U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

400-497 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]
kavel: 451
[Guicciardini] Belgicae, sive Inferioris Germaniae Descriptio
-Auctore Ludovico Guicciardino Nobili Florentino. Ed. Postrema, Add. novis & Statu Politico regionum & urbium aucta. Amsterdam. Willem Blaeu. 1635.-

verkocht € 1300.00
kavel: 452
[Gelre & Zutphen] Water-recht
-Waar na Een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen zig voortaan zal hebben te reguleeren. Arnhem. Wed. H. van Goor (voor: Wel Ed. Hove van Gelderland). 1767. Kl. 4to, gekartonneerd, titel met groot vignet in houtsnede, 28 pp. -
€ 100 - € 200
kavel: 453
Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond
-Jan van Leyden [Karmeliet, in 't Latijn]. Vertaald door Kornelis van Herk. Overgezien (...) verrykt door Gerard Kempher. Alkmaar. Simon van Hoolwerf. 1732.-
€ 70 - € 120
kavel: 454
[Kaartje op zijde] Friesland
-De Provincie Friesland uitgegeven door J.H. van de Weijer. Groningen. [Ca. 1850]. Litho op zijde 29,5 x 24,5 cm., kaartbeeld 24 x 19,5 cm., randgekleurd, gevouwen, in gekartonneerd beschermhoesje, geschaafd. Curieus.-

verkocht € 130.00
kavel: 455
Frisia seu de viris rebusque Frisiae Illustribus libri duo
-Martinus Hamconius [Martin Hamkema]. Opus ab authore recognitum, auctum & imaginibus regum, potestatum, ac principum exornatum. Franeker. Joannes Lamrinck en Joannis Starter. 1620.-
€ 600 - € 1000
kavel: 459
Het kanaal door Holland op zijn Smalst
-en de daarbij ontworpen Landaanwinning volgens de officieele Teekening 1862. Frans Buffa & Zonen, 1863. Handgekleurde kaart. 39 x 80 cm., gevouwen in folio band met begeleidende tekst. -

verkocht € 80.00
kavel: 460
[Friesland. Schotanus] De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland
-Oost ende West; Beginnende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDLXXXIII [met pen een I toegevoegd] (...) door Christianum Schotanum. Amsterdam, J. Pluymer, 1660, (34),929,(25),148 p., met gegraveerde titelpagina, wapenschild en 17 portretten over de volledige pagina, contemporain perkament, folio.-
€ 150 - € 300
kavel: 461
[Friesland. Hamconius. Vroege misdruk] Martini Hamconii Frisia,
-seu De viris rebusque Frisiae illustribus libri duo. Franeker, I. Lamrinck en J. Starter, 1620, (18),127 [= 131],4 bladen, titel gedrukt in rood en zwart, met gegraveerd portret en houtsnede wapenschilden op beide zijden van de titel, voorts met 53 gegraveerde portretten ten voeten uit, contemporain perkament, klein 4to.-
€ 200 - € 400
kavel: 462
[Friesland. Van den Sande] Decisiones Frisicae,
-Sive rerum in suprema Frisiorum curia iudicatarum, libri V. Authore & Collectore Ioanne a Sande (...). Editia tertia. Leeuwarden, G. Sibonis, 1656, (16),418,(30) p., met gegraveerde titelpagina (interieur van een rechtszaal) en fraai portret van de auteur in zijn bibliotheek, contemporain overlappend perkament, 4to. -

verkocht € 150.00
kavel: 463
[Friesland. Beroemde falsificatie] Chronyk en waaragtige beschrijvinge van Friesland,
-Beginnende na de Schepping der Weereld, met den Jare 1070. En eindigende na de Geboorte Christi, met den Jare 1565. Eerst door Ockam Scharlensem zeer vlytelyk by een Getekend: en ten tweedemaal door Johannem Vlytarp, weder verbeterd en vernieuwd: gelyk ook ten derdemaal door Andream Cornelium Stavriensem, zeer neerstelyk en getrouwelyk geschied is. Leeuwarden, A. Ferwerda, 1742, derde herziene druk, (16),472,(16)p., contemporain perkament, 4to.-

verkocht € 100.00
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]