Beheer

280-499 Old Books Various: Lots 280 - 499

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 280
€150,00 - €300,00
[Book binding Sittard] Histoire et costumes des ordres religieux,

(civils et militaires), Par M. l'Abbé Tiron, deuxième édition, considerablement augmentée (...). Brussels, Librairie Historique-Artistique, 1845, 3 volumes in 1 binding, (4),IV,299,(5);...

Auction 14
PASSED
LOT 281
€700,00 - €1400,00
[Postincunabel] Lavacrum conscientie

Ex verissimis sanctor[um] patru[m] scriptis fideliter co[m]pilatum [By Jacobus de Gruytrode]. Cologne, Heinrich Quentel, 1506, (1),LVII,(1) leaves, 19th-century half leather using old endpapers.

Auction 14
PASSED
LOT 282
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Idea Principis Christiano-Politici

Symbolis CI expressa, á Didaco Saveedra Faxardo (...). Paris, F. Leonardus, 1660, 599, (5) p., with engraved title page and 102 engraved emblems, contemporary calf with modern...

Auction 14
SOLD €1700,00
LOT 283
€1500,00 - €3000,00
[Not in PiCarta. Pocket and travel atlas] Atlas portatif et nouveau du voyageur

Pour les dix-sept provinces des Pais-Bas. Avec la Description Geographique & une Table, pour trouver facilement les Villes, &c. Amsterdam, Covens & Mortier, n.d. (ca. 1740), (2),23,(1);40;8...

Auction 14
PASSED
LOT 285
€100,00 - €200,00
Kleynen atlas ofte curieuse beschryvinge van de geheel weireld,

benevens alle de gedenkweirdigste zaeken die in alle landen ende provincien te zien ofte te vinden zyn, By een vegaederd uyt verscheyde geloofweirdige Auteurs, door enen nieuwsgierigen...

Auction 14
PASSED
LOT 286
€100,00 - €200,00
Giulio Cesare Croce. Histoire de Bertholde

contenant ses avantures, sentences, bon-mots, reparties ingénieuses, ses tours d'esprit, l'histoire de sa fortune et son testament. Traduite et paraphrasée de l'Italien de Giulio...

Auction 14
SOLD €250,00
LOT 287
€350,00 - €700,00
De zeetriumph der Bataafsche vryheid, of Doggersbank

Bevochten den 5den van oogstmaand 1781. Door Johannes le Francq van Berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1782, 2 vols., (4),256; (3),258-464,(8) p., with 6 plates, 2 of which 2 folding...

Auction 14
PASSED
LOT 288
€150,00 - €300,00
[Gold lock] Het Nieuwe Testament

of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus, (..) Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 1867. Bound in leather with ribbed back and ornate edges. With calligraphed...

Auction 14
PASSED
LOT 289
€150,00 - €300,00
[Gold lock] Bijbel, dat is: de gansche heilige schrift,

bevattende al de kononijke boeken van het oude en nieuwe testament 9..0 Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam, 1867. 9 x 15 x 6 cm. With gold lock.

Auction 14
PASSED
LOT 290
€125,00 - €250,00
[Gold lock] Het nieuwe testament

of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus. Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 1870. With gold lock, lacking a small component.

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 291
€100,00 - €200,00
[Silver lock] Sainte Bible, qui contient le vieux et le nouveau testament

Amsterdam, Z. Chatelain & Fils Arkstee & Merkus. Marc Michel Rey, 1770. Leather with blindstamp (16 x 10 x 5.5 cm). Double silver lock, engraved on inside A(nno) 1859.

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 292
€100,00 - €200,00
[Silver lock] Biblia, dat is de gantsche Heylige schrifture

vervattende alle de canonycke boecken des ouden ende des nieuwen testaments. (.) Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam, 1870. 16 x 9 cm. With double silver lock.

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 293
€100,00 - €150,00
[Silver lock] Het nieuwe testament,

of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus (..) De Nederlandsche Bijbel-compagnie, Amsterdam, 1884. Leather. 13 x 8 cm. With double silver lock. Small cut in spine.

Auction 14
PASSED
LOT 294
€100,00 - €200,00
[Silver lock] Het nieuwe testament

ofte alle boecken des nieuwen verbonts onsen heeren Jesu Christi (..) Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam, 1875. With richly decorated silver lock depicting 3 different scenes.

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 295
€100,00 - €200,00
[Theatre] Comedies

Het ontdekte geheim, Het groot vermoogen van Juffers oogen, of de betoverde kelk, Krispijn, juffrouw en notaris en 3 andere blijspelen. Parchment, 12mo. Various publishers and...

Auction 14
SOLD €140,00
LOT 296
€100,00 - €200,00
[Theatre] Tragedies

Johannes Nomsz. Toneelwerken. Amsterdam, 1764-1768. 7 works in 2 vols. Half leather, small 8vo. 2 illus. frontispieces, 5 engravings by Punt, Fokke and Vinkeles. Contains e.g....

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 297
€100,00 - €200,00
[Theatre] Redevoering, polemiek, drama en blijspel

Pieter Burmans. Redenvoering voor de Comedie, in 't openbaer opgezegt by den aenvang zijner Academische leszen over den toneeldichter Terentius. Utrecht. Willem van de Water. 1711....

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 298
€100,00 - €200,00
[Poems] Gerard Brandt

G. Brandts Poëzy. Amsterdam. Aart Dirksz. Ooszaan. 1688. Parchment, small 4to. Title with vignette in woodcut, (10),614,(12),(1) pp., notes in hw. on endpaper.

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 299
€80,00 - €160,00
[Poems] Joan Pluimer

J. Pluimers Gedichten. Amsterdam. Erven Albert Magnus. 1692. Parchment, small 4to. Illustrated allegorical frontispiece, title on spine in hw., title with vignette in woodcut, (16),233 pp.

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 300
€80,00 - €160,00
[Bible with ironwork]

Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Amsterdam. Compagnie. 1777. Leather, small 8vo. Marbled endpapers,...

Auction 14
SOLD €1700,00
LOT 301
€900,00 - €1500,00
[Geometry] Practijck des Lantmetens;

Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen...

Auction 14
PASSED
LOT 302
€4500,00 - €8000,00
[Dürer-Anatomie] Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke Proportion

Begrepen in vier onderscheyden boecken; zeer nut ende profijtelijck voor alle lief-hebbers deser konste. (...) ende nu in onse Nederlandtsche sprake over-gheset, tot dienste der...

Auction 14
SOLD €3400,00
LOT 303
€3500,00 - €7000,00
Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium

apud Lovaniensis Medicum & Mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii....

Auction 14
SOLD €1200,00
LOT 304
€650,00 - €1000,00
[Botany] Den Nederlandschen Herbarius of Kruidboek,

Der voornaamste kruiden, tot de medicyne, spysbereidingen en konstwerken dienstig, handelende van zommige hier te lande wassende boomen, kruiden, heesters, mossen, enz. Stephen...

Auction 14
PASSED
LOT 305
€1800,00 - €3000,00
[Botany] Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus,

Volgens syne laetste verbeteringe: Met bijvoegsels achter elck capittel, uut verscheyden Cruydtbeschryvers: Item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen, meest...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 306
€100,00 - €200,00
[Keur bible] Biblia dat is de gansche H. Schrifture,

Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) volgens het besluyt van de Synode Nationael (...) Dordrecht, Hendrik, Jacob en Pieter Keur. Amsterdam....

Auction 14
SOLD €310,00
LOT 307
€250,00 - €500,00
[Herring catch] De Groote Vissery of Haring Vanghst

Set of 12 copperplates by an anonymous artist after Adolf van der Laan, cord-bound, in loose cover with floral design (10 x 15.5 cm.). Engravings numbered (1-8), (not 9-12) and...

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 308
€70,00 - €140,00
[Music] Chronologisch-thematisches Verzeichniss sämmtlicher Tonwerke W.A. Mozarts

Nebst Angabe der verloren gegangenen, unvollständigen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Compositionen desselben. Von. Dr. Ludwig Ritter von Köchel. Leipzig, Breitkopf...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 309
€80,00 - €160,00
De kleine pligten, eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling,

In brieven, uit het begin der 19de eeuw. [M.J. van Gelder-de Neufville] M.H. Schonekat. 1835 and 1836, 3rd ed., four vols. in two bindings, XVI,(16),268; XII,279 and VIII,282,X,302,(2)...

Auction 14
PASSED
LOT 310
€80,00 - €160,00
Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel,

gedurende de halve eeuw 1830-1880. A.C. Kruseman. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon. 1886-1887. XXXVIII,864,(5) and 873,(4) pp. 2 vols., 8vo, half leather, uniformly bound. Complete, good.

Auction 14
SOLD €2100,00
LOT 311
€2000,00 - €4000,00
[Book binding] Book cover of repoussé, openworked silver,

rococo period, ca. 1750, front cover with central scene of the three Magi, back cover with central scene of the Annunciation, both scenes surrounded by openworked frame richly...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 312
€80,00 - €160,00
[Sea hero] La Vie de Corneille Tromp,

Lieutenant-Amiral-General de Hollande & de West-Frise. La Haye. Etienne Foulque. 1695. 2 vols.. (6),256-556 pp., 12mo, leather. Title on spine in red and gilt stamping, title in...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 313
€75,00 - €150,00
De Werken van Willem Sluyter, in sijn leven predikant te Eybergen

W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-leven. Amsterdam. Wed. Gysbert de Groot. 1716-22. 6th ed. + idem. Erven Wed. Gysbert de Groot. Amsterdam. 1739. 9th ed. Parchment,...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 314
€100,00 - €200,00
Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen

Inhoudende: Johannes Calvinus. Jan Steen. Anna M. Schuurman. Kenau Hasselaar enz. Uit egte stukken opgemaakt. [S. Stijl & J. Stinstra] Haarlem. Francois Bohn. 1794. 6 vols. in...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 315
€50,00 - €100,00
Lof-verkondigende Verhandeling over de laatste bede van Willem den Eersten

Prins van Orange, grondlegger van Neerlands vryheid. Den Haag. Hendrik Scheurleer. 1734. 8vo, cased. Rebound, illus. frontispiece by A. van der Laan, (25),168 pp., ex-libr. Good.

Auction 14
SOLD €110,00
LOT 316
€70,00 - €120,00
Tijdt Beschrijvinge der Wereldt

Daer in gehandelt wordt; Ten eersten, van des Werelts Ouderdom (...) By een gestelt door Dirck Rembrandtsz van Nierop. Amsterdam. Paulus Warnaer voor Gerrit van Goedesbergh. 1665....

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 317
€60,00 - €120,00
Polityke Toets-steen

Tr. Bokkalini. Uit het Italiaans vertaalt door L. v. B. [Lambert van den Bos]. Amsterdam. Jacobus van Hardenberg. 1695. Parchment, 12mo. Title on spine in hw., illus. frontispiece...

Auction 14
SOLD €95,00
LOT 318
€70,00 - €120,00
Gedenkschriften der Regeeringe van Katharina

Keyzerinne van geheel Rusland &c. Uyt het Fransch vertaald door J.L.V.L. Amsterdam. Hendrik Stockink en Gysbert Rykman. 1728. Parchment, title on spine in hw., illus. frontispiece...

Auction 14
SOLD €180,00
LOT 319
€70,00 - €120,00
[Humorous novella] Het leven en de gevoelens van Tristam Shandy

Laurens Sterne. (transl.) Bernardus Brunius, Amsterdam A.E. Munnikhuisen. 1779. 9 books in five bindings. Small 8vo, half leather, uniformly bound. Spine with title in red and...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 320
€200,00 - €400,00
La Vie de Francois, Seigneur de la Nouë, dit Bras-De-Fer

Ou sont contenuës quantité de choses memorables, qui servent à l'éclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays-bas, depuis le commencement des troubles survenus...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 321
€100,00 - €200,00
Heraldieke Bibliotheek

Tijdschrift voor wapen- geslacht- zegel- en penningkunde. J.B. Riepstap. 1872-1883. Complete in 10 vols.. Uniformly bound, half leather, boards and endpapers uniformly marbled. Good set.

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 322
€80,00 - €120,00
Camera Obscura

Hildebrand [Nicolaas Beets]. Haarlem. Erven F. Bohn. 1840. 2nd ed., cloth. Title with lithograph by J.W. Kaiser, 254,(1) pp., shabby copy with water stains. Combined with: Waarheid...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 323
€100,00 - €200,00
Le Roman de la Rose

Guillaume de Lorris et Jean de Meung. dit Clopinel. Paris. J.B. Fournier et Fils, P.N.F. Didot. An Septième [1799]. 5 vols. 8vo, half morocco. Uniformly bound, spine with title...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 324
€100,00 - €200,00
[Poems] Verzamelbundel

Gedichten van Jan de Kruyff. Amsterdam. Yntema en Tieboel. 1776, Nederlandsche Gezangen van Mr. Hieronymus van Alphen. Amsterdam. Johannes Allart. 1779. Jacoba van Beieren aan...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 325
€150,00 - €300,00
Flavii Iosephi hoogberoemde Joodsche Historien

ende boecken noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met schoone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en sumarien verryckt. [Flavius...

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 326
€80,00 - €160,00
Crimineel Proces, tegen W.L. van Warmelo,

Predikant te Wyhe in Overyssel; over het uittrekken ter verdediging der stad Hattem in den jare 1786 enz. Amsterdam. A. Borchers en Zoon. 1792. (6),280 pp.

Auction 14
SOLD €60,00
LOT 327
€60,00 - €90,00
Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden

Nieuwe belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden, bijeenverzameld door H.C. Dresselhuys. Amsterdam, J.C. van Kesteren. iv(2),339,(2)...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 328
€70,00 - €120,00
Manasse in syn Goddeloosheid en Bekeeringe, Tot troost der Boetveerdigen

Mitsgaders Vreeselyke Bedreiginge over de veragters der Evangeliums. Hier is bygevoegt De Verborgentheid van 't Christen-Geloove, Verdedigt door Benjamin Stillingfleet. Delft,...

Auction 14
PASSED
LOT 329
€70,00 - €100,00
De Nederlanden Karakterschetsen, Kleederdrageten, houding en voorkomen, van verschillende

Text der meest geachte schrijvers, versierd met twee en veertig platen en honderdzes en twintig vignetten. Met 108 gravuren. Henry Brown, 's Gravenhage, De Nederlandsche Maatschappij...

Auction 14
SOLD €660,00
LOT 330
€300,00 - €600,00
[Gaius Plinius Secundus Maior] C. Plini Secundi,

Des Wijd-vermaerden natuurkondigers vijf boecken. Handelende van de nature, I. Vande menschen. II. Van de viervoetige en kruypende dieren. III. Van de vogelen. IV. Van de kleyne...

Auction 14
SOLD €600,00
LOT 331
€400,00 - €800,00
[Distillation art] 't Nieuw-Ligt des Apothekers

Of Nieuwe-gronden en fondamenten der artzeni- en chymise-bereiding. : Verm. met nooten en voorschriften van Silvius, Willis, Blankaart etc. Met een aanhangsel der misslagen over...

Auction 14
SOLD €750,00
LOT 332
€350,00 - €600,00
Nieuw Lichtende Praktyk der Medicynen,

nevens de hedendaagse Chymia als oock de Nederlantse Apotekerswinkel door S. Blankaart M.D. Amsterdam. Jan Claesz. ten Hoorn. 1678. (12),260,(4),83,(5),93,(3) pp. Bound together...

Auction 14
SOLD €550,00
LOT 333
€350,00 - €700,00
[Medicine] Alle de Wercken, So in de Medecyne als Chirurgye,

Van de Heer Dr. Johan van Beverwyck. 5 delen in een band. Schat der Gesontheydt met veersen verciert door Jacob Cats. Schat der Ongesontheydt. Inleydinge tot de Hollantsche Genees-middelen....

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 334
€100,00 - €200,00
Gezuiverde geneeskonst, of kort onderwys der meeste inwendige ziekten;

ten nutte van chirurgyns, die ter zee of velde dienende, of in andere omstandigheden, zig genoodzaakt vinden dusdanige ziekten te behandelen. Joannes de Gorter. Amsterdam. Isaak Tirion, 1761.

Auction 14
SOLD €600,00
LOT 335
€600,00 - €1000,00
Verhandelinge van de Opvoedinge en Ziekten der Kinderen

Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Steph. Blankaart. Amsterdam. Hieronymus Sweerts. 1864.

Auction 14
PASSED
LOT 336
€100,00 - €200,00
Pharmaceutice Rationalis sive Diatriba de Medicamentorum

Operationibus in humano Corpere. Thoma Willis M.D. Den Haag. Arnout Leers. 1677. 16mo, leather, rebound. New endpapers, title with printer's vignette. (48),518,(10) pp., title...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 337
€200,00 - €400,00
[Medicine] Handboek der Materies Medica

ofte aanwijzing der kentekenen en kragten der voornaamste geneesmiddelen (..) ook dienende tot bevordering van het gebruik der Bataafsche apotheek. Aldolphus Ypey. Amsterdam. Willem...

