Beheer

Amsterdam: Lots 840 - 866

Auction 27
SOLD €110,00
LOT 840
€100,00 - €200,00
[Firefighting] Lot of five ordinances: (1) Brand-keure der stad Amsterdam

Vervat in drie deelen. Amsterdam, Stads-drukkerij, 1807, 48,(4) pp., w. engr. ill. of a "brand-spuit", 1 sm. woodcut ill., contemp. plain boards, sm. 4to (covers w. fold, paper covers spine worn).

Auction 27
SOLD €650,00
LOT 841
€300,00 - €600,00
[Firefighting] J. vander Heiden. Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde

Slang-brand-spuiten. En haare wyze van brand-blussen, tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. (...) Nevens beschrijving der brand-ordres van de stad Amsterdam. Tweede...

Auction 27
SOLD €300,00
LOT 842
€100,00 - €200,00
C. Commelin. Beschryvinge van Amsterdam,

zynde een naukeurige verhandelinge van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der Heeren van Amstel en Amstellant, haar vergrooting, rykdom, en wyze van regeeringe, tot den jare...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 843
€100,00 - €200,00
Gebouwen, gezichten en oudheden der stad Amsterdam

Haarlem, J. Marshoorn, 1741. 110, (6) pp. Engr. frontispiece and 22 engraved plates each with three or more views of Amsterdam. Three quarter vellum binding with ms. title to spine, 8vo.

Auction 27
SOLD €150,00
LOT 844
€150,00 - €300,00
[Caricature] Johan Braakensiek (1858-1940) a.o.

Lithographic supplements to De Amsterdammer, years 1887-1919 complete. 33 vols. Unif. bound in contemporary half cloth. Sm. folio (44 x 30 cm).

Auction 27
SOLD €320,00
LOT 845
€250,00 - €500,00
J. Wagenaar. Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen,

voorrechten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Amsterdam, I. Tirion/Yntema and Tieboel, 1760-1767. 3 vols. (6), 743; 552; 565, (2)...

Auction 27
SOLD €120,00
LOT 846
€80,00 - €160,00
J. le Moine de l'Espine. De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds

Bestaande, in een verhandelinge, van de waaren en koopmanschappen die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten (...). Als...

Auction 27
SOLD €70,00
LOT 847
€70,00 - €120,00
Ceremoniboek van de Regeering der Stad Amsteldam

(Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1742). 68 pp., with 9 illustrations on 3 engraved plates, contemporary half sheepskin, sm. folio. Slightly stained copy, the title with lightly damaged...

Auction 27
PASSED
LOT 848
€150,00 - €300,00
[International fair] Oud-Hollandt's Nieustydinghe. Year 1895

No. 1-174 [all published]. Oud-Hollandt (= Amst.), "by de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, 11 May to 31 October 1895, 174 issues, (4) pp. each, w. sm. woodcuts, bound in...

Auction 27
SOLD €240,00
LOT 849
€70,00 - €120,00
[Bos en Lommer] "Felicitatie register" for the opening of the playground "Gibraltar"

At the Haarlemmerweg 619-635 on 7 juli 1951. Self produced paper booklet (78 x 23 cm) with ca. 35 photos of the opening, signatures of participants, newspaper cuttings and several...

Auction 27
SOLD €80,00
LOT 850
€70,00 - €120,00
Four 19th-century titles: (1) C.E. Vaillant. Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden

Sedert 1795. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1861. Blindstamped cloth with gilt lettering and coats of arms of Amsterdam on back cover. Large 8vo. Exlibris by P.G. Rueter for F.E. Posthumus...

Auction 27
SOLD €320,00
LOT 851
€300,00 - €600,00
[House of Orange] J. Wagenaar. 'T verheugd Amsterdam

Ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje (...) en zyne Gemmalinne Fredrica Sopthia Wilhelmina (...). Amsterdam,...

Auction 27
SOLD €180,00
LOT 852
€100,00 - €200,00
[Public estate sale] Willige verkooping maandag den 4den november 1844

(…) Mr. P. Lyndrajer Jr., van twee kapitale, rechte, sterke en modern betimmerde huizen, tuin en erven, een kapitaal koopmanshuis (...) op het aangenaamste gedeelte van de Keizersgracht,...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 854
€80,00 - €150,00
Jacobus Kok (ed.). Amsteldamsche Jaarboeken

Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd (...)....

Auction 27
SOLD €500,00
LOT 855
€500,00 - €1000,00
[Commelin] J. Wagenaar. Amsterdam in zyne opkomst

Voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Jan Wagenaar. Amsterdam, Isaak Tirion/ Yntema & Tieboel, 1760-1767. 3 vols. (6), XXIV,...

Auction 27
PASSED
LOT 856
€100,00 - €200,00
J.H. van Swinden. Redenvoering en aanspraak ter inwijding

van het gebouw der der Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam (...). Amsterdam, G. Warnars, 1789. xx, 164 pp. 4to. Paper bound, partly peeled off on spine. Signed by the author.

Auction 27
SOLD €850,00
LOT 857
€300,00 - €600,00
[Local charters] Handvesten, Privilegien, Octroyen, Costumen en Willekeuren

der Stad Amstelredam, Door last van de Ed: Groot-achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders van dien met seer vele stucken en munimenten op nieuws vermeerdert en verbetert (...)...

Auction 27
SOLD €1000,00
LOT 858
€1000,00 - €2000,00
[Maaskamp. Fouquet] Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen,

en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen. Amsterdam, E. Maaskamp, (1805). Folio, h-leather, marbled sides, rebound, new endpapers, title on spine in...

Auction 27
SOLD €440,00
LOT 859
€300,00 - €600,00
C. Commelin. Beschryvinge van Amsterdam, zynde een naukeurige verhandelinge,

van desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Amatel en Amstellant, Haar vergrooting, Rykdom en wyze van Regeeringe, tot den jare 1691. Casparus Commelin. Amsterdam....

Auction 27
SOLD €700,00
LOT 860
€350,00 - €700,00
O. Dapper. Historische beschryving der stadt Amsterdam

waer in de voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d'omleggende dorpen, als ambachts-heerlijkheden, onder deze stadt gelegen) (...) hier ter stede...

Auction 27
SOLD €70,00
LOT 861
€70,00 - €120,00
[Religion] Isaak Le Long. Historische beschryvinge van de Reformatie der stadt Amsterdam

Behelsende, na een korte aanwysinge, van d'opkomst en voortgang der Roomschgesinde bygeloovigheeden in 't algemeen, hoedaanig deselve in het bysonder tot Amsterdam zyn ingevoert...

Auction 27
SOLD €90,00
LOT 862
€70,00 - €120,00
[Town hall] (1). Beschryvinge van 't Stadhuis van Amsterdam

Met een verklaringe van de zinnebeelge figuren, schilderwerken en beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk gebouw gevonden worden. Amsterdam. Erven J. Ratelband....

Auction 27
SOLD €1000,00
LOT 863
€150,00 - €300,00
[Views] (1) Alle de voornaamste gebouwen der wijtvermaarde koopstad Amsterdam

Cierlijk in 't koper afgebeelt en kortbondig beschreven ten dienste van alle de genen die begeerig zijn om de zelven te bezichtigen, Amsterdam, Hieronymus Sweerts, Jan Bouman,...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 864
€70,00 - €140,00
[City guides] Le guide d Amsterdam,

avec la description de tout ce qu il y a de plus intéressant. Edition considerablement changé, accompagnée d une carte topographique & d un grand nombre de planches en taille douce....

Auction 27
SOLD €250,00
LOT 865
€150,00 - €300,00
[City guides] (1) Wegwyzer door Amsterdam

Zynde eene beknopte Verhandeling van derzelfder eerste Opkomst, Vergrootingen en tegenwoordigen Staat (...) Nevens eene Beschryvinge van het heerlijk Stadhuis, Amsterdam, Nicolaas...

Auction 27
SOLD €100,00
LOT 866
€100,00 - €180,00
[Ceramics] (1) Paleis voor Volksvlijt

Ceramic plate. Petrus Regout, Maastricht, late 19th cent. Diam. 18 cm. And 4 more from the same series on Amsterdam monuments: (2) Rijksmuseum. (3) De Beurs. (4) Panorama. (5 and 6) De Waag.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: