U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

400-497 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]
kavel: 410
[Friesland. Leeuwarden/ Franeker] 5 prenten op 4 bladen: (1) "Lewardum Occidentalis (...)"
-Handgekleurde, gegraveerde plattegrond, uit Guicciardini, ca. 1600, genummerd "32" in de plaat rechtsonder, 22 x 27 cm., in lijst.-

verkocht € 100.00
kavel: 411
[Friesland] Zes plattegronden op 3 bladen: (1) "Dockum".
-Handgekleurde, gegraveerde plattegrond onder een profiel, door Sjoerd Aetesz. Haackma en Sytze Gravius ("Corrigentt. S.A.H. et S.G."), uitgegeven in Schotanus, Beschrijvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t landschap in 't algemeen, 1664, onder passepartout en in wortelnoten lijst.-

verkocht € 90.00
kavel: 412
[Friesland] Twee titels: (1) Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
-Door Mr. A.J. Andreae (...) en anderen. Leeuwarden. H. Suringar, 1877, (10),246 p., met meerdere illustraties over de volle pagina, oorspronkelijk goudgeletterd linnen, klein 8vo (rug verkleurd en sleets op scharnieren/ uiteinden).-
€ 70 - € 140
kavel: 414
[Friesland] Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawers (...).
-[Door H.F. van Heussen]. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H.V.R. [=H. van Rijn]. Leiden, C. Vermey, 1723, 2 delen, (14),532,(45); (2).568,(58) p., contemporain uniform perkament.-

verkocht € 120.00
kavel: 415
[Friesland. Schotanus] Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt
-tusschen 't Flie end de Lauwers met nieuwe caerten van t landschap in 't algemeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in 't besonder als mede de grietenien end steden (...). Zonder plaats, J. Wellens, z.d. (1664), (8),280,(1) p., met gegraveerde titel, gegraveerd wapen, 2 kaarten van Friesland, 32 (van 33) gegraveerde dubbel-p. (uitslaande) deelkaarten en 10 (van 11) dubbel-p. plattegronden (elk met profiel van de betreffende stad), contemporain perkament, folio.-

verkocht € 550.00
kavel: 416
[Friesland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Dertiende-Zestiende deel.
-Vervattende eenen aanvang/ het vervolg/ het slot der Beschryvinge van Friesland. Amsterdam etc., P. Schouten etc., 1785-1789, 4 delen in 7 banden, met 1 gegraveerd frontispiece, 4 groot uitslaande, gegraveerde kaarten (overzichtskaart van Friesland en deelkaarten van Oostergo, Westergo en Zevenwolden) en 12 uitslaande, gegraveerde gezichten op 11 bladen (Leeuwarden (3x), Franeker (3x), Dokkum, Harlingen, Workum, Makkum en Allingawier/ Parrega), contemporain uniform half kalfsleer, vergulde rug met marokijnen titel-/ deelschildje.-

verkocht € 160.00
kavel: 417
[Nederlanden] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste deel.
-Vervattende eene algemeene beschryving des lands (...) [door Jan Wagenaar]. Tweede druk. Amsterdam, I. Tirion, 1739, (26),638,(20) p., met gegraveerd frontispiece, groot uitslaande kaart, 2 uitslaande platen en 5 portretten, contemporain half schaapsleer met vergulde, geribde rug.-

verkocht € 80.00
kavel: 418
[Brabant en Zeeland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel.
-Vervattende eene beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper Gelderland (...) [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1740, (10),608,(20) p., met gegraveerd frontispiece, 3 groot uitslaande kaarten (o.a. van de Meierij van Den Bosch en de Baronie van Breda), 3 uitslaande profielen (o.a. op Bergen op Zoom), 4 uitslaande plattegronden (o.a. Den Bosch en Breda) en 2 andere uitslaande platen, contemporain half kalfsleer.-

verkocht € 170.00
kavel: 419
[Gelderland] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Derde deel.
-Vervattende de beschryving der provincie Gelderland (...) [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1741, (10),526,(26) p., met gegraveerd frontispiece, 4 groot uitslaande kaarten (overzichtskaart, het kwartier van Nijmegen, het kwartier van Zutphen en het kwartier van de Veluwe) en 1 andere uitslaande kaart, vier uitslaande profielen (Nijmegen, Tiel, Bommel en Arnhem), 3 uitslaande plattegronden en 2 uitslaande gezichten, contemporain half kalfsleer.-

verkocht € 280.00
kavel: 420
[Holland] Tegenwoordige Staat der Veereenigde Nederlanden. Vierde-agtste deel.
-Behelzende eenen aanvang/ het vervolg der beschryving(e) van Holland [door Jan Wagenaar]. Amsterdam, I. Tirion, 1742-1750, 5 delen, ca. 530-630 pagina's per deel, met 5 diverse gegraveerde frontispieces, groot uitslaande overzichtskaart en 11 groot uitslaande deelkaarten, 3 uitslaande profielen, 24 uitslaande plattegronden en 18 gezichten/ platen (op enkele na uitslaand, enkele met meerdere gezichten op één blad), contemporain uniform half kalfsleer met marokijnen titel-/ deelschildjes.-
€ 750 - € 1500
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]