Beheer

17th to 19th Century: Lots 271 - 383

Auction 30
SOLD €1100,00
LOT 271
€70,00 - €140,00
[American Civil War] Brief van den jood Nathan Benjamins, soldaat bij het leger

der Noordelijke Staten van Noord-Amerika, aan zijnen oom Mozes Hamburger te Groningen. (Letterlijk naar het handschrift afgedrukt). Gron., R.S. Schaank, n.d. (1864), 15 p., orig....

Auction 30
SOLD €150,00
LOT 272
€150,00 - €300,00
Amort, E. De origine, progressu, valore, ac fructu indulgentiarum,

nec non de dispositionibus ad eas lucrandas requisitis, accurata notitia historica, dogmatica, polemica, critica (...). Augsburg, P., M. & J. Veith, 1735. 3 parts (incl. supplement)...

Auction 30
SOLD €750,00
LOT 273
€200,00 - €400,00
[Architecture] Perrault, C. A Treatise of the Five Orders of Columns

in Architecture (...). Transl. John James. London, J. Senex and R. Gosling, 1722. 2nd ed. (6),xxii,(4),xii,131 p. Engr. title-p. w. vignette, engr. dedication leaf, 2nd letterpress...

Auction 30
SOLD €240,00
LOT 274
€100,00 - €200,00
Arnold, G. Waare afbeelding der eerste Christenen

Volgens hun leevendig geloof, en heylig leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste kerkelyke schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 275
€125,00 - €250,00
Arnold, G. Waare afbeelding der eerste Christenen

Volgens hun leevendig geloof, en heylig leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en rédenen der oudste en achtbaarste kerkelyke schryveren, vólgens de waarheyd der eerste en...

Auction 30
SOLD €200,00
LOT 276
€100,00 - €200,00
[Artists' manuals] Goeree, W. Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst,

waer in de Gronden en Eygenschappen, die tot onfeylbaer en verstandigh begrijp vande Teyken-konst noodigh te weten zijn, kortelijck en klaer werden aen-gewesen. Middelburg, W....

Auction 30
SOLD €250,00
LOT 277
€250,00 - €500,00
[Artists' manuals] Verly, P.J. Verhandeling van de schilderkonst in miniatuur

Om gemakkelyk te leeren schilderen zonder meester (...). Utrecht, A. Lobedanius, 1744. 1st ed. (24),196,(2) p. Engr. frontisp., sm. woodcut title-vignette, 1 woodcut in-text ill.,...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 278
€80,00 - €160,00
Baker, H. Het Microscoop gemakkelijk gemaakt

of beschryving van de beste en nieuwste microscoopen en van derzelver behandeling. Als mede een berigt van de verbaazende ontdekkingen gedaan met de vergrootglazen. Amst., I. Tirion,...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 279
€100,00 - €200,00
Barlaeus, C. and C. Boyus. Faces Augustae,

sive poematia, quibus illustriores nuptiae, à nobili & illustri viro, J. Catsio, (...) antehac Belgicis versibus conscriptae. Dordrecht, Essaeus (for) Havius, 1643. 1st ed. 4 parts...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 280
€70,00 - €120,00
Bekentenisse of Belydenisse des Geloofs Der Nederlantsche Gereformeerde Kercken

Mitsgaders De Heydelbergsche Catechismus, (…); En Eyndelyck Het oordeel v.d. Nationale Synode v. Dordrecht, over de Vyf Stucken der Leere. Dordrecht, M. de Vries, 1725. (4),64,(4),30,61,(9),78,(1)...

Auction 30
SOLD €800,00
LOT 281
€300,00 - €500,00
[Bibles] Aldernouwkeurigste Verhandelinge der Geschiedenissen van het Nieuw Testament

Even als de zelve in het H. Schrift bevonden worden met nutte en wyd-loopige Aenmerkingen verrykt ende opgeluystert door twee-honderd uytmuntende Print-verbeldingen zeer konstiglyk...

Auction 30
PASSED
LOT 282
€600,00 - €1200,00
[Bibles] Biblia Sacra Dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Out en Nieuw Testament

Antwerp, P.J. Paets, 1657/ 1646. 2 vols. (8),1265; (2),468,(6) p. Richly ill. bible w. engr. title, heraldic ill., num. woodcut ills. by C. van Sichem after a.o. A. Dürer. Contemp....

Auction 30
SOLD €480,00
LOT 283
€100,00 - €200,00
[Bibles] Two German bibles: (1) Biblia Sacra, Das ist, Die gantze H. Schrifft, Alten und Neuen Testaments,

nach der letzten Römischen Sixtiner Edition (...). Cologne, J. Kreps, 1630, 2 parts in 1 vol., (2),DLXXVIII; CLXIX lvs., w. engr. title and num. woodcuts w. var. monograms (SM,...

Auction 30
SOLD €130,00
LOT 284
€80,00 - €150,00
Brandt, G. Daghwyzer der geschiedenissen:

kortelyk behelzende verscheide gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen: met de geboorte- en sterfdagen v. vermaarde vorsten, helden,...

