U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

312-549 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]
kavel: 435
Gedrukte afschriften overheidscorrespondentie 1765-1769
-Zonder plaats (Nederland) en uitgever, 26 december 1765 - 28 december 1766 en 21 december 1768 - april 1769, 2 delen met in totaal ca. 1400 p. voornamelijk Nederlandstalige gedrukte afschriften van brieven (enkele in het Frans), contemporain uniform gemarmerd karton, folio.-

verkocht € 100.00
kavel: 436
[Calvijn] Institutie ofte Onderwijsingh in de Christelicke Religie
-In vier Boecken beschreven. Nu van nieuws uyt het latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Daer benevens voorsien met de Citatien der Schriftuer-plaetsen nae de Nieuwe Oversettinge, ende verrijckt met het Leven en Sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza (...). Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1650.-

verkocht € 120.00
kavel: 437
Encyclopédie de l'Ingénieur
-ou dictionnaire des ponts et chaussées. J.R. Delaistre, ingénieur pensionné, et ancien professeur a l'Ecole Militaire de Paris. Imprimerie de J.G. Dentu, 1812. 3 tekstdelen en een platendeel.-

verkocht € 100.00
kavel: 438
Het swart toneel-gordyn
-vertonende de lauwer-bladen Gestroit op het Graf van de Heeren Cornelis en Ioan de Wit. Vervat in drie deelen. Geen uitg., 1677-78. (2), 96; (6), 92; (4), 92 (4=blanco pag.) pp. Met titelplaat, portretten van de gebr. de Witt, 2 platen in tekst en 3 volp. kopergrav. 16 x 10 cm. in perkament. -

verkocht € 70.00
kavel: 439
[Divers] Bundel van wiskundige uytspanningen
-Uyt eenige Hoogduytsche Autheuren by een verzameld, en vertaald door Jaco Oostwoud, Purmerende, Pieter Jordaan, ca. 1770. XV, 36 (= Het nut der algebra in Alle wetenschappen (...) Joseph Crummel); 2) Aanleyding Tot de Algebra of Stel-Konst. (...) Gerlof Hiddinga. 60 pp.; 3) Eerste verzameling van hondert algebrasche voorstellen. Geerlof Hiddinga. 14 pp.; 4) 2e verzameling, idem. 20 pp.; 5) 3e verzameling, idem. 16 pp.; 6) Arithmetische Roozenkrans Heinrich Meisner. 32 pp.; 7) Arithmetische en Geometische gebrasche Konst-keten, bestaande in 100 schakels of voorstellen (...) Henrich Meisner. 122 pp.; 8) Mathematisch Konstwekkertje, bestaande in 60 uytgelezen voorsteltjes door Henrich Meisner. 24 pp. 4to, in besch. band zonder rug + Aanwijzing van het schadelijke en gevaarlijke gelegen in het raadplegen van kwakzalvers; als mede in het gebruiken van geneesmiddelen, die men onder den naam van universeel uitvent. Maatschappij tot nut van 't algemeen. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1810. 138 pp. in eenvoudig pap. band uit de tijd + Sluikerij, een valstrik voor de zedelijkheid; en het bederf der maatschappelijke welvaart. Maatsch. tot nut van 't algemeen, Amsterdam, Hendrik van Muster en zoon, 1830. Los in eenvoudig contemp. papieren band - en 2 andere.-

verkocht € 170.00
kavel: 440
[Economie Karikatuur] Het groote Tafereel der Dwaasheid
-Vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, gepleegt in de jaare 1720. Zynde een verzameling van alle de Conditien en Projecten van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, &c. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H. Staten van eenige Provintien zyn verworpen: als meede Konst-Plaaten, Comedien en Gedigten (...). Zonder auteur, plaats en uitgever [Amsterdam], 1720.-

verkocht € 1100.00
kavel: 441
[Wiskunde] 't Konstigh Cyffer-Boek van Mr. Jean Coutereels;
-Met volkomene Uytwerkingh aller Questien, en bijvoegingh van veelerley andere soo noodige als konstige opgevingen. Begonnen door Mr. Dirk de Grauw; en volvoerd door een wel-ervaren persoon in dese konst [vertaald uit het Frans door Hugo Cole]. Utrecht, J. van Poolsum, 1690, (16),624 p., met gegraveerd frontispiece door Jan Luyken (afbeelding van een wiskunde-klaslokaal) en vele uitgewerkte wiskundige problemen in de tekst, contemporain perkament, klein 8vo. -

verkocht € 750.00
kavel: 442
[Wiskunde. Onbekende editie] De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens,
-waer uyt men meest alle de grondt-regulen van de Reecken-konst leeren kan. Herstelt, vermeerdert en verbetert door Mr. Jan van Dam. En nu in desen Laetsten druck neerstigh oversien, en van alle voorgaende fauten gesuyvert./ (...) Tweede deel. Handelende van verscheyde regulen der reken-konst, alle koopluyden noodig te weten. Herstelt, vermeerdert en verbetert door Jan de Groot. In desen latsten druck neerstigh oversien (...). Nooyt voor desen aldus gedruckt. Amsterdam, Joannes Loots, 1700 (eerste deel)/ Weduwe Gysbert de Groot, 1707 (tweede deel), 2 delen in één band, 184; 288 p., eerste deel met houtgegraveerd frontispiece portret en titelvignet, vele letterdruk en houtsnede rekenvoorbeelden in beide delen, contemporain perkament, klein 8vo. -

verkocht € 500.00
kavel: 443
[De "kleine" Buffon] Histoire naturelle, générale et particulière
-Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Aux Deux-Ponts, chez Sanson & Compagnie 1785-1790. 50 van de 54 deeltjes. Klein 8vo, gekartonneerde bandjes met papieren ruggen, deze met titel in inkt.-

verkocht € 220.00
kavel: 444
[Zoölogie] A History of British Birds
-Rev. F.O. Morris. [6 delen; hier alleen de delen III, V en VI in 4e druk]. London, John C. Nimmo, 1896-97. Groot 8vo, linnen, titel op rug in goudopdruk, illustratie op voorplat in goudopdruk en meer dan 180 handgekleurde gravures over de volle pagina. Banden met gebruikssporen, rug deel VI met kl. besch., de indexen en div. pp. los. -

verkocht € 170.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]