Beheer

Topography & Travel Books: The Netherlands: Lots 700 - 746

Auction 21
SOLD €260,00
LOT 700
€200,00 - €400,00
Haarlemmer-Meer-Boek

of beschryving, hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maken zal. Als ook van de dieptens, gronden en nuttigheid der zelver (...). Jan Adriaansz, Leegh-Water. Amsterdam,...

Auction 21
SOLD €100,00
LOT 701
€80,00 - €120,00
Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond

Jan van Leyden [Karmeliet, in 't Latijn]. Vertaald door Kornelis van Herk. Overgezien (...) verrykt door Gerard Kempher. Alkmaar, Simon van Hoolwerf, 1732. Small 4to, vellum, title...

Auction 21
SOLD €500,00
LOT 702
€450,00 - €900,00
De Vechtstroom, van Utrecht tot Muiden,

verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatsen en waranden. Opgehelderd met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, daar...

Auction 21
PASSED
LOT 703
€70,00 - €120,00
[Newspapers] Noordwijk aan Zee

De Noordwijker. Nieuw-en Advertentieblad voor Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout, Voorhout etc. ± 75 issues of this biweekly periodical, between 1908 and 1928...

Auction 21
PASSED
LOT 704
€70,00 - €140,00
[The Hague/ Delft] Lodewijk Koster (1859-1937). De trekvaart tusschen Den Haag en Delft.

Vóór de vaartverbreeding. XII etsen door A.L. Koster, tekst van Joh. Gram. The Hague, Mouton & Co., 1892, printed in 160 copies (150), 12 etchings on chine collé and 23,(1) p.,...

Auction 21
SOLD €280,00
LOT 705
€125,00 - €175,00
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren;

XIIde deel; vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen...

Auction 21
SOLD €1100,00
LOT 706
€1000,00 - €2000,00
[Bor] Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen,

Beroerten en Borgerlyke Oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende...

Auction 21
SOLD €600,00
LOT 707
€600,00 - €900,00
[Vlaardingen] Handvesten, Octroyen, Privilegien en Regten aan de Stede

Vlaardingen. Zoo by de Graaven, als by de Staaten van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt (...). Ook met een lyst der egte stukken en bladwyzer van zaaken en taal voorzien....

Auction 21
SOLD €1000,00
LOT 708
€1000,00 - €2000,00
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden

Geopent, opgeheldert en wydlopigh beschreven in Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huizen (...) door Mattheus Brouërius van Nidek en [Isaac le Long] in 300 verscheide printtaferelen...

Auction 21
SOLD €2800,00
LOT 709
€2000,00 - €3000,00
[Guicciardini. First edition] Descrittione di tutti i Paesi Bassi

Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio Florentino. di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerp, Willem Sylvius, 1567. Small folio, limp vellum,...

Auction 21
PASSED
LOT 710
€70,00 - €140,00
9 various titles: (1) Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe,

en elders in het Sticht van Utrecht. Door J.B. Christemeijer. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1837, 2 vols., (2),XVII,141; (4)202 p., each vol. with lithographed view as frontispiece,...

Auction 21
SOLD €100,00
LOT 711
€80,00 - €160,00
[Zeeland] Walcherse Arkadia

Waar in op een zoetvoerigen trant, onder zedige liefkozeryen en stichtelijke bespiegelingen, ookspronk Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen (...) van Walcheren,...

Auction 21
PASSED
LOT 712
€60,00 - €120,00
Prints Dutch cities and castles, 6x framed

(1) Grave. Meisner. Circa 1630. Image 9.5 x 14 cm. (2) Zutphen. C. Riegel. 1691. Coloured. Image 6 x 11 cm. (3) Middelburg city hall. M. Smallegange. 1696. Coloured. Image 27 x...

Auction 21
SOLD €120,00
LOT 713
€60,00 - €120,00
Prints and views, mostly Holland and Utrecht, 17th and 18th century

± 60 leaves with prints, maps and views of Dutch cities, castles etc. Most in copper engraving, some in mount, several with 2 images on one leaf. Various dimensions. Interesting lot.

Auction 21
SOLD €80,00
LOT 714
€60,00 - €120,00
Prints and views, mostly Gelderland and Brabant, 17th and 18th century

24 leaves with prints, maps and views of Dutch cities, castles etc. Most in copper engraving, some in mount, several with 2 images on one leaf. Various dimensions. Interesting lot.

Auction 21
SOLD €110,00
LOT 715
€70,00 - €140,00
[Gorinchem] Abraham Kemps Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel,

Ende Jaar-Beschrijving der Stad Gorinchem, Heerlijkheyd, ende Lande van Arkel (...) tot den Jare 1500. Daar by gevoegd (...) de Vryheden, Keuren, Hand-vesten (...). Ed. H. Kemp....

Auction 21
SOLD €70,00
LOT 716
€70,00 - €140,00
Three various titles: (1) Beschryving der stad Utrecht,

behelzende derzelver opkomst, en voornaamste lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuw. Benevens eene verhandeling over de vijf collegiale...

Auction 21
SOLD €450,00
LOT 717
€150,00 - €300,00
Koninkrijk der Nederlanden

Voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, en beschreven door J.L. Terwen. Gouda, G.B. van Goor, 1858. 820 p. Complete with 136 steel engravings...

Auction 21
SOLD €80,00
LOT 718
€80,00 - €160,00
Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unies.

P.J. Gauthier-Stirum. Paris, Belin-le-Prieur, 1837. Small 8vo, halfcloth, 315,(4) pp., complete with 6 lithographs.

Auction 21
SOLD €50,00
LOT 719
€50,00 - €100,00
[Holland] 2 illustrated volumes

(1) Sketching Rambles in Holland. George H. Boughton, with ills. by the author and Edwin A. Abbey. New York, Harper & Brothers, 1885. Numerous ills. inside and outside the text....

Auction 21
SOLD €500,00
LOT 720
€350,00 - €700,00
[Roosendaal] Wegwyser door de Heerlykheid Roosendaal,

ofte, de Roosendaalsche vermakelykheden (...) beschouwt en in digtmaat gestelt door Johannes d'Outrein. De derde druk, grootelyks vermeerdert, met byvoeging van eene Printverbeeldinge...

Auction 21
PASSED
LOT 723
€180,00 - €300,00
[Delft] Der auf Ordre und Kosten Seines Kaeysers reisende Chineser,

was er von dem Zustande und denen Begebenheiten der Welt, sonderlich aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs, vor Bericht erstattet (...) Des andern...

Auction 21
PASSED
LOT 724
€150,00 - €300,00
[Haarlem] Der auf Ordre und Kosten Seines Kaeysers reisende Chineser,

was er von dem Zustande und denen Begebenheiten der Welt, sonderlich aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs, vor Bericht erstattet (...) Des andern...

Auction 21
PASSED
LOT 725
€150,00 - €300,00
[Leeuwarden] Der auf Ordre und Kosten Seines Kaeysers reisende Chineser,

was er von dem Zustande und denen Begebenheiten der Welt, sonderlich aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs, vor Bericht erstattet (...) Des andern...

Auction 21
SOLD €150,00
LOT 726
€70,00 - €140,00
[Zoelen] De Lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid door Claas Bruin,

met historische aantekeningen, aanmerkingen en printverbeeldingen. The Hague, G. Block, 1741, (16),332,(28) p., with engraved title vignette and 2 folding plates by J. Goeree after...

Auction 21
PASSED
LOT 727
€1600,00 - €2400,00
[The Hague] Beschryving van 's Graven-Hage,

behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister (...). Door Mr. Jacob de Riemer. Delft, R. Boitet, 1730-1739, 2 parts in 3 vols., (34),509;...

Auction 21
SOLD €70,00
LOT 728
€70,00 - €140,00
[Rare travel guide Maaskamp] Itinéraire du royaume des Pays-Bas.

Ouvrage indispensable pour les voyageurs et orné de cartes. Première partie. Contenant les provinces septentrionale. Seconde partie. Contenant les provinces méridionales. Amsterdam,...

Auction 21
PASSED
LOT 729
€250,00 - €350,00
Travel guide Netherlands and Overseas territories 1781-1782

Itinéraire historique, politique, géographique, &c. des VII Provinces-Unies des Pays-Bas, de leur Territoire et Colonies. [6 parts in 2 vols.]. Guillaume le Febure, Baron de St....

Auction 21
SOLD €6200,00
LOT 730
€4200,00 - €6400,00
[Guicciardini ANTIQUELY COLOURED] Omnium Belgii sive Inferioris Germaniae

regionum descriptio. Ludovico Guicciardino, nobili Klorentino, authore, (...) insertis passim cum regionis cujusque tum [et] urbium quoque praecipuarum tabulis geographicis. (...)...

Auction 21
PASSED
LOT 731
€12000,00 - €20000,00
[With the coloured LEO BELGICUS] De Leone Belgico

Eiusq[ue] Topographica atq[ue] historica descriptione liber (...) Elegantissimi illius artificis Francisci Hogenbergii. Michaele Aitsingero [Aitzinger] Austriaco Auctore. [Coloniae...

Auction 21
PASSED
LOT 732
€1500,00 - €2500,00
Le Grand Theatre profane du Duché de Brabant

contenant la description générale & abregée de ce Païs. La suite des Ducs de Brabant, la description des Villes, leur forme (...). A quoi l'on a ajouté la description topographique...

Auction 21
PASSED
LOT 733
€1500,00 - €2500,00
Topographia Circuli Burgundici

Oder Beschreibung und Eigentliche Abbildung der Vornehmsten Oerter in dem Hochloblichen Burgund und Niderlandischen Craijsse. M.Z. [Martin Zeiller]. Franckfurt, Caspar Merian, 1654. First printing.

Auction 21
SOLD €620,00
LOT 734
€300,00 - €600,00
Hollands Tempe verherelykt, vertoond in 30 uitmuntende Gezichten

Beginnende van Amsterdam af langs de Haarlemmer Trekvaart. Abraham Rademaker. Amsterdam, Leonardus Schenk, 1728 [below the French translation of the preceding text]. Folio, new...

Auction 21
PASSED
LOT 735
€4800,00 - €6000,00
Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek,

Die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de Haringvisscherij en de Walvis Vangst in een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth...

Auction 21
SOLD €70,00
LOT 736
€70,00 - €140,00
Lot with nearly 40 Dutch maps and small touristic publications,

c. 1920-1980, various sizes and designs, incl. several double.

Auction 21
SOLD €60,00
LOT 737
€60,00 - €90,00
[Strijen] Verzameling van authentique stukken

betrekkelyk de verandering en regeling van een nieuwe en betere directie, en min kostbaare administratie in de polder (genaamt) Oud Stryen. Dordrecht, N. van Eysden & Comp., 1798. 112 p.

Auction 21
SOLD €70,00
LOT 738
€60,00 - €90,00
[Dordrecht] Oudt ende Nieuw Dordrecht

behelsende deszelfs opkomste, voort-gangh ende regeeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes, &c. Tot Haerlem, Ambrosius Vermerck, 1666. (24), 545, (4) p. 8vo, in vellum. With folding map.

Auction 21
SOLD €50,00
LOT 739
€50,00 - €80,00
De Nederlandsche Stad-Dorp-beschrijver:

L. van Ollefen. I deel 'T Eiland van Dordecht, de Hoeksche waard, de Zwijndrechtsche waard, de Riederwaard en 't land van IJsselmonde. Amsteldam, H.A. Banse, 1793. Incomplete with...

Auction 21
SOLD €140,00
LOT 740
€75,00 - €150,00
[Den Helder] Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder

met een kaart en twee [folding] platen, door D. Dekker. Helder, Berkhout & Co, 1875. xiv, 334 p. 4to, bound in halfcloth.

Auction 21
SOLD €220,00
LOT 741
€100,00 - €200,00
[The Hague] Graphic work

(1) Generale afbeeldinge van het Princelijke Lust Huys en Hoff van Sijne Hoogheydt den Heere Prince van Orange t'Honslerdijk by A. Blooteling after A. Bega [in bird's eye perspective]....

Auction 21
PASSED
LOT 742
€50,00 - €100,00
[The Hague] 2 optical prints

(1) Vue perspective du Buytenhof a la Haye. Paris, Basset, c. 1770. Original coloured copper engraving in plain mount. (2) Prospect beij dem Thiergarten gegen die Leidische Bruggen...

Auction 21
SOLD €10000,00
LOT 743
€10000,00 - €20000,00
[Breda area] Dirk Verrijk (1734-1786). 4 framed views of villages near Breda

(1) Het dorp Groot Zundert, van den oliemolen te zien; (2) Het dorp Etten met deszelfs raadhuis; (3) Het dorp De Leur, van den Rietdyk te zien; (4) Het dorp Rysbergen. Drawings...

Auction 21
SOLD €150,00
LOT 744
€150,00 - €250,00
[De Nederlandsche Leeuw] 3 caricatures, 1780

(1) De tyd geeft verandering, plano in copper engraving, 38 x 50 cm. (2) De moedige en waakzame leeuw, plano in copper engraving, 33 x 42 cm. (3) De door list en geweld aangevallen...

Auction 21
SOLD €220,00
LOT 745
€200,00 - €400,00
Les Delices de la Hollande,

contenant une description fort exacte de son païs (...) Avec les Villes & Forts en taille-douce. Derniere edition. [Jean Nicolas de Parival]. Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1685.

Auction 21
PASSED
LOT 746
€80,00 - €150,00
[County of Zutphen] Frederik de Wit, c. 1680

Comitatus Zutphaniae et fluminis Isula nova delineatio. Auctore F. de Wit. Detailed area map facing west with the IJssel river from Arnhem to Kampen, etc. Copper engraving with contemporary colouring.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: