U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

1450-1531 Oude Boeken - Topografie
Resultaten

veiling / 7 mei 2014 Zitting II
[1450 - 1459] [1460 - 1470] [1471 - 1481] [1482 - 1491] [1493 - 1505] [1506 - 1515] [1516 - 1525] [1526 - 1531]
kavel: 1450
[Groningen] Ubbonis Emmii (Ubbo Emmius). De Agro Frisiae inter Amasum et Lavicam Fl.
-de que Urbe Groninga in eodem agro, & de jure utriusque Syntagma. Cum serie Magistratum praecipuorum (...) Groningae, Joannis Nicolai, 1646.-

verkocht € 120.00
kavel: 1451
[Groningen] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Twintigste en Een en Twintigste Deel
-Vervattende eenen aanvang (20e) der Beschryving van Stad en Lande, vervattende het vervolg (21e) ... [Isaak Tirion], Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen, J. de Groot enz. 1793 en 1794. 2 delen, compleet met alle prenten.-

verkocht € 300.00
kavel: 1452
[Drenthe] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
-Behelsende de Inleiding der Beschryving van het Landschap Drenthe. (Isaac Tirion), Amsterdam, leiden, Dord. en Harlingen, J. de Groot enz. 1795.-

verkocht € 180.00
kavel: 1453
[Groningen] Oudheden en Gestichten van Groningen en Groningerland,
-Misgaders van het Land van Drenthe, of Beschrijving van de Kerken, Kloosters (...) door H.V. (H. van Rijn), Leiden, Christiaan Vermey, 1714.-

verkocht € 120.00
kavel: 1454
[Friesland] Beschryvinge end Chronijck vande Heerlickheydt van Frieslandt
-tusschen 't Flie end de Lauwers. Vertonende de veranderingen van den Bodem (...) Christianum Schotanum, Franeker, Ids Albertsz ende Jan Hendricks Prigge, Leeuwerden, 1655.-

verkocht € 140.00
kavel: 1455
[Groningen] Placcaet. Resolutie. Generale ordonnantie mitsgaders Ordre van Verpachtinge ende Procederen
-Item Particuliere Ordonnancien (...) van de Stadt Groningen ende Ommelanden, Groningen, Arendina Sygers, 1707.-

verkocht € 95.00
kavel: 1456
[Groningen] Het Regt der Stad Groningen
-op het Klooster Ter Apel, Mr. H.O. Feith, groningen, A.L. Scholtens, 1851 -

verkocht € 75.00
kavel: 1457
[Historie] Philippi Cluveri, Germania Antiqua
-Cum Vindelicia et Norico Auctoris methodo, verbis & tabulis Geographicis retentis contracta opera Johannis Bunonis. Guelferbyti [Wolfenbüttel], Sumtibus Conradi Bunonis. Typis J.H. Duncker. 1663.-
€ 1000 - € 2000
kavel: 1458
[Europa] Boertige reis door Europa.
-Geheimzinnige toebereidselen tot eene boertige reis door Europa door A. Fokke Simonsz. 's-Gravenhage. J. Immerzeel jr. 1826-1827.-

verkocht € 600.00
kavel: 1459
[Leiden] Beschryving der stad Leyden,
-Behelzende 't begin, den voortgang, en den aanwas van die stad (...) mitsgaders een verhaal van alle de belegeringen en aanslagen (...) door J.J. Orlers O.B., Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1760.-
€ 550 - € 1100
[1450 - 1459] [1460 - 1470] [1471 - 1481] [1482 - 1491] [1493 - 1505] [1506 - 1515] [1516 - 1525] [1526 - 1531]