U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

400-497 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]
kavel: 464
[Friesland] It aade Friesche Terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de vrye Friesen;
-In hun Oorsprong, Opkomst, en Voortgang; als mede in derzelver Landbestiering, Wapenhandel, Krygsdaaden, Weetenschappen, Vreemde Voorvallen, Yver voor de Vryheid, Afgodery, Godsdienst en Landstreek (...) beginnende met den jaare 313 voor de geboorte van Christus, tot den jaare 1677. [Door Johannes Hilarides]. Tweden Druk (...). Haarlem, J. Marshoorn, 1743, 341,(1) p., contemporain halfleer met vergulde, geribde rug, klein 8vo (bandje met wat slijtage).-
€ 100 - € 200
kavel: 465
[Friesland] Vijf titels in 2 banden: (1) Resolutien, brieven en stukken,
-concerneerende 1. Het erfstadhouder- Capitein- en Admiraalschap generaal van Vriesland, zoo als het zelve, in den jaare 1748 (...) is opgedraagen. 2. De finale Afdoeninge van het onstane Verschil (...). 3. De finale afdoeninge van het gereezen Different (...). 4. De finale afdoeninge der klagten van de Magistraaten der Steeden Harlingen en Sneek (...). Den Haag, J. Gaillart, 1767, 199 p., contemporain halfleer, vergulde en geribde rug met marokijnen titelschildje, 4to.-
€ 100 - € 200
kavel: 466
[Friesland. Friese taal] Convoluut met 7 titels,
-alle over/ in de Friese taal en uitgegeven in Friesland, 1824-1849, eenvoudig iets later halflinnen (iets los in de band, linnen met scheurtjes).-
€ 70 - € 140
kavel: 467
[Friesland. Almanakken] Lot van 3 stuks: (1) Vriesch Kantoor Almanak,
-of tydwyzer voor het jaar 1811. Leeuwarden, J. Seydel, (1810), 140 p., contemporain groen perkament (platten met insteekvakjes), 12mo.-
€ 70 - € 140
kavel: 468
[Friesland] Zeven 19de-eeuwse titels, w.o.: (1) Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis
-der voormalige Middelzee in Friesland; door P. Brouwer (...) en W. Eekhoff. Met eene voorrede en kaart uitgegeven door W. van Peyma. Leewarden, L. Schierbeek, 1834, XXIV,119 p., met groot uitslaande, handgekleurde gegraveerde kaart, contemporain karton.-

verkocht € 70.00
kavel: 469
[Gelderland] XIV Boeken van de Geldersse Geschiedenissen
-Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Lattynsse werken van den Heer Joh. Isacus Pontanus (...) veranderd, verbeterd door Arend van Slichtenhorst, Arnhem, Jacob van Biesen, 1654.-

verkocht € 750.00
kavel: 470
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden
-Eerste Deel. Vervattende eene algemeene beschryving des Lands, der zeden en godsdienst van de inwoners, een kort begrip van 's lands historie (...) enz. Met een naauwkeurige landkaart en printverbeeldingen versierd. Amstedam. Isaak Tirion. 1739.-

verkocht € 80.00
kavel: 471
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden.
-Derde Deel. Vervattende de beschryving der provincie Gelderland. Amsterdam. Isaak Tirion. 1741. -

verkocht € 220.00
kavel: 472
Beschrijving van de Zaanlandsche Dorpen,
-Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam, en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften van (...) Adriaan Loosjes (...) met aanteekeningen door Petrus Loosjes, Az. Haarlem. F. Bohn en A. Loosjes Pz. 1794.-

verkocht € 100.00
kavel: 473
[Rotterdam] Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in februarij 1855, met bijschriften.
-[Inleiding door Gijsbert van Reyn]. Rotterdam/ Leiden, Van Gogh en Oldenzeel/ A.W. Sythoff, z.d. (1855), IV,35,(2) p., met getint lithografische titel en 6 platen gedrukt door P.W.M. Trap naar G.J. Bos, oorspronkelijk verguld linnen, oblong folio. -

verkocht € 100.00
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]