U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

1500-1599 Varia II
Resultaten

veiling / 10 juni 2015
[1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1554] [1555 - 1564] [1565 - 1574] [1575 - 1584] [1585 - 1594] [1595 - 1599]
kavel: 1530
Lot Oorkondenboeken m.b.t. De Nederlanden
-Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, Deel I. 1 en 2, De Meijerij van 's-Hertogenbosch; Deel II. 1 en 2. De Heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom + Le Conseil de Brabant (3 delen) par Arthur Gaillard, Bruxelles, 1898-1902 + Boec van der loopender practijken der raidtcameren van Brabant, Deel I. en II. Brussel 1952 + De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland (2 delen), Verloren, Hulversum, 2011 + De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw (3 delen) J.W.J. Burgers; Peeters, Leuven, 1995.-

verkocht € 150.00
kavel: 1531
[Geschiedenis Duitse gebieden en steden]
-Geschichte des Landes Oldenburg, Eckhardt, Schmidt, Heinz Holzberg Verlag, Oldenburg, 1987 + Gottorf im Gl;anz des Barock (2 delen), S.H. Landesmuseum, Schleswig, 1997 + Glaube und Macht; Sachsen in Europa der Reformationszeit (2 delen), Sächsisches e Landesausstellung. Michel Sandstein Verlag, Dresden, 2004 + Der Sassen Speyghel. Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Niederdeuitsche Sachsenspiegel (2 delen), Idensee Verlag, Oldenburg, 1995 + Köln, geschiedenis en Universiteit (5 delen) + 4 andere.-

verkocht € 70.00
kavel: 1532
[Friesland; Geschiedenis, Steden]
-Geschiedenis van Dokkum, Meindert Schroor, Stichting Historia Doccumensis, i.s.m. Fryske Akademy [2007] + Leeuwarden 750-2000, Rene Kunst (red.), Van Wijnen, Franeker, 1999 + Negen eeuwen Friesland-Holland, 1997 + Classisboek Sneek 1583-1624, Fryske Akademy, 1978 + Sneek en het Sneekler Stadsrecht,. Age S. Miedema, Sneek, 1895 + Gids voor Drachten en omstreken, 1925 + Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1643-1649, 1651-1654-

verkocht € 75.00
kavel: 1533
[Lot Friesland; Oorkonden, literatuur, kerk, samenleving]
-Asega, is het dingtijd?; De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering, Oebele Vries, Steven Sterk, Leeuwarden, 2007 + Snitser Recesboeken 1490-1517 + Namenregister (2 delen), M. Oosterhout, Assen, 1960-1964 + De Burmania Sprekwurden, F.J. van der Kuip, Fryske Akademy, 2003 + De Friese Huizen van de Duitse Orde, Fryske Akademy, 1991 + Do ut des, Arnoud-Jan A. Bijsterveld, Hilversum, Verloren, 2007, Adel in Friesland 1780-1880, Yme Kuiper, Wolters-Noordhoff, 1993 + 23 andere-

verkocht € 100.00
kavel: 1534
Nederlandse Legenden, Kronieken, Liederen enz.
-Middelnederlandse Legenden en Exempelen, Dr. C.G.N. de Vooys, Bouma's Boekhuis, Groningen, 1974, Florilegium Chronicorum Neerlandicorum, J. Gessler, J.F. Niermeyer, Martinus Nijhoff, 1984, Het Latijnse Stededicht, F.P.T. Slits, Amsterdam + Johan Huyssen van Kattendijke kroniek, Inst. Ned. Geschiedenis, Den Haag, 2005 + Het lied in de Middeleeuwen, Kalff, Arnhem, 1967 + Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden + 19 andere-

verkocht € 50.00
kavel: 1535
[Lot Kerken, Religie, Kerkelijke kunst]
-Kunst aus Mittelalterlichen Frauenklöstern, Krone und Schleier, Ruhrlandmuseum, 2005 + Glaube und Wissen im Mittelalter. Die Kölner Dombibliothek, Erzbischöfliches Diözesanmuseum, Köln, 1998 + Imagination des Unsichtbaren, Westfälisches Landesmuseum, Münster, 1993 + Leven na de dood; gedenken in de late Middel;eeuwen, Museum Catharijneconvent, Brepols, 1999 + De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, G.W.C. van Wezel, Waanders, Zwolle, 2003 + 9 andere-

verkocht € 100.00
kavel: 1536
[Lot prentkunst, fresco's, beeldhouwkunst]
-Beredeneerde beschrijving van Nederlandse Historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, Herdruk (4 delen in 3 banden in casette) van de uitgave Amsterdam 1863-1882, Nico Israel, Amsterdam, 1970 + German renaissance prints 1490-1550, 1995 + Lucas van Leeyden Grafiek, 1978 + Tafelmalerei in Nürnberg 1350-1550, 1993 + 15 andere-

verkocht € 90.00
kavel: 1537
[Lot Paleografica, Miniaturen en Biblioteca Vaticana]
-Album Palaeographicum XVII Provinciarum, Cornelis Dekker, Brepols HES, 1992 + Schriftspiegel Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw, P.J. Horsman, Terra, Zutphen, 1986 + Das Geheimarchiv des Vatikan, Belser Verlag Stuttgart, 1992 + Meesterlijke Middeleeuwen; Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475, Waanders, Zwolle, 2002 + 4 andere-

verkocht € 60.00
kavel: 1538
[Belgium]
-Ghent. In Defence of a Rebellious City, Johan Decavele, Mercatorfonds, Antwerp, 1989 + Leven te Leuven in de late Middeleeuwen, Peeters, Leuven, 1998 + Stad in Vlaanderen; Cultuur en Maarschappij 1477-1787, Jan van der Stock, Gemeentekrediet, 1991 + Prinsen en Poorters in de Bourgondische Nederlanden, Walter Prevenier, Mercatorfonds, 1998 + Karel de Stoute; Pracht en Praal in Bourgondië, Mercatorfonds, 2009 + 8 andere-

verkocht € 90.00
kavel: 1539
[Numismatiek] Histoire numismatique de Royaume de Hollande,
-Sous le règne S.M. Louis-Napoléon, roi de Hollande (…). [gebonden met:] Histoire numismatique de Royaume de Hollande, pendant la Réunion a l’Empire Français, ou récit détaillé des événemens historiques de cette époque, dont le souvenir est rappelé pas des médailles, monnaies, décorations, etc., avec des documens et planches, par Maurin-Théodore-Corneille-Florent-Napoléon Comte Nahuys (…). Précédé d’un supplement du Royaume de Hollande sous le règne de S.M. Louis Napoléon. Amsterdam, F. Muller, 1858/ Utrecht, L.E. Bosch & Zoon, 1863, 2 delen in één band, XVI,200,(1); XII,224 p., met identiek gelithografeerd frontispiece met 13 respectievelijk 15 gelithografeerde platen (waarvan enkele uitslaand en/of in kleuren met goud), oorspronkelijk halflinnen, 4to.-
€ 150 - € 300
[1500 - 1509] [1510 - 1519] [1520 - 1529] [1530 - 1539] [1540 - 1554] [1555 - 1564] [1565 - 1574] [1575 - 1584] [1585 - 1594] [1595 - 1599]