U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

700-746 Topografie Nederland
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 731] [732 - 741] [742 - 746]
kavel: 700
Haarlemmer-Meer-Boek
-of beschryving, hoe men de Haarlemmer en Leytse-Meer bedyken en droog maken zal. Als ook van de dieptens, gronden en nuttigheid der zelver (...). Jan Adriaansz, Leegh-Water. Amsterdam, Pieter Visser, 1724; bijgebonden: Een Kleyn Chronykje ende voorbereidinge van de afkomste en 't vergroten der dorpen Graft en Ryp ende van meer verscheiden notable oude stukken en geschiedenissen. Jan Adriaansz. Leeg-Water, En nu op nieuws hier by gedaan de beschryving van den grooten brand, voorgevallen in de Ryp, op den zesten January 1654. Amsterdam, P. Visser, 1724.-

verkocht € 260.00
kavel: 701
Kronyk van Egmond of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond
-Jan van Leyden [Karmeliet, in 't Latijn]. Vertaald door Kornelis van Herk. Overgezien (...) verrykt door Gerard Kempher. Alkmaar, Simon van Hoolwerf, 1732. Klein 4to, perkament, titel op rug in hs., (38),283 pp. Geïllustreerd met uitslaande gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen en 2 prenten van de abdij in welstand en als ruïne, alle in kopergravure. -

verkocht € 100.00
kavel: 702
De Vechtstroom, van Utrecht tot Muiden,
-verheerlykt door honderd gezichten van steden, dorpen, vestingen, adelyke gestigten, lustplaatsen en waranden. Opgehelderd met oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen, daar toe betrekkelyk. En verrykt met een uitvoerig dichtstuk./ Les delices de la riviere le Vecht, d'Utrecht a Muiden (...). Amsterdam, H. Gartman, W. Vermandel en J.W. Smit, 1790, (2),IV,10,24 p., met gegraveerde overzichtskaart over de volledige pagina en de volgende 102 gegraveerde illustraties over de halve pagina op 51 platen: een plattegrond en een profiel van de stad Utrecht, genummerd 1-2; 92 gegraveerde gezichten genummerd 3-94, 4 gezichten genummerd 94-a t/m 94-d en 4 gezichten genummerd 95-98, contemporain halfleer, met vergulde en geribde rug met marokijnen titelschildje, folio (zeer goed exemplaar).-

verkocht € 500.00
kavel: 703
[Kranten] Noordwijk aan Zee
-De Noordwijker. Nieuw-en Advertentieblad voor Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout, Voorhout enz. Ca. 75 kranten van dit twee-wekelijkse blad, tussen 1908 en 1928 (deze met o.a. Olympische spelen).-
€ 70 - € 120
kavel: 704
[Den Haag/ Delft] Lodewijk Koster (1859-1937). De trekvaart tusschen Den Haag en Delft.
-Vóór de vaartverbreeding. XII etsen door A.L. Koster, tekst van Joh. Gram. Den Haag, Mouton & Co., 1892, gedrukt in 160 exemplaren (150), 12 etsen op chine collé en 23,(1) p., tekst, los als uitgegeven (de tekst dus in losse katernen) in oorspronkelijk gelithografeerde portfolio met voorplat door Koster en linnen rug, 42,5 x 32 cm.-
€ 70 - € 140
kavel: 705
[Tirion] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren;
-XIIde deel; vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper Gelderland (...). Amsterdam, Isaak Tirion, 1740.-

verkocht € 280.00
kavel: 706
[Bor] Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche Oorlogen,
-Beroerten en Borgerlyke Oneenigheden; beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC. Pieter Bor Christiaensz (...) met een byvoeghsel van authentyke stukken. [4 delen]. Amsterdam, Weduwe Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679. Folio, leer, 4 delen uniform gebonden. Exemplaren op groot papier. Titel op rug in goudopdruk. 4x geïll. frontisp. door A. Blooteling naar W.S. Schellinkx. De eerste titel in rood en zwart, drukkersvignet. -

verkocht € 1100.00
kavel: 707
[Vlaardingen] Handvesten, Octroyen, Privilegien en Regten aan de Stede
-Vlaardingen. Zoo by de Graaven, als by de Staaten van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt (...). Ook met een lyst der egte stukken en bladwyzer van zaaken en taal voorzien. [M.A. van Nievelt]. Den Haag, Johannes Gaillard, 1772. Eerste druk.-

verkocht € 600.00
kavel: 708
[Rademaker] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden
-Geopent, opgeheldert en wydlopigh beschreven in Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huizen (...) door Mattheus Brouërius van Nidek en [Isaac le Long] in 300 verscheide printtaferelen vertoont door Abraham Rademaker. [6 delen]. Amsterdam, Willem Barents, 1727-1733.-

verkocht € 1000.00
kavel: 709
[Guicciardini. Eerste druk] Descrittione di tutti i Paesi Bassi
-Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio Florentino. di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen, Willem Sylvius, 1567. Klein folio, flexibel perkament, geïllustreerde titelpagina, verso het Wapen van Filips II, het portret van Filips II in ovaal medaillon, (16),296 pp. + tavola et Indice. Compleet met 5 kaarten, 2 afbeeldingen en 10 plattegronden, de meeste in houtsnede.-

verkocht € 2800.00
[700 - 709] [710 - 719] [720 - 731] [732 - 741] [742 - 746]