U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

520-569 Nederlandse topografie
Resultaten

veiling / 6 december 2016
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]
kavel: 556
[Muiden en omgeving] "Caarte van Den Nieuw vermaakte Zee-dyk be Oosten Muyden,
-soo als de Selve tans is leggende in bogte en figuure, en op den aanslag der Zee (...) en dat alsoo vermaakt, en versterkt in den Jaare Ao. 1735, 1736, 1737. Aldus corectelyk op gemeeten en in alle Trouwen geteekent in de maand October deses Jaars Ao. 1737 door (...) Jacob van Hoorn, Landmeter". Kaart gegraveerd door Jacob de Leth, gedrukt van twee koperplaten op twee maal twee aaneengezette vellen, totale maat 57,5 x 172 cm.-

verkocht € 140.00
kavel: 557
[Texel] Scylla en Charybdis;
-behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land. Als rechtgeaarde Vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt door Laurens Brandligt. Amsterdam, gedrukt voor den autheur en te bekomen by Johannes Allart, 1780, XIII,(1),194 p., met 5 groot uitslaande, gegraveerde kaarten, contemporain kalfsleer met vergulde, geribde rug met marokijnen titelschildje (band met kleine defecten). -

verkocht € 340.00
kavel: 558
Almanak voor reizigers in het Koningrijk der Nederlanden
-Met platen en plattegronden van steden. Tweede jaargang 1820. Amsterdam, Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & De Vries, 1820, twee delen in eén bandje, (26),53-84; (2),48,(2) p., met gegraveerde ovale gezichten op Texel en Medemblik, een gegraveerde kaart van de reiswegen en 8 gegraveerde plattegronden (elk met letterdruk legenda) (alle gravures door D. Veelwaard (junior)), oorspronkelijk karton, klein 8vo.-

verkocht € 100.00
kavel: 559
[Noord-Holland] Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel,
-om de Westvriesche Zeedyken, door het afknagen van 't Paalwerk zeer gevaarlyk geworden, in de aanstaande Zomer 1733 te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake, schoon de zeewormen voortgaan met al het Paalwerk door te knagen op de hoogte van de daaglyksche peil van 't water tot de grond van de Zee toe, en geen middel kan worden gevonden om zulks te beletten. Door Seger Lakenman. Amsterdam, erven J. Ratelband en Compagnie en Hendrik de Leth, 1733, (4),23 p., met 2 groot uitslaande gegraveerde platen: een kaart van Noord-Holland en een handgekleurd ontwerp van een nieuwe dijk door H. de Leth, contemporain half schapenleer, folio.-

verkocht € 240.00
kavel: 560
[Schagen] Chronyk van de gantsche oude Heerlykheyd van het Dorp Schagen;
-Waar in vertoont wert het begin en opkomst, en wanneer het eerst bewoont is geweest, waar dat haar naam en wapen vandaan komt (...). Door Dirk Burger van Schoorl. Hoorn, Jacob Duyn, z.d. (1728), (4),111,(8) p., contemporain schapenleer, klein 8vo. -

verkocht € 110.00
kavel: 561
[Hoorn] Chronijk Van de vermaarde Zee en Koopstad Hoorn
-Beginnende met de Grondlegging der West-Vriesen, ontrent 50 Jaren na Christi Geboorte. Als mede des Stads Begin, Voortgang en Tegenwoordigen Staat, mitsgaders vele Gedenkwaardige Geschiedenissen soo Binnen als Buyten de selve voorgevallen. Beneffens de Namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den Jare 1706 [Door F. Reyp]. Hoorn, F. Rijp, 1706, 2 delen in één band, (24),328; 136,(4)p., gegraveerd frontispiece, plaat voor de opdracht, uitslaand vogelvluchtperspectief van de stad en 11 (uitslaande), gegraveerde platen, contemporain perkament, klein 8vo.-

verkocht € 220.00
kavel: 562
[Hoorn] Drie werken over de stad: (1) Chronyk van Hoorn,
-Daar in het Begin, aanwasch, en tegenwoordige Staat dier Stad verhaalt worden. Als mede De Gedenkwaardige Geschiedenissen die, zo voor, in, als na den trubbel, in of omtrent dezelve en door geheel West-Vriesland gebeurt zyn, tot het Jaar 1630. Dezen vierden Druk met Aantekeningen vermeerdert door Sebastiaan Centen. Hoorn, Jacob Duyn, 1740, (48),680,94; 59,(1) p., met drie houtsnede titelvignetten, 3 groot uitslaande, gegraveerde plattegronden, 4 stadsgezichten (2x uitslaand), een zeeslag (Bossu) en 5 portretten, contemporain gemarmerd kalfsleer, geribde en vergulde rug met marokijnen titelschildje, 4to.-
€ 300 - € 600
kavel: 563
Twee werken: (1) Oudheden en gestichten van Delft en Delfand,
-Mitsgaders van 's Gravenhage; Of Beschrijving van de Kerken, Kloosters, Godshuizen, en vordere Geestelijke Gebouwen, die van tijd tot tijd te Delft, 's Gravenhage, en onder Delfland zijn gesticht (...). [Door Hugo Franciscus van Heussen]. Uit het Latijn vertaald, En met aanteekeningen opgeheldert Door H.V.R. [Hendrik van Rijn]. Leiden, C. Vermey, 1720, (10),CXXVIII,506,(14) p., met 7 uitslaande, gegraveerde platen, later verguld halfleer.-
€ 60 - € 120
kavel: 564
[Rotterdam] Generale keure ende ordonnantie der stad Rotterdam.
-Rotterdam, G., P. en H. van Waesberge, 1712-1817, 10 delen, met uitslaande letterdruk tabellen, contemporain uniform perkament, klein 4to (kleine defectjes).-

verkocht € 600.00
kavel: 565
[Vechtstreek] Bruin, C. De zegepraalende Vecht,
-vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen; beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante Rivière de Vecht (...). Amsterdam, weduwe N. Visscher, 1719, (2),16,37 tekstpagina's, met 1 gegraveerde kaart over de volle pagina, een half-pagina plattegrond en een half-pagina profiel van Utrecht, voorts 100 gegraveerde gezichten op 51 platen (plattegrond, profiel en gezichten doorgenummerd 1-98 en incl. nummers 94a t/m 94d) door D. Stoopendael, contemporain half schapenleer, folio.-

verkocht € 300.00
[536 - 545] [546 - 555] [556 - 565] [566 - 569]