U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 321
Heraldieke Bibliotheek.
-Tijdschrift voor wapen- geslacht- zegel- en penningkunde. J.B. Riepstap. 1872-1883. Compleet in 10 delen. Uniform gebonden, half-leer, platten en schutbladen uniform gemarmerd. goede set. Samengevoegd met:-

verkocht € 150.00
kavel: 322
Camera Obscura
-Hildebrand [Nicolaas Beets]. Haarlem. Erven F. Bohn. 1840. 2e druk, linnen, titel met litho door J.W. Kaiser, 254,(1) pp., slordig ex. met watervlekken. Samengevoegd met Waarheid en Droomen. Jonathan [Johannes Petrus Hasebroek]. Haarlem. Erven F. Bohn. 1840. Gekartonneerd gemarmerd omslag, titel met litho door J.W. Kaiser. 263,(1) pp. + -

verkocht € 80.00
kavel: 323
Le Roman de la Rose.
-Guillaume de Lorris et Jean de Meung. dit Clopinel. Paris. J.B. Fournier et Fils, P.N.F. Didot. An Septième [1799]. 5 delen. 8vo., half-marokijn, uniform gebonden, rug met titel in goudopdruk, gemarmerde schutbladen. Portret van Jean de Meung voor de titel, de delen 2, 3 en 4. met gravure voor de titel, ca. 1900 pp. Mooie set. Samengevoegd met:-

verkocht € 150.00
kavel: 324
[Gedichten] Verzamelbundel
-Gedichten van Jan de Kruyff. Amsterdam. Yntema en Tieboel. 1776, Nederlandsche Gezangen van Mr. Hieronymus van Alphen. Amsterdam. Johannes Allart. 1779. Jacoba van Beieren aan Frank van Borsselen. Elisabeth Bekker, huisvrouw van A. Wolff. Hoorn. T. Tjallingius. 1778 en Lierzang ter gelegenheid van het verbond tusschen Frankrijk en de Nederlanden., 1785. Mr. Rhijnvis Feith, Amsterdam. W. Holtrop. Gedachten bij het doen van den eed en voorspelling aan mijn vaderland. Mr. Willem Hendrik Sels. Parijs. Durand [1790]. 5 delen in een band.-

verkocht € 120.00
kavel: 325
Flavii Iosephi hoogberoemde Joodsche Historien
--ende boecken noch Egesippus vande ellendighe verstoringe der stadt Ierusalem. Van nieus met schoone figuren verciert ende met nootwendige anteikeningen en sumarien verryckt. [Flavius Josephus], Amsterdam, Theunis Jacobsz, 1636.Klein folio, in leer, titel op rug met rood en goudopdruk, geillustreerde titelpagina, (2),338ff=676 pp., register,77ff=154 pp., register. -

verkocht € 150.00
kavel: 326
Crimineel Proces, tegen W.L. van Warmelo,
-Predikant te Wyhe in Overyssel; over het uittrekken ter verdediging der stad Hattem in den jare 1786 enz. Amsterdam. A. Borchers en Zoon. 1792. (6),280 pp.-

verkocht € 130.00
kavel: 327
Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden
-Nieuwe belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden, bijeenverzameld door H.C. Dresselhuys. Amsterdam, J.C. van Kesteren. iv(2),339,(2) pp. In orig. gemarmerd kartonnen bandje. Titelvignet op rug. Aan binnenzijde kaft sporen van papieren kaftpapier.-

verkocht € 60.00
kavel: 328
Manasse in syn Goddeloosheid en Bekeeringe, Tot troost der Boetveerdigen.
--Mitsgaders Vreeselyke Bedreiginge over de veragters der Evangeliums. Hier is bygevoegt De Verborgentheid van 't Christen-Geloove, Verdedigt door Benjamin Stillingfleet. Delft, Adriaan Beman/Andries Voorstad, 1714. (20), 164 pp. 8vo in volperkament.-

verkocht € 220.00
kavel: 329
De Nederlanden Karakterschetsen, Kleederdragten, houding en voorkomen
--van verschillende standen. Text der meest geachte schrijvers, versierd met twee en veertig platen en honderdzes en twintig vignetten. Met 108 gravuren. Henry Brown, 's Gravenhage, De Nederlandsche Maatschappij van Schoone Kunsten. 1842. (6), 168 pp. In halflinnen. -
€ 70 - € 100
kavel: 330
[Gaius Plinius Secundus Maior] C. Plini Secundi,
-Des Wijd-vermaerden natuurkondigers vijf boecken. Handelende van de nature, I. Vande menschen. II. Van de viervoetige en kruypende dieren. III. Van de vogelen. IV. Van de kleyne beestjes of ongedierten. V. Van de visschen, oesters, kreeften, &c. Hier zijn by-gevoeght de schriften van verscheyden andere oude autheuren, de natuur der dieren aengaende. En nu desen laesten druck wel het vierde part vermeerdert, uyt verscheyden nieuwe schryvers en eygen ondervindinge, en met veel kopere platen verciert. Amsterdam. Isaak van der Putte, 1733.-

verkocht € 660.00
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]