U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-324 Manuscripten
Resultaten

veiling / Veiling 23, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie.
[280 - 289] [290 - 299] [300 - 310] [311 - 320] [321 - 324]
kavel: 311
[Zonnewijzers] Zes handgeschreven voorbeelden om zonnewijzers te maken
-elk bestaande uit een pagina manuscript en een of twee manuscript tekeningen van de wijzer. Ca. 1790. In net handschrift beschreven. Toegevoegd: Het 8ste Schimpdicht van Boileau Despreaux of, genaamd Van de Mensch op een vrije trant uit het Frans vertaald en nagevolgd door P.V.Y, 1790. Manuscript gedicht met voorwoord, 16 pp. "Voorgelezen in het Leesgenootschap de Eensgezindheid ten huise van Mr. H. Bontje den 30 van Wijnmaand 1790".-

verkocht € 190.00
kavel: 312
[Pahlavi-dynastie/ Koninklijk Huis] Correspondentie van Miesje Irene Schagen te Soestdijk
-met de keizerlijke familie van Perzië. Bevat 2 dankbrieven namens de kroonprins gedateerd 18 november 1961 en 22 november 1962 + 3 dankbrieven namens koningin (later keizerin) Farah Pahlavi, gedateerd 31 oktober 1963, 17 april 1966 en 16 juli 1966. Alle ondertekend door hofmeester Fazlollah Nabil + 2 losse foto's van het keizerlijke gezin + dankbrief namens prinses Wilhelmina september 1960 + dankbrief van een oom van prins Claus met bijgevoegde ansichtkaart + Bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik aan Friesland, 25-27 september 1905. Losbladige serie van titelblad, 14 platen, 3 tekstbladen en achteromslag + boek De grote onbekende, door H.K.H. Prinses Wilhelmina - en enkele krantenuitgaven m.b.t. het Koninklijk Huis.-

verkocht € 60.00
kavel: 313
Chansonnetten
-Schrift, 4to, ca. 350 pp. waarvan een derde beschreven met 73 genummerde en een aantal ongenummerde Nederlandstalige liedjes uit de oude doos. Tweede helft 19e en begin 20e eeuw. De nummering voorin loopt van 1. Het Boertje van Gorredijk tot 73. Op en neer, volgens de inhoudsopgave voorin, en eindigt met een paar ongenummerde liedjes met als laatste: Met den Pleziertrein, dat ook als nr. 75 voorkomt (niet in index voorin). Regelmatig en duidelijk handschrift. Slordige band, voorplat losrakend en een paar losse pagina's. Veelal gedateerde en in onbruik geraakte liedjes.-

verkocht € 50.00
kavel: 314
[Rotterdam e.a.] Lot van 21 aktes op perkament en papier
-voornamelijk koop- en verkoopaktes van huizen waaronder enkele panden aan de Rotte, enkele verkregen uit nalatenschap, gedateerd tussen 1702-1873 in Rotterdam (16 aktes), Den Haag en omstreken (3), Delft (1, Franstalig), Gouda (1), opgesteld door diverse schepenen van Rotterdam (o.a. van Philips vander Hoven, Isaac Schimmel en Pieter van Rijsoort) en andere notarissen, verschillende formaten (gevouwen), enkele gedrukt, met signaturen, meeste met papieren zegels (ca. 3,5 x 3,5 cm).-

verkocht € 210.00
kavel: 315
[Tweede Wereldoorlog] Uitgebreid persoonlijk archief van vice-consul Aratoon Zorab
-Van oorsprong Armeniër, geboren te Soerabaia op 27 augustus 1923, emigreerde later naar Nederland. Tijdens de oorlog onderbrak hij zijn studie rechten in Leiden om via Spanje te vluchten naar Engeland. Na de oorlog was hij werkzaam bij de krijgsraad in Indonesië. In de jaren 50 werkte Zorab als attaché voor de Nederlandse ambassade in Tokio en als vice-consul voor het consulaat in Kobe. Zijn levenslange interesse in Japan is bijzonder gezien zijn historie in Indonesië. In 1967 trouwde Zorab met jeugdvriendin Christina Zietse (zie kavel 316). Zorab overleed in 1973/1974 in Den Haag.-

verkocht € 2200.00
kavel: 316
[Indonesië] Foto-archief van Christina Zietse-Zorab
-Afkomstig uit groot archief van Aratoon Zorab (zie kavel 315), bestaande uit 11 fotoboeken met honderden foto's, persoonlijke en zakelijke correspondentie en andere documenten van/ m.b.t. Christina Zietse.-

verkocht € 600.00
kavel: 317
Lot van 46 aktes op perkament en papier
-Frans en Latijn (1), gedateerd 16e, 17e en 18e eeuw, meeste documenten met uitgebreide teksten, meeste met signatuur (geen zegels), 31 aktes in elkaar gerold, papier, enkele grote aktes, opgerold, perkament, afm. variërend van 47 x 37 tot 17 x 17 cm, meerdere met 19e-eeuwse aantekeningen op de documenten. Bevat o.a. erfenisverdelingen met enkele leesbare namen: "Comtesse de Willerial, Nicolas, Philipi Gallict" en andere aktes waaronder "reconnaissance" van "Catherine barbe, barbigier de visau", 1566; een document begint vermoedelijk met "Francois fil(s) de France" en ondertekend "par le conseil", ca. 1500.-

verkocht € 150.00
kavel: 318
[Dordrecht] Genealogische aantekeningen betreffende enkele Dordrechtse families,
-te weten de families Mels(en), 1534-1712 en geparenteerde families, voorts de families Guldehoff en Van Oosterwijk (1496-1672), Guldehoff, Deijlman(s) en Hellemont (1633-1708), Van Pijpen, Van Nievervaert etc. (het laatst genoemde jaartal is 1744), vermoedelijk grotendeels genoteerd ca. 1750 op 44 (deels blanco) bladen, contemporain buigzaam karton, 4to. -

verkocht € 70.00
kavel: 319
[Advocatuur] Notaboekje bevattende de zuivere verdienste van Mr. L.J. Rietberg 1845-1858
-Notaboekje L.J. Rietberg (overleden 1885), advocaat te Zwolle tussen 1845 en 1858, met daarin 70 beschreven pagina's (van ca. 300, overige onbeschreven), waarin keurig de zaken staan genoteerd met het daarmee gemoeide honorarium. Zo staat vermeld bij 'De Firma Werkende kooplieden in ijzerwaren te Deventer tegen H.J. Volkert Smid te Zwolle" f 20,-, maar 'het Hof van Overijssel, gepleit in de crimineel voor Henri Josephus Jellij, kledemakersknecht te Dedemsvaart, beschuldigd van twee diefstallen' vermeldt f0,00. 16 x 10 cm. in perkament met bindlint en overflap. Toegevoegd Carte de visite van L. Rietberg en foto van Mr. L.J. Rietberg en mevr. Rietberg Tiedeman uit ca. 1875. In de foto gesigneerd door (André) Disdéri, fotograaf*. (28 x 22,5 cm.)-

verkocht € 320.00
kavel: 320
[Getijdenboekje ca. 1470] Getijdenboek,
-manuscript uit ca. 1470 in het Latijn op 123 perkamenten bladen (en enkele blanco vellen), 17 regels per pagina, met 4 grote initialen in fraai penwerk in blauw en rood (hier en daar met enig goud gehoogd), vele kleinere initialen in penwerk en gerubriceerd in rood, contemporain leer over houten platten, geribde rug, restanten van klampen, perkamenten schutbladen, 11 x 8 cm.-

verkocht € 3800.00
[280 - 289] [290 - 299] [300 - 310] [311 - 320] [321 - 324]