Beheer

LOT 1916
SOLD €600,00

[N.S.B.] Collection of ca. 75 stencilled or printed pieces,

incl. several typed pieces and pieces of related organisations, consisting of (sometimes multi-leafed) regulations and instructions, copies, announcements, enlistment forms, several magazine issues, order forms for N.S.B. items, etc. etc. (some perforated).

Contains e.g.: (1) "N.S.B.-ers, koopt uitsluitend bij onderstaande zaken. Gelieve deze adressen van kameraden-volksgenoten te noteren en te verspreiden (...)." Typed list with 45 names and addresses of businesses in Hilversum, in alphabetical order, from Arts and Auto-expert to IJspaleis and Zaadhandel (light fire damage); (2 and 3) "Bewijs van Toegang (voor Genoodigden) W.A. Frontzorgvoorstelling." Unused admission ticket, with the removable corner still attached and seat number not filled out, with a flyer "Frontzorg is Eereplicht" with text concerning the next Sinterklaas and Kerstdagen by A.A.B. Hagen of Frontzorg Gelderland at Arnhem, dated November 1943, addressed in pen to J.J. Peetoom in Apeldoorn; (4 and 5) Two flyers concerning the N.S.B. monthy calendar (undated) and the N.S.B. calendar 1939, both with image of the calendar illustrated by M. Meuldijk; (6) "Wij willen..." 1st volume No. 4 of this stencilled magazine for Landwacht Nederland, Gewest 2, IIIe Bataillon, published as edited by Onderschaarleider J. Raatgever in Driebergen, 6 January 1945, 3 p.; (7) "Nederduitsch - weder duitsch. Leest Het Nieuwe Volk, strijdblad der N.S.N.A.P." Illustrated leaflet with registration form for a subscription, 4 p., 19.5 x 12.5 cm.; (8) Officiële mededeelingen van den leider van het Nederlandsche Arbeitsfront. Uitgave no. 1. Verbeterde uitgave, 26 June 1942. 50 articles divided across 15 p., A4 size; (9) "Schoonmaak aan onze Amsterdamsche Universiteit. (...) Onze studenten mogen niet door een roofmoordenaar [= Dr. J. Brouwer] bedorven worden. Nieuwe bezems vegen schoon! Sluit u aan bij de N.S.B.!" Placard in A4 size with in pen in bottom margin dated "begin '42" and in top margin: "De aangeplakte plakkaten met dit zelfde opschriften [sic] zijn door de Duitscher overgeplakt geworden (d.w.z. verboden)" (defects); (10) "De binnen- en buitenlandsche politiek van de Duitsche overheid in het bezette Nederlandsche gebied." Two versions of the text of a speech by Commisaris-Generaal Dr Schmidt for hundred or so N.S.B. leaders, Utrecht, 15 August 1941: a typed copy on 3 sheets and a stencilled version on two sheets, close to A4 size; (11) "Afschrift. Vergadering Korps leidende Staatsambtenaren der N.S.B. op 30 Maart 1942 (...)." Stencilled minutes, 5 pages in which the Korpsleider (not mentioned by name) and comrades Sprenger, Kuijk, Koster, Polder, Knetsch, Meys, De Ley, Vlug, Koch ten Hoorn, Lieftinck and Schaaf are speaking.

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: