U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

180-399 Oude boeken 17de, 18de en 19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 18 Deel 1 Kinderboeken, Incunabelen/post-incunabelen, Oude boeken, Topografie
[180 - 189] [191 - 200] [201 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 304] [305 - 314] [315 - 325] [326 - 335] [336 - 345] [346 - 355] [356 - 365] [366 - 375] [376 - 385] [386 - 395] [396 - 399]
kavel: 180
[Livius. Florus] Von Ankunfft und Ursprung des Römischen Reichs, der alten Römer herkommen
-Sitten, Weissheit (...) Jetzund auff das newe auss dem Latein verteutscht (...) und schönen Figuren gezieret, dessgleichen vorhin im Druck nie aussgangen. Titus Livius und Lucius Florus. [Theodosius Rihel. Strassburg. 1605]. Klein folio, leer over houten platten, volledig blindgestempelde kloosterband, op voorplat met centraal paneel: Voluntatum Timencum Faciet Dominus en op achterplat: Sic Pereant Omnes Ini Migi Tui Domine 1571. Koperen klampen en ijzeren sluitingen met leren scharnier, deels vernieuwd.-

verkocht € 500.00
kavel: 181
[Kloosterband] Opus Concionum Tripartitum Matthiae Fabri
-S. Theol. Licentiati Parochi Neoforensis, et Palatinus Superioris per Dioeecesin Aichstadianam Visitatoris, nunc Societatis Jesu, pluribus in singula Evangelia Argumentis instructum: Pars Hiemalis (...). Antwerpen. Hieronymus en Joan Baptist Verdussen. 1663.-

verkocht € 80.00
kavel: 182
Missale Romanum ex Decreto Sancrosancti
-Concilii Tridentini Restitutum, Pii. V. Pont. Max. Jussu Editum et Clementis VIII. primum denuo Urbani Papae Octavi auctoritate recognitum. Antwerpen. Plantijnse Drukkerij. 1725. Klein folio, varkensleren band met koperbeslag, gemarmerde schutbladen, 3x titelblad in rood en zwart met groot vignet. Bijgebonden Missae Novae. Idem. 1776 en Missae de Sanctis. Keulen en Amsterdam. Joannes Kinck en Herman Aaltsz. 1718.-

verkocht € 90.00
kavel: 183
Generale Legende der Heylighen
-Met het leven van Jesu Christi ende Marie (...). P. Petrus Ribadineira ende P. Heribertus Rosweydus. [2 delen]. Antwerpen. Hieronymus Verdussen. 1649. Klein folio, kloosterbanden, blindgestempeld, 2x titel in rood en zwart en groot vignet, geïllustreerd frontispice met titel.-

verkocht € 140.00
kavel: 184
[Kloosterbanden] Commentaria in Duodecem Prophetas Minores
-Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide. Antwerpen. Hieronymus Verdussen. 1685. Klein folio, leren band over blindgestempelde houten platten, met florale en typografische motieven, titel op rug, geïllustreerde titelpagina. (16),848 pp. + Index, tekst in twee kolommen, div. wormgaatjes, laatste pp. met watervlekjes, sluiting ontbreekt, band geschaafd; verder een goed ex. Met de kleine profeten duiden christenen een verzameling van profetische geschriften aan die qua inhoud korter zijn dan die van de grote profeten. Samengevoegd met: -

verkocht € 190.00
kavel: 185
Opgang, Voortgang en Nedergang der Ketteryen deser Eeuwe
-Florimond Remond [2 delen in een band + de fabel van Jeanne de Pausinne van Roomen]. Antwerpen. Hieronymus Verdussen. 1690. Kl. folio, varkensleer over houten platten; klampen en sluitingen. Blindgestempeld met typografische motieven. Opnieuw gebonden met nieuwe schutbladen. 2x geïll. frontispice in kopergravure door Gasp. Bouttats naar Henricus Verbruggen, titelblad in rood en zwart met vignet.-

verkocht € 120.00
kavel: 186
Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi
-Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts. Tot Dordrecht. Anno 1618 en 1619. Dordrecht. Isaak Jansz. Canin e.a. 1621. Klein folio, half-leer, kartonnen platten, opnieuw gebonden, nieuwere schutbladen. Titelblad met groot vignet in houtsnede. (48),386,288,382,(14) pp.; paginagrote houtsnede van de synodezaal met personen ontbreekt, platten verstevigd, loslatend van rug, tekst in twee kolommen. Redelijk ex.-

verkocht € 30.00
kavel: 187
Historien der Nederlanden en haar naburen Oorlogen
-tot het jaar 1612. Emanuel van Meteren. Amsterdam. Jan Jacobsz Schipper. 1647. Klein folio, leer, titel op rug in goudopdruk, geïllustreerd titelblad met de werelddelen in allegorische voorstelling, afbeeldingen van Europese koningen en keizers, Maurits van Nassau en centraal de titel met afbeelding van de auteur. -

verkocht € 160.00
kavel: 188
Vervolg op Flavius Josephus; of Algemene Historie der Joodsche Naatsie,
-Behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver Regerings-vorm, Godsdienst, Gezinten en Plegtigheden (...). Jacob Basnage. [2 delen]. Amsterdam en Delft. Gerard onder de Linden en Reinier Boitet. 1726-27. Folio, perkament, titel in hs. op rug, platten met lijnbordure en centraal blindstempel. Allegorisch frontispice [1727] door A. van Buysse naar F. Ottens.-

verkocht € 170.00
kavel: 189
De Historie der Martelaren
-Die om het getuygenisse der Evangelischer Waarheit haar bloet gestort hebben, beginnende van de tyden Christi onses Saligmakers, tot den jare sestien hondert vyf en vyftig. J.G.O. [=J. Gysius]. Dese druk vermeerdert met een vervolg (...). Nog is hier bygevoegt onder ieder printverbeelding een korte schets der geschiedenisse in dichtmaat, door den beroemde zededichter Claas Bruin. Leiden. Weduwe Jan vander Deyster en Hendrik vander Deyster. 1747.-

verkocht € 120.00
[180 - 189] [191 - 200] [201 - 210] [211 - 220] [221 - 230] [231 - 240] [241 - 250] [251 - 260] [261 - 270] [271 - 280] [281 - 290] [291 - 304] [305 - 314] [315 - 325] [326 - 335] [336 - 345] [346 - 355] [356 - 365] [366 - 375] [376 - 385] [386 - 395] [396 - 399]