Auction 14
SOLD €260,00
LOT 338
€100,00 - €200,00
[Late 16th-century reprint] Roseghaert van den bevruchten vrouwen

Eucharius Rösslin. 'Der swangern Frauwen und Hebammen Rosegarten' in the translation by Thomas van der Noot, published for the first time in Brussels in 1516. This is possibly...

Auction 14
PASSED
LOT 339
€500,00 - €1000,00
[Polyglot dictionary] Colloquia et Dictionariolum Octo Linguarum,

Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglice, et Portugallicae. Liber omnibus linguarum studiosis dopmi ac foris apprime necessarius (..) Colloquien oft...

Auction 14
SOLD €340,00
LOT 340
€300,00 - €600,00
[Emblemata] Spiegel van het menselyk bedryf,

Vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt door Jan en Kasper Luiken. Amsteldam. Kornelis van der Sys. 1718.

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 341
€150,00 - €300,00
Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid;

Leerende het braden, koken, stoven, inleggen, konfijten, droogen enz., van alle spijzen die in eene burgerkeuken worden toebereid. Amsterdam. F. Kaal. 1828.

Auction 14
PASSED
LOT 342
€350,00 - €700,00
Groot Schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen

Grondig werd onderwezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen bevestigd. Gerard...

Auction 14
SOLD €300,00
LOT 343
€150,00 - €300,00
De historie der aloude volkeren opgeheldert,

en in eene naaukeurige tydorde geplaatst : benevens eene korte kronyk van de eerste bekende gebeurtenissen in Europe, tot de verovering van Persië door Alexander den Grooten. In...

Auction 14
SOLD €800,00
LOT 344
€800,00 - €1600,00
[Hubertus Goltzius] C. Iulius Caesar sive historiae [and] Fastos Magistratuum

C. Julius Caesar sive Historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum ex antiquis numismatibus (..) Hubert Goltzius. Brugge. [Hubert Goltzius] 1563. [and] Fastos Magistratuum et Triumphorum...

Auction 14
PASSED
LOT 345
€200,00 - €400,00
C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico et Civili

und diejenigen Bücher, welche A. Hirtius oder Oppius auch noch ein ander unbekannter Auctor von dem Alexandrinischen, Africanischen und Hispanischen Kriegen beygefüget haben. Halle. Renger. 1718.

Auction 14
PASSED
LOT 346
€2500,00 - €5000,00
[Claudius Ptolemaeus] Geographica. Utrecht. 1698

Claudii Ptolemaei. Tabulae Geographicae Orbis Terrarum Veteribus Cogniti. Utrecht, Frans Halma, Willem vande Water (and) Franeker, Leonard Strick. 1698. Complete with index and...

Auction 14
SOLD €250,00
LOT 347
€250,00 - €500,00
Handvesten, Privilegien, Octroyen, Vry- en Gerechtigheden van de Stad Haerlem

Vercierd met de afbeeldingen der voornaamste zegels, als ook van het eerste en oudste Handvest van den jaare 1245. Alles, naer het origineele, naeuwkeurig geteekend en in ’t koper...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 348
€150,00 - €300,00
Gerard van Loons Aloude Hollandsche Histori

Der Keyzeren, Koningen, Hertogen en Graaven; welke sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland (...) en voorts nog versierd en opgehelderd met de nodige landkaarten...

Auction 14
SOLD €470,00
LOT 349
€350,00 - €700,00
De werken van Mars of de konst des oorlogs

Verdeeld in drie Deelen. Sijnde desen nieuwen druk met meer dan 100 plaaten vermeerdert en doorgaans verbeeterd. A.M. Mallet. Leyden, Pieter v.d. Aa, 1695. (20),383; (20),353;...

Auction 14
PASSED
LOT 350
€200,00 - €300,00
[Nobility] Antonii Matthaei (...) De Nobilitate,

de Principibus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronibus, de Militibus, Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis, de Advocatis Ecclesiae de comitatu...

Auction 14
PASSED
LOT 351
€200,00 - €400,00
[Postincunabel] "Domine ne in furore tuo argua me: neq(ue) in ira tua corripidas me (...)"

Leaf from a postincunabel psalm book printed on parchment, first quarter of the 16th century, text with gold-heightened initials on a blue and red surface, one side with large...

Auction 14
SOLD €700,00
LOT 352
€800,00 - €1500,00
[Sepp] Beschouwing der Wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen

Of Nederlandsche Insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding (...) in 't koper gebracht en gekleurd door Jan Christiaan Sepp, 2 vols., Amsterdam, J.C. Sepp, 1762-1787, large...

Auction 14
PASSED
LOT 353
€250,00 - €500,00
Nicolai Gürtleri Origines Mundi

& in eo regnorum, rerumpubl. populorum (...). Amsterdam, ex Officia Wetsteniana, 1708, (12),915,(41) p., with engraved frontispiece, title vignette and 1 large folding engraved...

Auction 14
PASSED
LOT 354
€450,00 - €900,00
[Botany] Waare oeffening der planten,

waar in de rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende bloemen, door een veeljaarige ondersoekinge, zelfs gevonden; Als meede op wat...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 355
€150,00 - €300,00
[Hunting] Volledig onderwijs in alle soorten van afrigting van honden

tot de uitoefening der groote en kleine jagt. Christian Frederik Godlief Thon. Arnhem, J.G. Meijer, 1833. XVIII, 328 pp.

Auction 14
PASSED
LOT 356
€50,00 - €100,00
Fisher's drawing room scrapbook;

With poetical illustrations by L.E.L. [= Letitia Elizabeth Landon]. London, H. Fisher etc., 1832, 48 p., with stipple-engraved frontispiece portrait and 35 steel- or stipple-engraved...

Auction 14
SOLD €270,00
LOT 357
€250,00 - €500,00
[Sepp] Flora Batava, Vols. 1 and 2

Afgebeeld door en van wergens J.C. Sepp en Zoon; beschreven door Jan Kops, Commissaris van landbouw enz., Amsterdam, J.C. Sepp, 1800-1807, (2),IV,(4),5,(158) pp. and 3,III,5,(152)...

Auction 14
PASSED
LOT 358
€2500,00 - €5000,00
Recueil de cent cinquante Paysages et Marines Ornées de Figures et Ruines

Composés, Dessinés et Gravés Par Pérelle. Paris, Basan, n.d. (second half 18th century), with engraved title and 150 numbered, engraved illustrations on 94 leaves, modern half...

Auction 14
PASSED
LOT 359
€100,00 - €200,00
Life in the Moslem East

Pierre Ponafidine, translated from the Russian by Emma Cochran Ponafidine. New York, Dodd, Mead and Company, 1911. Large 8vo. XIII,429 pp., illus. cloth binding, complete with...

Auction 14
PASSED
LOT 360
€200,00 - €400,00
[Geography] Philippi Cluveri Introductionis in Universam Geographiam,

Tam veterem quam novam. Libri VI. Tabulis aeneis illustrati & gemino indice aucti. Cui accessere Petr. Bertii Orbis Terrarum Breviarium, atque Danielis Heinsii Oratio in obitum...

Auction 14
PASSED
LOT 361
€400,00 - €800,00
[Isaac Vossius] Isaaci Vossii Variarum Observationum Liber

London, Robert Scott, 1685, small 4to, parchment, title with vignette, (4),397,(1) pp., complete with schematic map of Rome, var. illustrations, mathematical drawings and illus....

Auction 14
PASSED
LOT 362
€700,00 - €1200,00
[Geography] Figura Telluris

Determinata per observationes D.N.N. de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier (..) et Domini Abbatis Outhier (..) Comitante Domino Celsio (..) ad circulum polarem. Autore D.N....

Auction 14
PASSED
LOT 363
€500,00 - €800,00
[Heinsius] Danielis Heinsii. De Contemptu Mortis. Libri IV

Ad nobilissimum amplissimumque virum Ianum Rutgersium. Leiden, Elzevir, 1621, first ed., 4to, (6),196,(22),(2) pp.

Auction 14
PASSED
LOT 364
€450,00 - €900,00
[Religion] De Leer der Verzoeninge,

het heuchelyk heil door Christus gewrogt en de hoogwaardigheid zyner gezanten. Voorgestelt in vyf Practicale Leerredenen. Nieuwe uitgaav. Johannes Plantinus, Amsterdam, P. den...

