U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 553
[Prijsband Middelburg] H.J. Krom, Inwijings Redenvoering
-over den waren en den ingebeelden voorspoed der Christen Kerke, voornamelijk uit de kerkelijke geschiedenis beschouwd. (...). Uit het Latijn vertaald door Adriaan van Solingen. Middelburg, Pieter Gillissen, 1776. XVIII,263,(1) pp., contemporain volperkament met verguld en blindgestempeld wapen van Middelburg op beide platten, titel in inkt op rug, 8vo.-

verkocht € 140.00
kavel: 554
[Anatomie] Magazijn van Ontleedkunde
-of Volledige Verzameling van Onleedkundige afbeeldingen van het Menschelijk Ligchaam. Deel 1 (van 2). Naar teekening der voornaamste geleerden in dat vak als Rosenmuller, Loder, Karel Bell, Gordon, Bock enz. Met een uitvoerige verklaring van Dr. Th. Richter. Vert. S. J. Galama. Amsterdam, Gebroeders Koster, [ca. 1840].-

verkocht € 100.00
kavel: 555
B. Huydecoper, Hekeldichten en brieven van Q. Horatius Flaccus
-Uit Latynsch dicht in Nederduitsch ondicht overgebragt. Amsterdam, Willem Barents, 1726. L,(2),210 pp., gegraveerde titel, titel in rood en zwart met vignet, 2 gravures over de halve pagina door Antonina Houbraken. Gebonden na: Hekeldichten en brieven van Q. Horatius Flaccus. Amsterdam, erven J. Ratelband en Compagnie en Hermanus Uitwerf, 1737. (18),292,(1) pp., gegraveerde titel door J.C. Philips, titelblad in rood en zwart met vignet. Beide samen in perkament met titel in inkt op rug, klein 4to.-

verkocht € 70.00
kavel: 556
[Tacitus] Twee werken: (1) C. Cornelii Taciti Opera quae exstant
-(...) Ex recensione & cum notis Jacobi Gronovii. Trajecti Batavorum (Utrecht), apud Jacobum à Poolsum et Joannem Visch, 1721. (32),756 pp., gegraveerd frontispice door J. Goeree, titel in rood en zwart met allegorisch vignet, enkele sluitvignetten, perkament, platten met blindstempeling, geribde rug met titel in inkt, 4to. Band met lichte gebruikssporen, titel en enkele pp. voorin gebruind, aan het eind iets roestvlekkig. Goed exemplaar; (2) C. Cornelii Taciti Operum tomus secundus. In quo libri quinque historiarum, de moribus Germanorum, vita Julii Agricolae, et auctoris incerti dalogus de oratoribus. Idem, 1721. 578 pp. + index, titel in rood en zwart met vignet, perkament, platten met blindstempeling, geribde rug met titel in inkt, 4to. Perkament op platten wat geschaafd, etiket op blanco schutblad, titel en eerste pp. met klein watervlekje, titel wat gebruind, verder goed.-

verkocht € 100.00
kavel: 557
[Pedagogiek Duitsland] Drie Duitstalige titels: (1) Bibliothek für Pädagogen
-und Erzieher. In Verbindung mit einigen Schulmännern herausgegeben durch M. Johann Friedrich Roos, ordentlichem Lehrer an dem akademischen Pädagog zu Giessen. Giessen (und Marburg), J.C. Krieger d.J., 1783-1784, 2 delen, (8),368; (8),312 p., contemporain halfleer, geribde rug met marokijnen titelschildje, klein 8vo.-
€ 70 - € 140
kavel: 558
[Teruggetrokken] I. Hagius, Den lusthof der medecijnen
-inhoudende den gront van alle cranckheden ende ghebreken, daer de menschen mede moghen overvallen worden (...) nagelaten bij den welgeleerden Medecijn D. Ioannes Hagius ende nu eerst int licht ghebracht door zijnen zone Matthijs Daghens. Dordrecht, Isaack Jansz Canin, 1616.-
€ 0 - € 0
kavel: 559
[Globes] Handleiding tot de kennis en het gebruik der hemel- en aard-globen
-bevattende tevens de beschryving van de constructie, en het gebruik van eene geheel nieuwe aard-globe, welke in zicht het gebruik der Hemel- en Aard-globen vereenigt; door Cornelis Covens. Met plaaten. Amsteldam, Mortier, Covens en zoon, 1802. xxiv, 415; 20 (= catalogus van de 600 voornaamste sterren, zigtbaar te Parys, berekend voor den 1 January 1800, naar de nieuwste waarnemingen, door Michel Lefrancais Lalande), (16) p. (= bladwijzer) en 68 figuren op xiv p. 4to. Amsterdamse wapenband in perkament.-

verkocht € 2200.00
kavel: 560
Historie der Gravelike Regering in Holland
-Beschreven door V.H. waer by is gevoegd de oorsprong der Nederlandse Troublen weleer beschreven door Viglius Zuichemus ab Ayta en eerst in 't ligt gebraght door V.H. + Interest van Holland, ofte gronden van Hollands-Welvaren. Aangewezen door V.D.H. Amsterdam, Joan. Cyprianus vander Gracht, 1662. (16), 264; (16), 267,(5) p. 8vo, in perkament.-

verkocht € 160.00
kavel: 561
[Verzekeringen in de zeevaart] Franciscus Roccus
-regtsgeleerde en raad in het Hooge Geregtshof tot Napels, deszelfs merkwaardige aanmerkingen vervat in twee tractaaten, waarvan het eene is handelende over schepen en vragtgelderen en het andere over assurantien ofte verzekeringen, misgaders eenige uytgesogten gewysdens, alsmede het reglement der assurantien en haveryen der stad Hamburg, door Mre. Johan Feitama. Amsterdam, Francois Changuion, 1737.-
€ 300 - € 600
kavel: 562
[Rechten] Practycke in Civile Saecken
-Seer nut, profijtelijck ende noodigh allen Schouten, Borgermeesteren, Schepenen ende andere Rechteren. Joost de Damhouder. Rotterdam, Pieter van Waesberge, 1649.-
€ 400 - € 600
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]