U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 501
[Emblemata] Bloem-Tuintje
-Bestaande in twee deelen: Het eerste in innerlyke bedenkingen en geleikenissen. Het tweede in eenige zang- en lees-rymen. Jan Claasz. Schaap. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1724.-
€ 70 - € 120
kavel: 502
Volksboekjes Frans
-(1) Histoire des Quatre Fils Aymon, très-nobles et très-vaillans Chevaliers. Nouvelle édition corrigée. Lille [Rijsel], M(adame) V(euve) Dumortier, 1819. Blauw-papieren omslag (besch.), titelblad met houtsnede, 130 pp., div. rafelranden; verder compleet. (2) Les trois puissances ou correspondance entre le temps, la politique & l'équité, sur les affaires actuelles par une dame Hollandaise. Utrecht, 1785. Blauw-papieren omslag, titelblad met kl. vignet, 76 pp.-
€ 60 - € 120
kavel: 503
[Kerkgeschiedenis] [De historien der vromer martelaren]
-Tot desen tegenwoordigen tijde toe, opt cortste by een vergadert. Desen laetsten druck grootelicx ver meerdert. A. C. van Haemstede. Dordrecht, A. Canin/ Amsterdam, C. Claesz., 1604.-

verkocht € 200.00
kavel: 504
Verzameling van Placaaten, Proclamatien, Notificatien, enz.
-Door het Wetgevend Lichaam en het Staats-Bewind des Batafschen Volks, en het Departementaal Bestuur van den Eems (en hun opvolgers; zie verdere jaargangen). Franeker en Leeuwarden, D. Romar en D. v.d. Sluis, 1802-1809.-

verkocht € 80.00
kavel: 506
[Bouwkunde] De aloude metzelwerken, vergeleken tegen de hedendaagsche,
-of Vertoog, waarom de zwaare muuren, van dezen tyd, krachteloos en bouwvallig zijn, in tegenoverstelling van die der ouden, door Corn. Joh. Krayenhoff (...). Beoordeeld en wederlegd, door Cornelis Redelykheid. "Gedrukt voor Rekening van den Autheur en zyn te bekoomen in" Den Haag/ Amsterdam, H.C. Gutteling/ Yntema en Tieboel, 1775, (16),129,(2) p., met gegraveerd titelvignet, gekartonneerd, rug met papier versterkt. Betrekkelijk zeldzame beoordeling en weerlegging van het werk van Krayenhoff (1722-1782), met gesigneerde goedkeuring van het exemplaar in pen door Cornelis Redelykeid (1728-1788). Boven de goedkeuring een fraai verwoorde verontschuldiging voor de publicatie: "Yzer scherpt men met yzer; alsoo is een Vriendlyk tegenspreeken een Slyp-steen voor 't Verstand".-

verkocht € 340.00
kavel: 507
[Schitterende set] Algemeen huishoudelijk, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek,
-Vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden (...). Door M. Noel Chomel. Tweede druk geheel verbetert, en meer als de helfte vermeerdert door J.A. de Chalmot, enz./ Vervolg (...). Leiden/ Leeuwarden, L. le Maire/J.A. de Chalmot, 1778/ 1786-1793, 7/ 9 delen met doorlopende paginering, 4370/ 6724 p., met gegraveerde frontispice en 100/ 154 uitslaande platen, fraai gebonden in contemporain uniform half kalfsleer, rug verguld met 2 contrasterende marokijnen titelschildjes, 4to.-

verkocht € 3000.00
kavel: 508
Handleiding tot uitoefening van het notaris ambt
-J.C. Dwars, 1838. In (18e-eeuws) perkament. 430 p. Achterin ca. 30 p. 19e-eeuws papier meegebonden, enkele beschreven.-

verkocht € 80.00
kavel: 509
[Architectuur. Britse gotiek] Types d'architecture Gothique
-empruntés aux édifices les plus remarquables construits en Angleterre pendant les XII, XIII, XIV, XV et XVI siècles et représentés en plans, élévations, coupes et détails géométraux de manière a compléter l'étude et a faciliter la construction pratique des diverses variétés du style ogival. Par A.W. Pugin, Architecte, archéologue. Traduit de l'Anglais. Luik/ Parijs, E. Noblet/ Borrani & Droz, 1851-1853, 3 delen, (4),IV,76; (2),96; (6),74 p., met staalgegraveerd portret van de auteur (in deel 3) en 75/ 73/ 77 platen (5 uitslaand en tellend als 2 platen), contemporain uniform half marokijn met vergulde en geribde rug, folio.-

verkocht € 100.00
kavel: 510
[Botanie. Hyacinten] Des jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture.
-[Door M.H. Marquis de Saint Simon (1720-1799)]. Amsterdam, zonder uitgever (gedrukt door Claas Eel), 1768, 164,(4),15 ("Catalogue des jacintes connues en 1767") p., met gegraveerd titelvignet door J. van Hiltrop en 10 uitslaande platen door Jacob van Schley, later half kalfsleer, vergulde rug met marokijnen titelschildje, 4to.-

verkocht € 850.00
kavel: 511
[Tuinen. Extreem zeldzaam werk] Der Holländische Aufmerksame Gärtner,
-in sich begreiffende eine tägliche Anzeichnung von allen seinen Tracktierungen; so von Mist-Betten; Treib-Kasten; Blumen Werck; und was ferner der Gärtnerey in sich verfasset. Durch Johannes Rosenkrantz. Blumisten; Baum- und Saamen-Händler zu Haarlem in Holland. Amsterdam, Christiaan Ernst Pesenecker, 1769, VII,(1),263,(3) p., met 8 uitslaande, houtgesneden platen, 19de-eeuws karton, klein 8vo. -

verkocht € 1400.00
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]