Beheer

180-399 Old books 17th, 18th and 19th century: Lots 180 - 399

Auction 18
SOLD €500,00
LOT 180
€200,00 - €400,00
[Livy. Florus] Von Ankunfft und Ursprung des Römischen Reichs, der alten Römer herkommen

Sitten, Weissheit (...) Jetzund auff das newe auss dem Latein verteutscht (...) und schönen Figuren gezieret, dessgleichen vorhin im Druck nie aussgangen. Titus Livius und Lucius...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 181
€80,00 - €160,00
[Monastic binding] Opus Concionum Tripartitum Matthiae Fabri

S. Theol. Licentiati Parochi Neoforensis, et Palatinus Superioris per Dioeecesin Aichstadianam Visitatoris, nunc Societatis Jesu, pluribus in singula Evangelia Argumentis instructum:...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 182
€70,00 - €120,00
Missale Romanum ex Decreto Sancrosancti

Concilii Tridentini Restitutum, Pii. V. Pont. Max. Jussu Editum et Clementis VIII. primum denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum. Antwerp. Plantin Press. 1725. Small...

Auction 18
SOLD €140,00
LOT 183
€100,00 - €200,00
Generale Legende der Heylighen

Met het leven van Jesu Christi ende Marie (...). P. Petrus Ribadineira ende P. Heribertus Rosweydus. [2 volumes]. Antwerp. Hieronymus Verdussen. 1649. Small folio, monastic bindings,...

Auction 18
SOLD €190,00
LOT 184
€120,00 - €240,00
[Monastic bindings] Commentaria in Duodecem Prophetas Minores

Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide. Antwerp. Hieronymus Verdussen. 1685. Small folio, leather binding across blindstamped wooden boards, with floral and typographical motifs,...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 185
€70,00 - €120,00
Opgang, Voortgang en Nedergang der Ketteryen deser Eeuwe

Florimond Remond [2 parts in one volume + De fabel van Jeanne de Pausinne van Roomen]. Antwerp. Hieronymus Verdussen. 1690. Small folio, pigskin across wooden boards; clamps and...

Auction 18
SOLD €30,00
LOT 186
€60,00 - €100,00
Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi

Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts. Tot Dordrecht. Anno 1618 en 1619. Dordrecht....

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 187
€70,00 - €120,00
Historien der Nederlanden en haar naburen Oorlogen

tot het jaar 1612. Emanuel van Meteren. Amsterdam. Jan Jacobsz Schipper. 1647. Small folio, leather, title on spine in gilt stamping, illustrated title page with the continents...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 188
€80,00 - €160,00
Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie,

Behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden (...). Jacob Basnage. [2 volumes]. Amsterdam & Delft. Gerard onder de Linden...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 189
€70,00 - €120,00
De Historie der Martelaren

Die om het getuygenisse der Evangelischer Waarheit haar bloet gestort hebben, beginnende van de tyden Christi onses Saligmakers, tot den jare sestien hondert vyf en vyftig. J.G.O....

Auction 18
PASSED
LOT 191
€60,00 - €100,00
Supplementi in Q. Curtium, de rebus gestis Alexandri Magni

Vervullingh op Q. Curtius, Van de daeden van Alexander den Grooten. Antwerp. Hieronymus Verdussen. 1723.

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 192
€70,00 - €120,00
[Der Zielen Lust-Hof]

[Inhoudende I. Het leven en lijden onses Heeren Jesu Christi met Meditatien daer op, uyt Ludovico de Ponte. II. De Wercken der Apostelen. III. De Openbaringe van St. Jan. P.L....

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 193
€80,00 - €160,00
[Prize bindings] Arnhem & Middelburg

1. Verpoozingen op letterkundig gebied. Nicolaas Beets. Haarlem. Estate of F. Bohn. 1856. 8vo, half leather, title on spine in red and gilt stamping, arms of Arnhem on front and...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 194
€70,00 - €120,00
De Romana Republica, sive de Re Militari & Civili Romanorum,

Ad explicandos Scriptores antiquos. Petro Josepho Cantelio. Utrecht. Halmam & Van De Water. 1696. 16mo, vellum, prize binding (arms faded, vellum with damage), frontispiece by...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 195
€70,00 - €140,00
[Religion] Philothea seu Introductio ad vitam Devotam

Francois de Sales, (...) nunc in Latinam Lunguam transitae D. Martinez Middelburgensis, Coloniae, Johannes Wilhelmus Friess, 1688. 32mo, (44),737,(30) p., leather binding with...

Auction 18
SOLD €230,00
LOT 196
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Recueil D'Emblemes, Devises, Medailles, et Figures Hieroglyphiques,

au nombre de plus de douze cent, avec leurs explications (...) par le Sieur Verrien, Maitre Graveur, a Paris, chez Jean Jombert, 1696.

Auction 18
SOLD €340,00
LOT 197
€70,00 - €120,00
[Emblemata] Deugden-Spoor in de Ondeughden des Werelts aff-gebeeldt

Op den regel: Wat kennaer kan de Werelt niet; Die door den Menschen Herten siet. Petrus Baardt. Leeuwarden. Hans Willems Coopman. 1645. 12mo, vellum, illustrated title, 394 pp....

Auction 18
SOLD €230,00
LOT 198
€100,00 - €200,00
[P.C. Hooft] C. Cornelius Tacitus, Jaarboeken en Historien,

ook zyn Germanie en 't Leeven van J. Agricola, in 't Hollandsch vertaalt door den Heer Pieter Corneliszoon Hooft, Amsterdam, Hendrik Boom & widow of Dirk Boom, 1684.

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 199
€70,00 - €120,00
[Classics] C. Suetonius Tranquillus,

Ex recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem animadversionibus ut et commentario integro (...) ed. secunda. The Hague. Johannus van Velsen. Utrecht. Rudolf van Zyll et al. 1691.

Auction 18
SOLD €190,00
LOT 200
€150,00 - €300,00
[Philosophy] Redenkundige Bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand,

en het recht gebruik daar van in de kennisse der waarheid. Den liefhebbers der waarheid mede gedeeld; door Christiaan Wolff. (transl.) Joan Christoffel van Sprögel. Amsterdam....

Auction 18
PASSED
LOT 201
€350,00 - €700,00
[Pecquet's reservoir] Joannis Pecqueti Diepaei.

Experimenta Nova Anatomica, quibus incognitum hactenus Chyli Receptaculum, & ab eo per Thoracem in ramos usque subclavios Vasa Lactea deteguntur. Ejusdem Dissertatio Anatomica,...

Auction 18
PASSED
LOT 202
€250,00 - €500,00
Aphorismes de Monsieur Herman Boerhaave

Sur la connoissance et la cure des maladies. Traduits en Francois par ***. Rennes. Veuve de P.A. Garnier. 1738. First French edition.

Auction 18
SOLD €270,00
LOT 203
€200,00 - €400,00
Historie van de bedriegeryen der priesters en monniken in Spanjen

By Antony Gavin. Uyt het Frans vertaalt door J. Schoolhouder. Amsterdam. Abraham Strander. 1732, 1734 and 1728. 3 volumes.

Auction 18
SOLD €1000,00
LOT 204
€1000,00 - €2000,00
Fortunius Licetus De Monstris.

Ex recensione Gerardi Blasii, M.D. & P.P. Qui Monstra quaedam nova & rariora ex recentiorum scriptis addidit. Editio novissima. Iconibus illustrata. Amstelodami. Andreae Frisii. 1665.

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 205
€80,00 - €160,00
[Biblical dictionary] Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis Concordantiae,

Ad recognitionem Iussu Sixti V. Pont. Max. bibliis adhibitam recensitae atque emendatae: Primum a Francisco Luca (...) V.D. Huberti Phalesii. Antwerp. Plantin press. Balthasar Moretus. 1642.

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 206
€70,00 - €120,00
[Religion] XLII Predikatien over uitgelezene texten des Ouden en des Nieuwen Testaments,

Gedaan door Michael Fortgens. Amsterdam. Dirk Boeteman; te bekomen bij de weduwe van den auteur, Jan van Veen en Jacobus van Nieuweveen. [1696]. Small 4to. New vellum binding,...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 207
€60,00 - €100,00
[Religion] Deliciae Pastorum et Praedicatorum,

Hoc est: Sermones per omnes Dominicas et festa totius anni, in quibus principalia mysteria veritatum christianarum cunctis scitu, & ad praxin necessarium singulari methodo, ac...

Auction 18
SOLD €110,00
LOT 208
€60,00 - €100,00
[Convolute pedagogy] Al de werken over het onderwijs en de opvoeding van H. Pestalozzi

Naar het Hoogduitsch bewerkt, onder opzigt van P.J. Prinsen. Zutphen. W.C. Wansleven. 1826-1830. 8vo, 7 volumes, uniformly bound in blue cased publisher's bindings. Volume 6 with...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 209
€70,00 - €120,00
[Culinary] Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid voor MDCCCXII

Met plaatjes. Amsterdam, L. van Es & W. Brave. (16),128 p. 8vo (10.5 x 9 cm.). With frontispiece, title vignette and 4 engravings.

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 210
€200,00 - €300,00
Oeuvres complètes de Buffon

suivies de ses continuateurs (...). Bruxelles, chez Th. Legeune, 1828-1833. Complete set of 20 volumes, 4to, in half leather. Vol. I-XIV text volumes, vol. XV-XX plate volumes.

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 211
€50,00 - €80,00
Koninglyke dwaesheid of het Gevaer van de Verleidingh der Hoeren

Vertoont in eene Predikaetie uitgesprooken te Oxfordt (...). Uyt het Engelsch Vertaalt. Haarlem, Jan van Lee, 1743. 4to. 21 pp. In marbled paper binding.

Auction 18
PASSED
LOT 212
€100,00 - €200,00
[Military] Convolute of 27 regulations,

partly without publisher, partly published by Jacobus or Isaac Scheltus at The Hague, 1688-1781 (mostly 1770s), 1 to 8 p., 1 regulation with 4 large folding letterpress sample...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 213
€100,00 - €150,00
[Culinary] Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid voor MDCCCXII

Met plaatjes. Amsterdam, L. van Es & W. Brave. (16),128 p. 8vo (10.5 x 9 cm.). With frontispiece, title vignette and 4 engravings, all handcoloured.

Auction 18
SOLD €550,00
LOT 214
€200,00 - €400,00
De Natuurlyke Historie der Insecten.

Voorzien met naar 't leven geteekende en gekoleurde plaaten (...) August Johan Rösel van Rosenhof (...) met zeer nette en fraaie aanmerkingen verrykt, door den heer C.F.C. Kleemann....

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 215
€100,00 - €200,00
[Auction catalogue Vegilin van Claerbergen] Catalogus eener uitmuntende verzameling

pracht- en prentwerken, gravures, geëtste prenten enz., benevens teekeningen, waaronder van zeer groote waarde, en een aanzienlijk Kabinet van schilderijen van de eerste meesters....

Auction 18
SOLD €2600,00
LOT 216
€2000,00 - €4000,00
[Pieter Bor] Nederlantsche oorloghen, beroerten ende Borgerlijcke oneenicheyden,

beginnende mette Opdrachte der selver Landen, gedaen by Keyser Karel de V aen zijnen zoon Koninck Philippus van Spangien, tot de droevige doot van zijn Excell. Willem Prince van...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 217
€200,00 - €400,00
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu vereenigde Nederlanden,

inzonderheid die van Holland van de vroegste tyden (...) door Jan Wagenaar. Met platen en kaarten. Amsterdam, J. Allart, 1790-1796, 21 volumes, with 6 folding, engraved maps, 50...

Auction 18
SOLD €850,00
LOT 218
€400,00 - €800,00
[Johan de Witt. Beautiful, uniform set Brieven en Resolutien] (1) Brieven,

geschreven ende gewisselt tusschen den heer Johan de Witt, Raedt-Pensionaris en Groot-Segelbewaerder van Hollandt en West-Vrieslandt; Ende de gevolmaghtigden van den Staedt der...

Auction 18
SOLD €190,00
LOT 219
€150,00 - €300,00
[Contraremonstrantism. Jacobus Trigland] Kerckelycke geschiedenissen,

begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen op de Kerchelycke historie van Johannes...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 220
€70,00 - €140,00
[Jerome. Very rare edition] Les vies et miracles des saincts peres hermites

d'Egypte, Scythie, Thebaide, et autres lieux. Descrites en partie, Traduictes du Grec et recueillies des Anciens Autheurs par Ierosme Docteur de L'eglise. Nouvellement mises en...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 221
€70,00 - €140,00
Hugo de Groots Bewys van den waren Godsdienst.

Mitsgaders zyne andere stichtelyke gedichten en gesangen. Met eenige korte Aanteekeningen, en aanwyzingen van Schriftuurplaatzen verklaart en vermeerdert. Den derden druk. The...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 222
€100,00 - €200,00
[Sundials] Algemeene Manier tot het maaken van Zonnewysers op allerley effen Vlakken.

Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een Passer gewoon zyn om te gaan, als Stierluyden, Timmerluyden, Steenhouwers, en meer andere Bouw- en...

Auction 18
SOLD €260,00
LOT 223
€100,00 - €200,00
Den vermakelyken avanturier,

ofte De Wispelturige, en niet min Wonderlyke Levens-loop van Mirandor; Behelsende verscheide Kluchtige en vermakelyke Bejegeningen (...) aangename amourettes ofte Vryeryen (...)....

Auction 18
SOLD €600,00
LOT 224
€600,00 - €1200,00
[Netherlands] Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen,

Geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de ordre...

Auction 18
SOLD €900,00
LOT 225
€900,00 - €1500,00
[With dedication by Arnout Hooft and extra illustrations] P.C. Hooft. "Alle de werken"

(spine title). Consists of: (1) P.C. Hoofts werken. Amsterdam, J. Lescailje, 1671, 5 volumes in one binding, with engraved title page, 2 portraits and 30 emblematic engraved illustrations,...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 226
€70,00 - €140,00
[Religion] Lot with five titles: (1) Les pseaumes de David,

Mis en vers François, revus & approuvez par le synode Walon des Provinces-Unies. Nouvelle edition. Amsterdam, H. Dusauzet, 1730, unpaginated (ca. 450 p.), contemporary gilt morocco,...

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 227
€200,00 - €400,00
[Balthasar Bekker] (1) De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek

van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, deselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf: als ook 't gene de Menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier Boecken...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 228
€100,00 - €200,00
[Netherlands] Two titles in one volume: (1) Verhael van de Nederlandsche vreede handeling.

[Den tweeden druck]. Op nieuws gecorrigeert en met eenighe stucken vermeerdert, door Lieuwe van Aitzema. Nochis tot gherief van den leser alle de stucken voor desen in Franschm...

Auction 18
PASSED
LOT 229
€70,00 - €140,00
[Complete set of the first Dutch edition] De klok van Meester Humphrey,

naar het Engelsch van Charles Dickens. Met Platen. Voor 1840 - Voor 1842 Tweede Deel. Amsterdam, H. Frijlink, 1840-1842, 3 years in 5 volumes, with 64 illustrations on 32 lithographed...

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 230
€100,00 - €200,00
[Botany and pharmacopoeias] Flore complète illustrée en couleurs

de France, Suisse et Belgique par Gaston Bonnier. Paris etc., n.d. (1911-1934), 12 volumes and index, with a total of 721 coloured plates, original uniform gilt-lettered half cloth, folio.

Auction 18
SOLD €40,00
LOT 231
€100,00 - €200,00
[Botany and pharmacopoeias] Two Dutch works: Handboek der materies medica,

of Aanwijzing der kenteekenen en krachten der voornaamste geneesmiddelen, voor min geoefende liefhebbers der geneeskunde; ook dienende tot bevordering van het gebruik der Bataafsche...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 232
€70,00 - €140,00
[Main work of Bernard Nieuwentyt] Het regt gebruik der Werelt beschouwingen,

ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M.D. Met kopere Platen. Den sesden druk. Amsterdam, A. Douci, 1754, (16),916,(18) p., with engraved...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 233
€70,00 - €140,00
Lot with 2 works: (1) Schat-boek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus,

uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van Dr. David Pareus, vertaalt (...) door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien (...) door Johannes Spiljardus...

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 234
€200,00 - €400,00
[Gynaecology] Vroedkundige oeffenschool,

vervattende in een klein bestek meerderendeels alles, 't geen tot deze Konst eenige betrekking heeft, de Geneeskunde uitgezonderd, uitgegeeven bij wijze van Lessen, door den Professor...

