U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

400-497 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]
kavel: 431
Rechten, Coustuymen ende Gewoonten der Stadt Tyel
-Gosinus van Duyn, 1660, 2 delen in 1 band, Tiel, (7), 116, 46 pp. In laat 19e eeuws halflinnen. Vernieuwde schutbladen, goed ex. -

verkocht € 360.00
kavel: 432
[Naslag/ facsimile]
-Topografische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864. Uitgeverij 12 Provinciën, 2008. XXIII, 447 pp. + Iohan Pontanus. Beschrvinghe der seer wijt beroemde Coop-Stadt Amsterdam. Honius, 1614. Herleefd Verleden. Facsimile uitgave, Amsterdam, 1968 + Adriaan Valerius, Nederlantsche Gedenckclanck (1626) - en Ludovico Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Nederlanden (1612) uit dezelfde reeks. Alle in bruin kunstleer gebonden met vergulde bandmotieven, met verklarende bijlage - en De bosatlas van Nederland Waterland. Noordhoff Atlasproducties, 2010. Nog in seal. -

verkocht € 70.00
kavel: 433
[Braun en Hogenberg] Vijf plattegronden op twee bladen: (1) "Brilium Holandiae (...)".
-Handgekleurd, geëtst vogelvluchtperspectief uit Braun en Hogenberg, ca. 1590, met titelcartouche en legenda-cartouche, 35 x 49 cm., in lijst.-
€ 100 - € 200
kavel: 434
[Groningen] Vier prenten: (1) "Groninga (...)."
-Geëtste plattegrond uit Braun en Hogenberg, ca. 1590, 32 x 43,5 cm. (kl. defectjes in marges).-

verkocht € 200.00
kavel: 435
[Zeeland] Walcherse Arkadia,
-waar in (...) oorspronk, heerlijkheden, ambachten, vliedbergen, dijken, stroomen, zeeden, rechten, aanwassen, grondbraken, lusthoven, oudheden, en hedendaagse vermaakelijkheden van Walcheren (...) nagespoort en opgeheldert worden door Mattheus Gargon. De tweede druk, met kopere platen. Leiden, S. Luchtmans, 1715, (20),318,(14) p., met houtsnede titelvignet, gegraveerd frontispiece, 3 (groot)(uitslaande) gegraveerde kaarten, 3 uitslaande, gegraveerde plattegronden en 10 gegraveerde platen, contemporain perkament, klein 8vo.-

verkocht € 35.00
kavel: 436
[Boekband] Het Vereenigd Nederland,
-J.F. Martinet. Amsterdam. Johannes Allart. 1790. 8vo, leer, titel op rug, voorplat met kleine typografische illustratie, gemarmerde schutbladen met naam van boekbinder N.A. van Wijk, (8),605,(9),(2) pp., compleet met handgekleurde kaart van de VII Verenigde Provintien in kopergravure, 12 gravures op 6 bladen door H. Vinkeles en 3 uitslaande bladen met handtekeningen in facsimile van o.a Stadhouders, Land- en Zee-helden, Regtsgeleerden en Dichters. Tweede druk. Zeer goed ex.-
€ 70 - € 120
kavel: 437
[Egmond] Kronyk van Egmond,
-of Jaarboeken der vorstelyke abten van Egmond, in 't Latyn beschreeven door Jan van Leyden (...). Vertaald door Kornelis van Herk (...) vervolgt, en met de Vertaalinge der Grafschriften verrykt, door Gerard Kempher: vermeerdert met (...) de naamen der geenen, die in de Abdye begraaven zyn. Alkmaar, S. van Hoolwerf, 1732, (36),283 p., met uitslaande gegraveerde opdracht en 2 gegraveerde platen van de Abdij in welstand en als ruïne, modern leer met het vergulde en beschilderde leer van de platten van een curieuze oudere boekband opgeplakt, 4to.-

verkocht € 35.00
kavel: 438
[Tirion. Friesland] Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren
-Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in 't byzonder van Friesland. [4 delen]. [Deel XXIII, XXIV, XXV en XXIV]. Amsterdam. Leiden. Dordrecht en Harlingen. P. Schouten et al. 1785-1789.-

verkocht € 200.00
kavel: 439
[Den Haag] Beschryving van 's Graven-Hage,
-behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister (...). Door Mr. Jacob de Riemer. Delft, R. Boitet, 1730-1739, 2 delen in 3 banden, (34),509; (2),511-946,(54); (10),520,78,(20) p., deel 1a met gegraveerd frontispiece, gegraveerde opdracht en 32 (groot uitslaande/ dubbel-p.) platen (incl. het grote, één meter brede profiel, uitslaande plattegronden etc.), deel 1b met 22 (uitslaande/ dubbel-p.) platen (alle platen volgens bindersindex aanwezig), deel 2 met gegraveerde opdracht en 3 gegraveerde platen, contemporain uniform blindgestempeld perkament, folio.-

verkocht € 1500.00
kavel: 440
[Drenthe] Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten
-der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoeght zyn Annales Drenthiæ, : dat zijn eenige aenteyckeninghen (...) gepasseert in het antiquiteet-rijcke landschap Drenth (...) mitsgaders een korte beschryvinge der stadt, des Kasteels, en der heerlykheit Covorden. T' samen vergadert, en aen't licht gebracht, door Johan Picardt. (...). Met koopere platen verçiert. [3 delen in een band]. Amsterdam. Tymon Houthaak voor Gerrit van Goedesbegh. 1660.-

verkocht € 100.00
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]