U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

350-359 Oude boeken voor 1600
Resultaten

veiling / Veiling 22, deel I Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
kavel: 350
[Pamflet] D. Guilielmi Nassovii Principis Au. Rantii, &c.
-Germaniam inferiorem libertati vindicantis. Ad Ordines & Populum denunciato. 16 Iunii 1572. Pamflet, klein 4to in later los omslag, zonder uitgever en plaats. Niet gepagineerd, 18 pp., licht gebruind, div. (water)vlekken, aant. in hs. op titelblad. Op blad A3 en verso gaatje in drukspiegel met gering tekstverlies. Variant Knuttel 194.-

verkocht € 400.00
kavel: 351
[Publicatie] Lyste vanden Convoyen op den incommenden en uytvarenden Coopmanschappen
-ende goederen gaende op neutrale landen (...) Gheconcenteert ende besloten by mijn Heeren de Generale Staten deser vereenichde Nederlandsche Provincien. Den eersten Augusti vijfthienhondert zes ende tachtich ende by zijn Excellentie [Robert Dudley, Graaf van Leicester] gheconfirmeert. [Delft, Aelbrecht Hendricksz., 1586]. Klein 4to, 3 katernen touwgebonden zonder omslag, deels onafgesneden (24 pp. waarvan de laatste 2 blanco), niet genummerd. Aant. in hs. op eerste blad.-

verkocht € 200.00
kavel: 352
[Pamflet] Cort discours op de ghelegentheyt vanden ieghenwoordighen Nederlandschen Crijch
-ende vant middel waer door den selven bequamelijck ter neder gheleyt soude moghen worden. [N.N. Amsterdam, Cornelis Claesz.,] 1587. Klein 4to, zonder omslag, titelblad met jaartal en groot vignet in houtsnede (steigerend paard met eikenbladeren op wapenschild), 8 niet genummerde pp. (p. 2 en 8 blanco).-

verkocht € 150.00
kavel: 353
[Pamflet] Resolutie Vanden Staeten van Hollandt
-op seeckere Vertoogh aen hem-luyden ghedaen van weghen den Dienaers des Goddelijcken Woordts van Kercken van Hollandt. Delft, Aelbrecht Hendricksz., 1578. Klein 4to, zonder omslag, titelblad met groot vignet in houtsnede (Hollandse leeuw met wapens van Holland en Holl. steden). 8 + 4 (waarvan het laatste blanco) pp., div. aant. in hs., inkt en potlood.-
€ 60 - € 120
kavel: 354
[Heinrich Seuse] D. Henrici Svsonis Opera (quae quidem haberi potuerunt) omnia
-nunc demum post annos ducentos è Suevico idiomate Latinè translata per F. Laurentium Surium Carthusianum. Contenta sequens pagina indicat. Cum indice locupletissimo. Keulen, ex officina haeredu[m] Ioannis Quentel, 1555, 640,(16) p., met houtsnede initialen en grote houtsnede op de laatste bladzijde, contemporain blindgestempeld kalfsleer over houten platten, met resten van klampen, klein 8vo. -

verkocht € 170.00
kavel: 355
[Bijzondere boekband] Le treziesme livre d'Amadis de Gaule:
-traduit nouvellement d'Espagnol en François, par I[acques] G[ohory] P[arisien]. Traittant les hauts faits d'armes du gentil chevalier Sylves de la Selvem filz de l'empereur Amadis de Grece (...). Montluel [Rhône Alpes], B. Pro, 1576, 507,(15) p., contemporain of iets later verguld kalfsleer, beide platten met het gekroonde wapen van een lid van de familie Le Bascle d'Argenteuil, geribde rug met behalve de titel in elk compartiment een klein gekroond dolfijntje (het teken van Le Dauphin, de Franse titel voor de mannelijke troonopvolger), 16mo.-

verkocht € 190.00
kavel: 356
Incunabelblad 1498
-Een blad, folio 148 recto en verso uit het Prager Missaal. Konrad Kachelofen en Melchior Lotter, Leipzig, 1498. Een geïllustreerd kapitaal (Christus en discipelen). Diverse kapitalen en woorden in rood. In de vorige eeuw werden vaker incunabelen uit elkaar gehaald, waarna losse bladen met verschillende typografie en van verschillende drukkers uit diverse landen bij elkaar (met een korte uitleg per blad) in een mapje werden verkocht. Dit is een voorbeeld van zo'n blad.-

verkocht € 50.00
kavel: 358
[Fraai gedrukt en gebonden] Convoluut van 4 titels uit 1537,
-alle zeer fraai uniform gedrukt te Parijs door Joannes Kerbriand, in rood en zwart in hetzelfde, prachtige kleine lettertype met 4 houtsnede titelborders en initialen, en letterdruk "aanwijshandjes" in rood, aantrekkelijk contemporain gebonden in gestempeld kalfsleer met geribde rug en twee bewerkte koperen klampen, klein 8vo (16 x 11,5 cm.).-

verkocht € 470.00
kavel: 359
[Kruidenboek in eerste druk met leuke provenance. Acosta] Tractado de las drogas,
-y medicinas de las Indias Orientales, con sus plantas debuxadas al bivo por Christoval Acosta medico y cirujano que las vio ocularmente. En el qual se verificos mucho de lo que escrivis el Doctor Garcia de Orta (...). Burgos, Martin de Victoria, 1578, (24),448;38 index,(1) drukkersadres p., met houtsnede titelomlijsting, portret en 43 illustraties over de volledige pagina, houtsnede initialen, later groen halfleer met marokijnen titelschildje.-

verkocht € 6500.00