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 235
€300,00 - €600,00
[Convolute with 4 (very) rare editions] (1) Delices des Maisons de Campagne,

appelées le Laurentin et la Maison de Toscane, Representées en Figures gravées en Taille-douce. Avec le Peintre parfait (...) [by André Félibien]. Amsterdam, François L'Honoré,...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 236
€100,00 - €200,00
[Classical antiquity] Melchior Küsel (1628-1683). Des Fürtrefflichen Griechischen Helden

Und Ithacensischen Fürsten Ulysses Leben, Thaten Und Zufälle, Die Ihme Nach Eroberung Des Asiatischen Königreichs Und Statt Troja, Auf Seiner Zehenjahrigen Heimreise Zu Wasser...

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 237
€150,00 - €300,00
Maarten de Vos (1532-1603) (after). Triumphus Martyrum.

Antwerp or Cologne, Aegidius and Johannes Sadeler, 1591, engraved title page and 11 (of 12) engraved plates by Chrispijn de Passe I (1564-1637), bound in later half cloth with...

Auction 18
SOLD €250,00
LOT 238
€250,00 - €500,00
Maarten de Vos (1532-1603) (after). Vita, passio, et resurrectio Iesu Christi,

varijs Iconibus à Celeberrimo pictore Martino de Vos expressa, ab Adriano Collart nunc primum in aes incisis. (Antwerp), Joan. Adriani Collart et Carolus Collart, n.d. (ca. 1630),...

Auction 18
PASSED
LOT 239
€75,00 - €150,00
[Pamphlet on beer] Ordonnantien ende conditien

op het faict vande verpachtinghe ende inninghe vande impositie, mitsgaders vanden ouden dobbelen impost van Vlaenderen op de bieren. Ghent, her-druckt bij de Hoirs van Ian vanden...

Auction 18
SOLD €380,00
LOT 240
€75,00 - €150,00
[Gastronomy] De orange confiturier, gebak-bereider en keuken-meester:

onderwyzende, op een minst kostbaare en gemaklyke wyze, veelerleye vrugten, zoo voor de winter, als zomer, te confyten en gereed te maaken, het bereiden en maaken van veelerley...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 241
€100,00 - €200,00
J. C. Lavater. Over de Physiognomie (4 volumes)

Amsterdam, J. Allart, 1781-84. Engraved frontispieces, large 8vo. In half leather. XX, 357, (2), VIII, 342, VI, 347, (2), 435, (20) p. Complete with numerous engravings inside and outside the text.

Auction 18
SOLD €1100,00
LOT 242
€700,00 - €1400,00
[Anatomy] Godefridi Bidloo M.D. & Chirurgi

Anatomia Humani Corporis, Centum et quinque tabulis, per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque,...

Auction 18
SOLD €340,00
LOT 243
€200,00 - €400,00
[Anatomy] Corporis Humani Anatomiae Liber Primus

In quo tam veterum, quam recentiorum anatomicorum inventa. Methodo nova & intellectu facillima describuntur, ac tabulis aeneis repraesentantur. Authore Philippo Verheyen. Ed. Sec....

Auction 18
SOLD €110,00
LOT 244
€70,00 - €120,00
[Medicine] Observations sur la cure radicale de plusieurs Polypes

De la Matrice, de la Gorge et du Nez. Opérée par de nouveaux moyens inventés par M. Levret, Maitre en Chirurgie, &c. Paris. Delaguette. 1769. 8vo, leather, marbled endpapers,...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 245
€80,00 - €160,00
[Medicine] Abrégé économique de l'Anatomie du Corps Humain,

[H.F. Le Dran]. Paris. P. Fr. Didot. 1768. 12mo, leather, VII,259,(5) pp. and complete with 16 copperplates with their explanations on the facing pages. Name author and date in...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 246
€120,00 - €240,00
[Medicine] Nieuwe Konst-kamer der Chirurgie

ofte Heel-Konst (...) met noodige aanmerkingen. Item een grondige verhandeling van de Pokken, Druipers, Zaad-vloeden, Spaanse Kragen, Chankers, Sand-klooten, Klap-ooren en meer...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 247
€80,00 - €160,00
[Obstetrics] L'Art des Accouchemens, démontré

par les principes de physique et de méchanique; pour servir d'introduction & de base à les leçons particulieres. Par M. André Levret. Paris. P. Fr. Didot le Jeune. 1766.

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 248
€60,00 - €100,00
[Numismatics] Beschryving der Bisschoplyke Munten en Zegelen van Utrecht in 't byzonder

Midsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen (...) verzameld door Frans van Mieris. Leyden. S. Luchtmans, Dirk Haak...

Auction 18
SOLD €400,00
LOT 249
€400,00 - €800,00
[History] Tooneel der Vereenigde Nederlanden ... (2 volumes)

en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen Historisch, Genealogisch, Geographisch, en Staatkundig Woordenboek (...) door Francois Halma en Matthaeus Brouerius van Nidek....

Auction 18
SOLD €320,00
LOT 250
€300,00 - €600,00
Notitiae Orbis Antiqui, sive Geographica Plenior,

ab Ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempora Orbis terrarum faciem declarans. Christophorus Cellarius* ex Venustis probatisque monimentis collegit, Novis Tabulis Geographicis...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 251
€80,00 - €160,00
[Numismatics] Roomse Moogentheid.

Bevat in een naauwkeurige beschrijving van de magt en Heerschappy der Oude Roomse Keizeren, Vertoonende de Krygs-oefeningen, Oorlogsdaaden en Heldenstukken (...) met meer als dartien...

Auction 18
PASSED
LOT 252
€160,00 - €300,00
[Numismatics] Roomsche Mogentheyt

Of naeuwkeurige beschryving, van de macht en heerschappy der Oude Roomsche Keyseren. Mitsgaders van der Oude Romainen manier van Oorloghvoeren (...) Waer by gevoeght is, een ruyg...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 253
€60,00 - €100,00
[Convolute] History

Album, oblong, with 28 historical prints from Wagenaars Vaderlandsche Geschiedenis in half-cloth binding with marbled endpapers; accompanied by another 19 smaller-sized historical...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 254
€80,00 - €160,00
[Convolute] Historical prints, 18th century

14 prints in various media and sizes, most copperplate. Incl. the political print "Afbeelding van een Schop, Phoef of Antipatriot", various speculative-trade prints "Uytslag der...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 255
€70,00 - €120,00
[Convolute] Historical prints, 17th century

Slusa capta anno 1588. After J. Courtois. Ca. 1650. Delfsziel. Capture of Delfzijl by Maurice 1591, with tape on reverse. Alphen 1585, Crimpen 1575, 3x Geschichtsblätter by Hogenberg,...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 256
€80,00 - €160,00
[Ordinances/ pamphlets]

1. Ordinancie ende edict Onssheeren des Coninck op t'stuck van creatie van renten in graene ende diergelijcke contracten. Antwerp. Christoffel Plantijn. 1572. Small 4to, paper...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 257
€60,00 - €100,00
[Broadsheets] 17th and 18th century

Afbeelding en Verhaal van 't schriklik omkomen van Mr. Johan de Wit, Raads-Pensionaris van Hollandt en West-Vrieslandt, &c. En sijn broeder Mr. Cornelis de Wit. [Anon. 1672] 40...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 258
€120,00 - €200,00
[Bi-weekly political newspaper] Gazette de Leyde (1770-1774)

Nouvelles extraordinaires de divers endroits in 2 volumes with more than 90 numbers and/ or supplements, published by Etienne Luzac. Leiden. 1770-1774. The Gazette de Leyde was...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 259
€80,00 - €160,00
[Historical newspapers] Arnhemsche Courant (1816-1817)

Arnhem. C.A. Thieme. Title with arms of Arnhem. All stamped. Running irregularly from Dingsdag den 2 Julij 1816 up to and including Zaturdag den 2 Augustus 1817. 2-leafed [recto...

Auction 18
SOLD €360,00
LOT 260
€70,00 - €120,00
[Historical newspapers] Amsterdamsche Courant. 35 loose copies (1691-1858)

Amsterdam. Caspar Commelin, Hendrik Linsen & J. van Bonga Stadsdrukkerij with arms of Amsterdam; from 1813 stamped and running irregularly from den 4 January 1691 to Dingsdag 7...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 261
€60,00 - €100,00
Publications Netherlands and Napoleon.