Auction 30
SOLD €440,00
LOT 285
€200,00 - €400,00
Brandt, G. Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter

(...). Amst., for Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren en Goethals, 1687, 1st ed., (10),1063,(23) p., w. engr. fontisp., a portrait of De Ruiter and 8 (double-p./ fold.) finely...

Auction 30
SOLD €250,00
LOT 286
€300,00 - €600,00
[Breda] Goor van, Thomas Ernst. Beschryving der stadt en lande van Breda. Copy on large paper.

Behelzende de oudheid van het graafschap Stryen (...) mitsgaders de opkomst en eerste beginselen der stadt Breda (...) alsmede een nauwkeurige en beknopte beschryving van het landt...

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 287
€70,00 - €120,00
Brunings, C.L. Proeve ener nieuwe theorie nopens de uitwerking der staande schepradmolens

(Amst., J. Allard, 1801). (12),68 p. (printer's errors in pagination, but complete). 2 fold. tables and 1 fold. plate. Marbled paper boards (worn). 4to. Occas. foxing, overall...

Auction 30
SOLD €130,00
LOT 288
€100,00 - €200,00
[Bullfighting] Dayot, A. Les Courses de Taureaux

Illustrations M. Luque. Paris, Librairie d'Art, ed. Ludovic Baschet, (1889). VII,59,(1) p. Several sm. in-text ills., some col., and 8 full-p. chromolithogr. plates by Dayot. Rebound...

Auction 30
SOLD €460,00
LOT 289
€70,00 - €120,00
Cato, D. Disticha de moribus

cum grammatica constructione, & vernacula interpretatione, ac declaratione Latinâ. In usum Scholarum. Editio altera, priori castigatior, & auctior. Amst., Martini Joannis Brandii,...

Auction 30
PASSED
LOT 290
€200,00 - €400,00
Cats, J. Alle de Wercken, Zoo Oude als Nieuwe

Amst., I.I. Schipper, 1665. Multiple works in 1 vol. Engr. frontisp., richly ill. w. num. in-text engr., additional title-p. w. engr./ vignettes. Contemp. calf (very worn). 4to.

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 291
€70,00 - €120,00
Collectanea Curiosa; or Miscellaneous Tracts,

relating to the History and Antiquities of England and Ireland, The Universities of Oxford and Cambridge, and a variety of other subjects. Chiefly collected from the manuscripts...

Auction 30
SOLD €440,00
LOT 292
€400,00 - €600,00
Conti, N. Mythologiae sive explicationis fabularum

libri decem, (...). Accessit G. Linocerii musarum mythologia. Padua, P.P. Tozzi, 1616. 2 parts in 1 vol. (44),614; (2),60 p. Richly ill. w. title-p. vignette, 1 fold. woodcut plate...

Auction 30
SOLD €340,00
LOT 293
€350,00 - €500,00
Dijcke, M. van. Preuve der Landt-Meters

behelsende in't cort de Thiende-Rekeninghe, de principaelste ende noodigste Grond Regelen der Geometrie, met exempels bevestight (..) ten meerderen deele ghetrocken uyt de Schriften...

Auction 30
SOLD €220,00
LOT 294
€170,00 - €340,00
[Dutch history] Scriverius, P. Beschrivinge van Out Batavien Met de Antiquiteyten van dien

Amst., Broer Jansz., 1646. (14),442 p. Complete w. engr. title, 37 woodcut portraits, in-text woodcut ills. Contemp. vellum (worn) w. manuscript title on spine. 8vo. Bound as usual...

Auction 30
PASSED
LOT 295
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Baudoin, J. Recueil d'emblemes divers

Avec des discours moraux, philosophiques, et politiques. Tirez de divers Autheurs, Anciens & Modernes. Paris, J. Villery, 1638-39. 2 vols. (16),679; (12),619,(2) p., 2 frontsp.,...

Auction 30
PASSED
LOT 296
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Drexel, J. Orbis Phaëthon. Hoc est de universis vitiis linguae

Cologne, "apud Cornel. ab Egmond" (=Amst., W. Jansz Blaeu), 1631. (12),804,(10) p., engr. title-p. and 23 full-p. ills. following the Latin alphabet by R. Sadeler, a few woodcut...

Auction 30
SOLD €380,00
LOT 297
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Goeree, J. Godtvrugtige Almanach of Lof-Gedachtenis der Heyligen, op ijder dag van 't Jaar

Gevolgt na den beruchten Sebastian Le Clerc. Amst., 1730. 3 parts in 1 vol. W. 3 different engr. title-p. & complete w. 368 engr. plates w. circular saint of the day emblems. Leather,...

Auction 30
SOLD €110,00
LOT 298
€80,00 - €150,00
[Emblemata] Krul, J.H. Minnelycke sangh-rympies

vermenght met eenighe sonnetten ende and're ghedichies. Amst., P.I. Slyp, 1634. 1 (of 11) part. (18),(2),154 p. One part of Krul's Eerlycke tytkorting, w. 20 half-p. engr. by S....

