U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

312-549 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]
kavel: 505
The Pictorial Edition of the Life and Discoveries of David Livingstone
-J. Ewing Ritchie. London, A. Fullarton & Co., ca. 1878. 2 delen, (10),754; (8),670 pp., beide delen met tientallen houtgravures (deels over de volle pagina), met 16/ 13 kleurenlithografieën (incl. frontispices en uitslaande kaart), in halfleer met vergulde rugtitel en versiering, snede gemarmerd, 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 506
Het regt gebruik der Natuur-beschouwingen, geschetst in (...) Sneeuw Figuuren
-Jan Engelman, met figuuren, Haerlem, Izaak van der Vinne, 1747. xxviii platen (=kopergravures met afbeeldingen van sneeuwfiguren) waarvan plaat xiii en xiv ontbreken (niet mee ingebonden?) en een extra plaat is bijgevoegd, 178, (2) pp. 4to. In halfleer gebonden, hoeken en randen wat slijtage, verder goed.-

verkocht € 100.00
kavel: 507
[Groot Brittannië. Met opdracht] 4 titels: (1) Genealogical history of the Stewarts
-from the earliest period of their authentic history to the present times (...). To which is prefixed a genealogical table relative to the history. By Andrew Stuart. Londen, gedrukt for A, Strahan, T. Cadell Jun. en W. Davies, 1798, XXIII,(1),468 p., met groot uitslaande, gegraveerde stamboom (83,5 x 55,5 cm., opgeplakt op linnen) en 3 gegraveerde platen, contemporain gepolijst en verguld kalfsleer, 4to.-

verkocht € 150.00
kavel: 508
[Klassieke oudheid] Romeinsche geschiedenissen door M. Stuart.
-Met kaarten en plaaten. Utrecht, B. Wild en J. Altheer, 1793-1810, 20 delen, met gegraveerd portret, 11 groot uitslaande, gegraveerde kaarten (1x handgekleurd) en 105 (stippel-)gegraveerde platen, contemporain uniform half kalfsleer, geribde en vergulde rug met 2 contrasterende marokijnen titelschildjes.-

verkocht € 340.00
kavel: 509
[Volksboeken. Judaica] De Historie van de deerlyke Destructie en Ondergang
- der stad Jerusalem, door den Keizer Vespasiaan. Met veel en verscheidene Geschiedenissen der Joden. Van nieuws overzien, gecorrigeerd en verbeterd. Amsterdam, B. Koene, z.d. (ca. 1829), 24 p., met titelhoutsnede en 3 houtsnede illustraties, later halflinnen met contemporain omslag meegebonden, 4to. -

verkocht € 100.00
kavel: 510
[Volksboeken. Vier Heemskinderen] 2 stuks: Een schoone historie van de vier Heemskinderen.
-Waar in verhaald word alle haar vroome Daaden van Wapenen, die zy bedreven hebben ten tyde van den grooten Koning Carel, zynde zeer genoeglyk om te Leezen. Van nieuws overzien ende verbeterd met schoone figuren. Amsterdam, S. en W. Koene, 1802, 88 p., met titelhoutsnede en 16 houtsnede illustraties, contemporain draadgebonden omslag, 4to.-

verkocht € 200.00
kavel: 511
[Volksboeken] Twee edities: (1) Een Schoone en Wonderlyke Historie van Valentyn en Oursson
-De twee Edele vroome ridders, Zoonen van den Mogenden Keyzer van Grieken en Neven van den Edelen Koning Pepyn, toen ter tijd Koning van Vrankryk. Uyt het Frans in 't Nederduyts overgezet: Van nieus overzien en verbeterd met eenige schoone Figuuren. Amsterdam, S. en W. Koene, 1804, 120 p., met titelhoutsnede en 23 (herhaalde) houtsnede illustraties (o.a. van een boekverbranding), later omslag, 4to.-

verkocht € 70.00
kavel: 512
[Wiskunde] Drie 18de-eeuwse werken: (1) Eerste beginzelen der reeken-kunde,
-Waer in de Gronden dier Wetenschap op eene Klaare en Eenvoudige wyze worden betoogt en de Verschillende Reegelen der Cyffer-Kunst, op een nieuwe manier worden voorgesteld. Door J.J. Blassiere (...). Tweede druk. Rotterdam, Dirk Vis, 1782, (20),284 p., contemporain (oorspronkelijk?) omslag (vaag watervlekkig maar een zeer goed, onafgesneden exemplaar).-

verkocht € 160.00
kavel: 513
[Volksboeken] Drie titels: (1) Een schoone historie van den ridder Malegys,
-die het vervaarlyk paard Ros Beyaard wan: en die veel wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leven met zyne Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te lezen voor jong en oud. Van nieuws Gecorrigeérd en verbeterd naa de Fransche Taal. Amsterdam, Erven de Weduwe J. van Egmont/ Gent, L. van Paemel, z.d., 172,(2) p., contemporain omslag met letterdruk titelschildje op de rug, 8vo (kleine wormgaatjes, rug-einden sleets).-

verkocht € 70.00
kavel: 514
Drie diverse werken: (1) De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel.
-Verhalende over de Driehondert koddige historien en snaakeryen. Doormengt met Ernstige en Boertige gezegdens, sneedige Antwoorden en Aertige Kwinkslagen. Versiert met Kopere Platen. Keulen (= Amsterdam), J. Gaillard, z.d. (ca. 1750), (2),320 p., met 5 gegraveerde platen, later karton.-

verkocht € 70.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]