De historie der politieke eeden, verklaringen en beloften voor den jaare 1795 en de zes eerste maanden van 1796. Eene waare Nederlandsche Geschiedenis, met veele, zo voor de Leden...

Auction 18
PASSED
LOT 262
€150,00 - €300,00
Two titles: (1) Tractatus de iure novercarum auctore Ioanne à Someren (...).

Utrecht, G. à Zyll & Th. Ackersdijck, 1658, (24),304 p., with engraved title, contemporary overlapping vellum, 12mo.

Auction 18
SOLD €3200,00
LOT 263
€1500,00 - €3000,00
[Beautifully bound, fully coloured] Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle

et des phénomènes de la nature (...) rédigé par une société de naturalistes, sous la direction de M. F.-E. Guérin. Paris, Bureau de Souscription, 1840, 9 text volumes and 3 plate...

Auction 18
SOLD €340,00
LOT 264
€200,00 - €400,00
[Law] Practycke in Civile Saecken

Seer nut, profijtelijck ende noodigh allen Schouten, Borgermeesteren, Schepenen ende andere Rechteren. Joost de Damhouder. Rotterdam. Pieter van Waesberge. 1649.

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 265
€120,00 - €240,00
De Groote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen.

Waar van ér veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (...)...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 266
€60,00 - €120,00
[Plays concerning the American fight for freedom & Dutch patriot reading]

De verdrukte Wildeman, zijnde een vervolg op het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel, vertoont in vier bedrijven. J.A. Schasz [Pieter 't Hoen]. Utrecht. G.T. van Paddenburg....

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 267
€50,00 - €100,00
[Joost van den Vondel]

Gysbrecht van Aemstel. Treurspel. De laatste druk. Amsterdam. Erven van J. Lescailje en D. Rank. 1728. Bound together with Thamas Koelikan. Amsterdam. Izaak Duim. 1745 + Den Grooten...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 268
€60,00 - €120,00
[Architecture] Regel van de vyf ordens der Architecture door I.B. van Vignola

Oversien, ende uyt het groot in 't kleen gebracht, en vermeerdert met twee schalen, de eene verdeelt in 12, en de andere in 18. parten of deelen, waar door alle de vyf Orders bequaamlijk...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 269
€70,00 - €120,00
[Numismatics] Renovatie van 't Placcaet vande munte vanden 21en Julij 1622

mette ampliatie van dien waer nae alle ende yeghelijcke ingesetenen der Vereenighde Nederlanden hun voort-aen sullen hebben te reguleren. 's-Gravenhage. Weduwe ende Erfgenamen...

Auction 18
SOLD €440,00
LOT 270
€350,00 - €700,00
[Italy] Two finely handcoloured series in one volume: (1) Achille Vianelli (1803-1894).

(Scene popolari di Napoli. Disegnate di Achille Vianelli con Aquatinta di Witting). (Naples, Theodore Witting, 1832), series of 14 (of ?) fine antiquely handcoloured aquatints...

Auction 18
SOLD €280,00
LOT 271
€100,00 - €200,00
Le spectacle de la nature, ou entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle,

Qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l'esprit [by Noel Antoine Pluche]. Nouvelle édition. Paris, Frères Estienne, 1771, 8 parts in 9...

Auction 18
SOLD €280,00
LOT 272
€200,00 - €400,00
Histoire Naturelle generale et particuliere par M. De Buffon

Treize vol., orneé de plus de 234 figures d'animaux. Paris & Liege, Panckoucke & C. Plomteux. 1769.

Auction 18
SOLD €850,00
LOT 273
€800,00 - €1500,00
[Artist's handbooks] Karel van Mander

Het Schilder-Boeck, waerin voor eerst de Leerlustige-Jeught den gront der Edele Vrye Schilderkonst in verscheyden deelen wort voor-gedragen. Daer na in drij deelen t'leven der...

Auction 18
SOLD €700,00
LOT 274
€300,00 - €600,00
[Presentation copy] Proeve van Steendruk, Lithografie en Autografie

tot uitbreiding der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen [by Hendrik Johan Caan]. No place, publisher or year (Voorburg, 1834), fully lithographed with (102) text p., lithographed...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 275
€70,00 - €140,00
[Rare book auction catalogue] Catalogi II. Librorum praestantissimorum (...)

Theologos et historicos (...) Adrianus Stolker (...). Accedunt appendix librorum, annott. repletorum et codicum Mss. Petri Bondami (...). Leiden, S. & J. Luchtmans/ C.C. van den...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 276
€70,00 - €140,00
Three highly diverse works in 4 uniform volumes: (1) De geroofde Hair-Lok, door A. Pope.

In het Nederduitsch gevolgd, door Mr. P. Boddaert. Haarlem, A. Loosjes, 1791, (2),49,(2) p., with engraved title page, contemporary half leather, gilt and ribbed back with morocco...

Auction 18
SOLD €700,00
LOT 277
€600,00 - €1200,00
[Maritime history. Very rare signal book] Afbeelding van alle de generale zeinen,

die gedaan en geobserveerd werden in 's lands vloot, zoo in het zeilen en ankeren by daag en nagt, als ten tijde van gevegt; met de beteekenis van ieder signaal, en aanwyzing der...

Auction 18
SOLD €700,00
LOT 278
€600,00 - €1000,00
[Militaria] Two rare works in one volume: (1) Oostende.

Vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe, ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute aenvallen: mitsgaders de manlijcke, cloecke ende dappere teghenweer ende defensie...

Auction 18
PASSED
LOT 279
€100,00 - €200,00
[Medicine] Berichten wegens de keelziekten, en scorbut of blauwschuit.

Dienende tot bewys der ontdekkingen van veele heilzaame genees-middelen. Ter uitroeijing der meeste en zwaarwichtigste dezer gebreejen. By Leonardus Stocke, M.D. Utrecht, G.T....

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 280
€70,00 - €140,00
[History] Het Vereenigd Nederland, door J.F. Martinet.

Tweede druk. Amsterdam, J. Allart, 1790, (12),612,(9) p., with folding, handcoloured engraved map, 6 plates numbered I-VI, also with 4 folding, letterpress name lists and 1 folding...

Auction 18
SOLD €180,00
LOT 281
€100,00 - €200,00
[Militaria] Geschichte der Kriege von 1792 bis 1815

mit Schlachten-Atlas. Von Professor J.E. Woerl. Freiburg im Breisgau, Herder, 1852, VIII,367 p., with 140 (double-p./ folding) lithographed maps with handcoloured details, contemporary...

Auction 18
SOLD €140,00
LOT 282
€70,00 - €140,00
[Almanacs] Nieuwe Vaderlandsche Almanach, voor het Jaar 1787.

Vercierd met fraaije tooneel- en vaderlandsche historie-plaatjes. Amsterdam, A. Fokke, Simonsz., (1786), (24),96,(2),19-56p., with folding handcoloured engraved map of France and...

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 283
€250,00 - €450,00
[Floods] Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen,

langs de rivieren in het koninkrijk Holland voorgevallen in louwmaand 1809. Opgemaakt en uitgegeven op last en met approbatie van zijne excellentie den minister van eerdienst en...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 284
€200,00 - €400,00
[Medicine] Joh. van Beverwycks Wercken der Genees-Konste,

bestaende in den Schat der gesontheyt, Schat der ongesontheyt, Heel-konste; Mitsgaders eenige tractaeten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na des autheurs...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 285
€150,00 - €300,00
[With unknown second volume] Brieven van Helena Maria Williams;

in den zomer des jaars 1790, uit Frankrijk, aan eene vriendin in Engeland, geschreeven; verscheidene anecdotes nopens de Fransche staatsomwenteling, en de aandoenlijke historie...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 286
€200,00 - €400,00
[Maritime history] Het leeven en bedryf van den heere Michiel de Ruyter,

(...) beschreeven door Gerard Brandt. Amsterdam, Van Waasberge, Boom en Goethals, 1701 [frontispiece: "Uyt de Drukkerye van P. en J. Blaeu, Voor de Compagnie, MDCXCIX"], (8),1065,(23)...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 287
€100,00 - €200,00
[Maritime history] Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruyter,

(...) beschreeven door Gerard Brandt (...). Op nieuw uitgegeven door E.M. Engelberts (...). Amsterdam, J. Allart, 1794-1797, 5 volumes, with engraved portrait, 8 (all but 1 folding)...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 288
€150,00 - €300,00
[History] P.C. Hoofts Nederlandsche Historien,

sedert de overdraght der heerschappye van kaizar Karel den Vijfden op koning Philips zijnen zoon, tot het einde der landvooghdye des graven van Leicester. De vierde druk (...)....

