U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 453
[Boekbanden] Oeuvres de Clement Marot
-Revûes sur plusieurs manuscrits & sur plus de quarante éditions et augmentées tant de diverses poësies veritables, que de celles qu'on lui a faussement attribuées: avec les ouvrafes de Jean Marot son pere, ceux de Michel Marot son fils, & les piéces du Different de Clement avec Francois Sagon: Accompagnées d'une preface Historique & d'Observations Critiques. Tome I t/m IV. La Haye. P. Gosse & J. Neaulme. 1731.-
€ 200 - € 400
kavel: 454
[Wolff & Deken] Economische Liedjes + Kleijne Geschriften
-Economische Liedjes. E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Kleef. 3 delen. 1e en 2e deel in tweede druk, 3e deel in eerste druk. 1781-1782, half-leer, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk, compleet met resp. 33,46 en 39 gravures over de volle pagina. Goede set. Samengevoegd met: Kleijne Geschriften, 3 delen, half-leer, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk, 1783-84-86., incidenteel watervlekken verder mooie set. -

verkocht € 170.00
kavel: 455
[Wolff & Deken] Historie van den heer Willem Leevend
-E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Kleef. 9 delen [= 8 delen en een deel aanhangzel] 1784-1786, half-leer, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk, goede en mooie set.-

verkocht € 70.00
kavel: 456
[Wolff & Deken] Henry + Abraham Blankaart + Adele en Theodoor
-Henry. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Bekker, wed. A. Wolff, 4 delen in 2 banden. Amsterdam. Wed. J. Doll. 1800. half-leer, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk, compleet met 3 gravures door Vinkeles, Vrijdag en Koning + Brieven van Abraham Blankaart. E. Bekker, wed. Ds. Wolff en Agatha Deken, Den Haag. Isaak van Cleef. 1787-1789. 3 delen, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk + Adele en Theodoor. E. Bekker, wed. Ds. Wolff. Den Haag, Isaac van Cleef, 1782-1783. 3 delen, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk, watervlekken, verder goed set.-

verkocht € 85.00
kavel: 457
[Wolff & Deken] Economische Liedjes + 5 andere
-Economische Liedjens. E. Bekker, wed. A. Wolff en A. Deken. 3 delen. Den Haag. Isaak van Cleef. 1781. Eerste druk. Compleet met 108 gravures. Uniform gebonden. Half-linnen met gemarmerde platten. Geringe gebruikssporen. Goed ex. + Fabelen. Den Haag. Isaak van Cleef. 1784. Eerste druk. Frontispice met medaillonportretten van Wolff & Deken door A. Cardon naar W. Neering. Gegraveerde titelpagina met vignet door A. Cardon naar Jacobus Buijs. Compleet met 40 gravures in de tekst door A. Cardon en Reinier Vinkeles naar Jacobus Buijs. + De gesprekken met Emilia. 1787. + Onderwiyzend gesprek over het Geloof en de Zedenleer der Christenen. 1781 + De gevaaren van den laster. 1791. + Wandelingen door Bourgogne. 1789 met gegraveerde titelpagina.-

verkocht € 160.00
kavel: 458
[Wolff & Deken] Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart + 3 andere series
-Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. E. Bekker, wed. Ds. Wolff en A. Deken. Den Haag. Isaak van Cleef. 1782. 2 delen. Compleet met 6 gravures door Buys en Bogerts + Mengel-Poëzy. Amsterdam. J.B. Elwe en D.M. Langeveld. 1786. 3 delen. + Brieven. Den Haag. Izaac van Cleef. 1780-1781. 3 delen + De twee moeders of de laster door Mevrouw De Genlis, uit het Fransch vertaald door Elisabeth Bekker, wed. A. Wolff. Den Haag. J.C. Leeuwestijn. 1801-1802. Alle uniform gebonden.-

verkocht € 120.00
kavel: 459
De Spectator of verrezene Socrates
-[Richard Steele] Uit het Engelsch vertaald door A.G.L.R.G. Nieuwe druk. Amsterdam. Dirk Slichtenhorst. 1743 {deel 1 t/m 6 in 3e druk) en Arnoldus Lobedanius. Amsterdam. 1738 (deel 6 in 2e en deel 8 in 1e druk), vertaald door P. le Clercq.-

verkocht € 120.00
kavel: 460
[Jacob Cats] 'S Werelts begin, midden, eynde besloten in de Trou-Ringh met den Proef-Steen
-van den selven. I. Cats. Dordrecht, voor Matthias Havius. Hendrick van Esch. 1637. Eerste editie. Kl. 4to., 18e eeuwse band, half-leer, titel op rug in rood en goudopdruk, titel in rood en zwart met vignet, frontispice over de dubbele pagina door Chrispiaen en A. van Venne, 2 verdere frontispices door C. van Queboren, 2 portretten (Anna Maria Schuurmans en Jacob Cats en 51 gravures in de tekst. (31),772,(10),136 pp. Goed exemplaar.-

verkocht € 250.00
kavel: 461
[Jacob Cats] Self-Strydt.
-Dat is krachtige beweginghe van vleesch en geest, poëtischer wijse vertoont in den persoon ende uyt de gelegentheyt van Joseph, ten tijde hy van Potiphars huysvrouwe wert versocht tot overspel (...) mitsgaders schriftmatighe beschryvinghe (...) Middelburgh. Wed. Jan Pietersz vande Venne. 1625. Samengebonden met: Tooneel van de Mannelicke achtbaerheyt. Middelburgh. idem. 1623. Batava Tempe, Dat is Voor-Hout van 'sGraven-Hage door Conmstantin Huygens. Middelburgh. idem. 1623 en Kerkyraia Mastis Satyra. Dat is 'tCostelick Mal aen den Heere Iacob Cats door Constantin Huygens. Middelburgh. Jan Pietersz. vande Venne. 1623.-

verkocht € 160.00
kavel: 462
[Hortense de Beauharnais] Romances.
-Mises en musique, par Hortense Duchesse de Saint-Leu, ex Reine de Hollande. Londen, gedrukt door Cox & Baylis voor Dobbs & Co., z.d. (ca. 1825), 15,(1) letterdruk pagina's tekst, gegraveerde titelpagina, stippel-gegraveerd portret, gegraveerde facsimile van een brief, 12 aquatint platen tegenover 12 gegraveerde platen met bladmuziek (alle door W. Read), contemporain verguld en blindgestempeld marokijn, alle sneden verguld, oblong folio.-

verkocht € 200.00
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]