Auction 14
SOLD €400,00
LOT 365
€400,00 - €600,00
[History] Batavia Illustrata

Seu de Batavorum Insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, Territoria Trajectensi et Geldria (...) Ex Musaeo Petri Scriverii, Leiden, Lud. Elsevir, 1609, small 4to, (6),232,184,56,40 pp.

Auction 14
PASSED
LOT 366
€160,00 - €300,00
[Bauerneinband] Der grosse Baüm-Garten

Im grossen Druck: Darinnen überaus kraefft und anmuthige Morgens und Abens Mess und Vesper, Beicht und Communion Gebetter (...) P. Martinum von Cochem, Capuciner Ordens, Sulzbach,...

Auction 14
PASSED
LOT 367
€300,00 - €600,00
[History] Bellum Germanicum

Hoc est: Clarissimi viri Dn. Ludovici ab Avila et Zunniga (..) ut et Lamberti Hortensii Montfortt, Argentinae [Straatsburg], Christophori ab Heyden, 1620, (14),300,(15),438,(15)...

Auction 14
PASSED
LOT 370
€150,00 - €300,00
Gründliche Abhandlung der Kunst Pferde zu kennen

Darinn bewährte und Untrügliche Mittel dieselbe zur Kentniss recht guter und mittelmaessiger, schlechter, schwacher und mangelhafter, auch schöner, hübscher und hässlicher anzuwenden,...

Auction 14
SOLD €2400,00
LOT 371
€200,00 - €400,00
[Economy] Principles of Political Economy

with some of their applications to social philosophy. John Stuart Mill. Two volumes, London, John W. Parker, 1848, XVI,593 and XV,549 pp. First edition. Green cloth bindings, title...

Auction 14
SOLD €720,00
LOT 372
€600,00 - €1200,00
[With hand-coloured maps] Beschryving van de stad Brielle, en den Lande van Voorn,

behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Briele, en den Lande van Voorn enz. II. De Historie, Genealogie en Successie van de Heeren, en Vrouwen (...). III. De Politike Regering,...

Auction 14
SOLD €420,00
LOT 373
€70,00 - €120,00
[China] Pith paper album, 1865

Pith album with 7 plates of Chinese characters in notebook (each 15 x 10.5 cm.). Dedication on second page: "Miss L. Miljard, a present from China from her dear Uncle anno 1865".

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 374
€80,00 - €130,00
Comoedia Vetus

Comoedia Vetus of Bootsmanspraetje. Amsterdam, Pieter Visser, Boekverkooper op de Leli-gragt, 1732. (x),152 pp. Also contains Mallewaegen zynde een Vervolg, en Verantwoording van...

Auction 14
PASSED
LOT 375
€90,00 - €200,00
Elizabeth Wolff. Mengel-Poëzy

3 vols. Mengel-Poëzy by Elizabeth Wolff and Economische Liedjes by Wolff & Deken.

Auction 14
SOLD €250,00
LOT 376
€250,00 - €500,00
[Typography] Fonderies de Caractères et leur Matériel

dans Les Pays-Bas du XVe au XIXe siècle. Notice historique principalement d'après les données de la collection typographiques de Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem par Ch. Enschedé....

Auction 14
SOLD €3000,00
LOT 377
€1250,00 - €2500,00
[Globes] Cary. ca. 1820. Terrestrial globe and Celestial globe

Cary's New Terrestrial Globe, Delineated From the best Authorities extant: Exhibiting the late Discoveries towards the North Pole, and every improvement in Geography to the present...

Auction 14
SOLD €260,00
LOT 378
€150,00 - €300,00
P.C. Hooft. Alle de werken van C. Corn. Tacitus

Amsterdam, Henrik Wetstein en Pieter Sceperus, Leyden, Daniel van den Dalen, Utrecht, Willem van de Water, 1704. (36),528,(84) pp. Including 14 full-page portraits by G. Brandt...

Auction 14
PASSED
LOT 379
€500,00 - €1000,00
Haymonis episc. Halberstatten[sis] in omneis dei Pauli Epl'as ennaratio (...)

Coogne, Heronis Alopecij, 1539, (8),312 leaves, title page with letterpress text surrounded by 8 woodcuts, woodcut initials in the text, bound in lovely contemporary blindstamped...

Auction 14
SOLD €300,00
LOT 380
€300,00 - €600,00
[With hand-coloured family arms] Nederlandsch geslacht- stam- en wapenboek,

waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën, in de zeven vereenigde provinciën; opgemaakt uit oude en echte gedenkstukken; doormengd met veele weetenswaardige...

Auction 14
SOLD €60,00
LOT 381
€60,00 - €100,00
[Expo] Le Panorama. Exposition Universelle 1900 + leporello

L. Baschet, 1900. Le Panorama. Exposition Universelle 1900. Nouvelle série No. 1. Circa 300 pp. Photography: Neurdein freres & Maurice Baschet. Text in French, images in b/w. 28 x 34 cm.

Auction 14
PASSED
LOT 382
€350,00 - €500,00
L'Illustration 1890-1908

Weekly French newspaper, bundled in half leather red bindings with ribbed back, title and ornamental decoration in gold blindstamp on spine. Circa 450 pp. per binding. Marbled...

Auction 14
PASSED
LOT 383
€150,00 - €300,00
[Prize book Utrecht] Alexander Magnus

et in illum commentarius Samuelis Pitisci, qou antiquitatis Persarum, Macedonum, Phoenicum,. Carthaginensium (...) Graecis et Latinis (...) Freinshemii supplementa (..) synopis...

Auction 14
SOLD €40,00
LOT 384
€80,00 - €120,00
[Fairy tale] De Duizend en Ene Nacht,

Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. 6 volumes in 2 bindings. Amsterdam. Steven van Esveldt, 1770. Frontispiece by G. Sibelius, 2x title in red and black and vignette in woodcut.

Auction 14
PASSED
LOT 385
€80,00 - €160,00
D'ongelukkige Napolitaan, of zeldzaam levensbedrijf van Rozelli

Behelzende een historisch verhaal van zijne geboorte, Turkse slaverny, kloosterleven, zitten in de inquisitie, en wat figuren hy verder in Italien, Vrankrijk en Holland gemaakt...

Auction 14
SOLD €350,00
LOT 386
€350,00 - €700,00
[Anatomy. Etnography] Unterhaltungen über den Menschen

Von seinem Körper und dessen Theilen und ihren Functionen insbesondere. Drie delen, Augsburg, 1805. [Gottlieb Tobias Wilhelm]. 2x the second volume; indentical in terms of text,...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 387
€80,00 - €150,00
[Book binding] Orde der texten, so als deselfde jaarlyks op de feestdagen,

en over het lyden van Christus, voor Paaschen, in de Hervormde Gemeente van Amsterdam gepredikt worden. Amsterdam. Johannes Wessing Willemsz. 1773. 78, (6), (180), 65, (4) pp.,...

Auction 14
PASSED
LOT 388
€100,00 - €200,00
[Unavailable] Den lacchende ende leerende Waer-Seggher

This item contains no English description. See the Dutch description:

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 389
€80,00 - €150,00
[Almanac] De vanouds vermaarde Erve Stichters Enkhuijser Almanak

Voor den Schrikkel-Jare 1816. Aanwijzende alle de Jaarmarkten, Kermissen, Paarden- Beesten en Leermarkten in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden wordende; het op of ondergaan...

Auction 14
SOLD €50,00
LOT 390
€50,00 - €80,00
[Vondel] J. van Vondel, Palamedes, Amersfoort 1707

J. van Vondels Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, Met aantekeningen uit 'sDigters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Uitgegeven bij Pieter Brakman...

Auction 14
PASSED
LOT 391
€200,00 - €300,00
P. Franciscus Smidt, Den H. Winckel, Antwerpen 1651

Den doorlvchtigen winckel van de heylighe ende devghdelycke cooplieden ende ambachtslieden. Ghemaeckt in't François door R. P. Tossanus Bridoul. Ende verduytst, en vermeerdert...

Auction 14
SOLD €145,00
LOT 392
€125,00 - €200,00
[France] Mallet, les travaux de mars ou la fortification nouvelle

tant reguliere, qu'irreguliere. Divisee en trois parties. Paris, Jean Henault, 1652. (24), 246 pp., (6), 17.5 x 12 cm. Leather. Incomplete: lacks pp. 243-244, 63-65 and 179-182....