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 289
€80,00 - €150,00
Zeemans Handboek

J.F. Martinet, second edition, Amsterdam, Johannes Allart, 1781. (8),266 pp. 4to, in half leather. Title print by Reinier Vinkeles.

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 290
€150,00 - €300,00
[Law] Hugonis Grotii De Jure Belli ac Pacis

Libri Tres, cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Acc. H. Grotii. Dissertatio de Mari Libero (...) Edidit Meinardus Tydeman. [3...

Auction 18
SOLD €165,00
LOT 291
€160,00 - €300,00
[Law] Utriusque Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque

Curiae Decisiones. Item Tractatus De Feudi Hollandici, Frisicique (...) Accedunt De Pactis Antenuptialibus Obs. & Dec. Auctore D. Cornelio Neostadio [Cornelis van Nieustadt]. The...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 292
€80,00 - €160,00
[Law] Joannis Ortwini Westenbergii, JCti & Antecessoris,

Principia Juris, Secundum Ordinem Digestorum, seu Pandectarum, in usum auditorum vulgata. Ed. quarta auctior & emendatior. Leiden. S. & J. Luchtmans. 1764. 2 volumes.

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 293
€120,00 - €240,00
[Mercantile history] [Accarias de Serionne J.]

Hollands Rijkdom, Behelzende Den Oorsprong van den Koophandel, en van de Magt van dezen Staat (...) mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 294
€100,00 - €200,00
Dictionnaire Biographique et Historique des Hommes Marquans

De la fin du dix-huitième siècle, et plus particulièrement de ceux qui ont figuré dans la Révbolution françoise. Suivi d'un supplément et de 4 tableaux des massacres et proscriptions....

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 295
€70,00 - €120,00
[Book binding] De laatste Veldtogt van Napoleon Buonaparte

Mr. Jacobus Scheltema. Amsterdam. Hendrik Gartman. 1816.

Auction 18
PASSED
LOT 296
€80,00 - €160,00
[Religion. Confessions + Semana Santa]

Les confessions de Saint Augustin. Pere Dom *** [Martin]. [2 volumes]. Paris. Pierre Alexandre Martin. 1741. 8vo, leather, uniformly bound, title on spine in red, brown and gilt...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 297
€80,00 - €160,00
[Religion] Triomph der Pausen van Roomen

Over alle hare benyders ende bestryders met eene volkomen, ende overtuyghende wederlegginghe van alle de lasteringhen, en valscheden vande Sectarisen. Beschreven door den Eerweerdighen...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 298
€60,00 - €120,00
[Medicine] Verhandeling over de Kwaadaartige Rot-Koorts

ofte beschryving der ziekte welke in het laatst van 1770 en den volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik in den Ampte van Neder-Betuwe. Maximiliaan de Man. Nijmegen. A. van Goor. 1772.

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 303
€70,00 - €120,00
[Politics] Staatkundige geschriften, opgesteld en nagelaten door mr. Simon van Slingelandt

gebooren den 14 january 1664, aangesteld tot secretaris van den Raad van Staaten den 4. augustus 1690, Raad en Thesaurier Generaal der Vereenigde Nederlanden den 27 october 1725,...

Auction 18
SOLD €300,00
LOT 304
€160,00 - €300,00
[Small Mortier print bible. 2nd edition]

Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden. [2 parts in one volume]. Pieter Mortier. Amsterdam. Schoonenburg,...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 305
€60,00 - €120,00
Brieven van P.C. Hooft

Ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, Baljuw van Goeiland, enz. Amsterdam. Adriaan Wor, Erve G. Onder de Linden. 1738.

Auction 18
SOLD €750,00
LOT 306
€500,00 - €1000,00
[Botany] Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren

meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XII. Provintien. Door Johann Hermann Knoop, met eene voorreden van Johannes Florentius...

Auction 18
SOLD €130,00
LOT 307
€120,00 - €200,00
De Graaven van Holland,

In Jaardichten beschreven door Pieter Langendyk. [3 parts in one volume]. Haarlem, J. Bosch, 1745 and 1762. 4to, vellum, blindstamped, title on spine in red and gilt stamping,...

Auction 18
SOLD €180,00
LOT 308
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Historie van den heer Willem Leevend

E. Bekker, wed. A. Wolff & A. Deken. The Hague. Isaak van Kleef. 8 volumes. 1784-1785, half leather, uniformly bound, spine with title in brown, green and gilt stamping. Combined...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 309
€70,00 - €120,00
[The Tatler]

The Lucubrations of Isaac Bickerstaff, Esq. [4 volumes]. [Richard Steele]. Glasgow. Robert Foulis. 1747-49. 12mo, half leather, uniformly bound, title on spine in red and gilt...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 310
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

E. Bekker, Wed. Ds. Wolff & A. Deken. [2 volumes]. The Hague. Isaac van Cleef. 1783. 8vo, half leather, uniformly bound, title on spine in red, black and gilt stamping, XIV,V,408;...

Auction 18
SOLD €150,00
LOT 311
€70,00 - €120,00
[Prize binding] Amsterdam

Natuurkundige beschouwing der dieren, in hun inwendig zamenstel, eigenschappen, huishouding enz. P. Boddaert. Utrecht. J. van Driel. [1778]. Title on spine in red and gilt stamping,...

Auction 18
PASSED
LOT 312
€100,00 - €200,00
[Militaria] Handboek voor de officieren van het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs.

J.D. Pasteur. [3 volumes]. Zutphen. H.C.A. Thieme. 1825-27. First edition. 8vo, uniformly bound, title on spine in orange and gilt stamping, X,394,(6); VI,392,(2),(2) and 354,(1)...

Auction 18
PASSED
LOT 313
€60,00 - €120,00
[Religion] Almanachs Heiligen

of Historie der opkomst, voortgang, en viering, van alle de Heyligen, die doorgaans met roode letters in den Almanach aangewesen zyn. Abraham Magyrus van Medemblik. Amsterdam....

Auction 18
PASSED
LOT 314
€70,00 - €120,00
[Religion] Heilige Jaarboeken.

of samenstemming der Evangelisten; en inleiding tot de Handelingen en Geschriften der Apostelen. [3 volumes]. Rutger Schutte. Amsterdam. Joh. Wessing Willemsz. 1779-83.

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 315
€50,00 - €100,00
[Religion. Semana Santa]

Office de la quenzaine de Paques, a l'usage de Rome en Latin et en Francois. Traduction nouvelle. Dédié a la Reine. Paris. De Hansy. 1774. 8vo, red morocco, title on spine in gilt...

Auction 18
SOLD €275,00
LOT 316
€80,00 - €150,00
Economische Liedjes + Martinets Katechismus der Natuur

Economische Liedjens. E. Bekker, wed. A. Wolff & A. Deken. 3 volumes. The Hague. Isaak van Cleef. 1781-82. Volume 1 & 2 in second edition, volume 3 in first edition. Complete...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 317
€70,00 - €120,00
Gedichten

van Hubert Korneliszoon Poot, first volume, second edition, Delft. Reinier Boitet. 1726. 2nd volume, Amsterdam. Jan Roman. 1759 and third volume, including the lyk- and graf-dichten...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 318
€60,00 - €120,00
[Poems]

Oden en Gedichten. Mr. Rhijnvis Feith. [2 volumes]. Amsterdam. Johannes Allart. 1796-97. 8vo, 2 volumes, uniformly bound, half leather, title on spine in gilt stamping, 2x title...

Auction 18
SOLD €400,00
LOT 319
€120,00 - €240,00
Slaven en Vrijen onder de Nederlandsche Wet

Dr. W.R. van Hoëvell. [2 volumes]. Zaltbommel. Joh. Noman en Zoon. 1854. [First edition]. 8vo, red cloth, title on spine and illustration on front board in gilt stamping, (16),(1),224...

Auction 18
SOLD €190,00
LOT 321
€70,00 - €120,00
[Joost van den Vondel] Palamedes of vermoorde onnozelheit.

Treurspel, met aenteekeningen uit 's Dichters mondt opgeschreven, Den derden druk merkelyk vermeerdert. Amersfoort. Pieter Brakman. 1707. Bound together with: Hekeldichten. Idem.

