U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

312-549 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]
kavel: 515
[Occultisme] Geestverschijningen en spokerijen ontsluijerd, ter bestrijding van bijgeloof.
-Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch, en aanmerkelijk vermeerderd door wijlen Arend Fokke, Simonsz. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1833, VIII,150,(2) p., met handgekleurd, geëtst frontispiece en 1 andere plaat, contemporain omslag.-

verkocht € 180.00
kavel: 516
[Vrouwen] Twee titels: (1) Ernstige en boertige redenvoering,
-dan de mannen zijn, ten voordeeligste genomen in de waereld niet anders, dan een noodzakelyk kwaad zyn. Tegenstrydig met het werkje van H.C. Agrippa die 't vrouwelyke geslagt in agting en waarde meer houdt als dat van de mannen (...). Door Simon van Leeuwen, S.J. Zoon. Amsterdam, Voor den autheur, 1733, (6),69 p., contemporain halfleer, 12mo. -

verkocht € 60.00
kavel: 517
[Volksboeken] Drie edities: (1) Een Schoone historie en miraculeuze geschiedenisse
-van den Ridder metter Zwane. Die te Nymege in Gelderland te Scheepe kwam, by den geleide van een Zwaan, uit den lande Lilefoort, 't welk men zeid te wezen Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Dezen laatsten Druk van Nieuws overgezien en met Figuuren vermeerderd. Amsterdam, S. en W. Koene, z.d. (ca. 1805), (40) p., met titelhoutsnede en 3 houtsnede illustraties, zonder omslag, 4to (gebruind, volledig losbladig).-
€ 120 - € 240
kavel: 518
[Oosterse talen] 5 titels: (1) Geschiedenis van Sultan Ibrahiem,
-zoon van Adaham, vorst van Irakh. Uitgegeven door D. Lenting. Breda, Broese & Comp., 1846, gedrukt op handgeschept papier, 2 delen in één band, XII,42; 23 p., het tweede deel volledig in Arabisch schrift, het eerste met vele Arabische termen, contemporain halfperkament, 4to.-

verkocht € 120.00
kavel: 519
[Pamfletten. Veerboten] 10 stuks: (1) Ordonnantie,
-volgens dewelcke de Ed. Mog. Heeren Staten 's lands van Utrecht, sullen verpachten in de stad, steden en landen Utrecht het veer-geld. Utrecht, W. van Paddenburgh, 1671, (8) p., met houtsnede wapen op de titelpagina, zonder omslag, klein 4to (gebruind).-

verkocht € 90.00
kavel: 520
[Pamfletten. Stoffen en leer] 10 stuks: (1) Extract wttet register van de willekeuren
-der stadt Amstelredamme, gheteijkent mette letter H. Nopende het maecken, meten ende vercoopen vande catoene bombazynen ende trijpen, etc. Amsterdam, B. Adriaensz., 1600, 4 p., met groot houtsnede stadswapen op de titelpagina, zonder omslag, klein 4to.-

verkocht € 100.00
kavel: 521
[Pamfletten divers] 13 stuks: (1-2) Ordonnantie van de gout en silver-smeden.
-(Ordonnantie over goudsmeden). Amsterdam, P. Mortier, 1767/ z. pl. en uitgever, 1725, 2 pamfletten in één omslag, 16/ 31 p., 19de-eeuws omslag, klein 4to. -

verkocht € 120.00
kavel: 522
[Prachtexemplaar op groot papier van J.W. Six] Oorlogskundige beschryving
-van de veldslagen, belegeringen, en verdere uitmuntende bedryven der drie doorluchtige en wydvermaarde krygsoversten, hunne vorstelyke Hoogheden den Prins Eugenius van Savoye, den Prins en Hertog van Marlborough, en den Prins van Oranje- en Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreven door den geleerden heer Dumont, historieschryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI [deel 1]/ (...) door Monsieur Rousset [deel 2]. En verrykt met een groot getal van plans en gezigten (...). Den Haag, Alberts en Vander Kloot, Gosse en Neaulme, 1728-1729, 2 delen, (2),LXIII,147; (4),358 p., extreem rijk geïllustreerd met de volgende gravures (allemaal aanwezig volgens de bindersindex, niet allemaal op de juiste plaats): identiek gegraveerd vignet op de beide in rood en zwart gedrukte titels, uitslaand portret van Eugenius van Savoye, 8 duppelp./ uitslaande kaarten, 80 dubbelp./ uitslaande platen en 1 andere enkelp. plaat, vele illustraties in de tekst, voorts met (dubbel-p.) letterdruk tabellen, 19de-eeuws uniform halfperkament met marokijnen titelschildjes, groot folio. -

verkocht € 3900.00
kavel: 523
Historische kranten
-12x Amsterdam. Par C.T. Du Breuil. Avec Privilege de Nos Seigneurs Les Etats de Hollande et de West-Frise, augustus en september 1741. Franse tekst, hoofd met drukkersmerk, eerste kapitaal in houtgravure + 4x 's Gravenhaagse Courant. 1771 (1) en 1787 (3), hoofd en 1e kapitaal met houtgravure + 3x De Reizende Nieuws-Bode. Amsterdam, 1840 (1) en 1849 (2) met grote houtgravure. -
€ 100 - € 200
kavel: 524
Katechismus der natuur
-door J.F. Martinet. Met plaaten. 4 delen, eerste druk. Amsterdam, wed. Loveringh en Allart, 1777-1779, XIII,(2),422,(2); (2),424; (4),387,(5); (4),502,37,(39) pp., uniform halfleer met vergulde rug. Met 24 platen (w.v. 12 uitslaand), waarvan 2 met contemp. handkleuring. Slordige bandjes (leer op rug besch./ loslatend), platten los(gaand), deel 1 en 4 deels watervlekkig in marge. Set in redelijke staat maar compleet. Met: Natuurkundig schoolboek. Uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste & tweede stukjen. Leyden, Deventer en Utrecht, D. Du Mortier en zoon, J.H. de Lange, en G.T. van Paddenburg en zoon, 1800. VIII,84;340 pp., halfleer. Met 4 en 11 uitslaande platen. Rugstrip ontbreekt, voorplat los, achterplat losgaand, pl. XI met watervlek, verder goed.-
€ 70 - € 140
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]