U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 301
[Geometrie] Practijck des Lantmetens;
-Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam. Jan Jansz. Amsterdam [ca. 1630-35]-

verkocht € 1700.00
kavel: 302
[Dürer-Anatomie] Beschryvinghe van Albrecht Durer van de menschelijcke Proportion.
-Begrepen in vier onderscheyden boecken; zeer nut ende profijtelijck voor alle lief-hebbers deser konste. (...) ende nu in onse Nederlandtsche sprake over-gheset, tot dienste der ghener die de konste beminnen, ende de Latijnsche ofte Hoogduytsche sprake niet en verstaen. Arnhem. Jan Jansz. 1622.-
€ 4500 - € 8000
kavel: 303
Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium
-apud Lovaniensis Medicum & Mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii. Antwerpen, [Aegidius Coppens van Diest voor]: Erven Arnold Birckmann. 1564.-

verkocht € 3400.00
kavel: 304
[Botanie] Den Nederlandschen Herbarius of Kruidboek,
-Der voornaamste kruiden, tot de medicyne, spysbereidingen en konstwerken dienstig, handelende van zommige hier te lande wassende boomen, kruiden, heesters, mossen, enz. Stephen Blankaart. Amsterdam. Nicolaas ten Hoorn. 1714..-

verkocht € 1200.00
kavel: 305
[Botanie] Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus,
-Volgens syne laetste verbeteringe: Met bijvoegsels achter elck capittel, uut verscheyden Cruydtbeschryvers: Item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen, meest getrocken uut de schriften van Carolus Clusius. Leyden. Inde Plantijnsche Druckerije van Francois van Ravelingen. 1608. te coop by Cornelis Claeszoon Amsterdam.-
€ 1800 - € 3000
kavel: 306
[Keurbijbel] Biblia dat is de gansche H. Schrifture,
-Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...) volgens het besluyt van de Synode Nationael (...) Dordrecht, Hendrik, Jacob en Pieter Keur. Amsterdam. Marcus Doornick en Pieter Rotterdam. 1702.-

verkocht € 150.00
kavel: 307
[Haringvangst] De Groote Vissery of Haring Vanghst
-Setje van 12 kopergravures door een anonieme kunstenaar naar Adolf van der Laan, touwgebonden, in los omslag met bloemmotief (10x15.5 cm.). de gravures genummerd (1-8), (9-12 niet) en met onderschrift. Zonder datum en plaats (ca. 1750. Amsterdam?). Omslag slordig en met kl. besch. , prentjes met vlekjes maar toch charmant en interessant. Zeldzaam als complete set.-

verkocht € 310.00
kavel: 308
[Muziek] Chronologisch-thematisches Verzeichniss sämmtlicher Tonwerke W.A. Mozarts.
-Nebst Angabe der verloren gegangenen, unvollständigen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Compositionen desselben. Von. Dr. Ludwig Ritter von Köchel. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1862, eerste druk, XVIII,(2),551 p., met talloze voorbeelden genoteerde muziek, oorspronkelijk goudgeletterd en blindgestempeld halflinnen, 4to. -

verkocht € 70.00
kavel: 309
De kleine pligten, eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling,
-In brieven, uit het begin der 19de eeuw. [M.J. van Gelder-de Neufville] M.H. Schonekat. 1835 en 1836, 3e druk, vier delen in twee banden, XVI,(16),268; XII,279 en VIII,282,X,302,(2) pp., Rood marokijn met blindstempel en bordure, kl. 8vo., titel op rug in bruin en goudopdruk, geill. frontispice door Pieneman en Velijn; voorplat en rug met kleine besch. intern gebruind. Toegevoegd:-

verkocht € 80.00
kavel: 310
Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel,
-gedurende de halve eeuw 1830-1880. A.C. Kruseman. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon. 1886-1887. XXXVIII,864,(5) en 873,(4) pp. 2 delen, 8vo., half-leer, uniform gebonden. Compleet, goed. Samengevoegd met:-
€ 80 - € 160
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]