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 322
€50,00 - €100,00
[Convolute poems] Helmers; Sluiters

Gedichten van Jan Fredrik Helmers. [3 volumes]. Rotterdam. J. Immerzeel Jr. 1822. Small 8vo, uniformly bound, half leather, 3x title with vignette and a portrait of the author,...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 323
€50,00 - €100,00
[Convolute poems]

Alle de Werken van W.V. Focquenbroch. [2 parts in one volume]. Verzamelt en uitgegeven door Abraham Bogaert. Amsterdam. Steven van Esveldt. 1766. 12mo, illustrated frontispiece...

Auction 18
SOLD €340,00
LOT 324
€100,00 - €200,00
[Satire] De Arke Noach's

[Mr. A.R. Falck. Mr. D.J. van Lennep. Mr. R.H. Arntzenius. Mr. J. de Vries. Cornelis Loots]. Amsterdam. Hendrik Gartman. [1799]. Half leather, title on spine in red and gilt stamping,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 325
€70,00 - €120,00
De Geldzucht, een heerschend gebrek in de Christelijke Kerk,

In hare wijzigingen en nadeelige gevolgen, en De Christelijke Liefdadigheid, in haren aard en zegeningen voorgesteld. J. Harris & S. Charters. [Trsl.] G. van Reyn. Rotterdam. Van...

Auction 18
SOLD €140,00
LOT 326
€100,00 - €200,00
[Patriottentijd] Two titles: (1) Zeeven Dorpen in Brand

door de onvoorzigtigheid van een Schout en een Secretaris of Historie van de Oliekoeken. Eene geschiedenis van eergisteren. Uit het Maleitsch vertaald door C.P.L.P. [Constant pour...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 327
€70,00 - €120,00
[Militaria] De Veteraan, of de krijgsbedrijven der Hollanders in België

tot roemrijk voorbeeld en leerzaam onderrigt. C.A. Geisweit van der Netten. Delft. B. Bruins. 1837. 12mo, red morocco, title and embroidery in gilt stamping, edges gilt, marbled...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 328
€70,00 - €120,00
[Prize binding] Tiel

Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt, succincta explicatio (...) G.H. Nieupoort (...) Editio nova. Leiden. S. & J. Luchtmans. 1802. 8vo, leather, title on spine in red and...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 329
€60,00 - €100,00
[Classics] Xenophon

Krijgstogt van Cyrus. Xenophon. Uit het Grieks vertaald door Jan ten Brink. Amsterdam. Jan ten Brink, gerritsz. 1808. Combined with: Xyropedie, of over de opvoeding en het leven...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 330
€60,00 - €120,00
Staats- en Karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II.

Koning van Pruissen. [8 volumes + Byvoegsel]. The Hague. Isaak van Cleef. 1789-90. 9 volumes, uniformly bound, half leather, title on spine in black and gilt stamping, portrait...

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 331
€50,00 - €100,00
Veldtogt van het Fransch-Afrikaansche Leger tegen Klein-Kabylië

in de eerste helft van 1851. P.G. Booms met eene itineraire en terreinschetsen. Den Bosch. Gebroeders Muller. 1852.

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 332
€70,00 - €120,00
[Religion. Theological dispute] Collected articles

Publicatie tegen het verkoopen van zeker naamloos Tydgeschrift Geintituleert de Nederlandsche Bibliotheek (...) + Cento Orthodoxus (...) + De Vals- en kwaadaartigheid door de Schryveren...

Auction 18
PASSED
LOT 333
€70,00 - €120,00
Beredeneerd Nederduitsch Woordenboek,

verrykt met 1. met een aantal woorden welke in andere hedendaagsche woordenboeken niet te vinden zijn; 2. met de opgave van geslacht (...) vooraf gegaan door eene spraakleer (...)....

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 334
€100,00 - €200,00
[Provenance Barendrecht] Biblia. Dat is De Gantsche heylige Schrifture (...).

The Hague/ Middelburg, C. Bouquet etc./ L. & J. Bakker, 1757, bound in contemporary polished calf with gilt-lettered "P[leun] de Raadt burgemeester van de beide Barendrechten en...

Auction 18
SOLD €50,00
LOT 335
€50,00 - €100,00
[Militaria] Reglement op den Inwendigen Dienst

De Politie en de Krijgstucht voor de Infanterie van het Koningkrijk der Nederlanden. The Hague & Amsterdam. Gebroeders van Cleef. 1830. Bound together with: Reglement (...) der...

Auction 18
PASSED
LOT 336
€70,00 - €120,00
[Classics] P. Virgilii Maronis

Georgicorum Libri Quatuor. The Georgicks of Virgil with English translation and notes. John Martin. F.R.S. Oxford. W. Baxter [et al]. 1827.

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 337
€60,00 - €100,00
Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye

der Weetenschappen te Haarlem. XVII deel. Haarlem. J. Bosch. 1776. Half vellum, title on spine in ms., allegorical frontispiece, 2 parts in one volume, 2x title with vignette,...

Auction 18
SOLD €720,00
LOT 338
€300,00 - €600,00
Nieuwen Aengenaemen en nuttigen St. Nicolaes Almanch

voor het tegenwoordig jaer. Dienende voor Presentjens der Kinderen, en voor de opgroeyende Jeugd van beyde geslachten; (...) Eerste deel. Den Prys is seven Stuyvers, ingenaeyd....

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 339
€200,00 - €400,00
[Classic with profession prints] Spiegel van het menselyk bedryf,

vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld (...) door Jan en Kasper Luiken. Amsterdam, J. Roman de Jonge, 1749, (8),208,(3) p., with engraved frontispiece and...

Auction 18
SOLD €340,00
LOT 340
€150,00 - €300,00
[Dictionary in fine renaissance binding] Lexikon Ionikon Ellenorrhomaïkon,

hoc est Dictionarium Ionicum Graecolatinum, quod indicem in omnes Herodoti (...). Opus (...) A.M. Aemilio Porto, Francisci Porti (...). Frankfurt, ex officina Paltheniana, sumptibus...

Auction 18
SOLD €850,00
LOT 341
€350,00 - €700,00
Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden

beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders...

Auction 18
SOLD €800,00
LOT 342
€200,00 - €400,00
[Misprint] Het Oude Goutsche Chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht.

Door de heer petrus Scriverius op nieus oversien en verbetert, Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert, Met der graven afbeeldingen in 't Kooper verçiert. Amsterdam,...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 343
€150,00 - €300,00
[Numismatics] Ordonnantie ende Placcaet des Koninck

Inhoudende 't verbodt vande goudtguldens van Duytschlandt ende van eenighe andere munten. Hieronymus Verdussen. Antwerp. 1627. Bound together with: Caerte oft liiste. Inhoudende...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 344
€150,00 - €300,00
[Numismatics] Placcaet ende Ordonnantie va(n)de Hooge en Mogende Heeren

De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Soo opten cours van t'Gelt als opte Politie ende discipline betreffende d'exercitie vande Munte en Muntslagh. Midtsgaders t'stuck...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 345
€70,00 - €140,00
[Emblemata] Vorstelijcke warande der dieren:

waer in de zeden-rijcke philosophie, poëtisch, morael, en historiael, vermakelijck en treffelijck wort voorgestelt (...), door J.v.V. (Vondel). Amsterdam, erve de wed. Gysbert...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 346
€70,00 - €120,00
Enchiridion Medicum oft Medicyn-Boeckxken

Waer in verhandelt worden veel Sieckten, die dagelijcks voor-vallen, daer by de Remedien om die te genesen (...). Antwerp. Weduwe Ignatius vander Hey. 1750. Bound together with:...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 347
€70,00 - €120,00
[Groote Victorie der Stad Wesel]

Eben-ezer, tot hier toe heeft ons de Heere gheholpen : waer voor wy schuldigh zijn, dancksegginge van weghen, de groote victorie, over de vermaerde stadt Wesel : welcke God almachtich...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 348
€150,00 - €300,00
[Numismatics] Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte

gearresteert ende uytgegeven by de Hooge ende Moogende Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden op den sessentwintighsten Septembris sestien-hondert ende vijfthien:...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 349
€70,00 - €120,00
De Toestand van Nederland

[In drie deelen = 2 volumes; all published]. Rotterdam. Cornel en Van Baalen. 1804. 8vo, new binding by N.A./ van Wijk, half green morocco, 2 volumes uniformly bound, marbled boards...

Auction 18
PASSED
LOT 350
€70,00 - €120,00
Geschiedenis des Vaderlands,

Mr. W. Bilderdyk. Uitgegeven door Prof. H.W. Tydeman. [2 volumes]. Amsterdam. P. Meyer Warnars. 1832-33. 8vo, 2 volumes uniformly rebound by N.A. van Wijk, half leather, boards...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 351
€70,00 - €120,00
De Zeethriumph der Bataafsche Vryheid, of Doggersbank

Bevochten in den 5den van oogstmaand 1781. [2 volumes]. Joannes le Francq van Berkhey. Amsterdam. Johannes Allart. 1782. 8vo, 2 volumes uniformly rebound by N.A. van Wijk, leather,...

Auction 18
PASSED
LOT 352
€350,00 - €700,00
Histoire Naturelle de la Hollande Equinoxiale:

Ou Description des animeaux, plantes, fruits, et autres curiosités naturelles, qui se trouvent dans la colonie de Surinam; (...) Philippe Fermin. Amsterdam. M. Magérus. 1765.

Auction 18
SOLD €1700,00
LOT 353
€1700,00 - €3000,00
Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen,

Volgens het samenstel van den Heer linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen. [37 volumes]. [M. Houttuyn]. Amsterdam. F. Houttuyn & J. van den Burgh. 1761-1785.

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 354
€100,00 - €200,00
Grammatica Arabica

Breviter in usum scholarum academicarum conscripta. T. Roorda. Adjuncta est Brevis Chrestomathia, edita P. Cool. Leiden. S. & J. Luchtmans. 1835. Bound together with the review...

Auction 18
SOLD €200,00
LOT 355
€200,00 - €250,00
[Medicine] Joh. van Beverwyck/ Jacob Cats

Wercken der genees-konste, bestaende in den schat der Gesontheyt, Schat der Ongesontheyt, Heel-Konste; mitsg. eenige tractaten daer onder begreepen, (…). Amst., Wed. J.J. Schipper,...

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 356
€80,00 - €120,00
[Obstetrics] Smellie/ De Reus

Verhandeling over het bespiegelend en bewerkend deel der Vroedkunde. In 't Engels geschreven door William Smellie .; na de derde druk in 't Hollandsch gebragt, en met eenige weinige...

Auction 18
SOLD €60,00
LOT 357
€60,00 - €90,00
[Darwin] De la variation des animaux en des plantes

a l'état domestique. Par Charles Darwin. Traduit sur la seconde édition anglaise par Ed. Barbier, avec 43 gravures sur bois, Librairie C. Reinwald, 1879/1880. In 2 volumes. Cloth,...

Auction 18
SOLD €110,00
LOT 358
€100,00 - €200,00
[Convolute Napoleon and Netherlands]

De voornaamste en minstbekende bijzonderheden, voorgevallen geduurende de belegering, inneming en herneming der stad Breda. In den jaare 1793. Bergen op Zoom. Van Riemsdijk & Van...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 359
€60,00 - €120,00
Oden en Gedichten van Mr. Rhijnvis Feith

[2 volumes]. Amsterdam. Johannes Allart. 1796-97. 8vo, rebound by N.A. van Wijk, green half morocco, marbled boards and endpapers, 2x lithographed title by Renier Vinkeles, VII,(1),199...

Auction 18
PASSED
LOT 360
€70,00 - €120,00
[Prize binding] Blind People

Their works and ways; with sketches of the lives of some famous blind men. Rev. B.G. Johns, M.A. London. John Murray. 1867. Small 8vo, rebound by Maclaren & Macniven, Edinburgh,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 361
€60,00 - €100,00
[Chess] Handleiding tot het Schaakspel door E. Stein

Naar het Fransch door D. Broedelet, Dz. Tweede herziene en verbeterde druk met toelichtende tabellen. Amsterdam. J.C. van Kesteren. 1851. Cased wrapper with paper spine, title...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 362
€100,00 - €200,00
[A. Fokke Simonsz.] Satirical work, 12 volumes

Geheimzinnige Toebereidselen tot eene Boertige Reis door Europa. Vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten (...). Haarlem. Francois Bohn....

Auction 18
PASSED
LOT 363
€60,00 - €90,00
[Medicine] Traité de la Gangré

M. Quesnay, Paris, Imprimeur-Libraire de Mgr. le Duc d'Orléans, 1771. Small 4to, (8), 507 pp. In leather with ribbed back. Good copy.

Auction 18
SOLD €75,00
LOT 364
€75,00 - €150,00
[Medicine]

Recherches Historiques et critiques sur la Morque par Firmin Maillard. Paris, Adolphe Delahays, 1860. 156 pp. 8vo, rebound in half calf, front board bound along. Slightly worn...

Auction 18
SOLD €180,00
LOT 365
€150,00 - €300,00
[Collected works of king James I of England] Serenissimi et potentissimi principis

Jacobi, dei gratia, magnae Britanniae, Franciae, et Hiberniae Regis, fidei defebdoris, opera, edita ab Jacobo Montacuto , Wintoniensi Episcopo & sacelli Regii decano. London, apud...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 366
€70,00 - €140,00
[Emblemata. With extraordinary prize] De Goddelycke voorsienigheydt.

Uytgebeeldt in Joseph onder-coninck van Egypten, verciert met sinne-beelden ende sede-leeringen door P. Franciscus Nerrincq (...). Antwerp, I. Leyssens, 1710, (8),282,(5) p., with...

Auction 18
SOLD €260,00
LOT 367
€70,00 - €140,00
Two various titles: (1) Bellingeweerder uitspanningen,

behelzende eenige geestelyke- en mengel-stoffen, in Rym, door Clara Feyoena van Sytzama, benevens een voorrede en aanhangsel, betreffende het doorluchtigste huis van Orange en...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 368
€70,00 - €140,00
[Classics] Titi Livii Patavini (...) libri omnes (...)

exavatorum Codicem Bibliothecae palatine à Jano Grutero (...). Editio secunda, & melior. Frankfurt, N. Hoffmann/ estate of J. Fischer, three parts in one volume, (20),739,(1);...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 369
€70,00 - €140,00
Six titles in 6 uniform volumes: (1-4) Gedichten van Cornelis Loots.

Amsterdam, J. van der Hey, 1816-1817, 4 volumes, with 4 identical, engraved titles and with engraved portrait, contemporary uniform gilt and blindstamped half leather.

Auction 18
SOLD €120,00
LOT 370
€80,00 - €160,00
Three Leiden editions: (1) Jacobi Palmerii a Grentemesnii, exercitationes

in optimos fere auctores Graecos. Velu Hierodotum, Thucididem (...) Arrianum, &c, Ut et in antiquos poetas, Aristophanem, Theocritum, Moschi Idyllia. Leiden, D., A. & A. à Gaasbeeck,...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 371
€70,00 - €140,00
[Fables] Three titles: (1) Phaedri, Aug. Liberti, Fabularum Aesopiarum libri V (...).

Curante Petro Burmanno. The Hague, H. Scheurleer, 1718, 2 parts in one volume, (62),398,(2 blank); 258,(68) p., with engraved frontispiece, later leather with the arms of Nijmegen on both boards.

Auction 18
SOLD €180,00
LOT 372
€70,00 - €140,00
[Prize bindings] Two titles: (1) M. annaei Lucani Pharsalia:

sive De bello civili Caesaris et Pompeii libri X. Ex emendatione V.C. Hugonis Grotii, cum eiusdem ad loca insigniora Notis. Accesserunt variorum lectionum libellus (...). (Leiden),...

Auction 18
SOLD €90,00
LOT 373
€70,00 - €140,00
[Prize bindings] Two gilt vellum prize bindings with arms on all boards:

(1) Middelburg, met als inhoud: Het leven, de voornaamste daden en lotgevallen van Wiite Korneliszoon de Witte (...) voor de jeugd bewerkt door J.A. Oostkamp (Deventer, A.J. van...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 374
€70,00 - €140,00
[Classics] Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge.

Vertaelt door J. V. Vondel. Amsterdam, E. Visscher & J. Tirion, 1730, (24),499,(9) p., with engraved frontispiece by Bloteling after Philips Koning, (with date 1671) and 15 half-page...

Auction 18
SOLD €100,00
LOT 375
€70,00 - €140,00
Das gelehrte Ost Friesland.

[By Enno Johann Heinrich Tjaden]. Aurich, J.H.L. Borgeest, 1785-1790, 3 volumes, LIV,(10),262,(1); 405,(1); 304 p., with stipple-engraved portrait in the third volume, 19th-century uniform half cloth.

Auction 18
SOLD €370,00
LOT 376
€250,00 - €500,00
[Emblemata. Vaenius] Le theatre moral de la vie humaine,

representée en plus de cent tableaux divers, tirez du poète Horace, par le sieur Otho Venius (...). Avec la table du philosophe Cebes. Brussels, F. Foppens, 1678, XI,(5),211,(1),16...

Auction 18
SOLD €400,00
LOT 377
€400,00 - €800,00
[Sea heroes. Lambert van den Bosch] Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden,

beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217. En eindigende met den Beroemdenn Admirael M.A. de Ruyter (...) door V.D.B. [Lambert v.d. Bosch]. Amsterdam,...

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 378
€100,00 - €200,00
[Sea heroes] Three titles: (1) Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter,

(...) beschreeven door Gerard Brandt. Derde druk. Amsterdam etc., Erven Ratelband en Compagnie etc., 1732, (10),1065,(23) p., with engraved frontispiece, portrait and 8 plates...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 379
€80,00 - €160,00
[Religion] Lot with 5 very diverse (rare) titles: (1) Schriftmaatige overweeging

van genade en waarheid (...) door Aug. Herman Franken. Uit het Hoogduits vertaald. Amsterdam, wed. P. Arentz etc., 1706, (24),102 p., with engraved frontispiece by Jan Luiken,...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 380
€90,00 - €180,00
Lot with 4 titles: (1) C. Iulii Caesaris quae extant.

Ex emendatione Ios. Scaligheri. Leiden, Elzevier, 1635, (24),561,(70) p., with engraved title page, woodcut portrait and 5 full-page woodcut illustrations, 18th-century gilt calf,...

Auction 18
SOLD €600,00
LOT 381
€500,00 - €1000,00
Grondige Onderrichtinge in de Optica ofte Perspective Konste.

ofte Perspective Konste. Henricus Hondius. Amsterdam. Reinier en Josua Ottens. [1730]. Small folio, half vellum. Illustrated frontispiece, (24) pp. and complete with 34 leaves...

Auction 18
PASSED
LOT 382
€750,00 - €1250,00
Plaetboec. Vervangende de figuren of formen

Gehorig tottet Wisconstich Filosofisch Bedryf van Hendric Stevin Heer van Alphen van Schrevelsrecht &c. Begrepen in XVI boeken met een aenhang. [Leiden]. [Philippe de Croy]. 1668.

Auction 18
PASSED
LOT 383
€400,00 - €600,00
Gemmae et Sculpturae antiquae depictae

ab Leonardo Augustino Senensi (...). Jacobo Gronovio. [2 parts in one volume]. Franeker. Leonard Strik. 1694. Leather, small 4to, title on spine, allegorical frontispiece with...

Auction 18
SOLD €1500,00
LOT 384
€800,00 - €1600,00
[Pieter van der Borcht] Figures de toutes les plus remarquables histoires

et aultres événements du Vieil et Nouveau Testament. Avec une brieve exposition allégorique, ou spirituelle de chascune d'icelles histoires, très utile à toutes sortes de gents....

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 385
€90,00 - €180,00
D'Oude Chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland

ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert ende verçiert (...). Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449...

Auction 18
SOLD €160,00
LOT 386
€70,00 - €140,00
Four titles: (1) Zedelyke en ernstige gedichten van Jan Baptista Wellekens.

Met het leven van den Dichter, in 't kort beschreven door den heere Pieter Vlaming. Utrecht, W. Kroon & J. Evelt, 1737, (16),337 [= 353] p., contemporary blindstamped vellum, 4to (minor defects).

Auction 18
SOLD €170,00
LOT 387
€70,00 - €140,00
Five titles: (1) Pantheum mythicum, seu Fabulosa Deorum historia.

(...) Auctore P. Francisco Pomey (...). Editipo sexta (...). Utrecht, W. van de Water, 1701, (24),297,(15) p., with engraved frontispiece and 27 plates, contemporary blindstamped leather, 12mo.

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 388
€70,00 - €140,00
[Astronomy] Astronomisches Jahrbuch fúr das Jahr 1793, 1819, 1820, 1821, 1825

nebst einer Sammlung der neuesten in dei astronomische Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten (...) berechnet und herausgegeben von J.E. Bode....

Auction 18
SOLD €220,00
LOT 389
€70,00 - €140,00
[Fine set] De spectator of verrezene Socrates.

[By J. Addison, R. Steele and others]. Uit het Engelsch vertaald door A.G.L.R.G./ P. le Clercq, various editions, Amsterdam, A. Lobedanius/ D. Slichtenhorst, 1738-1744, 9 volumes,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 390
€70,00 - €140,00
[Philology. Matthias Martinius] Lexicon philologicum, praecipue etymologicum et sacrum

(...). Auctore Matthia Martinio (...). Editio tertia (...). Accedit ejusdem Martinii Cadmus Graeco-Phoenix, id est Etymologicum (...). Praetera additur Glossarium Isidori emendatum...

Auction 18
PASSED
LOT 391
€750,00 - €1500,00
[Mechanica] Theatrum Machinarum Novum Exhibens [G.A. Böckler]

Aquarias, Alatas, Iumantarias, Manuarias; Pedibus ac ponderibus versatiles, plures et diversas molas (...) per Georgium Andream Bocklerum (...) Ex Germania in Latium recens translatum...

Auction 18
PASSED
LOT 392
€1000,00 - €2000,00
[Geometry and fortifications] Oeuvres Mathematiques de Samuel Marolois

Traictant de la Geometrie et Fortification, Reduictes en meilleur ordre, & corrigees d'un nombre infiny de fautes escoulees aux impressions precedentes: La Geometrie par Theodore...

Auction 18
SOLD €500,00
LOT 393
€500,00 - €700,00
[Geometry] De ses eerste boecken Euclidis. Van de beginselen ende fondamenten

der Geometrie. Waer by-gevoeght zijn eenige nuttigheden uyt de selve boecken getrocken (...). Over-geset, verklaert (...) door Jan Pietersz Dou. Rotterdam. Abraham van Waesberge. 1661.

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 394
€70,00 - €120,00
[Emblemata] Bloem-tuintje,

Bestaande in twee deelen: Het eerste in innerlyke Bedenkingen, en Geleikenissen. Het tweede in eenige Zang- en Lees-Rymen. Door Jan Claasz. Schaap. Den vijfden Druk met meer dan...

Auction 18
SOLD €350,00
LOT 395
€160,00 - €300,00
[Descartes] Alle de Werken van Renatus Des Cartes

[Consisting of:] Meditationes de Prima Philosophia of Bedenkingen van d'eerste Wysbegeerte. Renatus Descartes. (trsl.) J.H. Glazemaker. Amsterdam. Jan Rieuwertsz. 1657. Bound together...

Auction 18
SOLD €80,00
LOT 396
€70,00 - €120,00
Nederlants See-Rechten; Avaryen en Bodemeryen

Begrepen in De Gemeene Costuimen Vander See; de placcaten van Keriser Karel den Vijfden. 1551; en Koning Filips den II. 1563; 't Tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche...

Auction 18
SOLD €240,00
LOT 397
€250,00 - €500,00
[Militaria] Oeuvres Completes de Mr. Le Febvre

Major au Corps des Ingénieurs de Prusse (...). [2 volumes]. Maastricht. Jean-Edme Dufour & Philippe Roux. 1778. 4to, half leather, uniformly bound, title on spine with gilt stamping,...

Auction 18
SOLD €70,00
LOT 398
€70,00 - €140,00
[Theology] Three titles, incl. (1) Cornelii Iansenii commentarium in suam Concordiam,

actotam Historiam Evangelicam partes IIII. Lyon, P. Landry, 1606, (2), 1093,(1) p., 18th-century sheepskin, ribbed and gilt back with morocco letterpiece, folio.

Auction 18
SOLD €270,00
LOT 399
€200,00 - €400,00
[Extremely rare travel anthology] De waereld in 't klein,

of de Spoedige reiziger, geevende een beknopt verhaal van al het geene in alle landen, nuttig, nodig en wetenswaardig is, als de gelegendheid, gewoontens (...) enz. van yder land....

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: