Beheer

17th-19th Century: Law: Lots 710 - 731

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 710
€100,00 - €200,00
Hugo Grotius. Two titles: (1) Inleiding tot de Hollandsche rechts-geleertheyd

The Hague, widow Hillebrant Iacobsz. van Wou, 1631, (2),186,(4) lvs., w. fine engr. title and 6 fold. letterpress tables, contemp. vellum, 4to.

Auction 27
SOLD €110,00
LOT 711
€100,00 - €200,00
Hugo Grotius. Three titles: (1) Verhael vande heeren joncker Adrian van Mathenes,

heere van Riviere, Opmeer, Does etc. Hugo Muys van Holy (...) meester Hugo de Groot (...), mijn heeren de Staten van Hollant ende West-Vrieslant, in hare vergaderinge gehouden...

Auction 27
SOLD €190,00
LOT 712
€100,00 - €200,00
Hugo Grotius. Three titles: (1) De Imperio summarum potestatum circa Sacra

Commentarius posthumus. Paris, n.publ., 1647, (24),391,(13 index) p., contemp. overlapping vellum, sm. 8vo.

Auction 27
SOLD €200,00
LOT 713
€100,00 - €200,00
Five titles: (1) Hugo Grotius. Inleydinge tot de Hollandsche rechts-geleertheyt

Met placaten (...) en aenmerkingen op de zelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made (...). Deze druk is merkelyk verbeetert (...). Amst., J. Boom, 1727, (16),391,(28) pp.,...

Auction 27
SOLD €150,00
LOT 714
€80,00 - €160,00
Five titles: (1) Hugo Grotius. Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt

Met placaten (...) en aanmerkingen op de selve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made (...). Amst., H. Boom and widow D. Boom, 1706, (8),356,(36 index) pp., contemp. vellum, 4to.

Auction 27
SOLD €70,00
LOT 715
€70,00 - €140,00
Hugo Grotius. Two variant editions: (1) De veritate religionis christianae

Editio novissima, in qua ejusdem annotationes suis quaeque paragraphis ad faciliorem usum subjecta sunt. Amst., ex Officina Elzeviriana, 1662, (12),408 pp., contemp. mor. w. paper...

Auction 27
SOLD €130,00
LOT 716
€100,00 - €200,00
Hugo Grotius. De jure belli ac pacis libri tres

Cum annotatis auctoris, nec non J.F. Gronovii notis, et J. Barbeyracii animadversionibus. Commentariis (...) Henr. L.B. de Cocceii (...) insertis quoque observationubus Samuelis...

Auction 27
SOLD €300,00
LOT 717
€100,00 - €200,00
Hugo Grotius. Three titles: (1) Apologeticus eorum qui Hollandiae Westfrisiaeque

et vicinus quibusdam nationibus et legibus praeferunt ante mutationem qua evenit anno 1618 (...). Cum refutatione eorum quae adversus ipsum, atque alios acta indicata sunt. Paris,...

Auction 27
SOLD €70,00
LOT 718
€70,00 - €140,00
Dudley Diggs and Francis Walsingham. Memoires et instructions pour les ambassadeurs,

ou lettres et negotiations de Walsingham, ministre & secretaire d'etat, sous Elisabeth Reine d'Angleterre. Avec les maximes politiques de ce ministre, & de ramarques sur la vie...

Auction 27
PASSED
LOT 719
€100,00 - €200,00
G. van Wassenaar. Practyck Judicieel ofte instructie op de forme en manier van procederen

Voor hoven en rechtbanken, soo in 't generael, als in verscheyde particuliere meest voorvallende materien. Practyck notariael ofte Instructie tot het maken ende instellen van de...

Auction 27
SOLD €150,00
LOT 720
€150,00 - €300,00
Simon van Leeuwen. Two titles: (1) Bellum juridicum: ofte Den oorlogh der advocaten,

bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen, en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende, en welckers...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 721
€100,00 - €200,00
[Numismatics] Convolute of 4 works: (1) J.E. Von Beust. Sciagraphia juris monetandi

In sacro imperio Romano-Germano. Oder entwurf von der Müntz-Gerechtigkeit im Heil. Römisch-Teutschen Reich. Nach Anleitung der Reichs-Satzungen, besonders der Reichs-Abschiede,...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 722
€100,00 - €200,00
Two titles: (1) Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek

Behelzende al hetgeen, door de (...) Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden ende (...) Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije...

Auction 27
SOLD €150,00
LOT 723
€100,00 - €200,00
[Justinianus] Three Leiden imprints: (1) A. Schulting (ed.). Jurisprudentia vetus

ante-Justinianea, qua continentur quae supersunt ex Caji Institutionem libris IV. (...). Leyden, J. van der Linden, 1717, (55),941,(83) pp., contemp. blindst. and panelled vellum,...

Auction 27
SOLD €150,00
LOT 724
€150,00 - €300,00
Three German titles: (1) J.S. Burgermeister. Thesaurus iuris equestris publici et privati

(...). Ulm, J. Gassenmeyer, 1718 , 2 vols., (12),36,(2),24,786,(64 index); 4,1030,(62 index) p., with 2 title-p. printed in red and black (the first double-p., the second fold.),...

Auction 27
SOLD €310,00
LOT 725
€100,00 - €200,00
[Maritime law] Zee-rechten, inhoudende dat hoogste water-recht,

dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy. De zee-rechten gemaakt by Keyser Karel (...) Midtsgaders de schips-rechten, gemaakt bij de oude an-zee steden....

Auction 27
SOLD €140,00
LOT 726
€100,00 - €200,00
Three Latin works published in Germany: (1) G.V. Gravina. Origines iuris civilis,

quibus ortus et progressus iuris civilis, ius naturale, gentium et XII tabb. legesque ac SCta explicatur; ad Clementem XI. Pont. Max. Leipsic, J.Fr. Gleditsch 1708, (56),757,(62)...

Auction 27
SOLD €420,00
LOT 727
€100,00 - €200,00
Five works: (1) S. van Leeuwen. Manier van procedeeren

in civile en crimineele saaken. Met de aanteekeningen op de ordonnantie (...) gedateert den 1. april 1580. Vermeerderd door Mr. Hendrik Verduyn. Den sesden druk. Zynde op nieuws...

Auction 27
SOLD €130,00
LOT 728
€80,00 - €140,00
Five titles in 4 vols.: (1) E. Bronchorst. In titulum digestorum

De diversis regulis iuris antiqui enarrationes. Ed. postrema. Prioribus emendatior. Leyden, Elzevier, 1641, (24),355,(5) pp., contemp. overlapping vellum w. manuscr. title on spine, 12mo.

Auction 27
SOLD €200,00
LOT 729
€100,00 - €200,00
Three titles: (1) Kornelis van Alkemade. Behandeling van het Kamp-Regt

d'aaloude en opperste Regts-vorderinge voor den Hove van Holland onder de eerste Graaven (..) mitsgaders de oorsprong, voortgang en 't einde van 't kampen en duëlleeren door Mr....

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 730
€100,00 - €200,00
Three works: (1) Karel van Aller. Generale regulen en definitien van beschreve rechten,

met verscheyde explicatien en quaestien onder yder behoorende, naer ordre van het Corpus Juris. Daer by gevoeght de decisien van den Hove (...) van C. Neostadius, met het Tractaet...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 731
€100,00 - €200,00
Arnold Vinnius. Institutionum Imperialium

Commentarius Acadamicus & Forensis. In Quartuor Libros. Amsterdam, Daniel Elsevier, 1665. 4th ed. xii, 888, xxvii pp. Title page printed in red and black. Blind stamped vellum,...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: