U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

1300-1353 Oude Kaarten, prenten en facsimile uitgaven
Resultaten

veiling / 22 oktober 2014
[1300 - 1309] [1310 - 1319] [1320 - 1329] [1330 - 1340] [1341 - 1351] [1352 - 1353]
kavel: 1300
[Topografie] Civitates Orbis Terrarum
-The Towns of the World, 1572-1618. Volume I, parts 1/2, Volume II, parts 3/4 and Volume III, parts 5/6. With an introduction by R.A. Skelton, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 1966-

verkocht € 150.00
kavel: 1301
Bijbel bevattende al de canonieke boeken
-van het Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenoverzetting met tweehonderd platen van Gustave Doré. Eerste deel: Oude Testament. 1. Geschiedkundige boeken. 2. Dicht- en leerboeken. Tweede deel: Oude Testament. 3. Profetische boeken. Boeken van het Nieuwe Testament.-
€ 120 - € 250
kavel: 1302
Biblia, dat is de gansche H. Schrifture
-vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) volgens het Besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dotdrecht inde jaren 1618 ende 1619, Amsterdam, Weduwe Paulus Aertsz van Ravesteijn, anno 1657.-
€ 100 - € 200
kavel: 1303
Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament,
-en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken en Picart geteekent. (2 delen in een band). 's Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1728.-
€ 100 - € 200
kavel: 1304
Naukeurige Beschryving Van gantsch Syrie, en Palestyn of Heilige Lant
-Behelsende de gewesten van Fenicie, Celesyrie (...) beneffens de landen van Perea of Over-Jordaen, Galilea, byzonder Palestijn (...) Door Dr. O. Dapper, Amsterdam, Jacob van Meurs, 1677.-

verkocht € 70.00
kavel: 1305
Monumenta Cartographica Neerlandica I. en V.
-Monumenta Cartographica Neerlandica I. Guenter Schilder, Canaletto, Alphen aan de Rijn, 1986; alleen het deel met de reproducties in blauwe map, 41x57 cm. en Monumenta Cartographica Neerlandica V. Guenter Schilder, Canaletto, Alphen aan de Rijn, 1996, het deel met de reproducties in blauwe map 41x52 cm. en het tekstdeel, blauw linnen, 384 pp. (totaal 3)-

verkocht € 80.00
kavel: 1306
Monumenta Cartographica Neerlandica I. II. en III.
-Guenter Schilder, Canaletto, Alphen aan de Rijn, 1986. 1987, 1990, alleen de delen met de reproducties in blauw-linnen mappen met de titel in goudopdruk; de tekstdelen ontbreken.-

verkocht € 90.00
kavel: 1307
[Cartografie] Lucas Jansz Waghenaer
-Spieghel der Zeevaerdt, Leyden 1584-1585 with an introduction by R.A. Skelton; naar het origineel dat bewaard wordt in de James Ford Bell Collectie van de U.B. van Minnesota in Minneapolis. Folio, Van Hoeve, Amsterdam, 1980. 2 delen in een band, deze licht beschadigd.-

verkocht € 50.00
kavel: 1308
[Cartografie] De Robles Atlassen
-Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572. Tekstdeel, 256 pp., door Meindert Schroor en Charles van den Heuvel, Rijksarchief Friesland, Leeuwarden, 1998 en een atlasdeel met 63 kaarten (=60 bladen), 51x34 cm., in blauw-grijs omslag met titel in geel. (totaal 2)-

verkocht € 190.00
kavel: 1309
[Topografie] Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden,
-Met hare Beschryvingen. Lausanne, Éditions Sequoia S.A. - Amsterdam - Bruxelles, N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, 1966. Groot Folio, imitatie-leer. Facsimile van de originele editie van het Enschedé Museum in Haarlem met de bijbehorende tekst, de kaarten in kleur. In kartonnen beschermhoes.-

verkocht € 70.00
[1300 - 1309] [1310 - 1319] [1320 - 1329] [1330 - 1340] [1341 - 1351] [1352 - 1353]