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 393
€100,00 - €500,00
[Natural history] Oeuvres du Comte de Lacepede

comprenant, L'Histoire Naturelle des Quadrupedes Ovipares, des Serpents, des Poissons et des Cetaces. Paris, la société bibliophile, ca 1850. Vol. 1, 2 and 3 of set of 4. Half...

Auction 14
SOLD €110,00
LOT 394
€100,00 - €200,00
Nederlansche Beroerten onder Philips II

Op last van H.M. de keizerin-koningin Maria Theresia. L.J.J. van der Vynckt. Amsterdam. 1823-1826. Complete in 4 volumes. Half leather. Title in red and black on spine. 424,383,604,549 pp.

Auction 14
PASSED
LOT 395
€200,00 - €400,00
C. Tuinmans Nederduitsche spreekwoorden

De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Carolus Tuinman. Middelburg. Michiel...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 396
€80,00 - €160,00
Spiegel Historiael of Rijmkronijk van Jacob van Maerlant

met aanteekeningen door Mr. Jacob Arnout Clignett en Mr. Jan Steenwinkel. Complete in 4 volumes. Leiden, Amsterdam, Frans de Does, M.F. Pieper, G. van Teyn, 1784-1849.

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 397
€60,00 - €120,00
[History] Mr. Pieter Bondam

Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie. Utrecht. Bartholome Wild. 1779-1781. Complete in 5 volumes.

Auction 14
SOLD €180,00
LOT 398
€150,00 - €300,00
[Book binding] Abraham de Aartsvader in XII boeken

Arnold Hoogvliet, Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1746. (50),288 pp., Small 4to. Title on spine with gilt stamping, var. designs. Front and back covers with double embroidery and...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 399
€120,00 - €240,00
[Treaty of Ryswick and the Treaty of Utrecht]

Actes et Memoires des Négociations de la Paix de Ryswick. 2e ed. Den Haag. Adrian Moetjens. 1707. 5 volumes. Uniformly bound leather, 12mo. Spine with title in red and gilt stamping....

Auction 14
PASSED
LOT 400
€120,00 - €240,00
Beschryving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder

Mitsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen (...) verzameld door Frans van Mieris, Leyden, S. Luchtmans, 1726.

Auction 14
SOLD €360,00
LOT 401
€150,00 - €300,00
[Order of Malta] Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jerusalem,

appellez depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui Chevaliers de Malthe. Abbé Vertot. Amsterdam. Wetstein & Smith. 1732. 5 volumes. Small 8vo. Uniformly bound leather. Title on...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 402
€80,00 - €160,00
[Johan van Oldenbarnevelt] Waerachtige Historie van 't Geslachte, Geboorte, Leven. Bedrijf

Gevangenisse, Examinatie, Bekentenisse (...) van wijlen Heer J. van Oldenbarnevelt (enz.). Amsterdam. Josua vander Straten. 1669. Overlapping parchment, 12mo. (14),616 pp.

Auction 14
PASSED
LOT 403
€200,00 - €400,00
[Batavian Republic] Hadriani Iunii Hornani, Medici, Batavia

In qua praeter gentis & insulae antiquitatem, originem, decora, mores (...). Leiden. Ex Off. Plantiniana, apud Fr.anciscum Raphelengium. 1588. New leather binding with gilt stamping,...

Auction 14
PASSED
LOT 404
€100,00 - €200,00
Memoires sur la vie & la mort de la serenissime Princesse Loyse Iuliane,

Electrice Palatine, née Princesse d'Orange, &c. Contenans un abbregé de quelques evenemens notables de nos temps & de divers mysteres qui s' y sont passez. [F. Spanheim]. Leiden,...

Auction 14
PASSED
LOT 405
€150,00 - €300,00
[Satire] Amusement Philosophique sur le langage des Bestes

[G.H. Bougeant] Paris. Gissey, Bordelet, Ganeau. 1739. 12mo, leather. 157,(46) pp. Important work on the soul and language of beasts. Bound together with: Lettre a Madame la Comtesse...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 406
€200,00 - €400,00
[Economy] L'Ami des Hommes, ou traité de la population

[Honoré Gabriel de Riqueti, Comte de Mirabeau & Francois Quesnay]. 6 volumes in 8 bindings. Vol. 1 to 4: Hambourg, Chrétien Herold. 1758. Vol. 5 to 8: [Avignon,] 1759 and 1760....

Auction 14
PASSED
LOT 407
€100,00 - €200,00
[Paganism] Conference de la Fable avec L'Histoire Sainte,

Ou l'on voit que les grandes Fables, le culte & les Mysteres du Paganisme ne sont que des copies alterées des Histoires, des Usages & des Traditions des Hebreux. De Lavaur. Paris....

Auction 14
PASSED
LOT 408
€120,00 - €240,00
[Politics] Oeuvres complètes de l'Abbé de Mably

Paris. Bossange, Masson et Besson. 1797. Half leather. Title on spine in gilt stamping, marbled edges. Complete in 12 volumes. Observations concerning the history of France, the...

Auction 14
SOLD €110,00
LOT 409
€100,00 - €200,00
La Vie a la Campagne

Chasse, Peche. Courses, Haras. Nouvelles, Beaux-Arts. Agriculture. Acclimatation. Amélioration des Races. Pisciculture. Régates. Voyages. Bains de Mer. Eaux Thermales. Gymnastique...

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 410
€50,00 - €100,00
Vriend van den landman

Tijdschrift ter bevordering van landhuishoudelijke kennis in Nederland. E.C. & F.A. Enklaar. 11 issues from this series. 1862-1873. W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle. Uniformly bound...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 411
€120,00 - €240,00
[Van der Capellen family] Alexander en Robert Jaspar

Gedenkschriften van Jonkheer Alexander van der Capellen (..) beschreven in de Ridderschap der Graafschap Zutphen (..) beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632. Robert Jaspar...

Auction 14
PASSED
LOT 412
€70,00 - €120,00
[1813] Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie van den Jaere MDCCCXIII

J. Konijnenburg. Den Haag. Johannes Allart. 1816 and 1817. 2 volumes in one binding. Illus. paper cover. Title with vignette by Van Bree and Van der Meulen, as well as the tailpiece,...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 413
€70,00 - €120,00
De Belgische Omwenteling 1828-1839

Persoonlijke herinneringen met bevestigende bijlagen. De Potter. Dordrecht. H. Lagerweij. 1840. 2 volumes. XI,368 and 6,299 pp. Cased covers. Paper spine with title and number....

Auction 14
SOLD €50,00
LOT 414
€50,00 - €100,00
[Satire] Verzameling van Hekelschriften

Uit het Hoogduitsch. G.W. Rabener. Amsterdam. Pieter Meijer. 1763-1774. 5 volumes, incl. the fifth vol. "Brieven" in an adaptation by C.F. Weisze, published posthumously. Uniformly...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 415
€60,00 - €100,00
Iets over den laatsten Engelschen Oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel,

deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel. A. Kluit. Amsterdam, Wouter Brave. 1794. 360.(2) pp. Added: Reinier Vryaarts Openhartige Brieven, om te dienen tot opheldering...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 416
€120,00 - €240,00
[Law] Simonis van Leeuwen. JC. Olim supremae Curiae Hollandiae, Zelandiae,

West-Frisiaeque Graphiarii Censura Forensis Theoretico-Practica, id est Totius Juris Civilis Romani, usuque recepti & practici Methodica Collatio (...) Ed. tertia altera parte...

Auction 14
SOLD €500,00
LOT 417
€500,00 - €1000,00
[Genealogy] Stemma Serenissimi Principis Guillelmi Henrici

Dei Gratia Principis Arausionensis, Nassaviae, etc. In quo Illustrium Orbis Europaei Familiarum, Belgicae praesertim, Origines, Incrementa, Conjunctiones etc. indicantur. Den Haag,...

Auction 14
PASSED
LOT 418
€150,00 - €300,00
Hollandse Jaarboeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke

Behelsende de geschiedenissen des lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den jare 1305 met de afbeeldingen van alle de Hollandse Graven (...) door Cornelis van Alkemade....

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 419
€60,00 - €120,00
Istore et Croniques de Flandres, d'après les textes de divers manuscrits,

par M. le baron Kervyn de Lettenhove. 2 volumes. Bruxelles. F. Hayez. 1879-1880. 4to, uniformly bound cased and illustrated bindings. XXXVI,634,(1) and 698,(1) pp., 2x frontispiece...

