Beheer

17th-19th century: Lots 400 - 582

Auction 22
SOLD €180,00
LOT 400
€70,00 - €140,00
Nuttige tyd-korter voor reysende en andere lieden:

Voor-gestelt in een t'samen-spraeck op de reyse van een polityck, een theologant, ende een schipper (...). Door Franciscus Ridderus. Den derden druck, oversien en verbetert. Rotterdam,...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 401
€100,00 - €200,00
[Law] Two works: (1) Joannis Voet (...) Commentarius ad pandectas.

In quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum & praecipuae fori questiones exciuntur. The Hague, A. de Hondt, 1707, 2 vols., (2),974,(62);...

Auction 22
SOLD €240,00
LOT 402
€70,00 - €140,00
Lot with 50+ various small publications and 2 collected volumes,

mostly consisting of pamphlets (incl. double), 17th-19th century, mostly without wrapper, partly in (original) wrapper, 8vo and (small) 4to.

Auction 22
SOLD €550,00
LOT 403
€70,00 - €140,00
Lot with 18 various works 1546-1869: (1) De verliefde Fiammette,

beschreven door (...) Mr. Joannes Boccatius (...). Nu eerst uit het Italiaens vertaelt, met aenteikeningen op de kant, en een bladwijser der voornaemste saken. Dordrecht, G. Neering,...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 404
€70,00 - €140,00
Four printings in French incl. 1 very rare Amsterdam printing: (1) Histoire d'Hypolite

comte de Duglas. Par madame d'Aulnoy. Nouvelle édition. Amsterdam, A. Wolfgan [sic], n.d. (2nd half 17th century), 2 parts in one vol., 132; 164 p., contemporary calf, small 8vo.

Auction 22
PASSED
LOT 405
€70,00 - €120,00
[Religion] Meditatien op het Lijden Onzes Zaligmakers Jesus Christus

Met een gezang na elke Meditatie. Door A.V.S. [Andreas van der Schuur]. Utrecht, Hendrik van Rhijn, 1706.

Auction 22
SOLD €110,00
LOT 406
€80,00 - €160,00
[Religion] Polemics Arnout van Geluwe

Het derde deel van den Catholyken Echo ofte waeren Gendtschen Weder-Galm. Behelsende een korte beschrijvinghe teghen een ghepretendeert Ghereformeert Sermoon ghepreekt tot Putte...

Auction 22
PASSED
LOT 407
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Aende Hoogh ende Wel.gheboren, Eerweerdige Edele Erntfeste. Hoogh.geleerde,

Wijse, voorsienighe, seer discrete Heeren (...) Representerende de Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte Eertzhertoghen Regieringhe, ende aenden selven Heeren, tsamen...

Auction 22
PASSED
LOT 408
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Triomfe van de Doorluchtige Pr. van Orangien

ende het gheheele Huys van Nassau, so wel overleden als teghenwoordigh. Met bewijs van de schandelicke daden ende schriften in wat Balans ofte Weeghschael (...) Voorts het afscheyden...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 409
€60,00 - €120,00
[Pamphlets] Religion

La Repentance de Iean Haren et son retour en l'Eglise de Dieu, publiquement par lui recitée en l'Eglise Walonne à Wezel (...) le 7 jour de Mars 1610. The Hague, Louis Elsevier,...

Auction 22
SOLD €90,00
LOT 410
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] Theology; religion

Verklaringhe Aan den Alder-doorluchtichsten Koning van groot Britannien over de verhandelingen met de Staten Generael van de vereenighde Neder-landen nopende het feyt van Conradus...

Auction 22
PASSED
LOT 411
€60,00 - €120,00
[Pamphlets] Religion and government in Utrecht and Leeuwarden

Cort Vertoch vant gene onlancx binnen Vtrecht ghepasseert is. Utrecht, Herman van Borculo, [1610]. Small 4to, 6 pp., title with arms of Utrecht in woodcut, large woodcut on last...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 412
€60,00 - €120,00
[Pamphlets] Justice. Concerning Johan van Oldenbarnevelt and others

Verklaringe vande Sententien ghepronuncieert jeghens Johan van Oldenbarnevelt en sijne Complicen, by de Heeren Ghedelegeerde Rechteren, van de Hog: Mog: Heeren Staten Generael...

Auction 22
PASSED
LOT 413
€70,00 - €120,00
[Pamphlets] State and religion

Verclaringhe Van de Motiven ende Oorsaecken. Daar door de E. Heere Marcus Antonius De Dominis. Aerts-Bischop van Spalaten, Primaet der Coninckrijcken Dalmatia ende Croatia, bewoghen...

Auction 22
PASSED
LOT 414
€70,00 - €120,00
[Pamphlet] Practycke van den Spaenschen Raedt,

Dat is: Clare vertooninghe dat den Raedt door I. Lipsium, Er. Puteanum, ende F. Campanellam gegeven om de vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 'tgebiet van den Koninck...

Auction 22
SOLD €130,00
LOT 415
€70,00 - €120,00
[Dutch history] Oost-Indische Compagnie

Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, raakende de geoctroyeerde Oostindische Compagnie. Lunae den 24 Maart...

Auction 22
SOLD €120,00
LOT 416
€50,00 - €100,00
[Pamphlet] Economy

Tractaat van commercie, tusschen ... den koning der beide Sicilien en de ... Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. &c. [signed (in print) by the Earl of Faulon, Finochietti,...

Auction 22
SOLD €50,00
LOT 417
€100,00 - €200,00
[Unknown Cats edition] 'S werelts begin, midden, eynde,

besloten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. By J. Cats. Dordrecht, Hendrik Walpot, n.d. (c. 1750), (42),673,(3) p., with 2 woodcut portraits and many other woodcut...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 418
€70,00 - €140,00
[Tea] Neo-Thea, of nieuwe theetafel,

Opgezocht voor alle Liefhebbers van een gezond, lang, en vrolyk leven: Ofte wel eene naaukeurige Beschryving van de krachten der in- en uitlantsche Kruiden, Bloemen, Wortelen en...

Auction 22
SOLD €1700,00
LOT 419
€1500,00 - €3000,00
[Caricature. Splendid copy] Eccentric excursions or, Literary & pictorial sketches

of countenance, character & country, in different parts of England & South Wales. Interspersed with curious anecdotes. Embellished with upwards of one hundred characteristic &...

Auction 22
SOLD €110,00
LOT 420
€70,00 - €140,00
[Translated classics] 3 titles: (1) Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis,

en A. Persius Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht. Haarlem, W. van Kessel, 1709, (38),330; (20),66 p., with engraved frontispiece by J. Goeree, contemporary vellum.

Auction 22
PASSED
LOT 421
€70,00 - €140,00
[Music] Friderici Lampe De Cymbalis veterum libri tres.

In quibus quaecumque ad corum nomina, differentiam, moriginem, historiam, ministros, ritus pertinent, elucidantur. Cum figuris aeneis. Utrecht, G. van Poolsum, 1703, (26),(2 blank),(2),405,(44)[last...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 422
€70,00 - €140,00
[Fables] Contes et nouvelles en vers par La Fontaine [et al.].

London [Paris, Cazin], 1778, 4 vols., XXIVl,274; VIII,298; 248; 250 p., with engraved portrait and 116 half-page illustrations in the text, contemporary uniform calf, gilt back...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 423
€70,00 - €140,00
[Poetry] 4 works: (1) Verscheyde Nederduytsche gedichten,

van Grotius, Hooft, Barlaeus, Huygens, Vondel en anderen. Versamelt door JV. JS. TVD B. G.P. CLB [incl. Jan Vos, Jan Six, Tobias van Domselaer and Gerard Brandt]. Amsterdam, G.W....

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 424
€70,00 - €140,00
[Law] Two 17th-century works: (1) De confiscatione bonorum,

privilegiis, ac praescriptionibus fisci contra delinquentes, & bonorum in eius fraudem alienatorum revocatione, tractatus uberrimus (...) Authore Sebastiano Guazzino. Frankfurt,...

Auction 22
SOLD €220,00
LOT 425
€100,00 - €200,00
[Theology. Author's copy?] Johannes Coccei S. Theol. Professoris Defensio altera

Auctoritatis verbi divini veteris testamenti, quod est in Hebraico codice & ejus lectione recepta, adversus appendicem Hagiensum libri de LXX. interpretibus. Amsterdam, C. Commelin,...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 426
€60,00 - €120,00
[Classics] 8 works in 2 vols.: (1-7) Convolute of 7 works,

all with address Würzburg, Sumptibus Almae Universitatis Juliae/ Typus M.A. Engman, 1735, each with different title vignette, bound together in contemporary blindstamped pigskin...

Auction 22
SOLD €220,00
LOT 427
€70,00 - €120,00
[Grotius. Pamphlet] Hugo de Groot, Decretvm illustrium ac potentum ordinvm Hollandiae

et Westfrisiae pro pace ecclesiarvm (...). Leiden, Ioannes Patius, 1614, (8),134,(1) pp., title page in red and black with printer's mark, later vellum, 4to.

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 428
€50,00 - €80,00
[Seneca] L. Annaei Senecae Philosophi Opera omnia;

ex ult. I. Lipsii et I. F. Gronivii emendat et M. Annaei Senecae Rhetoris quae extant; ex Ant. Schotti recens. Leiden, Elzevier, 1649. Vol. I (of III). Turned vellum, 12mo. Engraved...

Auction 22
SOLD €125,00
LOT 429
€200,00 - €400,00
Histoire Philosophique et Politique des Etablissements

& du Commerce des Européens dans les deux Indes. [7 parts]. G.T. Raynal. Maastricht, J.E. Dufour, 1775. Small 8vo, 7 vols., uniformly bound in leather, title on spine in gilt stamping,...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 430
€100,00 - €200,00
A Critical Enquiry into Antient Armour

as it existed in Europe, but particularly in England, from the Norman conquest to the reign of King Charles II: with a glossary of military terms of the middle ages. S.R. Meyrick....

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 431
€150,00 - €300,00
Nederlandse Displegtigheden - vertoonende het gebruik, en misbruik aan den dis,

in het houden van maaltyden en het drinken der gezondheden, enz. onder de oude Batavieren, Vorsten, Graaven, Edelen, en andere ingezetenen der Nederlanden, weleer gebruikelyk (...)....

Auction 22
SOLD €2700,00
LOT 432
€400,00 - €800,00
[Copy from the Bibliotheca Colbertina] Swammerdam

Historia Insectorum Generalis, ofte Algemeene Verhandeling van de Bloedeloose Dierkens. (...) Het eerste deel [= all issued], gevolgd door de Naa-reden en de Verclaringe ofte Uitlegginge...

Auction 22
SOLD €480,00
LOT 433
€400,00 - €800,00
[Maritime medicine] Lichtende Fakkel der Cheirurgia

Ontsteken ten profijte van alle die gene welke genegen zijn de heel-konst, zo theoretiçe, als practiçe; in haar volkomen perfectie te leeren, gestelt by Vrage en Antwoorde (...)....

Auction 22
SOLD €1000,00
LOT 434
€150,00 - €300,00
[Beautiful 'Bauerneinband' c. 1750] Binding of very profusely gilt and coloured vellum,

both boards with central ornament of flowers in vase, surrounded by a green field entirely covered with small golden flowers, corners in pink with gilt floral tendrils, spine gilt...

Auction 22
SOLD €380,00
LOT 435
€70,00 - €140,00
[Very rare proto-Robinsonade] Beschreibung des Mächtigen Königreichs Krinke Kesmes,

[= anagram of Hendrik Smeeks] welches eine grosse Insul, nebst vielen dazu gehörigen Eylanden, in sich fasset, und zusammen ein Theil des Unbekannten Südlandes, so unter dem Tropico...

Auction 22
SOLD €90,00
LOT 436
€70,00 - €140,00
[Finely bound and on large paper] Gerrit Willem van Oosten de Bruyn (1727-1797).

Dissertatio inauguralis, de Crimine autophoniae (...). Utrecht, J. Broedelet, 1748, (10),97,(3) p., with finely engraved frontispiece by F. van Bleyswyk after G. Melder, engraved...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 437
€70,00 - €140,00
Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen,

of op en ondergang der vorstinnen en andere beruchte vrouwelijke personagien (...). Amsterdam, J. ten Hoorn, 1699, 4 parts in one vol., (16),192; (4),128; ((4159,(1); (4),198 p.,...

Auction 22
PASSED
LOT 438
€60,00 - €90,00
Het Vaderland en het Vereenigd Nederland

van wijlen J.F. Martinet (...) thans bevattende eene volledige Aardrijks- en Geschiedkundige beschrijving der 17 Nederlandsche Provinciën en van het Groot-Hertogdom Luxemburg....

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 439
€60,00 - €90,00
[Religion] Lot with 12: (1) Bible, Biblia

Amsterdam & Haarlem, Nederlandsche Bijbel Compagnie, 1822. (2) Small bible, Het nieuwe Testament. Amsterdam & Haarlem, Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 1853, with metal clamp. (3)...

Auction 22
SOLD €900,00
LOT 440
€900,00 - €1800,00
[With 60 splendid engravings] Tafereel, of Beschryving van den prachtigen Tempel

der Zang-Godinnen, vertoond in LX. heerlyke kunststukken. Behelzende alle de voornaamste geschiedenissen van de fabel-oudheid, getekend en in 't koper gebragt, door Bernard Picart...

Auction 22
PASSED
LOT 441
€50,00 - €80,00
Newspapers

Altonaischer Mercurius, 5 nos. from 1817 (traces of binding to spine) + 4 nos. Gazette de Hambourg 1799 + 10 nos. Altenburger Volksblatt 1852 + 4 nos. Staats- und Gelehrte Zeitung...

Auction 22
PASSED
LOT 442
€70,00 - €120,00
Theories des vents et des ondes

M. le Chevalier de la Coudraye, Emigré françois. Copenhague, de l'Imprimérie de Niels Christensen, 1796. 158 p. 4to, leather. With folding world map.

Auction 22
SOLD €90,00
LOT 443
€80,00 - €150,00
[Pamphlets] Brillen voor alderhande gesichten.

T'Uytrecht, gedruckt voor Claes Kijck-uyt, 1672. 12 p. Knuttel 10327 (3x) + Brillen voor Alderhande Gesichten Tweede Deel, [idem]. Knuttel 10485 + Louys gulde Hartjens Dagh Om...

Auction 22
SOLD €300,00
LOT 444
€350,00 - €700,00
[Versailles] Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases, statues,

Et Autres Ornemens de Versailles. Tels qu'ils se voyent à present dans le Chateau & Parc. Gravé d'apres les Originaux Par Simon Thomassin, Graveur du Roy. Le tout en quatre Langues....

Auction 22
PASSED
LOT 445
€450,00 - €700,00
[Siege of Breda 1625] Le Siege de la ville de Breda [1631]

Conquise par les armes du roy Philippe IV. Par la direction de l'Infante Isabelle CL. Eug. par la du Marquis Amb. Spinola. Traduit du Latin du Pere Harmannus Hugo (...). Antwerp,...

Auction 22
SOLD €750,00
LOT 446
€150,00 - €300,00
[Very rare printer's proof songbook] Johannes Pauwelsen (2nd half 18th century)

Collected volume with 10 letterpress songs with "Opdracht aan den heer overdeken en verdere regenten van het boekdrukkers, boekbinders en boekverkoopers gilde" (3 p.), signed in...

Auction 22
SOLD €120,00
LOT 447
€70,00 - €140,00
[Antwerp] Hymenaeus pacifer; sive Theatrum pacis Hispano-Gallicae,

a S.P.Q. Antverpiensi ante curiam erectum, cùm auspicatissima eiusdem pacis facta est promulgatio XV. kal. april. anni M.DC.LX. [by Jan Caspar Gevaerts or Joannes Casparus Gevartius]....

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 448
€70,00 - €140,00
[Medicine] 2 titles: (1) Traité de la lithotomie

ou De l'extraction de la pierre hors de la vessie, avec les figures. Par François Tolet de Paris, Chirurgien & Operateur du Roy pour la pierre. Cinquiesme edition. Revûë, corrigée...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 449
€70,00 - €140,00
[Dictionaries. Schindler] Lexicon pentaglotton, Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum,

Talmudico-Rabbinicum, & Arabicum (...). Collectum, et concinnatum à (...) Dn. Valentino Schindlero Oederano (...). Frankfurt am Main, A. Humiius, 1653, (16 p.); 1992 p. [numbered...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 450
€100,00 - €200,00
[Medicine] 2 titles: (1) L'encéphale. Structure et description iconographique

du cerveau, du cervelet et du bulbe par. E. Gavoy médecin principal de l'armée. Avec Atlas de 59 planches en glyptographie. Atlas. Paris, J.-B. Biellière et Fils, 1886, (4) p.,...

Auction 22
SOLD €1600,00
LOT 451
€700,00 - €1200,00
[Leo Belgicus] De Bello Belgico decades duae

Ab excessu Carili V. Imp. usq; ad initium Praefecturae Alexandri Farnesii Parmae Placentiaeque Ducis III. Famiani Stradae Romani. Johannis Beyer, Frankfurt am Main, 1651. Small...

Auction 22
SOLD €130,00
LOT 452
€80,00 - €160,00
[Utrecht. Van de Water] Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien

en edicten, der edele mogende heeren staten 's lands van Utrecht; Mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten....

Auction 22
PASSED
LOT 453
€70,00 - €140,00
[Exceptional set] Een stel van vier platen tot De levensgeschiedenis van eenen Christen

of eens Christen reizenaar de eeuwigheid. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, C. de Vries, H. van Munster & J. van der Hey, 1808, letterpress bifolium...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 454
€70,00 - €140,00
Three titles: (1) Nieuw aengestelde zamen-spraken

van twee bekeerde katholyken Hiob en Simpson met den heer Joannes Daniel Mann gereformeerd predikant (...) tot Kleef. Verdeylt in twee deelen (...). Uit het hoogduits [by Georg...

Auction 22
SOLD €220,00
LOT 455
€70,00 - €140,00
Kort onder-richt over het Italiaens boeck-houden.

In 't licht gebracht door Jacob van der Schuere. Rotterdam, P. van Waesberge, 1653, 48 leaves, contemporary vellum, small 8vo.

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 456
€60,00 - €90,00
[Philosophy] John Stuart Mill, Gedachten over Vrijheid

Uit het Engelsch. Groningen, J.B. Wolters, 1859, (6),171,(1) pp., later red faux-leather, 8vo.

Auction 22
PASSED
LOT 457
€70,00 - €120,00
[Catholicism] Encyclicals Pope Leo XIII

Lettera enciclica del Santissimo Signor Nostro Leone per divina provvidenza Papa XIII. Genova, 1884. 35 pp., orig. wrapper + L'Enciclica del santo padre Leone XIII sulla libertà...

Auction 22
PASSED
LOT 458
€60,00 - €90,00
Giovanni Boccaccio, Il decamerone

London, no publisher, 1774, 3 vols., xxiv,490; 471; 443 pp., uniform modern red leather with gilt spine title, 12mo.

Auction 22
PASSED
LOT 459
€70,00 - €120,00
M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum fragmenta

Edidit Io. Casp. Orellius. 4 parts in 7 vols. Zürich, Orell, Fussli et compagnie, 1826-1828, uniform halfleather with marbled boards, large 8vo.

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 460
€70,00 - €120,00
Adèle et Théodore, ou, Lettres sur l'éducation

No author [= Madame de Genlis]. Paris, M. Lambert & F.J. Baudouin, 1782, 3 vols., uniform leather with gilt and ribbed back, 12mo + [Charles Pinot Duclos], Memoires pour servir...

Auction 22
SOLD €600,00
LOT 461
€400,00 - €800,00
Naaukeurige Beschryving der uitwendige Godtsdienst-Plichten

Kerk-Zeden en Gewoontens van alle Volkeren der Waereldt; in een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert (...)...

Auction 22
SOLD €110,00
LOT 462
€70,00 - €120,00
E. Bekker & A. Deken, Historie van den heer Willem Leevend

Part 1-8. The Hague, Isaac van Cleef, 1784-1785, 8 vols., uniform halfleather, ribbed back with gilt letterpieces, 8vo. Good set, each vol. with bookplate + idem, Brieven van Abraham...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 463
€200,00 - €300,00
[Emblemata] De groote herschepper der waereld

ofte de monarch des levens (...) een werkje, waar in beknoptelyk verhandeld word het leven, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jesus Christus vertoond in XIV, historise...

Auction 22
PASSED
LOT 464
€400,00 - €800,00
[Emblemata] Innocentia Vindicata

in qua gravissimis argumentis Ex S. Thoma petitis ostenditur Angelicum Doctorem pro immaculato conceptu Deiparae sensisse & scripsisse pars prior theologica. Authore (...) Coelestino...

Auction 22
SOLD €250,00
LOT 465
€250,00 - €400,00
Recueil de planches de l'Encyclopedie

par l'ordre de matieres. Tome huitieme. Paris, Panckoucke, 1790. Large 4to, new halfcloth, title with vignette, 2 pp., 52 double-page plates and 169 full-page plates, all copper-engraved...

Auction 22
SOLD €650,00
LOT 466
€500,00 - €800,00
Kabinet der Natuurlyke Historien, Wetenschappen, Konsten en Handwerken

8 vols. and a register vol., small 8vo, vellum, uniformly bound. Issued 1719-23 in first and up to 1736 in second printing by W. van Ranouw at various publishers, such as Hendrik...

Auction 22
PASSED
LOT 467
€200,00 - €300,00
[Ordinances. Arnhem] 26 pieces in wrapper

Reglementen, Ordonnanties, Instructies, Ampliaties op Ordonnanties etc. concerning, such as: Reglement over de Regeeringe van de Stad Arnhem, Ordonnantie op het Borgerschap der...

Auction 22
SOLD €370,00
LOT 468
€50,00 - €100,00
[Prize binding Goes] Kort begrip der Christelyke Religie,

voor eenvoudige, die zich bereiden tot de Belydenisse des Geloofs. Geschikt na de Leidinge, door wylen Dr. Abraham Hellenbroek (...). Delft, Erven Reinier Boitet, 1772. Vellum;...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 469
€50,00 - €100,00
[Bartjens] De vernieuwde Cyfferinge van Mr. Willem Bartjens

Waar uyt men meest alle de grond-regulen van de reken-konst leeren kan. Herstelt, vermeerdert en verbetert door Mr. Jan van Dam en (...) Klaas Bosch. Amsterdam, J. Bouwer & Wed. J. Ratelband, 1794.

Auction 22
PASSED
LOT 470
€150,00 - €300,00
[Copy of Frederik van der Capellen] L. Annaei Senecae Philosophi,

et M. Annaei Senecae Rhetoris opera quae extant omnia. Geneva, Samuel Crispin, 1614, 1276 p., contemporary turned vellum, thick 12mo.

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 471
€70,00 - €120,00
[Mathematics] Willem Bartjens

De vernieude cyfferinge van Mr. Willem Bartjens, geheel uitgewerkt. (...) hier is bygevoegd een toegift (...) door Hayke Haanstra (including his signature). Den tweeden Druk, vermeerdert...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 472
€80,00 - €150,00
[Romeyn de Hooghe] Esopus in Europa

Sebastian Petzold, Amsterdam, 1701-1702. Collection of 39 (of 40) satirical fables on the political situation in Europe. 2 with 4 p. and remainder with 8 p. text and a print by...

Auction 22
SOLD €480,00
LOT 473
€150,00 - €300,00
[Photography] Theodor von Pauly (1817-1867)

Gegenwärtiger Standpunkt der Daguerréotypie in Frankreich oder Gründliche Anweisung in dem zehnten Theile einer Secunde Personen und belebte Landschaften abzubilden. Mit besonderer...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 474
€80,00 - €150,00
Hildebrand [= Nicolaas Beets], Camera obscura

Haarlem, Erven F. Bohn, 1839, 1st ed., IV,250,(1) pp., title with engraving by J.W. Kaiser, cased wrapper. Wrapper sl. worn, title sl. stained and inside occ. small stain + Camera...

Auction 22
SOLD €90,00
LOT 475
€70,00 - €120,00
Het leven van Frederik Henrik. Prins van Oranje, Graaf van Nassau

Stadhouder en Kapitein-Generaal van Gelderland (...). [Pieter le Clercq]. 2 parts. The Hague, Ottho & Pieter van Thol, 1737. Vellum, 8vo, 2 vols., title on spine in ms., 2x title...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 476
€200,00 - €400,00
Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden

Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. [24 parts]. [Jan Wagenaar]. Amsterdam, Isaak Tirion, 1749-1759 in first printing and Johannes Allart, 1789-1790 for parts...

Auction 22
SOLD €170,00
LOT 477
€60,00 - €120,00
Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden

Inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. [21 vols.]. [Jan Wagenaar]. Amsterdam, Isaak Tirion, 1749-1759 in first printing. Vellum, uniformly bound. Illustrated frontispiece,...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 478
€70,00 - €120,00
[Theology] Johannes Marckius, 3 vols.

(1) Textuales Exercitationes ad quinquaginta selecta loca Veteris & Novi Testamenti (...) accedit Oratio Inauguralis, de Debita Sacrarum scripturarum veneratione. Amsterdam, Gerardus...

Auction 22
SOLD €250,00
LOT 479
€70,00 - €120,00
[History] 2 series, Greece and Rome

(1) Geschiedenis van Oud-Griekenland. J. del. de Sales, (trsl.) Samuel I. Wiselius. Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Halfleather, 7 vols. uniformly bound. Lacks several plates....

Auction 22
SOLD €170,00
LOT 480
€100,00 - €200,00
[France. History] Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk

25 vols. + index vol. [Jan van Konijnenburg]. Amsterdam, Johannes Allart, 1794-1807 + index, 1809. Halfleather, 25 vols. uniformly bound. ± 5000 text p., ± 75 mostly folding views...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 481
€100,00 - €200,00
[Crime] Momorie tot Redres van de Crimineele proceduren in de Ommelanden

Omme de aldaar Gedetineerde voor een Neutraal Regter te Regt te doen stellen. No publisher, 1734. 174, (64) p. 4to, later halfvellum with marbled boards and renewed endpapers.

Auction 22
PASSED
LOT 482
€70,00 - €120,00
[Religion] Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere

die in de kercken ende Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des...

Auction 22
PASSED
LOT 483
€75,00 - €150,00
[Wolff & Deken] Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

E. Bekker, Wed. Ds. Wolff & A. Deken. [2 vols.]. The Hague, Isaac van Cleef, 1782. xiv, 408; -824, vi(1) p. Small 4to in halfcalf with title on spine. Clean set. Stamp to title page.

Auction 22
PASSED
LOT 484
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Fabelen

uitgegeven door E. Bekker Wed. A. Wolff en A. Deken. The Hague, I. van Cleef, 1784, XXXXI,3,172 p., engraved title and 40 text ills., 4to, in halfleather. Clean copy.

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 485
€80,00 - €150,00
[Wolff & Deken] Brieven van Abraham Blankaart

E. Bekker (wed. Wolff), A. Deken. The Hague, Isaac van Cleef, 1787-1789. 3 vols., halfleather + Brieven (...) door Mr. Rhynvis Feith. Johannes Allart, Amsterdam, 1784-1790. 6 parts...

Auction 22
PASSED
LOT 486
€70,00 - €120,00
[Wolff & Deken] Historie van den Heere Willem Leevend

E. Bekker (Wolff), A. Deken. The Hague, Isaac van Cleef, 1784-1785. 8 parts in 4 vols. 8vo, halfleather. Bindings with traces of use + Rijmkronijk Melis Stoke, Balthazar Huydecoper....

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 487
€100,00 - €200,00
[Wolff & Deken] Economische Liedjens

uitgegeven door E. Bekker, weduwe A. Wolff, en A. Deken. Met plaaten. Deze druk met Plaatjes wordt uitgegeven: te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1798. 2 vols., 239; (6),240-525...

Auction 22
SOLD €120,00
LOT 488
€100,00 - €200,00
Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot, met kunstige printen versiert

Delf, Reinier Boitet, 1722-1747, 3 vols., 1st printing (vol. 3 in 2nd printing), vol. 1 with frontispiece, vols. 1 and 2 with engravings (partly in the text), uniform halfleather,...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 489
€50,00 - €80,00
[Studentica] Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps

den 22sten Juni 1880, ter viering van den 305den verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende den Intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, den 27sten Juni 1497....

Auction 22
SOLD €120,00
LOT 490
€75,00 - €150,00
Verhael van de Vereenigde Provincien, van Nederlant, Gedaen door den Cardinael Bentivoglio

Ten tijde van sijn Gesantschap by de Doorluchtigste Aerts-Hertogen Albertus en Vrouwe Isabella, Infante van Hispagnien. Vertaelt en uyt-gegeven door Roelant de Carpentier. Rotterdam,...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 491
€70,00 - €120,00
J. Puget de la Serre, Het graf der wereltse vermakingen; met de Morgen-wekker

der jonck-vrouwen. Amsterdam, Gerrit van Goedesbergh, 1666, 196 pp. Bound with: idem, Gedachteniße der eeuwigheyt, tot af-stervinge van des werelds ydelheyt en verderflijkheyt....

Auction 22
SOLD €160,00
LOT 492
€100,00 - €200,00
Isaac le Long, Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels, geopent,

in een Historische Verhandelinge van de Oversettinge der Heyligen Schriftuure in de Nederduytsche Taale (...). Met een omstandig Bericht, van meer dan Hondert Oude Handt-schriften,...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 493
€100,00 - €200,00
[F.L. Kersteman], Spiegel der Waereld, of geheime waarnemingen van den beruchten

astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aan meester Franciscus. Als mede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven...

Auction 22
PASSED
LOT 494
€70,00 - €120,00
Memoires pour servir à l'histoire de Madame de Maintenon

et à celle du Siècle passé. The Hague/ Leiden, Pierre Gosse, junior/ Elie Luzac, fils, 1757, 14 parts in 7 vols., uniform halfleather, ribbed and gilt back, 8vo.

Auction 22
PASSED
LOT 495
€150,00 - €300,00
[Medicine] Beschrijving der afbeelding van het profil

eenes vrouwelijken bekkens en der beweegbare kinderhoofden, met de daaruit afgeleide verklaring van het werktuigelijke van 's menschen geboorte. G. Bakker. Prof. Geneeskunde. Groningen,...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 496
€70,00 - €120,00
[History. Religion] Archibald Bower, Historie der Pausen

zedert de opregting van den Stoel van Romen tot op den tegenwoordigen tyd. Volgens de tweede uytgaave uyt het Engelsch vertaald door Jan Brak. 3rd printing. Amsterdam, S.J. Baalde,...

Auction 22
PASSED
LOT 497
€200,00 - €400,00
[Classical antiquity] Romeinsche geschiedenissen door M. Stuart

Nieuwe uitgave in twintig deelen. Met platen en kaarten. Amsterdam, Jacobus Radink, 1830, 20 vols., with engravings by L. Portman after J. Buys, J. Kuyper and R. Vinkeles and 7...

Auction 22
PASSED
LOT 498
€200,00 - €400,00
[Religion] Heilige Feestgezangen

behelzende de Geboorte en 't Lyden des Heilants (...). Hier komt by, De Zegepraal des Geloofs, of eene uitbreidinge van het gansche XI hoofdstuk van den brief aan den Hebreen:...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 499
€80,00 - €150,00
[Botany. Medicine] Joaon Vigier, Historia das Plantas da Europa

e das mais uzadas que vem de Asia, Africa & da America. Onde vese se suas figuras, seus nomes, em quo tempo florecem & o lugar onde nacem. Com hum breve discurso se suas qualidades...

Auction 22
SOLD €1600,00
LOT 500
€1100,00 - €1600,00
[Domselaar, vol. I and II; Brandt, vol. III] Het ontroerde Nederlandt,

Door de wapenen des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen en Munstersen Oorlogh tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs...

Auction 22
PASSED
LOT 501
€1600,00 - €2400,00
Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten

Mit einem Vorgespräch Von mancherley lustigen Discursen; In Drey Haupt-Theile unterschieden. Der Erste Theil Begreifft in sich die edelsten Blumen, Kräuter, Bäume, Meel- Wasser-...

Auction 22
SOLD €3000,00
LOT 502
€1400,00 - €2000,00
[Hymn book/ emblemata] D. R. Camphuysens Stichtelyke Rymen

Omte lesen ofte singhen. Onderscheyden in III. deelen. Op nieuws over-sien en grotelijckx vermeerdert, oock de Noten van Druck-fauten ghecorrigeert en verrijckt met vele copere...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 503
€60,00 - €90,00
[Popular literature with caricature plates] Twee-en-dertig woorden; of de les van Kotsebue

Bruno Daalberg. 2 vols., halfleather, title on spine in red and gilt stamping, uniformly bound, title with small vignette, XII,416,(2) and 306,(2) pp., complete with 10 engravings....

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 504
€70,00 - €120,00
[Fables] C.F. Gellerts Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche Vaerzen gevolgd.

Amsterdam, P. Meijer, 1772-1774, 3 vols., halfleather uniformly bound. (4),166,(6); 168,(4); (2)155,(5) pp., with engraved frontispiece, 3 engraved title vignettes and 149 engraved...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 505
€80,00 - €150,00
Joost van den Vondel

J. van Vondels Treurspelen. Eerste Deel. [Collection of 15 tragedies]. Johannes van Wees. Amsterdam, 1654-1710. Small 4to, vellum. 15 tragedies in one vol. incl. Lucifer, Koning...

Auction 22
PASSED
LOT 506
€70,00 - €140,00
The rule and exercises of Holy Living/ The rule and exercises of Holy Dying

By Jeremy Taylor D.D. Londen, Bell and Daldy, 1857, 2 vols., XVI,(2),424; XXVVI,(2),327,(1) p., vol. 1 with steel-engraved frontispiece portrait, both vols. with title and half...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 507
€80,00 - €150,00
[Geometry] Werkdadige Meetkonst

Johannes Morgenster. Abraham Ferwerda, Leeuwarden, 1744. With 30 engravings, printed by J.H. Knoop. 8vo, (26),749,(2) pp. Halfleather with letterpiece on spine.

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 508
€80,00 - €150,00
[Mathematics] Institution de calcul numerique et litteral

J.J. Blassière. The Hague, Frederic Staatman, 1770. 2 vols., 8vo, xxiv,336,(6) and 437,(9) pp. Halfleather. Corners with light traces of use, else good + Institutions Mathématiques,...

Auction 22
SOLD €110,00
LOT 509
€100,00 - €200,00
[Painting] Nieuwe verligter

leerende de making, en bereiding van alle zoorten van Waterven met derzelver Vernissen, J.F. Lindenbergh. Steven van Esveldt, Amsterdam, 1753. With etching by Lindenbergh on p....

Auction 22
PASSED
LOT 510
€225,00 - €425,00
[Islam] Mahomets Alkoran (trsl. J.H. Glazenmaker)

Jan van der Deyster, Leiden, 1721 (1st ed. Amsterdam, 1698). Title page with printer's mark. Illustrated with 6 engravings by Caspar Luyken. 8vo, in vellum. (8),848 pp. Preliminary...

Auction 22
PASSED
LOT 511
€200,00 - €350,00
[Philosophy] Thoefrastou Ethikoi characteres. Theophrasti notationes morum

Isaacus Casaubonus. Lyon, Pierre Ravaud, 1638. Character sketches by Theophrastus in Greek besides the Latin translation, followed by Casaubon's commentary in Latin. Title page...

Auction 22
PASSED
LOT 512
€75,00 - €140,00
[Paris Commune] Akten van de gevangenschap en den dood

der eerwaarde vaders P. Olivaint, (...) Vermoord te Parijs (...) 1871. A. de Ponlevoy; C.L.C. d'A (Cornelius Le Cocq d'Armandville). Leiden, J.W van Leeuwen, 1871, 159 p., halfleather...

Auction 22
PASSED
LOT 513
€100,00 - €200,00
Kleine Dichterlijke handschriften

Joh. Uijlenbroek. Amsterdam, Schalenkamp & Van de Grampel, 1823. 6 parts in 3 vols. With title engravings, halfleather. Corners with light traces of use, else good + Geschriften...

Auction 22
SOLD €130,00
LOT 514
€80,00 - €150,00
Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje

(P. le Clerq). The Hague, Ottho & Pieter van Thol, 1737. 2 vols., with title engraving, xviii,597,(19) and 672,(16) pp., with 6/ 4 engravings, vellum, title on spine, 8vo.

Auction 22
SOLD €500,00
LOT 515
€450,00 - €900,00
[Medicine] A compleat history of druggs, written in French by monsieur Pomet,

chief druggist to the present French king; to which is added what is further observable on the same subject, from messrs. Lemery, and Tournefort, divided into three classes, vegetable,...

Auction 22
SOLD €90,00
LOT 516
€70,00 - €140,00
[Very rare miniature book] Woorden uit den bijbel, voor elken dag van het jaar 1844.

Groningen, R.J. Schierbeek, (1843), unpaginated, wood-engraved frontispiece, original printed cardboard, all edges gilt, 32mo (5.8 x 3.8 cm.), in slipcase.

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 517
€70,00 - €140,00
[Very rare miniature book] Het boek der Psalmen, nevens de gezangen

bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (...); Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Amsterdam, H. Brandt, 1777,...

Auction 22
SOLD €500,00
LOT 518
€500,00 - €1000,00
[Mathematics] Organum mathematicum libris IX explicatim à P. Gaspare Shotto.

(...) Modo novo ac facili traduntur. (...) D, Joanni Casparo (...) opus posthumum. Wurzberg, J.A. Endter etc., 1668, (34),858,(9) p., with engraved portrait of D. Carolus Josephus,...

Auction 22
PASSED
LOT 519
€120,00 - €180,00
llustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque Comitum

ac Dominorum Frisiae icones et historia. [Petrus Scriverius]. [Lugduni Batavorum, Apud Ludovicum Elsevirium, 1609]. Small 4to, leather, boards with line border in gilt stamping,...

Auction 22
PASSED
LOT 520
€800,00 - €1500,00
't Ondekte Voordeel van alle Weereldsche Dingen;

Afgedeelt volgens de wetten der natuur, en natuurlijcke saken in de Vermeerderde Wijse Jaer-Beschryver (...). door den overleden Heer J(ohannes) C(olerus). Amsterdam, Cornelis...

Auction 22
PASSED
LOT 521
€250,00 - €350,00
[Hunting] Volledige Jagerschool of Kort Begrip der Geheele Jagt

Een hand- en Leerboek in Alphabetische orde voor Jagers, Vogelaars, Landbouwkundigen en liefhebbers van de Natuurlijke Historie. Naar het Hoogduitsch van Christiaan Friedrich Gottlieb...

Auction 22
SOLD €110,00
LOT 522
€70,00 - €140,00
Antwerp printings: (1) Historie, regels ende bemerkingen wegens de Nederduytsche rym-konst

Waargenomen ende bemerkt in de beste ende vloeybaertste rym-dichters en opgesteld doôr [sic] eenen liefhebber der zelve konst. Antwerp, H. Bincken, (1773), (4),129,(3) p., later...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 523
€200,00 - €400,00
[Siege of Breda] Herman Hugo, Obsidio Bredana Armis Philippi IIII

auspicies Isabellae Ductu. Ambr. Spinolae perfecta. Antwerpiae, Ex. Off. Plantiniana Balthasaris Moreti, 1626, (6),128,(2) p., old manuscript title page (= endpaper), with 10 full-page/...

Auction 22
PASSED
LOT 524
€70,00 - €120,00
[Caricature] John Leech, Pictures of Life & Character. First-Fifth series

From the collection of Mr Punch. London, Bradbury, Evans & Co., 1865, 5 parts in 2 vols., contemporary halfleather with gilt front board, oblong folio, each vol. in separate slipcase.

Auction 22
PASSED
LOT 525
€80,00 - €150,00
[Medicine] Ontleedkundig onderzoek van eene misvormde menschelijke vrucht

F.J.I. Schmidt, in: Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Tweede deel, derde stuk. Amsterdam, C.G. van der Post, 1858 + Tweede...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 526
€60,00 - €90,00
Old England: a pictorial museum

of regal, ecclesiastical, baronial, municipal, and popular antiquities. London, Charles Knight & Co., 1845, 2 vols., 24 colour plates and numerous b/w illustrations, later uniform...

Auction 22
SOLD €800,00
LOT 527
€600,00 - €1200,00
[Natural history. Guérin] Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle

et des phénomènes de la nature, contenant l'histoire des animaux, des végétaux, des minéraux (...) rédigé par une société de naturalistes, sous la direction de M. F.-E. Guérin....

Auction 22
SOLD €260,00
LOT 528
€250,00 - €500,00
[Heraldry] Adelyk tooneel, of Historische beschryvinge, van allerley trappen van adeldom,

en ridderlijke ordens, met haar oorspronk. Mitsgaders met derzelver wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze...

Auction 22
PASSED
LOT 529
€500,00 - €800,00
[Anatomy] Steph. Blancardi Anatomia Reformata

Sive Concinna Corporis Humani. Dissectio ad neotericorum mentem adornata, plurimisque tabulis chalcographicis illustrata. Accedit ejusdem Authoris de Balsamatione (...). Leiden,...

Auction 22
SOLD €600,00
LOT 530
€600,00 - €900,00
[Anatomy. S. Blankaart] De Nieuw-Hervormde Anatomia,

Ofte ontleding des Menschen Lighaams. Gebouwd op de waaragtigste en naukeurigste ondervinding deser eeuw (...) Als ook een verhandelinge van het Balsemen der Lighamen. Steven Blankaart....

Auction 22
SOLD €400,00
LOT 531
€300,00 - €600,00
[War of the Spanish Succession] Gegeneinander-Haltung der Thaten Caroli III,

Königs in Spanien und Philipp Herzogs von Anjou, von dem Tag ihrer Abreise aus Wien und Paris bis jetzt. Mit vielen kupffern. Frankfurt/ Leipzig, Ch. Riegeln, 1710), 2 parts in...

Auction 22
PASSED
LOT 532
€600,00 - €1200,00
Histoire pontificale, ou plustost demonstration de la vraye eglise,

fondée par Iesus-Christ, & ses Apostres (...). Par F. Iean Baptiste de Glen (...). Liège, A. de Coerswarem, 1600, 2 parts with consecutive paging in one vol., (16),889,(43) p.,...

Auction 22
PASSED
LOT 533
€400,00 - €800,00
[Naval heroes. Lambert van den Bosch] Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden,

beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217. En eindigende met den Beroemden Admirael M.A. de Ruyter (...) door V.D.B. [Lambert v.d. Bosch]. Amsterdam, J....

Auction 22
PASSED
LOT 534
€120,00 - €240,00
[Emblemata] Leerzame Zinnebeelden

Bestaande in Christelyke bedenkingen door vergelykinge eeniger schepselen als dieren, vogels, gewassen, &c. Strekkende tot zedelessen ter deugd (...). Hendrik Graauwhart. Dordrecht,...

Auction 22
PASSED
LOT 535
€500,00 - €750,00
[Zoology] Natuurkundige verlustigingen

behelzende microscopise waarneemingen van in- en uitlandse water- en land-dieren. Martinus Slabber. Haarlem, J. Bosch, 1778. 4to, halfleather, title with printer's mark in woodcut,...

Auction 22
PASSED
LOT 536
€250,00 - €500,00
[Prize binding. Zoology] Natuurkundige beschouwing der dieren

in hun inwendig zamenstel, eigenschappen, huishouding enz. P. Boddaert. Utrecht, J. van Driel, [1778]. Leather, 8vo, title on spine in red and gilt stamping, boards with typographical...

Auction 22
SOLD €420,00
LOT 537
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Typus Mundi

in quo eius calamitates et pericula nec non divini, humanique amoris antipathia, Emblematice proponuntur a RR.C.S.I.A. [Rhetoribus Collegii Societatis Jesu Antwerp]. Antverpiae,...

Auction 22
PASSED
LOT 538
€500,00 - €1000,00
[Botany] Groot en algemeen kruidkundig, hoveniers, en bloemisten woordenboek,

behelzende de manier om moes-, bloem-, vrugt-, kruid-tuinen, wildbossen, wijngaarden, oranje-huizen, stook-kassen, enz. aanteleggen [sic], enz. en allerlei gewassen te kweeken....

Auction 22
PASSED
LOT 539
€250,00 - €400,00
[Antiquely coloured. Religion] De Christen in Bespiegeling en Oefening

of verzameling van onderwijzingen en gebeden. Uitgegeven door een Roomsch priester. [J.A. Offerman]. Amsterdam, F.J. van Tetroode & P. van Buuren, 1792. Leather, small 8vo, rebound...

Auction 22
PASSED
LOT 540
€60,00 - €120,00
[Religion] Volledige verzameling van al hetgeen, betrekkelijk het Collegium Philosophicum

en wat daarmede in verband staat, is bepaald en uitgegeven, zoo de koninklijke besluiten (...). The Hague, Gebr. Langenhuysen, 1826. Halfleather, half title, title with vignette,...

Auction 22
SOLD €500,00
LOT 541
€500,00 - €1000,00
[Valesio engravings] Illustrium Anachoretarum Elogia

sive Religiosi viri musaeum. Jacobo Cavacio. Venice, Typographia Pinelliana, 1625. 4to, limp vellum, illustrated frontispiece with title, (8),157,(9) pp., complete with 30 splendid...

Auction 22
PASSED
LOT 542
€400,00 - €600,00
[River navigation] Traité des moyens de rendre les Rivieres navigables

Avec plusieurs desseins de jettées, ponts a rouleaux & rampans, ecluses, soutiens, digues (...). [Jean Bouillet]. Amsterdam, Pierre Mortier, 1696. Leather, small 8vo, title on...

Auction 22
PASSED
LOT 543
€70,00 - €120,00
[Coastal navigation] Nederlants See-Rechten; Avaryen en Bodemeryen

Begrepen in De Gemeene Costuimen Vander See; de placcaten van Keiser Karel den Vijfden. 1551; and Koning Filips den II. 1563; 't Tractaet van Mr. Quintyn Weitsen van de Nederlantsche...

Auction 22
PASSED
LOT 544
€100,00 - €200,00
[Michel de Montaigne] Les essais de Michel seigneur de Montaigne.

Edition nouvelle: enrichie d'annotations en marge, du nom des Autheurs citez, & de la version du Latin d'iceux. Corrigee et augmentee d'un tiers outre les premiers impressions:...

Auction 22
PASSED
LOT 545
€1000,00 - €2000,00
[Alphabetum Adamiticum]

Rome, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, [c. 1636]. Oblong, 8vo, (12 x 19 cm.). 12 leaves issued without title page. Vellum, new endpapers. Twelve extraordinary alphabets, partly...

Auction 22
SOLD €180,00
LOT 547
€75,00 - €150,00
Verhandeling over de Huwelyks-Wetten van Moses

die de huwelyken in de naaste bloedverwantschap verbieden. Johan David Michaëlis. Leiden, Samuel en Johannes Luchtmans, 1764. Bound together with: Verhandeling over de Misdaaden...

Auction 22
SOLD €200,00
LOT 549
€100,00 - €200,00
[History] Bergen op den Zoom

Beleghert op den 18 Julij 1622, ende ontleghert den 3 Octobris des selven jaers. [Lambertus de Rijcke, Nathan Vayus. Job du Rieu]. Middelburg, Hans vander Hellen for Rombout van...

Auction 22
SOLD €150,00
LOT 550
€150,00 - €300,00
[Law] Inleydinge tot de Hollandse Regts-Geleertheyt,

Beschreven by Hugo de Groot. Bevestigt met Placaten, Handvesten, oude Herkomen, Regten, Regts-geleerden (...) door Mr. Simon van Groenewegen van der Made. Alsmede R. Hogerbeets...

Auction 22
SOLD €100,00
LOT 551
€80,00 - €160,00
[Law] G. Brandts Historie van de Rechtspleging

gehouden in de Jaeren 1618 en 1619 ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt. Mr. Rombout Hoogerbeets. Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt. Rotterdam, Barent Bos, 1708.

Auction 22
PASSED
LOT 552
€80,00 - €150,00
[Maritime] J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen

The Hague/ Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1833-1848, 1st ed., 6 parts in 10 vols., uniform halfleather with marbled boards. Bindings with edgewear, vol. 5 with leather on spine...

Auction 22
SOLD €180,00
LOT 553
€150,00 - €300,00
De geheele Mathesus of Wiskonst

Herstelt in zyn natuurlyke gedaante. Abraham de Graaf. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1708. 4to, leather, illustrated title page, (14),318,(2) pp., with calculations in the text and...

Auction 22
SOLD €280,00
LOT 554
€80,00 - €160,00
Elzeviertjes

Luciani Samosatensis. Colloquia selecta & Timon. Ceberis Thebani tabula. Menandri. Sententiae Morales. Graece & Latina (...) Notis Tiberius Hemsterhuis. Amsterdam, Wetstein, 1708....

Auction 22
SOLD €160,00
LOT 555
€150,00 - €300,00
Ordinances/ notices province of Utrecht

± 50 ordinances, notices and placards concerning the province of Utrecht in 1752-1771 and printed by Willem Jan Reers, Ordinaris Drukker der Ed: Mog: Heeren Staten 's Lands van...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 556
€50,00 - €100,00
Pamphlets

(1) Nieuwe Tydingen wt den Conseio ofte Secreten Raedt van Spagnien. Thomas Scott. Amsterdam, Jacob Pietersz. Wachter, 1621. 4to, title with woodcut vignette. No wrapper, bottom...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 557
€60,00 - €100,00
Pamphlets

(1) Remonstrantie by de zes Colloquenten van der Remonstranten weghen in de Haechsche Conferente bekent, overghegheven aen de E.M. H. Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in...

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 558
€60,00 - €120,00
Groningen city council decisions

17 broadsheets (small folio) from 1738-1781 with various decisions by the city council, dated and with names of Burgemeesters and secretaries (in print). Several leaves double or more.

Auction 22
SOLD €340,00
LOT 559
€150,00 - €300,00
[Grandville] Les Metamorphoses du Jour

Accompagnées d'un texte par MM. Alberic Second, Louis Lurine [et al.]. Précédées d'une notice sur Grandville par M. Charles Blanc. Nouvell ed. revue et compl. pour le texte par...

Auction 22
SOLD €1100,00
LOT 560
€900,00 - €1800,00
[Botany] Plantes Usuelles, Indigènes et Exotiques,

Dessinées et coloriées d'après nature, avec la description de leurs caractères distinctifs et de leurs propriétés médicales. Joseph Roques. [2 vols.]. Paris, by the author and...

Auction 22
PASSED
LOT 561
€70,00 - €120,00
[East India Company] Etat Civil, Politique et Commerçant du Bengale

ou Histoire des Conquetes & de l'Administration de la Compagnie Angloise dans ce Pays. [2 parts in one vol.]. [W. Bolts]. Maastricht, Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, 1778.

Auction 22
SOLD €60,00
LOT 562
€60,00 - €100,00
[Bookbinding. Religion] Catholic prayerbook

Paroissien Romain Complet de XIXe Siècle. Laplace, Sanchez & Cie., Paris, 1878. Binding by A. Laplace, Paris. Small 4to (16 x 12.5 cm.), faux-leather, silver-plated clamps with...

Auction 22
SOLD €760,00
LOT 563
€400,00 - €800,00
[Anatomy. Albinus] Explicatio Tabularum Anatomicarum

Bartholomaei Eustachii, Anatomici Summi. Auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo editit. Bernardi Siegfried Albini. Leiden, Johannes & Herman Verbeek, 1761.

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 564
€80,00 - €160,00
[Religion] Catechizing upon the Heidelbergh Catechisme

Of the reformed Christian Religion. Petrus de Witte, Minister of the Word of God at Leiden (...) translated for the English Reformed Congregation in Amsterdam. Gillis Joosten Saeghman, [1664].

Auction 22
PASSED
LOT 565
€900,00 - €1500,00
[Botany] De Nederlandschen Herbarius of Kruidboek,

Der voornaamste kruiden, tot de medicyne, spysbereidingen en konstwerken dienstig, handelende van zommige hier te lande wassende boomen, kruiden, heesters, mossen, enz. Stephen...

Auction 22
SOLD €160,00
LOT 566
€150,00 - €300,00
[Splendidly printed in colour and gold] (Thomas à Kempis). L'imitation de Jesus Christ.

Paris, L. Curmer, 1857, (8),XII,(6),399,(2),XIV p., splendidly printed in colour lithography by Lemercier with typography by J. Claye, finely bound in sl. later full purple morocco...

Auction 22
SOLD €180,00
LOT 567
€75,00 - €150,00
Lot with 3 bibles

Biblia dat is de gansche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (...). Amsterdam, Ph. Losel, H. Brandt, et al., 1768. 4to, leatherbound...

Auction 22
PASSED
LOT 568
€70,00 - €120,00
Heinrich Heine's Werke

Heinrich Laube. Vienna etc., Verlag von Sigmund Bensinger, n.d. Complete in 6 vols. 8vo, red cloth with black and gilt stamping. Mild foxing to margin + Heinrich Heine's Werke,...

Auction 22
SOLD €80,00
LOT 569
€80,00 - €160,00
[Extremely rare Amsterdam edition] Tablettes chronologiques,

contenant la suite des Papes, Empereurs, & Roys qui ont regné depuis la naiss[ance] de J[esus] Chr[ist] jusqu'à present. Pour servir de plan à ceux qui lisent l'histoire profane...

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 570
€70,00 - €140,00
[In dated binding] M. Val. Martialis Ex Museo Petri Scriverii.

Amsterdam, D. Elzevier, 1664, 310 p., with engraved frontispiece, sl. later sheepskin, front board with blindstamped owner's initials "W.M.B." and date 1692, ribbed back, 12mo.

Auction 22
PASSED
LOT 571
€150,00 - €300,00
[Splendid binding in perfect condition] L'Imitation de Jesus-Christ.

Traduite & paraphrasée en vers François. Par P. Corneille. Paris, G. de Luyne, 1670, (10),528 p., with engraved frontispiece and 3 full-page illustrations, splendidly bound in...

Auction 22
PASSED
LOT 572
€150,00 - €250,00
[Gardens] Manuel complet de l'architect des jardins

Paris, a la librairie encyclopédique de Roret, 1834. xv, iv, 284 pp.; together with Librairie encyclopedique Roret, 1851. 90 p. 8vo, rebound using orig. boards + atlas vol. Manuel...

Auction 22
PASSED
LOT 573
€200,00 - €400,00
De Wakende Leeu der Nederlanden

Historie, vertoonende 't begin ende voortganck der Nederlandsche Oorlogen ende Beroerten tot den Jare 1648. Johan van den Sande. Amsterdam, Gerrit van Goedesbergh, 1663.

Auction 22
PASSED
LOT 574
€200,00 - €400,00
Nederlandsche Historie,

Behelsende de Staat van de Nederlandsche Kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den Godsdienst en Leere (...) voor en tot de tijden toe van Carel de V....

Auction 22
SOLD €70,00
LOT 575
€70,00 - €120,00
Les Chiens et les Chats d'Eugene Lambert

G. de Cherville. Paris, Librairie de l'art, 1888. Frontispiece. 33 x 26 cm. xxvii,289(2) pp.. Cloth, decorated with title and ill. in black and gilt stamping.

Auction 22
SOLD €150,00
LOT 576
€80,00 - €150,00
Brocade paper. 3 various sheets

Brocade paper. Leaf painted orange with gilt floral drawing. Bottom left in the image signed Maisch (Johann Maisch, Nuremberg (active 1820-1849)). 40 x 36 cm. - and 2 more.

Auction 22
PASSED
LOT 577
€700,00 - €1200,00
[Hydraulic engineering] De Nieuw Uitgevonden Diep-Machine

Afgebeeld op drie koperen platen. Uitgevonden, beschreven en in 't ligt gebragt tot nut en dienst van 't algemeen, en ter bevordering van Konsten en Weetenschappen. Cornelis Redelykheid....

Auction 22
PASSED
LOT 578
€600,00 - €900,00
[Hydraulic engineering] Theatrum Machinarum Universale

Of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken (...) door Tileman van der Horst, vol. I: Amsterdam, W. Holtrop & N.T. Gravius. Laatste en beste druk (no...

Auction 22
PASSED
LOT 579
€700,00 - €1200,00
Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen

Geopent in een algemeen Historisch, Genealogisch, Geographisch en Staatkundig Woordenboek. [2 vols.]. François Halma & Matthaeus Brouërius van Nidek. Leeuwarden, Hendrik Halma, 1725.

Auction 22
SOLD €50,00
LOT 580
€50,00 - €70,00
Reglement voor de Burgerbewapening

Zutphen, H.C.A. Thieme, 1804. 48 p. 12.5 x 8 cm. In floral marbled paper binding.

Auction 22
SOLD €800,00
LOT 581
€150,00 - €300,00
[Bookbindings] Statenbijbel 1791 with large golden lock

Statenbijbel issued by J. Enschedé en Zoonen at Haarlem in 1791, engraved title page with approbation in pen by Gerhardus Masman on reverse, with many engraved plates, all edges...

Auction 22
PASSED
LOT 582
€500,00 - €800,00
[Architecture] Abregé de l'architecture civile;

suivant la juste proportion Antique & Moderne; ou non seulement on découvre les diverses fautes des plus celebres Architectes (...) Jean Balt. Lauterbach, Amsterdam, Chez Jacques...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: