U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 483
[Facsimile] Hortulus Animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706
-Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer. A. Oosthoek/Van Holkema & Warendorf. Utrecht/Amsterdam. 1907-

verkocht € 150.00
kavel: 484
[Boekband] Historiae Normannorum Scriptores Antiqui.
-Res ab illis per Galliam, Angliam, Apuliam, Capuae Principatum, Siciliam & Orientem gestas explicantes (...) Andreas Duchesne. [Robert Foüet, Nicolas Buon, Sebastian Cramoisy] Lutetiae Parisiorum. 1619. Folio, rood marokkijn, titel op rug in goudopdruk, de platten met drie dubbele lijnbordures met florale randen en centraal een adelijke kroon waaronder het kapitaal V, alles in goudopdruk, de binnenzijden met lijnbordure in goudopdruk en gemarmerde schutbladen, goud-op-snee.-

verkocht € 1600.00
kavel: 485
P.C. Hoofts Werken. Eerste deel, begrypende zyne Nederlandsche Historien,
-P.C. Hoofts Nederlandsche Historien, seedert de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon, tot de dood des Prinsen van Oranje, met het vervolg tot het einde der Landtvooghdye des Graaven Leicester. Amsterdam. Johan van Someren, Abraham Wolfgangk, Henrik en Dirk Boom. 1677. Folio, perkament, blindgestempeld, titel op rug in hs., (16),1141,(40),(1) pp., frontispice door G. de Laresse en I. van Munnichuysen, titel met drukkersvignet, portret van de auteur door J. Sandrart en A. Sijlvelt met onderschrift van Joost van den Vondel. -

verkocht € 170.00
kavel: 486
[Kerkgeschiedenis] Commentarius de Erectione Novorum in Belgio Episcopatum,
-deque iis rebus, quae ad nostram hanc usque aetatem, in eo praeclare gestae sunt. Arnoldus Havensius. Keulen. Johannes Kinckius. 1609. (16),312,(1) pp.-

verkocht € 140.00
kavel: 487
De oude Hollandsche Geschiedenissen ofte korte Hollandsche Rym-Kronyck
-Verdeylt in 14. Poëtische Boecken beginnende van de Sunt-vloet, ende eyndigende met d'beginselen vanden tegenwoordigen Oorlogh inde Nederlanden, omtrent 't jaer 1560. Caspar Wachtendorp. Amsterdam. Johannes Pauli. 1645, samengebonden met: Caspar Wachtendorp. Lof des vredes. Alles ongepagineerd.-

verkocht € 120.00
kavel: 488
Jeroen Jeroense [Hieronimus Sweerts]- Koddige en ernstige opschriften
-- op Luyffens, Wagens, Glazen, Uithangborden, en andere Taferelen. Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1698 en 1700, 12mo., perkament, 3 geïllustreerde frontispices in kopergravure en 9 verdere kopergravures, 160,128,104,124 pp., 4 deeltjes in een band. Exlibris KFA. -

verkocht € 90.00
kavel: 489
De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen,
-voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; Of 't Margh aller voornaemste oude en nieuwe Jaer- en Geschied-Boecken. S. de Vries. Amsterdam Jan Bouman. Aert Dircksz. Ooszaen en Wed. A.D. Ooszaen. 1686-1694. 5 delen. Uniform gebonden in perkament, titel in hs. op rug. Kl. 4to.-

verkocht € 160.00
kavel: 490
De Graaven van Holland in jaardichten beschreven. P. Langendyk
-De Afbeeldingen der Graaven van Holland In de zaal van 't stadhuis der Stad Haarlem (..) Uitgesproken op de oude Redenkamer der Pellikaannisten (..) door Pieter Langendyk. Haarlem. J. Bosch. Wilhelmus van Kessel. P. van Assendelft. 1724-1749. 4to., leer, rug met titel in rood en goudopdruk, 12,12,12,16,16,20,16,16,8,14,12,14,20,15,15,16,16,(1),16,16,16,18,11,16,16,15,14,12,12 pp., -
€ 150 - € 300
kavel: 491
L'Histoire des Pays-Bas D'Emanuel de Meteren
-Ou Recueil des guerres et choses memorables advenues tant es dits Pays, qu'es Pays voysins depuis l'an 1315 jusques a l'an 1612. Den Haag. Hillebrant Jacobz. Wou. 1618. (10),720 ff=1440,(39) pp,-

verkocht € 150.00
kavel: 492
Historisch Bewys dat het Graafschap van Holland,
-sedert het begin der Leenen tot den afgezwooren Philips den II toe. altyd een Leen des Duytschen Ryks geweest is; en diensvolgens dat des zelfs Graaven, als Ryksprinsen (..) hun aandeel gedraagen hebben (en) door het aldaar gevoerde Stadhouderlyk bestuur der Doorluchtige Prinsen van Oranje en Nassau eindelijk in het geheel is ontheft en vry geworden. Mr. Gerard van Loon. Leiden. Pieter vander Eyk. 1748. Kl. 8vo., perkament, (20),116-214-364,86,(32),96,(25),75,(36),(1) pp., titel in hs. op rug, titel met vignet, rug met kl. besch, intern goed. Samengevoegd met:-
€ 120 - € 240
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]