Auction 14
PASSED
LOT 420
€300,00 - €600,00
[P.C. Hooft]

P.C. Hoofts Mengel-werken, ten deele nooit tevooren gedrukt. Amsterdam, Hendrik Wetstein, Pieter Scepérus, Leiden, Daniel van den Dalen, Utrecht, Willem van de Water. 1704. Small...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 421
€100,00 - €200,00
Stichtelycke Gedichten

Heer Frederick van Dorp, Heere van Maesdam. Den Haag. Jacobus de Putter. 1679. Small 4to, parchment. Title with printer's vignette, 7 (of 8) engravings, 2 of which full-page, endpapers...

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 422
€70,00 - €120,00
[Poems] Lukas Rotgans Poëzy, van verscheide mengelstoffen;

met konstplaaten versiert. Leeuwarden. Francois Halma. 1715. Small 4to, parchment. Frontispiece by M. Pool, title with vignette by M. Pool, (70),680 pp., 45 emblematic engravings...

Auction 14
SOLD €60,00
LOT 423
€50,00 - €100,00
[Book binding] Gedichten van H. Tollens Cz

I. Dichtstukken. II. Gedichten. Rotterdam. J. Immerzeel. 1822. 2 volumes in one binding. Small 8vo, leather. Title on spine in black and gilt stamping. Double embroidery on front...

Auction 14
SOLD €80,00
LOT 424
€70,00 - €120,00
[Theatre] De Tooneelspeler en zijn aanschouwer kunstmatig beschouwd,

of grondregelen voor beiden gevolgd van eene handleiding om zich in de Tooneelspeelkunde te onderwijzen. Amsterdam. W. Holtrop. 1791. Sewn.

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 425
€100,00 - €200,00
[Theatre] Treur-Spel van de moordt begaen aen Wilhem by der Gratie Gods,

Prince van Oraengien etc. Ghedicht door G. van Hoghendorp. Amsterdam. Cornelis vander Plasse. 1617 + Chryseide en Arimants. Amsterdam. Jacob Heerman. 1639 + Den vrolijken Democryt....

Auction 14
PASSED
LOT 426
€300,00 - €600,00
[Book binding] Les Heures de la Très Sainte Vierge

Asnières-sur-Seine, Boussod, Valadon & Cie, 1895, "Édition de Grand Luxe tirée à trente Exemplaires", (8),272,(4) p., with 20 coloured photoengraved illustrations heightened with...

Auction 14
PASSED
LOT 427
€500,00 - €1000,00
[Fully hand-illuminated] Missel de I Communion

No publisher, place or year (on reverse frontispiece dated "1 Juli 1911"), (46) p. printed text followed by 10 blank p., 2 hand-coloured printed illustrations heightened with gold...

Auction 14
PASSED
LOT 428
€500,00 - €1000,00
[Extremely deluxe finishing] L'Ordinaire de la Messe selon le Rite Romain

Paris, Gruel & Engelmann, 1887 (printed by Jouaust), (4),37,(1) p., with lush hand-applied gouache and gold-heightened border decorations in medieval style, finely and intricately...

Auction 14
PASSED
LOT 429
€50,00 - €100,00
[Pamphlet] Articuli Tractatus confoederationis & amicitiae

inter Magnae Brittanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum initi. Den Haag, Typis Hillebrandi à Wouw, 1663, (27) p., with woodcut vignette on title page,...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 430
€120,00 - €240,00
De Hollandsche Spectator

Amsterdam. [Justus van Effen] Hermanus Uytwerf. 1731-1735. 12 volumes in 6 bindings. Half parchment with marbled boards. 12x title with illustrated engraving by Debrie and Duflos....

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 431
€150,00 - €300,00
[Satire] De koddige en zinryke sermoenen van Pater Schertzer

Amsterdam. Arent van Huissteen. 1733. First ed. 3 volumes. Vol. II and III. Amsterdam and Leiden. Gerrit de Groot and Gysbert Langerak. 12mo, parchment. Title on spine in hw.,...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 432
€120,00 - €240,00
[Satire] De Boere Studeerkamer of rariteyt-kraam der zotten en zottinnen

Beschreven door een genootschap boeren, onder de zinspreuk Nam sine doctrina vita est quasi mortis imagi. [F.L. Kersteman] Den Haag. Pieter van Os. 1765-1767. 2 volumes. 464,(1); 463,(1) pp.

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 433
€150,00 - €300,00
[P.C. Hooft]

Neederlandsche Histoorien, sedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon. Amsterdam. Louys Elzevier. 1642. [Here together with]...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 434
€120,00 - €250,00
[Denmark] Ioannis Meursi Historiae Danicae,

sive, De Regibus Daniae, qui familiam Oldenburgicam praecessere, eorumque rebus gestis, à Dano ad Canutum VI, in quo desinit Saxo, libri quinque priores. Amsterdam. Willem & Joan...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 435
€200,00 - €400,00
[Suriname. Benoit] Voyage à Surinam

Description des possessions Néerlandaises dans la Guyane Par P.J. Benoit ; cent dessins pris sur nature par l'auteur, lithographiés par Madou et Lauters. Brussels, Société des...

Auction 14
SOLD €130,00
LOT 436
€100,00 - €200,00
De Verwarde Adelaer en Ontstelde Leeuw

Waer in de spring-ader der beroerten, die in Duytsland en Nederland, soo in den staet als reliogie, van Lutheri tijden af, onder Keyser Karel V. en synen sone Philippus (...) klaer...

Auction 14
PASSED
LOT 437
€400,00 - €800,00
Histoire du Vicomte de Turenne

Maréchal Général des Armées du Roy. [A.M. de Ramsay]. Paris. La Veuve Mazieres & J.B. Garnier. 1735. (8), 494 and 496-600, (2),CL,LXXXVIII,CCIX pp. 2 volumes. 4to, leather. Spine...

Auction 14
PASSED
LOT 438
€200,00 - €400,00
Onomasticon Historiae Romanae. Ioanne Glandorpio Auctore

Quo veluti per satyram de familiis & reliquis illustrib. Personis Rom. Qua simul a bonis auctoribus, simul aliis id genus priscis monumentis celebrantur, collecta expositio est...

Auction 14
PASSED
LOT 439
€80,00 - €160,00
[Kuyper provincial maps] Lot with 8 lithographed maps,

all Leeuwarden, H. Suringar, 1866-1891, various editions, all ca. 43 x 54 cm. and folded in contemporary uniform red cloth cover with title label on front, 22 x 11 cm.

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 440
€100,00 - €200,00
[Dutch grammar] Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der

Nederduitsche Sprake. Waer in haar zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding en geregeldste afleiding (..) Frank-Duitsch en Angel-Saxisch beneffens het hedendaegsche...

Auction 14
SOLD €180,00
LOT 441
€70,00 - €120,00
[Gildepenning] Verhandelingen Teyler's tweede genootschap

De Noord-Nederlandsche gildepenningen wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld, 2 volumes + atlas, Haarlem 1878/79, 467; 422,63 pp. and 143 engraved plates. 3 volumes....

Auction 14
PASSED
LOT 442
€300,00 - €600,00
Les Lettres du President Maynard

Paris, Toussaint Quinet, 1652. 4to. (20),873,(2) pp., 18th-century stained leather binding, spine with title in gilt stamping, border embroidery in gilt stamping, frontispiece...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 443
€200,00 - €400,00
[Rietstap] Wapenboek van den Nederlandschen Adel,

met genealogische en heraldische aanteekeningen. J.B. Rietstap. Groningen. J.B. Wolters. 1883-1887. 2 volumes. Large folio, modern red cloth. Front boards with the original illustrated...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 444
€150,00 - €300,00
Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën,

met genealogische en heraldische aanteekeningen. A.A. Vorsterman van Oijen. Groningen. J.B. Wolters. 1885-1890. 3 volumes. Large folio, (6) 359 (3), (8) 415, (6) 502 (19) pp.

Auction 14
PASSED
LOT 445
€75,00 - €150,00
[Optica] Les Juifs dans leur Sinagogue

15e? Vue d'optique nouvelle, représentant les Juifs dans leur Sinagogue, Célébrants une de leurs Solemnités appelée le Purim. A Paris chés Huquier fils, Graveur rue St Jacques...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 446
€200,00 - €400,00
Alle de wercken van den Heere Jacob Cats;

Ridder, oudt Raadtpensionaris van Hollandt &c. Amsterdam, Johannes Ratelband, Wed. Jan van Heekeren, Hermanus Uytwerf, Isaak van der Putte, 's Gravenhage, Pieter van Thol, Pieter...

Auction 14
SOLD €60,00
LOT 447
€60,00 - €120,00
Dictionarium Geographicum ofte Schat en woordt-boeck des Aerdt-Rycks:

Waer in alle desselfs voornaemste koninckrijcken, hartoghdommen, prinsdommen, Graefschappen (...) Sanden, Uythoecken enz. beknoptelijck beschreven worden. Johannes de Raei de Jonge,...

Auction 14
PASSED
LOT 448
€150,00 - €300,00
[Elzevier. Johan van Beverwijck] Idea medicinae veterum. Ioh. Beverovicius concinnavit

Leiden, Ex officina Elseviriorum, 1637, (8),390,(10) p. Contemporary parchment. Small 8vo.

Auction 14
PASSED
LOT 449
€400,00 - €800,00
[Classics] Arrianou Techne taktike (...). Arriani ars tactica (...)

Cum Interpretibus Latinis, & Notis. Ex recensione & Museo Nicolai Blancardi. Amsterdam, Apud Janssenio Waesbergios, 1683, (14),450,(4) p., text in Greek and Latin, with engraved...

Auction 14
PASSED
LOT 450
€700,00 - €1400,00
[Print bible] Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments,

denen Jungen zu leichterer Erlehrnung, denen Alten zu frischer Behaltung, denen Predigeren zu geschwinderer Erinnerung, allen zum nusslichen und heiligen Augen-Lust, in hundert...

Auction 14
PASSED
LOT 451
€150,00 - €300,00
Willem de Eerste, of de grondlegging der Nederlandsche Vryheid. In vier en twintig zangen

J. Nomsz. Amsterdam. De Erven David Klippink. 1779. 4to. Half leather. Title on spine in black and gilt stamping, frontispiece by Buys, Vermandel & Smit and Brouwer, title with...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 452
€80,00 - €160,00
Archives ou Correspondance Inédite de la Maison d'Orange-Nassau

Recueil publié avec autorisation de S.M. Le Roi. Mr. G. Groen van Prinsterer. Premiere Série. Tome 1 to 8, 1835-1847, added the 1st supplement, 1847, Leiden, S. and J. Luchtmans,...

Auction 14
PASSED
LOT 453
€200,00 - €400,00
[Book bindings] Oeuvres de Clement Marot

Revûes sur plusieurs manuscrits & sur plus de quarante éditions et augmentées tant de diverses poësies veritables, que de celles qu'on lui a faussement attribuées: avec les ouvrafes...

Auction 14
SOLD €170,00
LOT 454
€100,00 - €200,00
[Wolff & Deken] Economische Liedjes + Kleijne Geschriften

Economische Liedjes. E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Kleef. 3 volumes. Vol. 1 and 2 in second edition, vol. 3 in first edition. 1781-1782. Half leather,...

Auction 14
SOLD €70,00
LOT 455
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Historie van den heer Willem Leevend

E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Kleef. 9 volumes [= 8 volumes and one appendix] 1784-1786. Half leather, uniformly bound, Spine with title in red and gilt stamping.

Auction 14
SOLD €85,00
LOT 456
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Henry + Abraham Blankaart + Adele en Theodoor

Henry. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Bekker, wed. A. Wolff, 4 volumes in 2 bindings. Amsterdam. Wed. J. Doll. 1800. Half leather, uniformly bound. Spine with title in...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 457
€100,00 - €200,00
[Wolff & Deken] Economische Liedjes + another 5 works

Economische Liedjens. E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. 3 volumes. Den Haag. Isaak van Cleef. 1781. First edition. Complete with 108 engravings. Uniformly bound half cloth...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 458
€80,00 - €160,00
[Wolff & Deken] Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart + 3 other series

Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. E. Bekker, wed. Ds. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Cleef. 1782. 2 volumes. Complete with 6 engravings by Buys and Bogerts + Mengel-Poëzy....

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 459
€80,00 - €160,00
De Spectator of verrezene Socrates

[Richard Steele] Uit het Engelsch vertaald door A.G.L.R.G. Nieuwe druk. Amsterdam. Dirk Slichtenhorst. 1743 (vol. 1 to 6 in 3rd edition) and Arnoldus Lobedanius. Amsterdam. 1738...

Auction 14
SOLD €250,00
LOT 460
€250,00 - €500,00
[Jacob Cats] 'S Werelts begin, midden, eynde besloten in de Trou-Ringh met den Proef-Steen

van den selven. I. Cats. Dordrecht, voor Matthias Havius. Hendrick van Esch. 1637. First edition. Small 4to. 18th-century binding, half leather. Title on spine in red and gilt...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 461
€150,00 - €300,00
[Jacob Cats] Self-Strydt

Dat is krachtige beweginghe van vleesch en geest, poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uyt de gelegentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huysvrouwe wert versocht...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 462
€200,00 - €400,00
[Hortense de Beauharnais] Romances

Mises en musique, par Hortense Duchesse de Saint-Leu, ex Reine de Hollande. London, Dobbs & Co., n.d. (...), 15,(1) letterpress text pages, engraved title page, stipple-engraved...

Auction 14
SOLD €75,00
LOT 463
€75,00 - €150,00
[Poems] Maria Bosch en Agatha Deken

Stichtelyke Gedichten van Maria Bosch en Agatha Deken. Amsterdam. Yntema en Tieboel. 1775. 4to. Half leather. Title on spine in gilt stamping, engraved title page (on which 2 girlfriends,...

Auction 14
SOLD €220,00
LOT 464
€75,00 - €150,00
[Poems] Sara Maria van der Wilp

Gedichten van Sara Maria van der Wilp. Amsterdam. Pieter Meijer. 1772, 4to. Half leather. Title on spine in gilt stamping, title leaf with large vignette by De Bosch and Vinkeles,...

Auction 14
PASSED
LOT 465
€500,00 - €1000,00
[Copy of Karel van den Bosch] Monumenta illustrium virorum, et elogia

Cura ac studio Marci Zuerii Boxhornii. Amsterdam, J. Janssonius, 1638, 176,(4 index) p., with engraved title page and 125 full-page engravings; 87 engraved illustrations numbered...

Auction 14
SOLD €450,00
LOT 466
€500,00 - €1000,00
[Kleefsland] Het Verheerlykt Kleefschland; of Kabinet van Kleefsche Oudheden en Gezigten

Van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten (...). Behelzende Honderd Gezigten, door (...) J. de Beijer naar het leven getekend, en (...) in 't koper gebragt...

Auction 14
PASSED
LOT 467
€300,00 - €600,00
[Militaria] Exercice de l'infanterie Françoise

Dédie A Monseigneur Le Maréchal Duc de Biron (...). Copie d'après l'Original in folio (...) par Mr. De Baudouin. Paris, Fessard/Chaubert, 1759, fully engraved: frontispiece, title...

Auction 14
PASSED
LOT 468
€400,00 - €800,00
[Emblemata] Amoris divini emblemata, studio et aere Othonis Vaeni concinnata

Antwerpen, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1660, 127,(1) p., with engraved title illustration and 60 engraved illustrations, 19th-century gilt half leather, all edges gilt, 4to.

Auction 14
SOLD €1100,00
LOT 469
€800,00 - €1600,00
[Emblemata] Emblemata Amatoria. Emblemes d'amour en Quatre Langue

London, Chez l'Amoureux, n.d. (ca. 1690), fully engraved (92 leaves printed on one side): title page, sonnet in French and Dutch with accompanying plate, 44 emblemata by Jan van...

Auction 14
PASSED
LOT 470
€350,00 - €700,00
[Emblemata] (Symbola Divina & Humana Pontificum Imperatorum Regum)

(Ex Musaeo Octavii de Strada civis Romani. Accessis brevis & facilis Isagoge Jacobi Typotii. Arnhem, J. Fridericum Hagium, 1666), 398,(25) p., with engraved title and countless...

Auction 14
SOLD €170,00
LOT 471
€150,00 - €300,00
Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie. van den jare MDCCCXIII

Door J. Konijnenburg. Met platen en portretten. Den Haag, J. Allart, 1816, (12),II,672,(2) p., stipple-engraved title and tailpiece, 3 stipple-engraved plates on which 8 portraits,...

Auction 14
PASSED
LOT 472
€200,00 - €400,00
[Copy on large paper] Gedenkzuil van den Nederlandschen Krijgsroem in Junij MDCCCXV

Door J. Scharp. Den Haag, J. Allart, 1816, (2),XIV,(60),136,(20) p., with engraved title page, large folding engraved map, 8 engraved plates (6x double-page) and 1 stipple-engraved...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 473
€75,00 - €150,00
[Poems] Abraham de Haen

De herderszangen en mengeldichten van Abraham de Haen. Amsterdam. Theodorus Crajenschot. 1751. 4to. Leather. Title on spine in red and gilt stamping. Frontispiece by C.F. Fritzsch,...

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 474
€75,00 - €150,00
[Poems] Willem van Haren

De Vier Uitmuntende Gedigten, Benevens Polybius Van Jonkheer Willem van Haren, Als mede alle de Lof-Digten, die voor en tegens dezelve zyn uitgekomen. [With 3 episodes and Aanhangzel...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 475
€70,00 - €120,00
[Justus van Effen] De Misantrope, of de gestrenge zedenmeester

In het Fransch geschreven door Justus van Effen, Schryver van den Hollandschen Spectator en in het Nederduits vertaalt door P. le Clercq. Amsterdam. Hermanus Uytwerf. (third volume...

Auction 14
SOLD €230,00
LOT 476
€300,00 - €600,00
[Don Quichot] De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot

door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters in 31 kunstplaaten naar de uitmuntende schilderyen can Coypel in't koper gebragt, beschreeven door Jacob Campo...

Auction 14
SOLD €420,00
LOT 477
€250,00 - €500,00
[Anatomy. S. Blankaart] De Nieuw-Hervormde Anatomia,

Ofte Ontleding des menschen Lighaams, na de waarschynelykste en zekerste ondervindingen, uit verscheide Schryvers, by een gestelt, en met XXIV kopere Platen verçiert. Als ook een...

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 478
€120,00 - €240,00
[France] De l'État Civil des personnes et de la condition des terres

dans les Gaules, dès les temps Celtiques, jusqu'a la rédaction des coutumes. [C.J. Perreciot] En Suisse, Aux Dépens de la Société. 1786. 2 volumes, uniformly bound. Small 4to....

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 479
€100,00 - €200,00
[Studentica] Pseudo-Studiosus Hodiernus sive

Theologus Groninganus Detectus et Refutatus. Dat is: Hedendaagse Naam-Student of Groninger Godsgeleerde ontdekt en wederlegt door R.L.O.R [Petrus Hofstede] [1737] [Leeuwarden]....

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 480
€70,00 - €120,00
[Cornelius Tacitus] Antiquitates Germanicae

Waar in de gelegentheid en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met Printverbeeldingen opgeheldert worden: Benevens H. Grotis verhandeling van...

Auction 14
SOLD €95,00
LOT 481
€70,00 - €120,00
[Justus van Effen] De Misantrope, of de gestrenge zedenmeester

In het Fransch geschreven door Justus van Effen, Schryver van den Hollandschen Spectator en in het Nederduits vertaalt door P. le Clercq. Amsterdam. Hermanus Uytwerf. (third volume...

Auction 14
PASSED
LOT 482
€80,00 - €150,00
Memoirs, illustrative of the life and writings of John Evelyn

(..)comprising his diary, from the year 1641 to 1705-6, and a selection of his familiar letters. To which is subjoined, The Private Correspondence between King Charles I. and his...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 483
€150,00 - €300,00
[Facsimile] Hortulus Animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706

Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer....

Auction 14
SOLD €1600,00
LOT 484
€300,00 - €600,00
[Book binding] Historiae Normannorum Scriptores Antiqui

Res ab illis per Galliam, Angliam, Apuliam, Capuae Principatum, Siciliam & Orientem gestas explicantes (...) Andreas Duchesne. [Robert Foüet, Nicolas Buon, Sebastian Cramoisy]...

Auction 14
SOLD €170,00
LOT 485
€150,00 - €300,00
P.C. Hoofts Werken. Eerste deel, begrypende zyne Nederlandsche Historien,

P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, seedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon, tot de dood des Prinsen van Oranje, met...

Auction 14
SOLD €140,00
LOT 486
€120,00 - €240,00
[Church history] Commentarius de Erectione Novorum in Belgio Episcopatum,

deque iis rebus, quae ad nostram hanc usque aetatem, in eo praeclare gestae sunt. Arnoldus Havensius. Cologne. Johannes Kinckius. 1609. (16),312,(1) pp.

Auction 14
SOLD €120,00
LOT 487
€120,00 - €240,00
De oude Hollandsche Geschiedenissen ofte korte Hollandsche Rym-Kronyck

Verdeylt in 14. Poëtische Boecken beginnende van de Sunt-vloet, ende eyndigende met d'beginselen vanden tegenwoordigen Oorlogh inde Nederlanden, omtrent 't jaer 1560. Caspar Wachtendorp....

Auction 14
SOLD €90,00
LOT 488
€70,00 - €120,00
Jeroen Jeroense [Hieronimus Sweerts]- Koddige en ernstige opschriften

op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden, en andere Taferelen. Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1698 & 1700. 12mo. Parchment. 3 illustrated frontispieces in copperplate and another...

Auction 14
SOLD €160,00
LOT 489
€150,00 - €300,00
De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen,

voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; Of 't Margh aller voornaemste oude en nieuwe Jaer- en Geschied-Boecken. S. de Vries. Amsterdam Jan Bouman. Aert Dircksz....

Auction 14
PASSED
LOT 490
€150,00 - €300,00
De Graaven van Holland in jaardichten beschreven. P. Langendyk

De Afbeeldingen der Graaven van Holland In de zaal van 't stadhuis der Stad Haarlem (..) Uitgesproken op de oude Redenkamer der Pellikaannisten (..) door Pieter Langendyk. Haarlem....

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 491
€150,00 - €300,00
L'Histoire des Pays-Bas D'Emanuel de Meteren

Ou Recueil des guerres et choses memorables advenues tant es dits Pays, qu'es Pays voysins depuis l'an 1315 jusques a l'an 1612. Den Haag. Hillebrant Jacobz. Wou. 1618. (10),720 ff=1440,(39) pp,

Auction 14
PASSED
LOT 492
€120,00 - €240,00
Historisch Bewys dat het Graafschap van Holland,

sedert het begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den II toe. altyd een Leen des Duytschen Ryks geweest is; en diensvolgens dat des zelfs Graaven, als Ryksprinsen (..) hun...

Auction 14
PASSED
LOT 493
€120,00 - €240,00
Historisch Bewys dat het Graafschap van Holland,

sedert het begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den II toe. altyd een Leen des Duytschen Ryks geweest is; en diensvolgens dat des zelfs Graaven, als Ryksprinsen (..) hun...

Auction 14
SOLD €250,00
LOT 494
€250,00 - €500,00
[Jan Wagenaar] Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen

der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af; uit de geloofwaardige schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten...

Auction 14
SOLD €100,00
LOT 495
€100,00 - €200,00
Historisch Bewys dat het Graafschap van Holland,

sedert het begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den II toe. altyd een Leen des Duytschen Ryks geweest is; en diensvolgens dat des zelfs Graaven, als Ryksprinsen (..) hun...

Auction 14
PASSED
LOT 496
€150,00 - €300,00
Historiae Comitum Flandriae libri prodromi duo

Qiud Comes? Qiud Flandria? Autore Olivario Vredio I.C. Brugensi. Brugge. Lucas Kerkhove. 1650 (and the second volume): Historiae Comitum Flandriae, pars secunda. Flandria Christiana...

Auction 14
SOLD €240,00
LOT 497
€200,00 - €300,00
Le Petit Journal

Supplement Illustré, Paris, 1900. Complete volume, numbers 477-528, including Le Petit Parisien, numbers 570 and 572. 160 full-page illustrations in colour. Bound in half leather,...

Auction 14
SOLD €200,00
LOT 498
€200,00 - €300,00
Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle

appliquée aux arts, a l'agriculture, a l'economie rural et domestique, a la medicine, etc. Par une société de naturalistes et d'agriculteurs. Paris, Deterville, 1816. Half leather,...

Auction 14
SOLD €150,00
LOT 499
€150,00 - €300,00
Bewijs van de ware godts-Dienst, gestelt in ses Boecken

Als mede: Een uytlegginge op 't Gebedt onses Heeren Jesu Christi (...) alles op rijm gebracht door den Hoogh-geleerden Mr. Hugo de Groot. Amsterdam. Wed. van Riewert Dircksz van...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: