U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Huidige Veiling - gesloten voor biedingen -

Resultaten

312-549 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 20, deel I: Maandag 3 december 2018. Aanvang 19.00
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]
kavel: 535
Der Zweck des Staats
-Eine propolitische Untersuchung im Lichte unsers Jahrhunderts. Friedrich Murhard, Göttingen, Dieterich, 1832, 1ste dr., XXXVIII,406 pp., in contemporaine kartonnen band. Inscriptie eigenaar op titelpagina. Licht sleets aan randen en neep.-
€ 80 - € 150
kavel: 536
[Geneeskunde] Recherches anatomiques sur la position des glandes
-et sur leur action. Par M. Theophile de Bordeu. Paris, G.F. Quillau, 1751. xxiv,520,86,(2) pp., contemporain geribd en verguld leer, gemarmerde schutbladen, rood op snee, titel met vignet, kop- en sluitvignetten en decoratieve initialen. Gebonden met twee andere werken van Bordeu: Chilificationis historia primum edita (Montpellier, 1742) en Dissertatio phisiologica de sensu generice considerato, primum edita (idem), met eigen titelpagina's, doorlopende paginering. Wat sleets langs randen en rugeinden, verder goed.-

verkocht € 70.00
kavel: 537
[Geneeskunde/ Pathologie] Untersuchungen ueber die Embolischen Processe
-Dr. Jul. Cohnheim, professor der allgemeinen Pathaolgie und der Pathologischen Anatomie an der Universitaet Kiel. Mit 1 tatel in Farbendruck, Verlag von August Hirschwald, Berlin, 1872. 112 pp. - met Neue Untersuchungen über die Entzündung. Jul. Cohnheim, Verlag von August Hirschwald, Berlin, 1873. 85 (2) pp. 2 dln. in 1 band. -

verkocht € 70.00
kavel: 538
Die Malerei auf ihre einfachsten und sichersten Grundsätze zurückgeführt
-Einer Anweisung, mit ganzen Farben alle Halbtuone und Schatten ohne Wischung zu malen von Liberat Hunderpfund, mit 3 lithogr. Tafeln und 24 lithogr. Farbedrücken. Augsburg, J. Walch, 1847. 133 (3) pp. met 27 figuren waarvan 23 in kleurenlith. (nummering van de platen is afwijkend als altijd.). Kl. 4to, in orig. halflinnen.-

verkocht € 160.00
kavel: 539
[Geneeskunde] Schat der Ongesontheyt
-Schat der Ongesontheyt, ofte Genees-Konste van de Sieckten. Johan van Beverwijck. (...) versiert met Histoyen, ende Kopere Platen; als oock met versen van Heer Jacob Cats. Tweeden druck. Dordrecht, Jasper Gorisz., 1644. In wat slordig perkament gebonden, 12mo, titel op rug in hs., (32),632(1), 34 (= Lof der Medicine, ofte genees-konste, Hippocr. de Arte), 152 (= Bergh-val ofte wederlegginge van Michiel de Montaigne tegens de Nootsakelickheyt der Genees-konste) pp. met talloze kopergravures binnen en buiten de tekst. -

verkocht € 90.00
kavel: 540
Gemeene Zend-brieven,
-Zo die in de Duitse Scholen van Nederland werden geleert. Geheel Vernieuwd, en veel Verbeterd; met byvoeging van verscheide noodzakelyke dingen, Als Requesten, Houwelyks-Voorwaarden, Accoorden, Paspoorten, Bestedingen, Leer-brieven, Rente-brieven, Quitantien, Huur-cedulen, Koop-cedulen, enz. Alles geschikt na 't hedendaagsche gebruik, en tot dienst van de Leer-begeerige Jeugd in druk uitgegeven (...) door B. Hakvoord. Dezen laatsen druk nader overzien en verbeterd. Deventer, J. de Lange, 1782, 40 p., houtsnede titelillustratie (schoolklas), gedrukt in diverse lettertypen w.o. civilité, contemporain (hergebruikt) draadgebonden overlappend slap perkament, 4to.-

verkocht € 70.00
kavel: 541
[Spotprent] Zamenspraak Tusschen een Prinsgezinde, en een zogenaamde Patriot
-Tweede druk. Willem Coertse, Amsterdam, voor 1787 - en een doublet. 53 x 44 cm. Spotprent van een dialoog tussen een patriot en een orangist, versierd met twee etsen en fileten. -

verkocht € 70.00
kavel: 542
[Boekbanden] Blindgestempelde, zwart leren boekband met rijk bewerkt zilverbeslag,
-Duitsland, ca. 1870, bestaande uit een grote, deels vergulde klamp met hoornen des overvloeds en eikeltjes en compleet met 8 hoekstukken in de vorm van gevleugelde hoofdjes, alle sneden en rug verguld, 17,5 x 12 cm.-

verkocht € 50.00
kavel: 543
Gedenkwaardige en zeer naauwkeurige reizen van den Heere De Thevenot;
- in de welken gehandeld word van de staaten, staande onder 't gebied van den Grooten Heer, der zelver zeden, godsdiensten, krachten, bestieringen en taalen; mitsgaders de voornaamste byzonderheden van d'Archipel, Konstantinopolen, 't Heilig Land, Egypten, de woestijnen van Arabie, Mekka, en verscheidene andere plaatsen van Asia en Afrika, waar van men tot noch toe nooit een oprechte beschrijving heeft gehad. Uit het Fransch vertaald door G. v. Broekhuizen. Amsterdam, J. Bouman, (12), 486,(4) p., met gegraveerd frontispiece, portret en 18 platen (2x uitslaand) door Jan Luiken, contemporain perkament, 4to. -

verkocht € 120.00
kavel: 544
Monumens [sic] typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle.
-Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de la Haye et Ailleurs. Publiée par M. J.-W. Holtrop (...). Établissement lithographique de M. E. Spanier (...). Première-vingtième livraison. Den Haag Martinus Nijhoff, 1857-1865, convoluut met alleen de letterdruk titelpagina's, inhoudsopgaven/ samenvattingen/ reclame voor Confessionale ou Beichspiegel, alsmede de prospectus (4) p., contemporain halflinnen, folio.-
€ 100 - € 200
[312 - 321] [322 - 331] [332 - 341] [342 - 351] [352 - 361] [362 - 371] [372 - 381] [382 - 391] [392 - 401] [402 - 414] [415 - 424] [425 - 434] [435 - 444] [445 - 454] [455 - 464] [465 - 474] [475 - 484] [485 - 494] [495 - 504] [505 - 514] [515 - 524] [525 - 534] [535 - 544] [545 - 549]