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 299
€80,00 - €160,00
[Emblemata] Poirters, A. Het masker van de Wereld, afgetrokken en deeze aan haare

beminnaaren (...) voorgesteld. Amst., T. Crajenschot, 1767. (22),376 p. Allegorical engr. title-p., title-p. vignette, complete w. 16 full-p. allegorical copper engr. and 10 in-text...

Auction 30
SOLD €340,00
LOT 300
€200,00 - €400,00
[Erasmus] Luther, M. Servum arbitrium, Dat is de knechtelyke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is.

Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Door Martinus Luther. Uyt het Latyn getrouwelyk vertaalt. Amst., J. vander Woude, 1733. Two parts in 1 vol. (12),269,(8-1) p. Contemp. vellum...

Auction 30
SOLD €260,00
LOT 301
€70,00 - €140,00
Erasmus, D. Familiarium colloquiorum opus

Brevis eiusdem Auctoris vita. (Heidelberg), Gotthard Vögelin, 1610, 801 p., modern vellum in antique style.

Auction 30
SOLD €140,00
LOT 302
€80,00 - €150,00
Erasmus, D. Samenspraken

Dutch transl. P. Rabus. (Rott., J. Borstius, 1684). 1st ed. 2 parts in 1 vol. 665,(5); 25 p. Contemp. (soiled) vellum. Sm. 8vo. Second part: Idem. Conflictus Thaliae et Barbariei....

Auction 30
SOLD €220,00
LOT 303
€150,00 - €300,00
[Fashion and costume] Maaskamp, E. Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland

met den aanvang der negentiende eeuw. Amst., E. Maaskamp, (1811). 21 (incl. frontisp.) beautifully handcol. (stipple-) engr. costume prints by L. Portman after J. Kuijper, all...

Auction 30
SOLD €190,00
LOT 304
€120,00 - €240,00
Faujas de Saint-Fond, B. Description des expériences de la machine aérostatique

de MM. de Montgolfier (...). Paris, Cuchet, 1783. xl,299,(3),(4) p. 1 fold. table and 9 full-p. plates (1 present as a facsimile). Hc, title ticket on spine. 8vo.

Auction 30
SOLD €100,00
LOT 305
€100,00 - €200,00
Ferrario, G. Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria

e dei poemi romanzeschi d’Italia (...). (Milan, privately publ., 1828). 35 handcol. (double-p.) plates of medieval scenes w. explanatory text on tissue guards. Hcalf w. marbled...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 306
€80,00 - €150,00
Fielding, H. The History of Tom Jones,

A Foundling. In four volumes. London, for W. Strahan et al., 1782. Vols. 1-4. Each vol. w. engr. frontisp. Unif. (worn) marbled calf, gilt dec. and mor. letterp. on spine. 8vo.

Auction 30
PASSED
LOT 307
€200,00 - €400,00
[Fine bindings] Amsterdam school prize binding

Contemp. gilt vellum w. a variant on the Amsterdam coat of arms, w. the three crosses of St. Andrew surrounded by laurels and crowned w. cherubs and a woman, w. the (traditional)...

Auction 30
SOLD €250,00
LOT 308
€250,00 - €500,00
[Fine bindings] Cosway style binding

Full leather binding, front cover w. central profile portrait in leather w. sword encircled by leaves, initials "N" and "B" topped w. crowns, entire centerpiece encircled by sm....

Auction 30
SOLD €300,00
LOT 309
€100,00 - €200,00
[Fine bindings] Gilt British Royal Coat of Arms

A variation on the coat of arms used by Elizabeth I. 19th cent. calf w. (both upper and lower covers) gilt shield of King Henry IV bearing the three lions passant guardant (representing...

Auction 30
SOLD €1200,00
LOT 310
€1000,00 - €1500,00
[Fine bindings] Keur Bible. Biblia: Dat is De gantsche H. Schrifture

vervattende alle de Canonijke Boecken des ouden en des nieuwen Testaments. Dordrecht, P. Keur. Engr. frontisp. w. title, coat of arms and view of Dordrecht. Finely bound in leather...

Auction 30
PASSED
LOT 311
€500,00 - €800,00
[Fine bindings] Lydius, J. Syntagma sacrum de re militari

nec non de jure jurando dissertatio philosophica. Bound with: Dissertatio philologico-theologica de juramento and Notae ad Jacobi Lydii Syntagma rei Militaris Sacrum. Dordrecht,...

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 313
€100,00 - €200,00
[Fine bindings] Three bibles: (1) Full overlapping brown morocco binding with gold clasp and catch

The catch and clasp made of 14 karat gold (hallmarked w. oak-leaf). On: Het Nieuwe Testament/ Het boek der psalmen, Amst., Ned. Bijbel-Compagnie/ J. Brandt en Zoon and Haarlem,...

Auction 30
SOLD €280,00
LOT 314
€250,00 - €500,00
Fore-edge painting with a scene of ladies and gentlemen playing golf

Gouache, 17 x 2.2 cm. On the fore-edge of: Moore, T. Songs, Ballads, and Sacred Songs. London, Longman etc., 1852. (4),284 p. Title-p. engr. Finely bound by James Hayday (19th...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 315
€70,00 - €120,00
[Freemasonry] Le livre bleu par Sl. Ed. Sechal

N.pl., "imprimé aux frais de l'auteur", n.d. (18th cent.?). 43 p. Booklet in French on the Freemasons, w. a handwritten key to 'render the book unintelligible to those who are...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 316
€80,00 - €150,00
Groenewegen, H. Keten van de gantsche Godgeleerdheid:

ofte Uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen. Gorinchem, C. Lever, 1681-83. 2 vols. (56),843,(1); (8),420,(14) p. 2 title-p. vignettes. Contemp. vellum. Sm. 4to. Library...

Auction 30
SOLD €150,00
LOT 318
€150,00 - €300,00
Haecht-Goidtsenhoven, L. van. Chroniicke vande hertoghen van Brabant

Verciert met hunne figuren nae t'leuen (...). Antwerp, Plantiinschen Winckel, 1612. (3),116 lvs., engr. printer's mark, complete w. all 42 engr. portraits, contemp. leather.

Auction 30
SOLD €180,00
LOT 319
€110,00 - €220,00
[Heraldry] Rouck, T. de. Den Nederlandtschen Herauld,

ofte Tractaet van Wapenen, en Politycken Adel. Amst., J. Janssen, 1645. 1st ed. (1),370; (2),56,(8) p. Complete w. woodcut printer's device on title-p., 9 nearly full-p. engr....

Auction 30
SOLD €110,00
LOT 320
€100,00 - €200,00
Het leven en de fabelen van den alom bekenden wysgeer Esopus,

opgeheldert door zedekundige verklaringen en aanmerkingen (...) met honderd zeven-en-veertig kunstige plaatjes, op ieder fabel passende, verrykt, en na de Franschen druk van den...

Auction 30
SOLD €650,00
LOT 321
€400,00 - €800,00
Heussen, H. van. Kerkelijke historie en outheden

der Zeven Vereenigde Provincien. In 't Nederduits overgeset d. H. v. R(ijn). Leiden, D. Haak, S. Luchtmans & J.A. Langerak, 1726. 6 vols. 1 large fold. engr. map of Zeeland (repaired...

Auction 30
SOLD €420,00
LOT 322
€300,00 - €600,00
[Horticulture] Groen, J. vander. P. Nyland. Het Vermakelijck Landt-leven

6 parts in 1 vol.: (1) Den Nederlandtsen Hovenier. Zijnde het 1. deel van het Vermakelyk Land-leven. Beschrijvende alderhande Princelijke en Heerlijke Lust-hoven en Hof-steden...

Auction 30
SOLD €360,00
LOT 323
€100,00 - €200,00
[House of Orange] Archives ou Correspondance Inédite de la Maison d'Orange-Nassau

Recueil publié avec autorisation de S.M. Le Roi. Par Mr. G. Groen van Prinsterer (...). 1st series, tome 1-8 and supplement; 2nd series, tomes 1-3, 1835-59. Leiden, S. and J. Luchtmans...

Auction 30
SOLD €650,00
LOT 324
€200,00 - €400,00
Huyssen, H. van & Dumont, J. Two works in one volume: (1) Tegenwoordigen toestand van het Pauselyke

Hof, nevens alle andere Republyken, en voornaamste Steden van Italien, in verscheide Missives beschreven door seecker naeukeurigh Reysiger, welcke sigh in de jaren 1690. 1691....

Auction 30
PASSED
LOT 325
€400,00 - €800,00
La Vigne, D. de. Spiegel om wel te Sterven,

Aanwyzende met Beeltenissen van het Lyden onses Zaligmaakers Jesu Christi Alles wat een Zieke moet doen om Gelukkig te Sterven. Amst., J. Stichter, n.d. (1694). 42 plates after...

Auction 30
SOLD €320,00
LOT 326
€250,00 - €500,00
[Laid paper] Two vols. with ca. 190 blank laid paper lvs

With watermark Villedary/ coat-of arms of Amsterdam, late 17th/ early 18th cent., orig. unif. vellum ("splitselband"), folio (32.5 x 22 cm). Occas. stains, foxing or browning,...

Auction 30
SOLD €90,00
LOT 327
€70,00 - €150,00
L'Alcoran de Mahomet

Translate' d'Arabe en François, par le sieur de Ryer (...). Antwerp, J.-F. Lucas, 1719, (8),485,(3) p., modern leather in antique style.

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 328
€70,00 - €120,00
Lavater, J.G. Essai sur la Physignomonie,

destiné à faire connaître l’Homme et à le faire aimer. La Haye, (J. van Karnebeek), (1781)-86. 3 (of 4) vols. 3 title-p. engr., heavily ill. text w. 143 (of 145) engr. plates (all...

Auction 30
PASSED
LOT 329
€800,00 - €1000,00
Le Petit, J.F. La grande chronique ancienne et moderne

de Hollande, Zelande, West-Frise, Utrecht, Frise, Overyssel & Groeningen, jusques à la fin de l'an 1600. Dordrecht, J. Canin, 1601. 2 vols. (22),650,(2),240,(18); (16),779,(15)...

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 330
€70,00 - €120,00
[Leiden] Four works on Leiden: (1) Keuren der stadt Leyden

Leiden, F. Hackes & P. Leffen, 1658. (16),317,(11) p. (addendum of 4 p. added after p. 14) engr. title-p. vignette (coat of arms of the city), later imitation leather, 4to. (2)...

Auction 30
SOLD €110,00
LOT 331
€70,00 - €120,00
[Leiden] Six works on the Leidens Ontzet: (1) Severinus, A. Oorspronckelijke beschrijving van

de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden (...). Leiden, A. Honkoop, 1757. (12),210 p. 3 engr. portraits and 4 engr. plates., cont. vellum w. gilt floral dec., 8vo....

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 332
€80,00 - €150,00
[Leiden] Six works related to the univeristy of Leiden: (1) Francq van Berkhey, J. le. Leyden verrukt

op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole. Leiden, Veniam pro laude, 1775. (8),40 p. W. contemp. manuscript character list, engr. title-p. vignette,...

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 333
€70,00 - €120,00
Lesage, A.R. Histoire de Gil Blas de Santillane

Vignettes par Jean Gigoux. Paris, Paulin, 1835. 972 p. Richly ill. w. num. woodcuts by Gigoux. Finely bound in half leather w. marbled paper boards, pastedowns and flylvs, gilt...

Auction 30
PASSED
LOT 334
€300,00 - €500,00
Lopez de Ayala, I. Historia de Gibraltar

Madrid, Antonio de Sancha, 1782. 1st ed. (64),387,(1) p. Fold. engr. map, "Nueva vista de Gibraltar". Contemp. marbled calf, gilt dec. on ribbed spine, marbled paper pastedowns and flylvs. Sm. 4to.

Auction 30
PASSED
LOT 335
€70,00 - €120,00
Lot of four titles: (1) Helmers, J.F. Nagelaten gedichten

The Hague, Wed. J. Allart, 1821. 2 vols. Frontisp. portrait, 2 (identical) title-p. engr. Unif. (sl. worn) hcalf w. marbled paper boards, mor. letterp. on spine. 8vo. Clean set....

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 336
€70,00 - €140,00
Lot of six various works: (1) Merlo Horstius, J. Lusthof der ziele,

vercierd met allerlei Godsdienstige oeffeningen en uitmuntende gebeden: in het Latyn, onder den naam van Paradisus animae uitgegeven (...). Daar na in 't Fransch vertaald: en nu...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 337
€70,00 - €120,00
Lot of six works on religion: (1) Hofstad, A. van der. Ex Ordine Minorum,

Sermones Eucharistici LXVIII. Cologne, Joannes Crithius, 1613, (8),711,(17) p., engr. title-p. vignette, contemp. vellum, 8vo. Browned. (2) Lauber, J. Institutiones theologiae...

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 338
€70,00 - €120,00
Lot of ten eighteenth and nineteenth century Dutch almanacs

(1) Historische, geographische, Konst- en- reis Almanach voor den Jaare 1770 (...). Amst., Steven van Esveldt. Engr. title-p., fold. map of the Middle East handcol. in outline,...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 339
€100,00 - €200,00
Lot of three titles: (1) Verheyen, P. Anatomie oft ontleed-kundige beschryvinghe

van het menschen lichaam, in de welke de vindingen van soo van de oude als hedendaegsche ontleeders op een nieuwe en gemakkelijke wyse beschreven en met kopere plaeten uytgedrukt...

Auction 30
SOLD €150,00
LOT 340
€150,00 - €300,00
Luzac, E. Hollands rijkdom,

behelzende den oorsprong van den koophandel, (...). Leiden, Luzac and van Damme, 1780-83. Vols. 1-4. 1 fold. table. Sl. later hcalf w. marbled paper boards, gilt dec. and mor. letterp. on spine. 8vo.

Auction 30
PASSED
LOT 341
€70,00 - €120,00
Martialis, M.V. Epigrammata cum notis Farnabii

et variorum, (...). Leiden, F. Hackium, 1656. (24),796,(43) p. Engr. title-p. Contemp. vellum w. letterp. on spine. 8vo.

Auction 30
PASSED
LOT 342
€150,00 - €300,00
[Militaria] Aide-Mémoire à L'usage des Officiers d'Artillerie de France,

attachés au Service de Terre. Paris, Magimel, Anselin and Pochard, 1819. 5th ed. 2 vols. Num. in-text tables, 2 fold. engr. diagrams. Non-unif. marbled calf/ hcalf w. marbled paper boards. 8vo.

