U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

710-731 Old Books 17th-19th Century: Law
Resultaten

veiling / Auction 27 - Session I Children's books, Paper Toys, Manuscripts, Old Books, Militaria
[710 - 719] [720 - 729] [730 - 731]
kavel: 720
Simon van Leeuwen. Two titles: (1) Bellum juridicum: ofte Den oorlogh der advocaten,
-bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen, en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende, en welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtight zijn (...). Amst., Hendrik and the widow of Dirk Boom, 1683, (8),726,(10) pp., woodcut printer's mark on title p., contemp. vellum, 4to.-

verkocht € 150.00
kavel: 721
[Numismatics] Convolute of 4 works: (1) J.E. Von Beust. Sciagraphia juris monetandi
-In sacro imperio Romano-Germano. Oder entwurf von der Müntz-Gerechtigkeit im Heil. Römisch-Teutschen Reich. Nach Anleitung der Reichs-Satzungen, besonders der Reichs-Abschiede, Kayserl. Wahl-Kapitulationen (...). Leipsic, M. Blochberger, 1745, (16),362,(84) p., w. engr. frontisp., 19th cent. boards w. paper letterpiece on spine, 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 722
Two titles: (1) Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek
-Behelzende al hetgeen, door de (...) Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden ende (...) Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is, als mede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden. Amst., J. Allart, 1791-1797, 5 vols., contemp. unif. marbled boards, gilt spines w. 2 contrast. mor. letterp., 4to. -

verkocht € 100.00
kavel: 723
[Justinianus] Three Leiden imprints: (1) A. Schulting (ed.). Jurisprudentia vetus
-ante-Justinianea, qua continentur quae supersunt ex Caji Institutionem libris IV. (...). Leyden, J. van der Linden, 1717, (55),941,(83) p., contemp. blindst. and panelled vellum, ribbed spine w. manusc. title, 4to.-

verkocht € 150.00
kavel: 724
Three German titles: (1) J.S. Burgermeister. Thesaurus iuris equestris publici et privati
-(...). Ulm, J. Gassenmeyer, 1718 , 2 vols., (12),36,(2),24,786,(64 index); 4,1030,(62 index) p., with 2 title-p. printed in red and black (the first double-p., the second fold.), contemp. unif vellum, 4to (some sm. internal and external imperfections).-

verkocht € 150.00
kavel: 725
[Maritime law] Zee-rechten, inhoudende dat hoogste water-recht,
-dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy. De zee-rechten gemaakt by Keyser Karel (...) Midtsgaders de schips-rechten, gemaakt bij de oude an-zee steden. Noch zijn hier bygevoegt de Willekeuren en costuymen van den byiten en binnelands-vaarders van Amsterdam op Rouen, Londen (...). Noch de Tol-rolle in den orizondt (...). Noch de Instructie en ordonnantie van de comissarissen van de zeevaart (...). Met een nieuwe ordonnantie van 't paal-gelt. Met de ordonnantie der pilotagie van de loots-luyden (...). En het tractaat van avaryen (...). Met de Ordonnantie van asseurantie en avarye t'Amsteldam. (...) by een vergadert met een gemeene tafel (...). Amst., H. Harmensz/ J. Robyn, 1693, 7 parts w. divisional titles in 1 vol., (8),96; 32; (1),34-124; (16); 40; 12; (32) pp., contemp. vellum, 4to.-

verkocht € 310.00
kavel: 726
Three Latin works published in Germany: (1) G.V. Gravina. Origines iuris civilis,
-quibus ortus et progressus iuris civilis, ius naturale, gentium et XII tabb. legesque ac SCta explicatur; ad Clementem XI. Pont. Max. Leipsic, J.Fr. Gleditsch 1708, (56),757,(62) pp., contemp. vellum, 4to.-

verkocht € 140.00
kavel: 727
Five works: (1) S. van Leeuwen. Manier van procedeeren
- in civile en crimineele saaken. Met de aanteekeningen op de ordonnantie (...) gedateert den 1. april 1580. Vermeerderd door Mr. Hendrik Verduyn. Den sesden druk. Zynde op nieuws vermeerderd met de annotatien van Willem van Aller, over de ordonnantie (...) de anno 1580. Amst., J. en D. Boom, 1739, 2 parts in 1 vol., (16),437;(11); 56,(2) p., contemp. vellum. -

verkocht € 420.00
kavel: 728
Five titles in 4 vols.: (1) E. Bronchorst. In titulum digestorum
-De diversis regulis iuris antiqui enarrationes. Ed. postrema. Prioribus emendatior. Leyden, Elzevier, 1641, (24),355,(5) p., contemp. overlapping vellum w. manuscr. title on spine, 12mo.-

verkocht € 130.00
kavel: 729
Three titles: (1) Kornelis van Alkemade. Behandeling van het Kamp-Regt
-d'aaloude en opperste Regts-vorderinge voor den Hove van Holland onder de eerste Graaven (..) mitsgaders de oorsprong, voortgang en 't einde van 't kampen en duëlleeren door Mr. P. van der Schelling. Rott., Ph. Losel, 1740, (66),490,(36) pp., engr. frontisp. and 7 plates, contemp. vellum.-

verkocht € 200.00
[710 - 719] [720 - 729] [730 - 731]