loosjes, met aantekeningen tot deezen tijd vermeerderd door Petrus Loosjes,...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 497
€200,00 - €400,00
Nederlandsche Stads- en Havengezigten

E. Koster's Schetsboek. Uitgegeven onder medewerking van de Maatschappij Arti et Amicitiae. Amsterdam, F. Buffa & Zn. et al. 1858. Folio (44 x 30 cm.) with 24 views. Printed by...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: