U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

312-549 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]
kavel: 495
Catalogus van het Kabinet van Schilderijen
-Nagelaaten door den Kunstminnaar Jan Gildemeester Jansz. (...) het welk verkocht zal worden op Woensdag den 11den Juny 1800 (...) ten huize van C.S. Roos, in het huis van Trip te Amsterdam door Philippus van der Schley [e.a.] Makelaars.-

verkocht € 220.00
kavel: 496
Oostenrijkse Nederlanden
-Histoire ancienne des Pays-Bas Autrichiens. Contenant des recherches sur la Belgique avant l'invasion des Romains, et la conquete qu'ils en ont faite avant J.C. M. Des Roches. dédiée a Sa Majesté Impériale. Antwerpen, J. Grangé, 1787.-

verkocht € 150.00
kavel: 497
Fabels Isaac Nevelet met 237 houtsneden naar Virgil Solis
-Fabulae variorum auctorum Nempe Aesopi Fabulae Graeco-Latinae CCXCVII. Aphtonii Soph. Fabulae Gr. Lat. XI (...) Adjiciuntur insuper Phaedri Fabulae XC (...) Isaac Nicolas Nevelet. Frankfurt, Christian Gerlach & Simon Beckenstein, 1660.-

verkocht € 350.00
kavel: 498
Reize van den Jongen Anacharsis door Griekenland, Abt Barthelemij.
-Johannes Allart, Amsterdam, 1794. In tien delen, vertaling door M. Stuart. 4to, karton met papieren rug. Alle delen bevatten uitlegbare gravures van historische, architectonische en topografische platen door C. van Baarsel, totaal 43. -
€ 70 - € 120
kavel: 499
[Veiling- en boekverkoperscatalogi] Acht stuks: (1) Catalogue de la bibliothèque de feu
-M. Matheus Lestevenon, seigneur de Berkenroode et Streyen. Den Haag, Detune, 1798, XVI,525 p., oorspronkelijk (?) omslag met (sleets) gedrukt papieren titelschildje op de rug.-

verkocht € 120.00
kavel: 500
[Religie] Kerckelijcke Historie, vande gereformeerde kerckken
-vergadert in eenige Valeyen Piedmont, en haere nagebeuren, eertijds genaemt Waldensen. Door Petrum Gillis [Pierre Gilles]. Amsterdam, Jaques Boursse, 1663. (26),524 pp. + register, in perkament, titel met gravure, gegraveerde titelpagina.-

verkocht € 130.00
kavel: 501
Jacob Cats: 4 werken
-In uniform later halfperkament met titel op rug. Bevat: (1) Huwelyk, dat is, het gantsche beleyt des echten staats. Amsterdam, Abraham Cornelis, 1779. Met gegraveerde titel; (2) Sinne- en Minne-beelden: Selfstryt (...) en andere Mengelrymen van den Heere J. Cats. Leiden, Hendrik van der Deyster, 1779. Met gegraveerde titel; (3) Gedachten op slapeloose nachten (...). Den Tienden Druck. Leiden, Hendrik van der Deyster, 1769. Met gegraveerde titel; (4) Ouderdom, buyten leven, en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des auteurs Tachtig jarig leven en Bedenkingen op Zorgvliet. Z.pl., z.u., z.d. Met uitslaande gravure.-
€ 70 - € 140
kavel: 502
[Luther] Lindenberg Bijbel
-Biblia, dat is, de gantsche H. Schriftuure vervattende alle de boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments; nu van nieuws uyt D.M. Luthers Hoogduitsche Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Amsterdam, Jacob Lindenberg, Boekverkoper op 't Rokkin, 1701-02. 3 delen in een band: Oude Testament, Apocryphe boeken en Nieuwe Testament met, gegraveerde titel, frontispice portret van Luther, 3x titel met vignet, portret van Adolphus Visscher, 6 kaarten over de dubbele pagina, in oorspronkelijke kalfslederen boekband met blindgestempeld medaillon in lijnkaders; de rug op zes ribben, compleet koperbeslag met hoeken en overslagsloten, folio.-

verkocht € 700.00
kavel: 503
Reize Rondsom de Werreld,
-Gedaan in de Jaaren 1740 tot 1744 (...), George Anson. Amsterdam, Isaak Tirion 1749. 4to, (24)384 pp. Met titelgravure en 34 gravures, waarvan 32 uitslaand, van landkaarten en landschappen ed. Plaat 33 (de Zuiderzee) ontbreekt, plaat 13 afkomstig uit Franse editie.-

verkocht € 320.00
kavel: 504
Gezichten in Amerika
-naar afbeeldingen op de plaats zelve geteekend, W.H. Bartlett. Amsterdam, G.J.A. Beyerinck, 1841-1843. 27,5 x 22,5 cm. 2 delen in 1 band, met 119 zwart-wit lithografieën van Amerikaanse landschappen van verschillende kunstenaars, naar Bartlett. Vol. I, (6)127, vol. II (6)98 pp. Halfleren band, met titel in goudstempeling op rug. -

verkocht € 120.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]