U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

520-569 Nederlandse topografie
Resultaten

veiling / 6 december 2016
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]
kavel: 536
Delft
-Advertentie voor het verpachten van de haard-asch en vuilnis; alsmede het schoon houden van de wateren, en het reinigen der straten en bruggen voor 5 jaren, ingaande 1834 Delft, Boekdrukkerij van J.J. Stuerman en Zoon - en 18 andere mbt. o.a. Visscherijen, Hondsdolheid. Toegevoegd Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het slot Spange, F.j. Kleijn, Delfshaven, Joh. L. van der Pauwert, 1873. 482, viii,vi pp. In halflinnen blinde band - en een foldertje 'Führer von Delft, ca. 1915-
€ 75 - € 150
kavel: 537
De Kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewyd
-(..) waar agter bygevoegt is, een kort verhaal van de Overrompelinge der Stad Bergen op den Zoom, door de Franschen op den 16 september 1747. Bergen op den Zoom. Jacob van der Linden. Rotterdam. Hendrik Maronier. 1752. -
€ 50 - € 100
kavel: 538
Atlas van den Hoekschen Waard
-Bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Goidschalxoord, Heineoord, Mijnsheerenland van Moerkerken, Westmaas, Klaaswaal, Numansdorp, Puttershoek, Maasdam, 's Gravendeel, Strijen en Strijense-sas. J.H. Kips. 's Gravenhage. J. Kips, J.H. Zoon. 1835. -

verkocht € 650.00
kavel: 539
[Bor] De Nederlandsche Historien.
-Oorspronck, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, beroerten en borgerlyke oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, (...) en eindigende met het einde van 't jaer MDC. [4 delen]. Pieter Bor Christiaensz. Amsterdam. Wed. J. van Someren, A. Wolfgangh, H. en D. Boom. 1679-1684.-
€ 700 - € 1200
kavel: 540
[Cartografie] Kaartboek Fricx. Brussel
-Carte Generale du Duché de Brabant et partie de la Hollande. Paris. Hotel de Soubise, Lille. Bachelet. Bruxelles. Fricx. Liege. Bourguignon. [Ca. 1720]. Oblong, 26 x 11 cm. Leer, titel op rug in goudopdruk, platten met randbordure in goudopdruk. Gemarmerde schutbladen, de overzichtskaart in kopergravure en compleet met 24 detailkaartjes (uitgevouwen 22 x 30 cm.) in kopergravure, randgekleurd en alle gevouwen. Band met gebruikssporen, ex libris, naam op schutblad. Het atlasje heeft geen titel behalve "Atlas" op de rug en is door ons niet verder nawijsbaar. Interessant en zeldzaam.-

verkocht € 850.00
kavel: 541
[Bouttats] Thooneel der Steden ende Sterckten van t' Vereenight Nederlandt
-met d'aengrensende plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Prinden va(n) Oranien. Gheteeckent door I. Peeters ende Ga. Bouttats, Antwerpen, [1674].-
€ 3200 - € 4000
kavel: 542
[Merian] Topographia Circuli Burgundici
-Das ist beschreibung der Burgundisch- und Niederländischen Craises, oder der XVII Niederländischen Provintzen und was denselben einverleihet ist: Zusampt der Graffschafft Hoch-Burgund (...) Martin Zellern. Franckfurt am Mayn. Caspar Merian. 1654. Eerste druk.-

verkocht € 3500.00
kavel: 543
Beschryving der Stad Leyden
-Behelzende 't Begin, den Voortgang, en den Aanwas van die Stad (...) Mitsgaders een verhaal van alle belegeringen en aanslagen, die dezelve stad sedert den jare 1203 geleden heeft, tot de laatste zware belegering en verlossing, voorgevallen in den jare 1574. J.J. Orlers. Amsterdam. Gerrit Tielenburg. 1760. Derde druk. [2 delen in een band].-

verkocht € 480.00
kavel: 544
[Zeer zeldzame editie] L. Guicciardini. Description de tovts les Paysbas,
-autrement appellez La Germanie Inferievre ov Basse Allemagne par messire Loys Gvicciardin (...). Maintenant reveuë, & augmentée plus que de la moitié par le mesme Autheur. Re-imprimé à Campen chez Arnoud Benier, pour Henry Laurents (...) à Amsterdam, 1641, (12),606,(38) p., met gegraveerde titelpagina, gegraveerd blad met de 17 wapens van de provincies, en 78 geëtste profielen op de steden, contemporain perkament, oblong 4to.-

verkocht € 1800.00
kavel: 545
[Alkmaar] C. van der Woude. Kronyk van Alckmaar. Met zyn Dorpen.
-(...) Nevens C.P. Shaghens, Alkmaar Lof-Dicht. Tweede druk. Den Haag, J. de Cros, 1746/ 1745, 2 delen in één band, (10),190,(16); (42)p., gegraveerd titelvignet en met de volgende dubbelpagina gravures: vogelvluchtperspectief van het beleg van Alkmaar, kaart van de Schermer en 19 (van 21) platen door A. Rademaker, contemporain halfleer, 4to.-

verkocht € 130.00
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]