Auction 30
SOLD €240,00
LOT 343
€250,00 - €500,00
[Militaria] Lipsius, J. De militia Romana

Libri quinque, commentarius ad Polybium. Antwerp, ex officina Plantiniana, 1614. 397,(6),(1 blank) p., engr. printer's mark on title-p., 1 fold. engr. plate, 12 (full-p.) engr....

Auction 30
SOLD €400,00
LOT 344
€400,00 - €800,00
[Militaria] Onasander, N.R. Strategicus. Sive De Imperatoris Institutione

(...). (Heidelberg), Officina Commeliniana, 1600. 3 parts in 1 vol. (12),64; 65-95; (8),67,(8) p. (main text complete, but printer's errors in pagination). Each part w. separate...

Auction 30
SOLD €650,00
LOT 345
€150,00 - €300,00
[Miniature books] Five works in one volume: Almanach, Op 't Schrikkel-Jaar ons Heeren Jesu Christi, 1796

Voorsien met alle de Jaar-, Paarden-, Beesten- en Leermarkten, (...). Amst., heirs Widow C. Stichter, (1795). (32) p. Title-p. engr. (worn). Finely bound in leather w. silver armorial...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 346
€80,00 - €150,00
[Miniature books] Het boek der psalmen, Nevens de gezangen Bij de Hervormde Kerk

van Nederland in gebruik (...). Amst., H. Brandt, 1777. (181) lvs, 68 p. (Catechismus). Engr. frontisp., scores. Finely bound in (sl. worn) red gilt morocco, gilt turn-ins, a.e.g.,...

Auction 30
SOLD €260,00
LOT 347
€80,00 - €150,00
[Miniature books] Jonston, J. Historia ciuilis & ecclesiastica

Ab orbe condito ad annum 1633. Amst., Elsevier, 1644. (16),309 p. Engr. title-p. (vague stain upper right corner). Contemp. (sl. worn) calf w. gilt title on ribbed spine. 96 x 52 mm.

Auction 30
SOLD €1100,00
LOT 348
€200,00 - €400,00
[Miniature books] Kern der Kerkelijke Historie

Dordrecht, A. Blusse, 1755. Vols. 1-2. 558 p. (continuous pagination). Frontisp., 33 plates (1 fold.) and 3 portraits by C.F. Walter Hardewijk. Finely bound in (sl. worn) gilt...

Auction 30
SOLD €240,00
LOT 349
€80,00 - €150,00
[Miniature books] Le bouquet de Zéphise

Paris, Le Fuel, n.d. (19th cent.). Irregular pagination. Engr. title-p., 6 full-p. engr. Finely bound in gilt red morocco, a.e.g. 70 x 45 mm.

Auction 30
SOLD €130,00
LOT 350
€80,00 - €150,00
[Miniature books] Le Poète de l'Enfance 1846

Paris, Marcilly, (1845). 64 p. 6 full-p. engr. ills. Finely bound in (sl. worn) contemp. red gilt morocco, a.e.g. 28 x 20 mm.

Auction 30
SOLD €700,00
LOT 351
€100,00 - €200,00
[Miniature books] Three miniature songbooks: (1) 't Groot Hoorns, Enkhuyser en Alkmaerder Liede-boeck,

Versiert met veel mooye Bruylofts-liedekens en Gesangen. Amst., P. van Ryschooten, 1702. 310,(10) p. Title-p. woodcut, 1 full-p. woodcut ill., scores. Contemp. (sl. worn) gilt...

Auction 30
SOLD €240,00
LOT 352
€350,00 - €700,00
Musschenbroek, P. v. Beginsels der natuurkunde, beschreeven ten dienste der landgenooten

waar by gevoegd is eene beschryving der nieuwe en onlangs uitgevonden luchtpompen, (...) door J. v. M(usschenbroek). Eerste deel. Tweede Druk. Leiden, S. Luchtmans, 1739. 3 in...

Auction 30
PASSED
LOT 353
€100,00 - €200,00
[Needlework] Die elegante Stickerin oder Pracht-Munster

im neuesten Modegeschmack zum Sticken uns Weissnähen nebst dem vollständigen Alphabet (...). Meissen, F.W. Goedsche, n.d. (ca. 1820). 4 p., instructional leaf, and 13 lvs. w. floral...

Auction 30
PASSED
LOT 354
€70,00 - €120,00
[Needlework] Eleven (rare) works about sewing, embroidery and knitting

Most 19th cent. (1) Stoll, E.M. Volledige toepassing der breikunst (...). Alkmaar, P. Kluitman, n.d. (ca. 1847). (4),60 p. Ills. Orig. wr. 32mo. Foxing/ browning. Rare, this ed....

Auction 30
SOLD €190,00
LOT 356
€150,00 - €300,00
Nijhoff, I.A. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,

door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. Arnhem, P. Nijhoff, 1830-75. 6 parts in 5 vols. 4 fold. facs. plates, untrimmed. Later cl. w. gilt titles on spines. 4to....

Auction 30
PASSED
LOT 357
€70,00 - €120,00
Nouveau dictionnaire historique-portatif

Ou, histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom (...) depuis le commencement du monde jusq'a nos jours (...). Amst., Libraire Marc-Michel Rey, 1771. 4 vols. 781;...

Auction 30
SOLD €100,00
LOT 358
€100,00 - €200,00
Oldenborgh, P. van. De belegering en verdediging van de Willemstad,

in maart MDCCXCIII. Dordrecht & Amst., A. Blussé en Zoon & J. Allart, 1793. (24),144 p. Engr. title-p. silhouette portrait, silhouette portrait in the introd., engr. fold. plan,...

Auction 30
SOLD €240,00
LOT 359
€220,00 - €440,00
Paffenrode, J. van. Der Grieken en Romeinen kryghs-handel

Gorcum, Pauls Vink, 1675. 1st ed. (28),392 p. Richly ill. w. engr. title-p., 2 fold. engr. plates, 1 double-p. engr. plate, 5 full-p. engr. plates, and 19 (half-p.) in-text engr....

Auction 30
PASSED
LOT 360
€100,00 - €200,00
[Pamphlets] David, J. Domp-hoornen der Hollanscher fackel,

tot blusschinghe des brandt-briefs ende missive die onlancks met de volle mane vut S'Graven haghe gheschoten vvierden. Trompette en tambourein, als twee goei handt-ghesellen (...)....

Auction 30
SOLD €160,00
LOT 361
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Eight eighteenth century Dutch pamphlets

Most concerning religious matters. (1) Cop, A. van de. Leerredenen over 1 Cor. XVI: 23, 24 en Hand. XVI: 9, 10. Ten afscheid van Campen en ter intreede te Leeuwarden geschikt (...)....

Auction 30
SOLD €200,00
LOT 362
€100,00 - €200,00
[Pamphlets] Eikon Basilikh. Konincklick Memoriael

Waer in het innerlijk gemoet van sijne H. majesteyt Carolus Stuart, koninck van Engelandt (...) afgebeeldt wordt. In sijne gevanckenis en lijdsaemheyt by hem selver in 't Engelsch...

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 363
€80,00 - €150,00
[Pamphlets] Seven seventeenth century Dutch pamphlets: (1) Sommiere Aenteyckeninge

ende deductie ingestelt By de Gedeputeerden van de (...) Staten Generael. Op de lest ingediende Memorie vanden Heere George Downing (...). The Hague, n.publ., 1665. (32) p. Sm....

Auction 30
SOLD €70,00
LOT 364
€70,00 - €140,00
Phoonsen, J. Wissel-styl tot Amsterdam vol. II

vervattende niet alleen wat men gewoon, maar ook wat een voorzichtig koopman, tot zyn securiteit in den wissel-handel, dienstig en noodig is (...). Als mede plakkaten, ordonnantien...

Auction 30
SOLD €1000,00
LOT 365
€500,00 - €1000,00
Pigal, E.J. Mœurs parisiennes

Paris, chez Gihaut Frères, n.d. (1822). 2 vols. Complete w. 100 col. lithogr. plates. Half red morocco (worn), gilt title on front covers. Large 4to.

Auction 30
SOLD €120,00
LOT 366
€70,00 - €120,00
Platina van Cremona, B. 't Leven der Roomsche Pauzen,

van Jesus Christus onze Zaligmaker af, tot aan Sixtus de Vierde. Amst., L. Spillebout, 1650. Vol. 1 (of 2) only. (8),849,(55) p. Engr. title-p. vignette, 11 plates containing 20...

Auction 30
SOLD €140,00
LOT 367
€70,00 - €120,00
[Popular literature] Avellaneda, A.F. de. Nieuwe avontuuren Van den Vroomen en Wijzen Don Quichot de la Mancha

Utrecht, Willem Broedelet, 1706. 1st ed. (14),316; (2 blank),(2),323-687 p., engr. frontsp., 16 engr. plates, hroan, 8vo.

Auction 30
SOLD €400,00
LOT 368
€400,00 - €800,00
[Popular literature] Spaan, G. van. Het koddig en vermakelyk Leven van Louwtje van Zevenhuizen,

of het schermschool der huislieden, Vervat in twee Deelen, Waar agter gevoegt is De Afrikaansche en Aziaansche Weg-wyzer, Beschryvende verscheide Gewesten en Landstreken. Inzonderheid...

Auction 30
SOLD €90,00
LOT 369
€70,00 - €120,00
[Popular literature] Sweerts, H. Koddige en Ernstige Opschriften,

op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen (...). Amst., Jeroen Jeroense & Kees Jeroensz (2nd and 3rd parts), 1709. 4 parts in 1 vol. 160; (4),128; (2),104;...

Auction 30
SOLD €80,00
LOT 370
€80,00 - €150,00
[Popular literature] Sweerts, H. Koddige en Ernstige Opschriften,

op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen (...). Amst., J. Jeroense, 1690/ 1683/ 1685/ 1690. 4 parts in 1 vol. (8),248(230 printing error); (8),248; (4),252;...

Auction 30
SOLD €300,00
LOT 371
€300,00 - €600,00
[Popular literature] Vries, S. de. De Satan, in sijn weesen, aert, bedryf, en guychel-spel,

vertoond in een historische verhandlingh van Duyvelen, Gesighten, Spoocken, Voorseggingen, Voorteeckenen, Droomen, Toveryen, Betoveringen, Beseetenheyd, en wat noch voorts deese...

Auction 30
SOLD €110,00
LOT 372
€70,00 - €120,00
Schotanus, C. De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West;

Beginende van d'eerste Geheuchenis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte 1583. Franeker, J.B. Wellens, 1658. (32),929,(25),148 p. Engr. title, armorial plate and...

Auction 30
SOLD €220,00
LOT 373
€200,00 - €400,00
Stoke, M. Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk

Ed. C. van Alkemade. Leyden, J. du Vivie and I. Severinus, 1699. (6),23,(3),263,(63) p. 31 (incl. 1 double-p.) engr. plates depicting counts and countesses of Holland, 4 other...

Auction 30
SOLD €700,00
LOT 374
€500,00 - €1000,00
Suikers, G. & I. Verburg. Algemene kerkelyke en wereldlyke geschiedenissen

des bekenden aardkloots. Amst., R. & G. Wetstein and W. Smith, 1721-28. 10 parts in 5 vols. Engr. frontisp., title-p. vignettes, 2 portraits, 4 large fold. maps, 1 fold. table...

Auction 30
PASSED
LOT 375
€100,00 - €200,00
[Televisions] Schöffler, B. Die Phototelegraphie und das Elektrische Fernsehen mit einer Figurentafel

Vienna and Leipzig, W. Braumüller, 1898. 1st ed. 27 p. Lithogr. frontisp., large fold. plate. Orig. (sl. worn) stapled wr. 8vo.

Auction 30
SOLD €100,00
LOT 376
€100,00 - €200,00
[Theatre] Diderot, D. D'Alembert, J. Machines de Théatre,

Contenant Quarante-neuf Planches à Cause de Quatorze Doubles & de Quatre Triples (...). (Paris, ca. 1770). 8 p. of text and 48 (of 49) (mostly fold.) engr. plates by Bernard after...

Auction 30
SOLD €90,00
LOT 377
€80,00 - €150,00
[Theatre] Vondel, J. van. Palamedes of Vermoorde Onnozelheit

Treurspel, Met aantekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert. Amersfoort, P. Brakman, 1707. 3 parts in 1 vol. (w. Hekeldichten and Vertroosting...

Auction 30
SOLD €250,00
LOT 378
€150,00 - €300,00
Two titles: (1) Hall, J. Contemplationes Sionis, dat is, Heijlige bedenckingen,

en leeringe over de principaelste passagien ende historien des Ouden ende Nieuwen Testaments. (...) In het Engels beschreven, ende door Everh. Schuttenium (...) in Neder-duijtsch...

Auction 30
PASSED
LOT 379
€80,00 - €150,00
Vaysse de Villiers, J. Receuil complet des monumens et perspectives de Versailles

Paris/ Versailles, Giraldon-Bovinet/ Le Poitevin, 1830. 2 title-p., 123 engr. (fold.) plates of (mostly) statues and ornamental art from Versailles. Later hcalf w. marbled boards,...

Auction 30
PASSED
LOT 380
€400,00 - €800,00
Vega, G. de la. Histoire de la conquête de la Floride

(...). Transl. P. Richelet. The Hague, J. Neaulme, 1735. 2 vols. (26),582 p. (continuous pagination). Complete w. fold. map and 9 fold. engr. Marbled calf w. gilt dec. and title...

Auction 30
SOLD €340,00
LOT 381
€350,00 - €700,00
Verzeichnus [sic] der Stadt-Kölnischen Einwohner,

nebst Bemerkung 1ten Der Numeren ihrer Wohnhäuser der Ordnung nach. 2tens. Deren Namen nach Alphabetischer Ordnung. 3tens/ Eines Gewerb- und Handlungs-Register gemäs erhaltener...

Auction 30
SOLD €160,00
LOT 382
€70,00 - €120,00
Vyf boecken der gheestelycker gratien van S. Mechtildis maghet:

vvt de Orden van den H. Benedictus (...). Brussels, L. and C. de Grieck, 1648. (92),641,(44) p. Engr. frontisp., engr. armorial plate, 1 in-text engr. Contemp. (worn) vellum. Sm. 8vo.

Auction 30
PASSED
LOT 383
€150,00 - €300,00
Zarate, A. de. Histoire de la decouverte et de la conquete de Perou

Traduite de l'Espagnol par S.D.C. Paris, Compagnie des Libraires, 1716. 2 vols. (40),360; (6),479 p. Engr. frontisp., 13 engr. plates (2 fold.) and engr. fold. map. Unif. contemp....

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: