U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

250-399 Oude Boeken
Resultaten

veiling / 13 november 2012
[250 - 259] [260 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 370] [371 - 380] [381 - 390] [391 - 399]
kavel: 250
Vues de La Chine et de La Tartarie
-gravées en taille-douce par Simon, d'après les dessins de W. Alexandre. Paris, Chez Nepveu, 1815. Twee delen, oblong, 8vo. Vol I, 51, (3) p. en 27 (van 28) platen, de prent "Supplice du Tcha" ontbr., handgekleurde gelith. platen. Met onderwerpen als scheepvaart, etnografie en martelwerktuig. Vol.II, 42 p. en 26 handgekleurde platen waarvan 1 uitklapkaart "Dans les jardins de l'empereur a Yuen-Ming-Yuen. Met onderwerpen als de Keizerlijke gebouwen en architectuur.-

verkocht € 440.00
kavel: 251
Theatrum Machinarum Universale
-[Bouwkunde] Tieleman van der Horst met [30] koperplaten van Jan Schenk. Amsterdam, 1739. Moderne half-lederen band met gemarmerde platten. Folio. Compleet met 30 kopergravures van trappen- en trappenhuizen. Zonder het vaak ontbrekende tekstgedeelte. Diverse platen met vlekken en vingers.-

verkocht € 200.00
kavel: 252
[Architectuur] De Vijf colom-orden, met derzelver deuren en poorten...door wylen Sijmon Bosboom,
-uit den beroemden Venetiaanschen-bouwmeester Vincent Scamozzi. opgehelderd, vermeerderd en verbeterd door Caspar Philips Jacobsz. Amsterdam, Jacobus Houthuisen, Meester Timmerman. S. de Grebber, 1821. -
€ 200 - € 400
kavel: 253
J. C. Lavater - Over de Physiognomie. 4 delen
-Amsterdam, J. Allart, 1781-84. Gegraveerde frontispices met stempeltje, groot 8vo. half-leer, gemarmerd. XX, 357, (2), VIII, 342, VI, 347, (2), 435, (20) p. Compleet met talloze gravures binnen en buiten de tekst. -

verkocht € 140.00
kavel: 254
Gerard van Loon - Hedendaagsche Penningkunde (totaal 2)
-Zynde eene Verhandeling van den Oorspronk van 't Geld,(...) mitsgaders van de vaste Grondregelen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. ‘s Gravenhage, Christiaan Van Lom, 1732. Folio, perkament, frontispice in rood en zwart met kopergravure. (8), 290, (26) p. 3 delen in een band. Compleet met talloze gravures in de tekst. + Beschrijving van Ned. Historie-Penningen ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon, Amsterdam, Pieper en Ipenbuur, 1821. Compleet met 6 vol pag. gravures. -

verkocht € 200.00
kavel: 255
Frans van Mieris - Histori der Nederlandsche Vorsten
-Uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk (...) met meer dan Duizend Historipenningen gesterkt en opgehelderd. ’s Gravenhage, Pieter de Hondt, 1732-35. 3 delen, folio, perkamenten banden met blindstempel, titel op rug in goud en rood. Gegraveerd frontispice door Picart en vol.pag. portret van de auteur. (26), 466, (107) p. (4), 484, (58) p. 446, (58) p. Compleet met meer dan 1000 gravures van penningen in de tekst. mooie exemplaren.-

verkocht € 400.00
kavel: 256
Gerard Van Loons Aloude Hollandsche Histori
-der Keyzeren, Koningen, hertogen en Graaven ... in ... Holland, met de noodige Landkaarten, Geslachtslysten .. en Penningen ... gemaakt. ’s Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1734. Folio, perkamenten band met goud-stempel, rug met titel in goud op rood. 2 delen in een band. Gegraveerd frontispice door F. Morellon la Cave. (38), 348, (22), 360, (28) p. Compleet met 10 platen (3 dubbel p.) o.a. door Pronck en Folkema, 13 dubbelp. kaarten, een aantal genealogische tabellen en talloze gravures van munten en penningen in de tekst. -

verkocht € 320.00
kavel: 257
[Bosch, C.] Waerachtige Historie
-van 't geslacht(...)van wijlen Heer J. van Olden-Barnevelt. t'Amsterdam by Josua vander Straten, 1669. 12mo., perkament met 4 kopergravures. -

verkocht € 90.00
kavel: 258
[Bosch, C.] Waerachtige Historie
-van 't geslacht(...)van wijlen Heer J. van Olden-Barnevelt. Rotterdam, Joannes Naeranus, 1670. 12mo., perkament, gegrav. frontispice, (38), 650 p. Compleet met 7 kopergravures, waarvan 2 uitslaand. Mooi exemplaar.-

verkocht € 120.00
kavel: 259
W. Goeree - De Kerkelyke en Weereldlyke Historien
-Uyt d'Aal-Ouwde Aardbeschryving, en Uytgezogte Gedenk-Penningen opgehelderd. Te Leyden by Johannes Van Abkoude, 1730. 4to. perkament, gegrav. frontispice, (38), 746, (92) p. Compleet met het portret van de auteur (uitslaand), 4 uitslaande kaarten, 1 geslachts-tabel, 16 vol. pag. grav. en talloze gravures in de tekst. Goed exemplaar. -

verkocht € 240.00
[250 - 259] [260 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 370] [371 - 380] [381 - 390] [391 - 399]