U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

840-866 Amsterdam
Resultaten

veiling / Auction 27 - Session II Amsterdam, Topography, Cartography, Comics and Comic Arts, Photography and Photo books, Asia and Asian Arts
[840 - 849] [850 - 860] [861 - 866]
kavel: 850
Four 19th-century titles: (1) C.E. Vaillant. Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden
-Sedert 1795. Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1861. Blindstamped cloth with gilt lettering and coats of arms of Amsterdam on back cover. Large 8vo. Exlibris by P.G. Rueter for F.E. Posthumus Meyer and with handwritten index to to the coats of arms by presumably Posthumus. Soiled and some foxing. (2) Martin Kalff. Amsterdam in plaatjes en praatjes. Amst., Laarman, 1875. With 18 tinted lithographed plates and 1 fold. map. Dec. cl. 8vo. Some marg. water staining. -

verkocht € 80.00
kavel: 851
[House of Orange] J. Wagenaar. 'T verheugd Amsterdam
-Ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koningklyke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje (...) en zyne Gemmalinne Fredrica Sopthia Wilhelmina (...). Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768. Folio, half leather, allegorical frontispiece, R. Vinkeles, title in red and black with engraved vignette, (4),6,74 pp. and complete with 14 double-p. engravings by S. Fokke and R. Vinkeles. Bookplate of Nico Cortlever. -

verkocht € 320.00
kavel: 852
[Public estate sale] Willige verkooping maandag den 4den november 1844
-(…) Mr. P. Lyndrajer Jr., van twee kapitale, rechte, sterke en modern betimmerde huizen, tuin en erven, een kapitaal koopmanshuis (...) op het aangenaamste gedeelte van de Keizersgracht, N.Z., tusschen de Vijzel- en Spiegelstraten, Wijk 57, Verp. No. 4053. Auction announcement with the names of the estate agents involved and a detailed description of the houses and premises to be auctioned. In three parts mounted together, ca. 137 x 48 cm. Framed under perspex, 152 x 63 cm.-

verkocht € 180.00
kavel: 854
Jacobus Kok (ed.). Amsteldamsche Jaarboeken
-Behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd (...). Amsterdam, J. B. Elwe, 1781. 3 vols. VII, (1), 415, (1), XXX; 424, XXXVII, (1); (4), 631, (1), XXVI, (2) pp. Engr. frontispiece, folding map of Amsterdam and 14 fold-out engr. views. Uniform half calf, black letterp., 8vo.-

verkocht € 100.00
kavel: 855
[Commelin] J. Wagenaar. Amsterdam in zyne opkomst
-Voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Jan Wagenaar. Amsterdam, Isaak Tirion/ Yntema & Tieboel, 1760-1767. 3 vols. (6), XXIV, 743; 552; 563, (1) pp. Large paper set. Vol. 1 with engraved frontispiece and author's portrait, complete with 81 (folding) engraved plates and 54 additional engr. (partly folding, partly with more than 1 ill. per page) as previously published in Commelin. Half calf, title gilt on spine, uniformly bound, folio. -

verkocht € 500.00
kavel: 856
J.H. van Swinden. Redenvoering en aanspraak ter inwijding
-van het gebouw der der Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam (...). Amsterdam, G. Warnars, 1789. xx, 164 pp. 4to. Paper bound, partly peeled off on spine. Signed by the author. -
€ 100 - € 200
kavel: 857
[Local charters] Handvesten, Privilegien, Octroyen, Costumen en Willekeuren
-der Stad Amstelredam, Door last van de Ed: Groot-achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders van dien met seer vele stucken en munimenten op nieuws vermeerdert en verbetert (...) Amsterdam. Otto Barentsz Smient en Jodocus Smient, 1662. Folio, full leather over wooden boards, sides blindst., line bordering, 2 metal clasps, ribbed spine.-

verkocht € 850.00
kavel: 858
[Maaskamp. Fouquet] Nieuwe atlas van de voornaamste gebouwen,
-en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen. Amsterdam, E. Maaskamp, (1805). Folio, h-leather, marbled sides, rebound, new endpapers, title on spine in red and gilt, h-title, title. 120 unnumb. pp. and index. Double-p. engr. Amsterdam plan by J. Fouquet Jr. and 101 (of 102) double-p engr. views (3x fold.) mainly after H.P. Schoute, J. de Beyer and R. Vinkeles,-

verkocht € 1000.00
kavel: 859
C. Commelin. Beschryvinge van Amsterdam, zynde een naukeurige verhandelinge,
-van desselfs eerste oorspronk uyt den Huyse der Heeren van Amatel en Amstellant, Haar vergrooting, Rykdom en wyze van Regeeringe, tot den jare 1691. Casparus Commelin. Amsterdam. Andries van Damme, J. Ratelband, De Weduwe A. van Aaltwyk en Hermanus Uytwerf. 1726. 2 vols.-

verkocht € 440.00
kavel: 860
O. Dapper. Historische beschryving der stadt Amsterdam
-waer in de voornaemste geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d'omleggende dorpen, als ambachts-heerlijkheden, onder deze stadt gelegen) (...) hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en al de stads gemeene, zoo geestelijke als wereltlijke, gebouwen, in meer als tzeventigh kopere platen, met haer nevenstaende beschrijving, vertoont worden. Door dr. O. D. Amsterdam, J. van Meurs, 1663, (12),552,(84) pp., w. allegoric frontispiece, title w. vignette, ded. w. full page coat-of-arms of Kornelis Witsen and complete w. 72 double-p./ fold. maps, views and plates (incl. the fine profile), 1 text illustration, contemp. Full leather, ribbed spine, sm. folio.-

verkocht € 700.00
[840 - 849] [850 - 860] [861 - 866]