Beheer

Funerary: Lots 1670 - 1710

Auction 28
SOLD €1000,00
LOT 1670
€1000,00 - €2000,00
Nauwkeurige afbeelding der lijk-statie van haare doorluchtige hoogheid Maria Louisa,

geboren princesse van Hessen-Kassel, douairiére van Johan Willem Friso, prins van Oranje en Nassau (...). Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars...

Auction 28
SOLD €1800,00
LOT 1671
€1500,00 - €3000,00
Pieter Post and Pieter Nolpe. Begraeffenisse van syne Hoogheyt

Frederick Henrick (...). Gheteeckent en uytghegheven door Pieter Post, architect en schilder der Doorluchtighste Princen van Orangien; en ghesneden door Pieter Nolpe. Amst., N....

Auction 28
SOLD €1800,00
LOT 1672
€800,00 - €1600,00
Pieter Post and Pieter Nolpe. Begraeffenisse van syne Hoogheyt

Frederick Henrick (...). Gheteeckent en uytghegheven door Pieter Post, architect en schilder der Doorluchtighste Princen van Orangien; en ghesneden door Pieter Nolpe. Amst., N....

Auction 28
SOLD €200,00
LOT 1673
€200,00 - €400,00
P. van Cuyk Junior and J. Punt. Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste hoogheid Willem Carel

Hendrik Friso, prince van Orange en Nassau (...). Gehouden den IV. Februari MDCCII. Naeuwkeurig nagetekent door P. van Cuyk, Junior, en in het kooper gebragt door J. Punt. The...

Auction 28
PASSED
LOT 1674
€300,00 - €600,00
Collection of prints and print series concerning the death of William IV, Prince of Orange

(1) Afbeelding van de zaal en 't praalbed waar op het lyk van zyne doorluchtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassau (...) geduurende verscheidene...

Auction 28
SOLD €600,00
LOT 1675
€200,00 - €400,00
[Dance of death] Salomon van Rusting. Het schouw-toneel des doods

Waar op na 't leeven vertoont wort de Doot op den throon des aard-bodems: heerschende over alle staatten en volkeren. Verçiert met dertig zinnebeelden. Door Salomon van Rusting,...

Auction 28
SOLD €900,00
LOT 1676
€100,00 - €200,00
[Dance of death. Holbein] Geeraerdt van Wolsschaten. De doodt vermaskert

met des weerelts ydelheyt af-ghedaen (...). Verciert met de constighe belden [sic] van den vermaerden schilder Hans Holbeen [sic]. Antw., Petrus Bellerus, 1654. (16),328 p. 8vo....

Auction 28
SOLD €500,00
LOT 1677
€100,00 - €200,00
[Dance of death] Two German titles: (1) T. Weiss. Ein moderner Todtentanz

Zwanzig Blätter aus dem Bilderbuche des Todes. Gezeichnet von Prof. Tobias Weiss. Mit Vorwort und Sprüchlein von P.W. Kreiten. Münchengladbach, B. Kühlen, n.d. (1894). Folio. 8...

Auction 28
SOLD €100,00
LOT 1678
€100,00 - €200,00
Three titles: (1) Johan Mauritius. Korte verhandeling van het recht en gebruik der graven

en begraaffenissen, so der aloude, als hedendaagsche volkeren. Amst., G. Wetstein, 1714. (70),311,(1) p. Sm. 8vo. Later hcalf, gilt spine w. mor. letterpiece, w. engr. frontisp.,...

Auction 28
SOLD €140,00
LOT 1679
€70,00 - €140,00
[Coffins] Five (rare) titles: (1) Ordonnantie op het maaken en keuren der doodkisten,

door die van 't schrynwerkers-gilde. Dordr., P. van Braam, 1769. 17 p. Sm. 4to. No binding, w. woodcut title-vignette, price list (orig. dating from 1697) signed in letterpress by Johan de Witt Jr.

Auction 28
SOLD €80,00
LOT 1680
€70,00 - €140,00
(1) Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen

zo onder- als boven de twaalf-jaaren, met derzelver ouderdom, dagen, woonplaatsen, en waar dezelfe zyn gestorven en begraaven (...). January and Maart-December 1815 (numb. 1 and...

Auction 28
SOLD €70,00
LOT 1681
€70,00 - €140,00
[Cemeteries] Six titles in 5 vols.: (1) De sterf-huizen en lyk-staetien

door de bier- en wynstormen schandig onteert, vertoont in zamenspraeken tusschen Timotheus en Didakus. Louvain, J.F. van Overbeek, 1758. 1st ed. 87 p. Large 12mo. Contemp. mor.,...

Auction 28
SOLD €90,00
LOT 1682
€70,00 - €140,00
Five works concerning the death of William IV, Prince of Orange, 1752

(1) J. Kortebrand, P. Langendyk a.o. Ter uitvaert van zyne doorluchtige hoogheit Wilhem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau (...) enz. enz. enz. N.pl., n. publ., n.d....

Auction 28
PASSED
LOT 1683
€150,00 - €300,00
Three (rare) titles: (1) Lijkrede op den wel-edelen heer Leonardus Franciscus de Bruijn,

gehouden in de R.K. kerk te Zeist, den 29 april 1861, door Jac. Joz. Putman, kanunnik van het Metropolitaan Kapittel en pastoor te Utrecht. Privately publ., printed in Schoonhoven...

Auction 28
SOLD €1000,00
LOT 1684
€1000,00 - €2000,00
[Amsterdam] Collection of approx. 125 letterpress invitations

for burials of Amst. citizens, dated 1650-1890, various sizes and incl. many w. names of the invited people in manuscript, mounted in order of date on 22 large lvs. w. black borders...

Auction 28
SOLD €200,00
LOT 1685
€200,00 - €400,00
[Amsterdam] Collection of approx. 25 manuscripts and printed items,

1672 to ca. 1900, concerning the burial-related profession of "aanspreker", such as so-called "lees-cedullen", receipts, a placard, a few prints and some photographs.

Auction 28
PASSED
LOT 1686
€100,00 - €200,00
Two drawings: (1) Henry Willem van Meines (1907-1995). "Funerary procession"

Gouache, 27 x 38 cm, signed and dated "febr. 1941" in lower right corner, framed under passe-partout.

Auction 28
PASSED
LOT 1687
€100,00 - €200,00
Two drawings and three prints: (1) Hendrik Vettewinkel Dzn. "1818-1843. Zorgvuldigheid"

Allegorical, finely contemp. handcol. lithogr., 33 x 36 cm, signed "Hk. Vettewinkel Dzn. inv & del." in lower right corner mounted at upper margin.

Auction 28
PASSED
LOT 1688
€100,00 - €200,00
Wilhelmina ("Mimi") van Pruisen (1774-1837). Collection of (rare) booklets and prints

All related to her death on 12 October 1837. Incl. 8 booklets, a placard (framed) and 2 prints (1 framed) of the funerary procession on 26 October 1837.

Auction 28
PASSED
LOT 1689
€80,00 - €140,00
King William II (1792-1849) and Queen Anna Paulowna (1795-1865)

Collection of 5 prints (4 framed) and 6 booklets on their deaths and funerary processions.

Auction 28
PASSED
LOT 1690
€100,00 - €200,00
King William III (1817-1890) and Queen Sophie van Württemberg (1818-1877)

Collection of 6 framed items on their deaths.

Auction 28
PASSED
LOT 1691
€70,00 - €140,00
[House of Orange] Collection of 20 titles mainly on the deaths

of members of the House of Orange. Early 18th to 19th cent., various sizes and bindings.

Auction 28
PASSED
LOT 1692
€100,00 - €200,00
[Tombs. Headstones] Collection of approx. 100 miscellaneous prints

17th to early 20th cent., various techniques and sizes.

Auction 28
PASSED
LOT 1693
€70,00 - €140,00
Collection of 35 death-related prints

17th to 19th cent., various techniques and sizes, all under passe-partout measuring 30 x 21 or 21 x 30 cm (1 under smaller passe-partout).

Auction 28
PASSED
LOT 1694
€100,00 - €200,00
[House of Orange] Five framed prints: (1) "Korte beschryving der sieraden

en het bed van paraden, van wylen zyne doorluchtige hoogheid, Willem Carel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassau enz. enz. enz." 26 x 49 cm. Engr. by J. Besoet, above extensive...

Auction 28
PASSED
LOT 1695
€70,00 - €140,00
Prince William V (1748-1806) and Princess Wilhelmina van Pruisen (1751-1820). Two prints

(1) "Het sterfbed of de laatsate oogenblikken van wijle zijne doorluchtige hoogheid Willem de Vijfde prins van Oranje en Nassau && overleden te Brunswijk den 9 april 1806". 53...

Auction 28
PASSED
LOT 1697
€70,00 - €140,00
[Undertakers. Gravediggers] Collection of nine prints

18th-19th cent., various techniques, all framed under passe-partout.

Auction 28
PASSED
LOT 1698
€70,00 - €140,00
Thirteen miscell. (rare) titles: (1) Eene Haagsche historie. Uit den mond eener stervende

opgeteekend door J.W. Just de la Paissières. Zutphen, J.H.A. Wansleven & Zoon, 1871. VII,(1),42 p. Orig. printed wr. A few sm. defects.

Auction 28
SOLD €220,00
LOT 1699
€200,00 - €400,00
Four prints: (1) Pompa funebris illustriss[imi] principis Mauritii

"The funeral procession of the most illustrious prince Maurits (1567-1625)". Amst., Nicolaas I. Visscher, 1626. 65 x 102 cm. Engr. overview of the procession on 4 loose sheets.

Auction 28
PASSED
LOT 1701
€150,00 - €300,00
Collection of several hundred death-related prints

17th-19th cent., various (large) sizes and techniques, incl. col. prints.

Auction 28
SOLD €220,00
LOT 1702
€200,00 - €400,00
[Mary Stuart] Romeyn de Hooghe (1662-1707). "Funeral procession of Mary Stuart, 1695"

Complete set of 6 etchings, each 23 x 58 cm. Signed "R. de Hooghe J.V.D. Aut:" and w. address "P. Persoy Excud: cum Privilegie" in the plate, all mounted at upper margin (mounts...

Auction 28
SOLD €800,00
LOT 1703
€750,00 - €1500,00
William Frederick, count of Nassau-Dietz. Rouw-staetelijcke lijck-pracht in de uyt-vaert

en begraeffenisse van (...) Prince Wihelm Frederich, Vorst tot Nassauw (...) overleden binnen Leeuwarden, na (...) een onversiene pistool-schoot, acht dagen kranck te bedde hadde...

Auction 28
PASSED
LOT 1704
€150,00 - €300,00
Wim (Johannes Willem Simon) de Groot (1877-1956). Mourning scene

Early 20th cent. Approx. 107 x 83 cm. Oil on canvas. Signed lower left, in gilt wooden ornamented frame (140 x 117 cm).

Auction 28
PASSED
LOT 1705
€100,00 - €200,00
[Funerary procession] Two framed processions: (1) Nauwkeurige afbeelding der lijk-statie

van haare doorluchtige hoogheid Maria Louisa, geboren princesse van Hessen-Kassel, douairiére van Johan Willem Friso, prins van Oranje en Nassau (...). Plegtig volvoerd binnen...

Auction 28
PASSED
LOT 1708
€80,00 - €160,00
Kees Sabee (1934-2022). De ruiters van de Apocalypse

The horsemen of the Apocalypse. 1963. Signed and dated lower right. Oil on canvas in wooden frame. 153 x 203 cm (total size).

Auction 28
PASSED
LOT 1710
€70,00 - €140,00
Memorial album on the death of Georg Hollender on 13 January 1913

Album incl. a.o.: a manuscript text for the funeral on 16 January 1913; a copy of the original obituary; 8 printed obituaries clipped from var. newspapers; over 500 manuscript...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: