U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

650-686 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 680] [681 - 686]
kavel: 681
Zaanstreek
-Uitstapjes met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij Alkmaar en omstreken. Zaandam en de Zaanstreek no. 3. Met 6 ills. en Wandelkaartje, Nijgh & van Dimar, Rotterdam, 1898. 16 pp. 8vo + Officiëele Catalogus der Tentoonstelling van Landbouw en Zaansche Nijverheid te Zaandam 1896 + Zes man in den Trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden o.v het kamerlid J.E.W. Duijs door een ouden Zaankanter. Druk A. Stuurman, Zaandam, ca. 1915. 16 pp. - en 23 andere merendeels schaarse uitgaven.-

verkocht € 70.00
kavel: 682
Zaanstreek
-Wormerveer langs Weg en Zaan. Jan Aten, Meijer Pers, Wormerveer, 1967. 294 pp. Geb. met s.o. + Het Geslacht Rogge te Zaandam. J. Rogge, P. Out N.V., Koog aan de Zaan, 1948. 200 pp. Geb. met linnen rug - en 20 andere over Krommenie, Wormerveer, Assendelft etc. -
€ 70 - € 120
kavel: 683
Zaanstreek
-Brandkroniek, behelzende eene korte beschrijving van alle branden aan de Zaanstreek en omliggende Gemeenten van af Anno 1656 tot op heden. Verzameld door N. van Pomeren. E.N. Smit, Koog aan de Zaan, ca. 1893. 53 pp. + tweede druk, 1906 + De Zaanse Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland door dr. G.J. Boekenoogen, 1971 in 2 delen. 140; 622 pp. In linnen geb. - en 16 andere.-
€ 70 - € 120
kavel: 684
De Zegepraalende Vecht
-Vertoonende verscheidene Gesichten van Lustplaatsen, Heeren Huysen en Dorpen; beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende La Triomphante Riviere de Vecht, remonstrant diverses Veües des Lieux de Plaisances (...). Amsterdam, Wed. Nicolaus Visscher, 1719.-

verkocht € 700.00
kavel: 685
Het Zegenpralend Kennemerland, vertoond in 100 heerlyke Gezichten
-Van de voornaamste Lustplaetsen, Adelyke Huizen; Dorp- en Stede-Gebouwen; Beginnende met Kastrikum, (...) Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Overveen, de Vogelezang, Zantvoort, Haerlem (enz.). [2 delen in een band]. Hendrik de Leth. Matthaeus Brouërius van Nidek. Amsterdam, Jan Roman, [1728].-

verkocht € 460.00
kavel: 686
Lot van 8 gegraveerde prenten ‘Swanenburch. Gemeentelands huys van Rynland’
-Gegraveerd door Jan Mathijs in 1654. Ontworpen en uitgegeven door Pieter Post, de architect en directeur van het betreffende gebouw, de zetel van het Hoogheemraadschap. Afb. van de ligging, plattegronden en buitenzijden van Swanenburch. -

verkocht € 200.00
[650 - 659] [660 - 669] [670 - 680] [681 - 686]