U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

650-686 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 680] [681 - 686]
kavel: 670
Beschryvinge der Stadt Delft
-Betreffende desselfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie (...) Voor-af met een korte beschrijvinge van Delflandt (...) Dirck van Bleyswijck, Everts-zoon. Delft, Arnold Bon, 1667 [en 1680].-

verkocht € 450.00
kavel: 672
Tableau topographique et statistique de Rotterdam;
-ou cette ville est décrite sous tous les rapports remarquables; suivi de quelques détails historiques et antiquaires (...) G. Bruining. Rotterdam, J. Immerzeel Jr., 1815. Klein 8vo, plakker op rug met titel, platten met lijnbordure in goudopdruk, 378,(1),VIII pp., compleet met de uitslaande plattegrond van Rotterdam door Hendrik Roosing en 4 kopergravures door J.E. Marcus naar G. Andriessen.-
€ 250 - € 350
kavel: 673
[Nicolaas Visscher. Heemstede] Plusiers Belles et Plaisante Veües et la Cour de Heemstede
-dans la Province d'Utrecht. I. Moucheron. Wed. Nicolaus Visscher, [ca. 1700]. 26 genummerde kopergravures, nr. 1 opgeplakt met onderschrift in hs., identiek aan nr. 2 (zonder onderschrift), de andere 24 gravures met onderschrift in het Nederlands en in het Frans. Nieuwere band, oblong (24 x 29 cm.) met gemarmerde, gekartonneerde platten. Charmante set.-

verkocht € 320.00
kavel: 674
[Bergen op Zoom] Grafiek divers
-12 bladen, verschillende formaten en technieken met betrekking tot Bergen op Zoom, 2x Geschichtsblätter (nr. 132 en 174) van Hogenberg, waarvan een in kleur, ca. 1600; verder prentjes van Spilman, S. Fokke naar C. Pronk, R. Vinkeles naar J. Buys, Jan Luyken; een grote litho van de Lievevrouwenstraat tijdens de ontploffing van het kruitmagazijn door J.P. Houtman naar J.F.M. Mourot, 1831 en een ets van de Gevangenpoort door Louis Kleymans.-

verkocht € 190.00
kavel: 675
Haarlemmer-Meer-Boek
-of beschryving, hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maken zal. Als ook van de dieptens, gronden en nuttigheid der zelver (...) Nevens een cronykje van de afkomst en 't vergroten der dorpen Graft en Ryp. Als mede een beschryving van den grooten brand des jaars 1654 in de Ryp voorgevallen. Jan Adriaansz. Leegh-Water. Amsterdam, P. Visser, 1736.-
€ 400 - € 600
kavel: 676
Misset gemeentegidsen
-Gids voor Zelhem en Omgeven. C. Misset, Doetinchem, ca. 1920 - en Gids voor 's Heerenberg en Omstreken; Gids voor Dorpen Langs de Slingerbeek door C.J. Meinen; Gids voor Eibergen en Groenlo; Gids voor Twente; Gids voor de Berkelstreek; Gids van Arnhem naar Gendringen; Gids voor Neder-Veluwe; Gids van Amersfoort naar Arnhem; Gids voor Opper-Veluwe. Alle zeldzaam en in goede conditie, met (deels losse) kaartjes.-

verkocht € 280.00
kavel: 677
Friesland
-Levensschetsen van merkwaardige, meest Vriesche mannen en vrouwen; uitgegeven door het departement Leeuwarden der maatschappij: tot nut van 't algemeen in twee stukjes. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1830. 112(2), 108 pp. + Wenken voor het bouwen en inrichten van Boerderijen. Friesche Maatschapij van Landbouw, 1926. 40 pp. + De Gritenij Dantumaiel. fen Dr. J. Botke. Fryske Bibleteek XXV, J. Kamminga, Dokkum, 1932. 336 pp. In linnen geb. + Dr. Eeltje Halbertsma als Dichter. Een gedenkschrift op zijn honderdjarigen Geboortedag, den 8 Ocotober 1897, feestelijk herdacht te Grouw en elders, J. Hepkema. 60 pp. Stempel boekhandel op voorzijde - en 10 andere.-
€ 70 - € 120
kavel: 678
Dorpen/ steden in Nederland
-Het Waterschap "Heycop" genaamd "de Lange Vliet" voorheen en thans. Baron van Ittersum, J. van Druten, Stoomdrukkerij "de Industrie", Utrecht, 1900. 192 (1) pp. en 2 uitslaande kleurenlithografische kaarten + De vechtstreek van Utrecht tot Muiden. Geïllustreerde Gids, ca. 1930. 84 pp. + Kermisviering in Laag-Keppel en Hummelo. D.J. van der Ven, uitg. C. Misset, Doetinchem, 1925. 82 pp. + Gids door Walcheren. Uitg. vereeniging tot bevoerdering van vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg. viii, 107, xii, 32 pp. Met kaartje - en 15 andere.-
€ 70 - € 120
kavel: 679
Zaanstreek
-De Zaansche Handel en Nijverheid. Emrik & Binger, Haarlem-London-Paris, 1911. Oblong in halflinnen. Voorzijde licht vlekkig, voorts goed ex. + Geschiedenis van de Banne Westzaanen. J. Vredenduin Pz. 320, viii pp. met 2 uitslaande kaarten. Goed ex. - en 14 andere over de Zaanstreek. -
€ 70 - € 120
kavel: 680
Zaanstreek
-150-jarig bestaan van het contract van verzekering tegen brandschade aan Oliemolens en derzelver Ladingen aan de Zaan. Feestviering 14 juni 1877. Snelpersdruk J. Heijnis Zaandijk, 14 pp. Zeer zeldzaam + El Bosque Convertido en Papel. Van Gelder zonen Amsterdam. W.L. & J. Brusse, Rotterdam, 1917. Spaanstalige folder, 72 pp. + De Pelmolens in het Oostzijdervel door P. Kruyver, Zaandam, 1925. Gestencilde uitgave met bijgeschreven vellen + Gedenkboek van het Olieslagerscontract 1727-1912 (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan - en ca. 25 andere uitgaven over molens en andere bedrijvigheid in de Zaanstreek. -
€ 80 - € 150
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 680] [681 - 686]