U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

280-499 Oude Boeken Varia
Resultaten

veiling / 1 december 2015
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]
kavel: 331
[Distilleerkunst] 't Nieuw-Ligt des Apothekers
-Of Nieuwe-gronden en fondamenten der artzeni- en chymise-bereiding. : Verm. met nooten en voorschriften van Silvius, Willis, Blankaart etc. Met een aanhangsel der misslagen over de artzenij-bereiding enz. door A. de Heid. Amsterdam. Jan ten Hoorn en Jan Bouman. 1683.-

verkocht € 600.00
kavel: 332
Nieuw Lichtende Praktyk der Medicynen,
-nevens de hedendaagse Chymia als oock de Nederlantse Apotekerswinkel door S. Blankaart M.D. Amsterdam. Jan Claesz. ten Hoorn. 1678. (12),260,(4),83,(5),93,(3) pp.; samengebonden met De nieuwe hedendaagsche stof-scheiding ofte chymia en De nieuwe Nederlantsche apothekers winkel. 3 delen in een band, Eerste druk.-

verkocht € 750.00
kavel: 333
[Geneeskunde] Alle de Wercken, So in de Medecyne als Chirurgye,
-Van de Heer Dr. Johan van Beverwyck. 5 delen in een band. Schat der Gesontheydt met veersen verciert door Jacob Cats. Schat der Ongesontheydt. Inleydinge tot de Hollantsche Genees-middelen. Steen-stuck. Heel-konste. Vervolgh Heel-konste. -

verkocht € 550.00
kavel: 334
Gezuiverde geneeskonst, of kort onderwys der meeste inwendige ziekten;
-ten nutte van chirurgyns, die ter zee of velde dienende, of in andere omstandigheden, zig genoodzaakt vinden dusdanige ziekten te behandelen. Joannes de Gorter. Amsterdam. Isaak Tirion, 1761.-

verkocht € 220.00
kavel: 335
Verhandelinge van de Opvoedinge en Ziekten der Kinderen.
-Vertoonende op wat wyse de kinderen gezond konnen blyven, en ziek zijnde, bequamelyk konnen herstelt werden. Steph. Blankaart. Amsterdam. Hieronymus Sweerts. 1864.-

verkocht € 600.00
kavel: 336
Pharmaceutice Rationalis sive Diatriba de Medicamentorum
-Operationibus in humano Corpere. Thoma Willis M.D. Den Haag. Arnout Leers. 1677. 16mo., opnieuw gebonden, leer, nwe schutbladen, titel met drukkersvignet. (48),518,(10) pp., titelblad, stukje uitgeknipt (pars secunda?) en 5 van 8 uitslaande prenten aanwezig (T.III,IV,VI,VII,VIII). Belangrijk standaardwerk, zelden compleet.-
€ 100 - € 200
kavel: 337
[Geneeskunde] Handboek der Materies Medica
-ofte aanwijzing der kentekenen en kragten der voornaamste geneesmiddelen (..) ook dienende tot bevordering van het gebruik der Bataafsche apotheek. Aldolphus Ypey. Amsterdam. Willem van Vliet. 1811. Eerste druk.-

verkocht € 200.00
kavel: 338
[laat 16e eeuwse herdruk] Roseghaert van den bevruchten vrouwen
-Eucharius Rösslin. 'Der swangern Frauwen und Hebammen Rosegarten' in de vertaling van Thomas van der Noot, voor het eerst verschenen in Brussel 1516. Dit is mogelijk de herdruk uit 1599 door Reynder Wylicks te Amersfoort, oorspr. omslag, titelblad en deel van de kruidennamen en index ontbreekt. Het nu gebruikte omslag is een deel van een oud handschrift op perkament met gekleurde kapitalen. Curieus. Verkocht met alle feilen.-

verkocht € 260.00
kavel: 339
[Polyglottisch woordenboek] Colloquia et Dictionariolum Octo Linguarum,
-Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglice, et Portugallicae. Liber omnibus linguarum studiosis dopmi ac foris apprime necessarius (..) Colloquien oft t'samen-sprekingen met eenen Vocabulaer in acht spraken. [Noel de Berlaimont] Middelburgi. Viduam & Haeredes Simonis Moulerti. 1631.-
€ 500 - € 1000
kavel: 340
[Emblemata] Spiegel van het menselyk bedryf,
-Vertoonende honderd verscheiden ambachten, konstig afgebeeld en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen verrykt door Jan en Kasper Luiken. Amsteldam. Kornelis van der Sys. 1718.-

verkocht € 340.00
[280 - 290] [291 - 300] [301 - 310] [311 - 320] [321 - 330] [331 - 340] [341 - 350] [351 - 360] [361 - 372] [373 - 382] [383 - 392] [393 - 402] [403 - 412] [413 - 422] [423 - 432] [433 - 442] [443 - 452] [453 - 462] [463 - 472] [473 - 482] [483 - 492] [493 - 499]