U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

400-497 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]
kavel: 474
[Gorinchem. Zeldzaam exemplaar op groot papier] Beschryvinge der stadt Gorinchem,
-en landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel, zynde een nauwkeurige en uytvoerige verhandeling van deszelfs opkomst, benaming, bevolking, gelegentheid, pragtige gebouwen, en zeltzaamheden (...). Alles t' zamengestelt (...) door de Heer en Mr. Cornelis van Zomeren, en nu in order gebragt door Z.H.H.T. [= Teunis Horneer Hzn.]. Gorinchem, Teunis Horneer, 1755, (14),584,(4) p., met gegraveerd wapenschild, uitslaand gegraveerd profiel (25,5 x 60 cm.), dubbelpagina gegraveerde plattegrond en 2 dubbelpagina platen, contemporain kalfsleer met vergulde en geribde rug, folio.-

verkocht € 400.00
kavel: 475
[Den Haag. Bijzondere herkomst] 3 werken in 1 band: (1) Beschryvinge van 's Gravenhage,
-behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en vermakelyke situatie, het Graven-hof aldaar gebouwt, met alle verdere publyke en particuliere gebouwen daar in sijnde, en desselfs voorname grachten, pleynen, straaten, wandelingen en buytenwegen (...). Mitsgaders de oude coustumen (...) door Gysbert de Cretser. Waar achter bygevoegt is de [2] Zeestraat op Scheveninge door de Heer van Zuylichem. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1711, twee delen in één band, (16),140,(8),104,(8); 56 p., met twee gegraveerde frontispieces, groot uitslaand gegraveerd profiel en 8 (uitslaande) gegraveerde platen, contemporain kalfsleer, geribde en vergulde rug met later titelschildje, 4to.-

verkocht € 400.00
kavel: 477
[Willemstad] De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart MDCCXCIII.
-Beschreeven door Pieter van Oldenborgh (...). Dordrecht en Amsterdam, A. Blussé en Zoon en J. Allart, 1793, (4),XXIV [= 22]; 144 p., met gegraveerd titelportret en portret in de voorrede, uitslaande, gegraveerde plattegrond, 4 uitslaande, gegraveerde platen en 2 gegraveerde platen met in totaal 13 silhouet-portretjes, contemporain karton, in modern slap kartonnen omslagdoosje met titelschildje.-

verkocht € 200.00
kavel: 478
Lud. Smids, M.D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden;
-of Woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallende heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman (...). Amsterdam, P. de Coup, 1711, (20),402,(26) p., met gegraveerd frontispiece, titelvignet en 60 dubbelpagina gegraveerde platen door J. Schijnvoet, contemporain perkament.-

verkocht € 180.00
kavel: 479
[Terwen] Het Koningkrijk der Nederlanden,
-voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderagtige gezigten, en beschreven door J.L. Terwen. Goud, G.B. van Goor, z.d. (1858), 3 delen met doorlopende paginering, 820 p., met 3 identieke staalgegraveerde titels en in totaal 136 staalgegraveerde platen, oorspronkelijk uniform verguld en blindgestempeld blauw linnen, 4to.-

verkocht € 500.00
kavel: 480
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden,
-geöpent, opgeheldert en wydlopig beschreven in steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kloosters, kerken, godshuizen, poorten, en andere voorname stads- en landgebouwen. Door Matthaeus Brouërius van Nidek en Isaak le Long. En in 300 verscheide printtafereelen vertoont door Abraham Rademaker. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1770-1771, 6 delen, met 300 gegraveerde illustraties, contemporain uniform half kalfsleer, vergulde en geribde ruggen met contrasterende marokijnen titelschildjes, 4to.-

verkocht € 650.00
kavel: 481
[Schoonhoven] Beschryving der Stadt Schoonhoven,
-(...) alles te zamen gestelt (...) door wylen (...) Henricus van Berkum. Nader overzien en merkelyk vermeerdert, door (...) J.A.B. [= J.A. Block]. Gouda, G. en W. de Vry, 1762, (28),616,(9) p., met houtsnede wapen op de titelpagina, groot uitslaand gegraveerd profiel, uitslaande, gegraveerde plattegrond en 2 groot uitslaande, gegraveerde gezichten door J. Punt naar W. Fortuyn, 19de eeuws verguld halfleer met marokijnen titelschildje, 4to.-

verkocht € 150.00
kavel: 482
[Katwijk en Rijnsburg] Catti aborigines Batavorum.
-Dat is: De Katten de voorouders der batavieren, ofte de twee Katwijken., aan see een aan den Rijn. Met de huisen te Britten en te Sand (...). En van wegen de naheid van stoffe en plaatsen, de gedenkwaardigheden van het dorp en de abdye van Rijnsburg, door Adrianus Pars Met aanteekeningen; nevens een verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche oudheden, of vervolg van aanteekeningen, bylagen en bewyzen (...) door Mr. P. van der Schelling. Leiden/ Amsterdam, J.A. Langerak/ G. de Groot, 1745, (122),604,(88) p., met gegraveerd frontispiece, gegraveerd portret, 10 (van 11) uitslaande gegraveerde platen en 3 andere platen, 19de eeuws halfleer.-
€ 100 - € 200
kavel: 483
[Leiden. Orlers] Beschrijving der stad Leyden,
-behelzende het begin, den voortgang en aanwas van die stad; de stichting der kerken, kloosters, gasthuizen en andere openbaare gebouwen, gelijk ook de oprichting van de Hooge Schole, mitsgaders een Verhaal van alle de belegeringen (...) die derzelve stad sedert het jaar 1203 geleden heeft, tot (...) 1574 (...) bijeenvergaderd en beschreeven door Jan Jansz. Orlers, oud burgemeester derzelve stad. Derde druk. Leiden, C. Heyligert en L. Herdingh, z.d. (1781), 3 delen met eigen titelpagina's maar doorlopende paginering in één band, (28),773,(11) p., met 22 gegraveerde platen, grotendeels (groot) uitslaand, w.o. een prachtig groot profiel (42 x 52 cm.), een grote plaat van het beleg en ontzet van Leiden 1574 door Romeyn de Hooghe (40 x 47 cm.), een plattegrond van de stad met bovenliggend profiel en een plaat met de inwijding der universiteit, voorts met diverse gegraveerde illustraties in de tekst, later halfperkament, 4to.-

verkocht € 600.00
kavel: 484
[Leiden. Ontzet] Lot van 5 titels in 3 banden: (1) Oorspronckelijke beschrijving
-van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden (...) door A. Severinus. De vijfde druk, met nieuwe aentekeningen [van J. Prins] (...) vermeerderd met eene na-reden (...) en met de treffelijke oratie van (...) Karel Crucius (...). Leiden, gedrukt door A. Koet voor Wed. A. Honkoop en Zoon, z.d. (na 1789), (16),209,(4) p., met 5 gegraveerde portretten en 7 gegraveerde platen, contemporain verguld halfleer met marokijnen titelschildje (leer wat sleets, goed exemplaar).-

verkocht € 70.00
[400 - 409] [410 - 420] [421 - 430] [431 - 440] [441 - 450] [451 - 463] [464 - 473] [474 - 484] [485 - 495] [496 - 497]