U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 311
[Boekband] Boekomslag van gedreven, opengewerkt zilver,
-rococo-periode, ca. 1750, voorplat met centrale voorstelling van de Aanbidding der koningen, achterplat met centrale voorstelling van de Annunciatie, beide voorstellingen omringd door opengewerkte, rijk met c-krullen geörnamenteerde omlijsting met op de hoeken 4 instrumenten bespelende putti, platten scharnierend verbonden door soortgelijk gedecoreerde, opengewerkte rug en scharnierende klamp, totale afmeting (opengevouwen) 12,3 x 22,5 cm. (platten 12,3 x 9,5 cm.).-

verkocht € 2100.00
kavel: 312
[Zeehelden] La Vie de Corneille Tromp,
-Lieutenant-Amiral-General de Hollande & de West-Frise. La Haye. Etienne Foulque. 1695. 2 delen. (6),256-556 pp., 12mo., leer, titel op rug in rood en goudopdruk, titel in rood en zwart, ex-bibl., titel met aant. en kl. besch., portret ontbreekt. Samengevoegd met:-

verkocht € 80.00
kavel: 313
De Werken van Willem Sluyter, in sijn leven predikant te Eybergen.
-W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-leven. Amsterdam. Wed. Gysbert de Groot. 1716-22. 6e druk + idem. Erven Wed. Gysbert de Groot. Amsterdam. 1739. 9e druk. Perkament, 12mo., 2x geill. frontispice, 2x itel met vignet, compleet met 2x 8 gravures, gezangen en geestelijke liederen; gebruikte exemplaren. Samengevoegd met:-

verkocht € 80.00
kavel: 314
Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen.
-Inhoudende: Johannes Calvinus. Jan Steen. Anna M. Schuurman. Kenau Hasselaar enz. Uit egte stukken opgemaakt. [S. Stijl & J. Stinstra] Haarlem. Francois Bohn. 1794. 6 delen in 3 banden (van 10 dln in 5 bdn), half-leer, titel op rug in rood en goudopdruk. Samengevoegd met:-

verkocht € 100.00
kavel: 315
Lof-verkondigende Verhandeling over de laatste bede van Willem den Eersten
-Prins van Orange, grondlegger van Neerlands vryheid. Den Haag. Hendrik Scheurleer. 1734. 8vo., geklartonneerd, opnieuw gebonden, geill. frontispice door A. van der Laan, (25),168 pp., ex-bibl. goed. Samengevoegd met: -

verkocht € 160.00
kavel: 316
Tijdt Beschrijvinge der Wereldt
-Daer in gehandelt wordt; Ten eersten, van des Werelts Ouderdom (...) By een gestelt door Dirck Rembrandtsz van Nierop. Amsterdam. Paulus Warnaer voor Gerrit van Goedesbergh. 1665. Perkament, 12mo., titel, verso portret van de auteur, (12),239 pp. naam en aant. op schutbladen; div. schutbladen ontbreken, zo ook het geill. frontispice, verder goed. Samengevoegd met:-

verkocht € 110.00
kavel: 317
Polityke Toets-steen.
-Tr. Bokkalini. Uit het Italiaans vertaalt door L. v. B. [Lambert van den Bos]. Amsterdam. Jacobus van Hardenberg. 1695. Perkament, 12mo., titel op rug in hs. geill. frontispice met titel, titel met drukkersvignet, (6)240,(5) pp. en 6 gravures met onderschrift, buiten de tekst. Gebundelde artikelen over staatkundige Europese voorvallen. Ex-libris. Goed.-

verkocht € 90.00
kavel: 318
Gedenkschriften der Regeeringe van Katharina
-Keyzerinne van geheel Rusland &c. Uyt het Fransch vertaald door J.L.V.L. Amsterdam. Hendrik Stockink en Gysbert Rykman. 1728. Perkament, titel op rug in hs., geill. frontispice door J. Houbrahen, titel in rood en zwart met vignet door B. Picart, (10),552,(6), uitslaande kaart van de slag aan de Pruth, een gravure met penningen en een uitslaande geslachtstabel. Samengevoegd met :-

verkocht € 95.00
kavel: 319
[Humoristische novelle] Het leven en de gevoelens van Tristam Shandy.
-Laurens Sterne. (vert.) Bernardus Brunius, Amsterdam A.E. Munnikhuisen. 1779. 9 boeken in vijf banden, kl. 8vbo., half-leer, uniform gebonden, rug met titel in rood en goudopdruk. Portret van de auteur in kopergravure voor de titel door C.F. Fritschius. ca. 1700 pp. -

verkocht € 180.00
kavel: 320
La Vie de Francois, Seigneur de la Nouë, dit Bras-De-Fer
-Ou sont contenuës quantité de choses memorables, qui servent à l'éclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays-bas, depuis le commencement des troubles survenus pour la religion, jusques à l'an 1591. Mr. Moyse Amirault. Leiden. Jean Elsevier. 1661. (6),368 pp.-

verkocht € 220.00
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]