U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

520-569 Nederlandse topografie
Resultaten

veiling / 6 december 2016
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]
kavel: 546
[Drenthe] Vijf (zeer) zeldzame publicaties: (1) Reglement op de inrigting der veldwachters
-in de provincie Drenthe. Assen, C. van Gorcum, z.d. (1834), 38,(5) p., contemporain draadgebonden omslagje.-

verkocht € 150.00
kavel: 547
[Gelderland] Negen werken, w.o.: G.A. de Meester.
-Aanteekeningen omtrent een paar oude Veluwsche bosschen. Arnhem, I.A. Nijhoff, 1850, "niet in den handel", (2),26 p., contemporain omslag.-

verkocht € 80.00
kavel: 548
[Kastelen] C.P.E. Robidé van der Aa.
-Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen geschetst en afgebeeld. Nijmegen, C.A. Vieweg, 1846 [=1837-1846], zonder paginering, met 72 lithografische gezichte, contemporain verguld halfleer, 4to.-
€ 200 - € 400
kavel: 549
[Utrecht] Zeven werken: (1) V.J. Blondeel. Beschryving der stad Utrecht,
-Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe (...). Utrecht, H. Besseling, 1757, (2),LII,396,(2)p., gegraveerd frontispiece, groot uitslaande kaart, groot uitslaande plattegrond en 2 (groot) uitslaande platen naar R. Blokhuisen (1x met beweegbaar onderdeel), eenvoudig contemporain omslag.-

verkocht € 85.00
kavel: 550
[Atlas] Nieuwe en beknopte hand- en school-atlas van het Koningrijk der Nederlanden
-benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg enz. volgens de jongst bepalingen, en uit de beste stukken te zamengesteld onder toezigt van den heer P.J. Prinsen. Herziene uitgaaf. Haarlem, erven F. Bohn, 1840, letterdruk blad met inhoudsopgave gevolgd door 13 gegraveerde kaarten met grenskleuren (overzichtskaart, provincies en overzeese gebieden), 20ste-eeuws halflinnen met oorspronkelijk gedrukt vooromslag meegebonden, folio.-

verkocht € 300.00
kavel: 551
Convoluut 8 topografische werken 1e helft 19e eeuw
-Bevat: De ijzeren kapel in de oude kerk te Amsterdam. P. Scheltema, Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848. 52 pp. + De Bange St. Elizabeths-nacht of het huis de Merwede, J. F. Bosdijk (zonder titelp.), met steendruk "Het slot de Merwede" door H.J. Backer + Verblijf van Prins Willem den V op de Burgt te Nijmegen van 7 november 1786 tot 23 october 1787 bij den burggraaf Willem Baron van Lynden. R. H. Graadt Jonckers, Nijmegen, A. Cranendoncq, 1847. xii, 52 pp. + Eene korte beschrijving van Zevenbergen en van de verwoesting aldaar door een windhoos den 19den augustus 1845 aangerigt. R. O. Aitton, Dordrecht, H. Lagerweij, 1845. 28 pp. Met uitslaande prent Zevenbergen door H.J. Backer + Haarlems Regt op de eer van de uitvinding der Boekdrukkunst gehandhaafd; of beknopt overzigt van den stand der zaak door A.v. L. Tweede druk, Amsterdam, M.H. Binger, 1848. 34 pp. + Vier brieven, gewisseld tusschen Mr. Jacobus Scheltema en Jacobus Koning, over de laatste tegenspraak van het regt van Haarlem op de uitvinding der drukkunst. Haarlem, Wed. A. Loosjes, 1823. 37 pp. + Beschrijving van den Krimpenrewaard en den Lopikerwaard. A.J. van der AA. Met een (uitslaand) kaartje. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1847. 83 pp. + De instelling van de orde van St. Jacob, door Graaf Floris V van Holland, in den jare 1279. A. Beeloo, tweede druk, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1845. 61 (3) pp.-
€ 175 - € 350
kavel: 552
[Leiden] Les delices de la campagne a l'entour de la Ville de Leide,
-qui contiennent un Abregé Historique des anciens Bataves, de les meurs, coûtumes & guerres, depuis Claude Civil jusques à nos tems (...) par Gerard Goris (...). Leiden, Theodore Haak, 1712. (19),275,(33) p., gegraveerd frontispice, titelblad in rood en zwart met gegraveerd vignet, 12 uitslaande kopergravures van kastelen, buitenplaatsen enz., met leeslint, in latere leren band met geribde rug met vergulde titel en versiering, vernieuwde gemarmerde schutbladen, 8vo.-
€ 150 - € 300
kavel: 553
[Leiden] Oudheden en Gestichten van Rhynland, en wel voornamentlijk van de stad Leiden
-of Beschryving van de Kerken, Kloosters en Godshuizen, die van tyd tot tyd zoo te Leiden als in Rhynland zyn gesticht (...) Uyt het Latijn vertaald, door H.V.H. [=Hugo Franciscus van Heussen]. Leiden, Christiaan Vermey, 1719. (56),708,(19) p., titelblad met vignet, 5 uitslaande kopergravures (goed met een enkel vlekje), perkament met (vervaagde) handgeschreven titels op voorplat en rug, 8vo.-

verkocht € 100.00
kavel: 554
[Arnhem. Landgoed Biljoen] Complete set van 6 geëtste en gegraveerde gezichten,
-door en naar Chr. Henning, ca. 1790, elk ca. 30 x 40 cm. en met gegraveerd onderschrift.-

verkocht € 150.00
kavel: 555
Batavische Out-Heeden, met de Verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn,
-door P. Cluverius. Uit het Latyn vertaalt. De tweede druk. Vermeerdert (...) door Jakob Love. Amsterdam, J. Oosterwyk, 1719, 2 delen in één band, 110,307,(21); (42),(1); 319,(1),(16) p., met gegraveerd frontispiece, 7 uitslaande kaarten en 5 andere (uitslaande) gezichten en platen, contemporain halfleer met twee contrasterende marokijnen titelschildjes, klein 8vo.-

verkocht € 220.00
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]