U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

1200-1299 Topografie Indonesië e.a.
Resultaten

veiling / 22 oktober 2014
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1229] [1230 - 1239] [1240 - 1249] [1251 - 1260] [1261 - 1271] [1272 - 1299]
kavel: 1230
Het Gajoland en zijne bewoners.
-Door C. Snouck Hurgronje. Batavia, Landsdrukkerij, 1903, XX,452 p., 24 platen, oorspronkelijk letterdruk kartonnen platten met linnen rug, 4to.-
€ 100 - € 200
kavel: 1231
Over de geneeskunde der Kenja-Dajak in Centraal-Borneo in verband met hunnen godsdienst.
-Academisch proefschrift (...) door Jacob Marinus Elshout. Amsterdam, J. Müller, 1923, (6),220,(3) p., met platen en illustraties, contemporain linnen (roestvlekkig). -

verkocht € 120.00
kavel: 1232
Neêrlands-Oost-Indië. Reizen (...) gedaan gedurende het tijdvak 1852-1857,
-door Dr. S.A. Buddingh. Rotterdam, M. Wijt & Zonen, 1859-1861, 3 delen, (12),415; (8),415; (8),445 p., met uitslaande getint lithografische kaart en 27 getint lithografische platen, oorspronkelijk uniform rijk verguld en blindgestempeld linnen, 4to.-
€ 200 - € 400
kavel: 1233
[Muntwezen] De Munten van Nederlandsch Indië,
-beschreven en afgebeeld door E. Netscher en Mr. J.A. van der Chijs. Batavia, Lange & Co. (op voorplat ook het opgeplakte adres van M. Nijhoff, Den Haag), 1863, X,230 p., 33 gelithografeerde platen door M.L. Huart, oorspronkelijke gedrukte platten met linnen rug, 4to (enkele kleine defectjes).-

verkocht € 80.00
kavel: 1234
Travels in the East Indian Archipelago.
-By Albert S. Bickmore. New York, D. Appleton and Company, 1869, 553,(7) p., met 2 uitslaande lithografische kaarten en 36 houtgegraveerde illustraties op 32 platen (incl. frontispiece), oorspronkelijk verguld linnen.-

verkocht € 200.00
kavel: 1235
Beknopte beschrijving van de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen
-voor Beschaafde Lezers uit alle standen, uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost- en West-Indiën geput door M.D. Teenstra. Groningen, J. Oomkens J. Zoon, 1846-(1852), 3 delen, (2),XII,344; (2),345-756; (2),757-1104 p., lithografische algemene titel, frontispiece en uitslaande kaart, letterdruk tussentitels voor het tweede en derde deel, contemporain uniform halfleer.-
€ 250 - € 500
kavel: 1236
Reizen in den Oost-Indischen Archipel,
-door Albert S. Bickmore. Uit het Engelsch vertaald en van Aanteekeningen voorzien door Dr. J.J. de Hollander. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1873, 2 delen in één band, XVI,314; VIII,391,(2) p., met 2 uitslaande gelithografeerde kaarten, contemporain verguld halfleer.-

verkocht € 100.00
kavel: 1237
Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh.
-Eene bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra door Dr. Julius Jacobs. Leiden, E.J. Brill, 1894, 2 delen in één band, (10),406,(2); (6),271 p., 31 illustraties op 22 (uitslaande) platen (kleurenlitho's en lichtdrukken), contemporain linnen met gedeelte van oorspronkelijk vooromslag opgeplakt.-

verkocht € 75.00
kavel: 1238
Der malayische Archipel. Land und Leute
-in Schilderungen, gesammelt während eines dreissigjährigen Aufenthaltes in den Kolonien von H. von Rosenberg (...). Leipzig, Gustav Weigel, 1878, (2),XVI,615,(1) p., met houtgegraveerd frontispiece portret, uitslaande lithografische kaart en dubbelpagina lithografische plattegrond, vele houtgravures in de tekst (grotendeels naar tekeningen van de auteur), contemporain gemarmerde platten met moderne linnen rug, groot 8vo.-

verkocht € 120.00
kavel: 1239
Schilderungen aus Ostindiens Archipel von F. Epp.
-Heidelberg, J.C.B. Mohr, 1841, eerste druk, VIII,213,(1) p., met 9 lithografische platen, modern karton.-
€ 70 - € 140
[1200 - 1209] [1210 - 1219] [1220 - 1229] [1230 - 1239] [1240 - 1249] [1251 - 1260] [1261 - 1271] [1272 - 1299]