U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 410
[Emblemata] Lukas Rotgans Poëzy,
-van verscheide mengelstoffen; met konstplaaten versiert. Tweede druk. Amsterdam, A. Schoonenburg, 1735, 14,(64),680 p., met gegraveerd frontispice, titelvignet, 45 emblematische illustraties door Folkema naar Houbraken bij "Zedelessen uit de oude verdichtzelen", 2 illustraties bij de "Boerekermis" over de volledige pagina (doorgepagineerd), 1 andere illustratie, contemporain perkament, 4to.-

verkocht € 180.00
kavel: 411
[Rekenkunde] Twee titels: (1) Grondbeginsels der bouwkunstige reekenkunde,
-op de gemaklijkste wijze voorgesteld, door Pieter van Campen, geädmitteerd landmeeter, en leemeester in de wiskunde te Leyden. Leyden, S. en J. Luchtmans, en D. du Mortier, 1780, X,(4),217[= 317] p., met 15 uitslaande gegraveerde platen zoals aangegeven in het bericht aan de binder, later half kalfsleer met vergulde rug met marokijnen titelschildje, gebonden door "Bijbel- en Franscheband bindery" J.K. Lindhoud (Tholen) [etiketje op binnenzijde voorplat].-

verkocht € 150.00
kavel: 412
[Exemplaar op groot papier] Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter,
-hertog, ridder &c. L. admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Beschreven door Gerard Brandt. Amsterdam, gedrukt door P. en J. Blaeu voor Wolfgang etc., 1691, (tweede druk), (8),1065,(23) p., met gegraveerd frontispice, een portret van De Ruyter, 1 uitslaande, dubbel-p. plaat, 5 andere dubbel-p. platen en 1 plaat over de volledige pagina, contemporain blindgestempeld perkament, geribde rug met papieren titelschildje, 4 oorspronkelijke bindlinten, folio.-

verkocht € 850.00
kavel: 413
[Molens] Groot volkomen moolenboek;
-of Naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende (en verscheide nieuwe, tot nu toe nooit in het ligt gebragte,) soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort; (als meede de sluys op Halfwegen Haarlem en Amsterdam, met haar gronden en opstallen (...)) geteekent door Leendert van Natrus (...), Cornelis van Vuuren, en Jacob Polly (...) en zeer naauwkeurig in het kooper gebragt door Jan Punt. Amsterdam, J. Cóvens en C. Mortier, 1734/ 1736, 2 delen, (4),9; (2),8,(2) p., met 27 dubbel-p. gegraveerde platen in deel 1 en 22 dubbel-p./ uitslaande/ beweegbare gegraveerde platen genummerd als 27 platen (de uitslaande platen dubbel genummerd), contemporain uniform perkament, groot folio.-

verkocht € 850.00
kavel: 414
[Boekdrukkunst] Laurens Jansz. Coster
-(1) Verhandeling over den oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst. Door Jacobus Koning. Haarlem, A. Loosjes, 1816. VIII,475,XVI p. en 2 uitslaande bijlagen, 7 (uitslaande) genummerde platen en 2 besch. platen. In contemporain karton met papieren titelschildje op rug, groot 8vo. Rug deels weggesleten, verder goed. (2) Mapje met titel in hs. 'Vierde eeuwfeest van de uitvinding der Boekdrukkunst. Haarlem 1823.' Daarin 8 losse werkjes, ca. 1823, m.b.t. dit Eeuwfeest en boekdrukkunst, o.a.: Feestzang, bij de viering van het vierde eeuwfeest der uitvinding van de boekdrukkunst, te Haarlem. Door Cornelis Loots; Korte beschrijving der boeken door Lourens Janszoon Koster, te Haarlem, tusschen de jaren 1420 en 1440 gedrukt. Deels met (los/ beschadigd) omslag, 8vo-formaten.-
€ 70 - € 120
kavel: 415
Le Monde, Histoire de tous les peuples
-Complete reeks van 10 delen. Paris, Duménil, 1838-1839. Elk deel ca. 500 pp. en rijk geïllustreerd met staalgravures en (uitslaande) kaarten, meest contemporain handgekleurd. Deel I met 1 grote uitslaande plaat (besch.). In uniform halfleer, rug met vergulde titel, deelnummer en decoratie, platten met linnen overtrokken.-

verkocht € 220.00
kavel: 416
[Watersnood] Water-vloedt 26 januarij 1682
-Korte Beschrijvinge van alle de plaatsen en polders die ingebroken zijn door de schrickelijcke water-vloedt, geschiedt op maandagh, den 26. Januarij deses jaars 1682 (…). Met de geschiedenissen van de voornaamste water-vloeden, sedert de generale sond'vloedt, (…). Als mede de hemels gesichten, teeckenen en comeeten (…). Hendrick van Dam. Rotterdam, Henricus Goddaeus, 1682. 3 dln. in 1 band. 107,(1); 59; (3), 63-180 (= volledige dl. 3) p. Met 2 identieke houtsnedes (Ark van Noah) op titelp. en houtsnede van een komeet op 3e titelp. 8vo. Net exemplaar in modern leren band met rugtitel.-
€ 250 - € 450
kavel: 417
[Geneeskunde] Berigten betreffende de Asiatische Cholera te Amsterdam
-en in andere deelen des Rijks o.m.v. G. Vrolik, C.J. Nieuwenhuys [e.a.] en van de geneeskundigen in de onderscheidene Cholera-hospitalen. Uitgegeven door W. Vrolik. Amsterdam, C.G. Sulpke, 1832. Eerste t/m vijfde stuk. IV, 426 p. In delen gebonden en afgewisseld met de Naamlijst der Cholera-lijders te Amsterdam van den tijd der eerste opgave tot op den 1en September en 15 September tot den 1en November 1832, 164 p. Met platte grond der stad Amsterdam waarop Cholera Hospitalen en Kerkhoven ter begraving van Choleralijken. 4to, in later kunstleer gebonden. -

verkocht € 220.00
kavel: 418
[Waarzeggerij. Pamfletten] Een wonderlicke nieuwe Prophecije vande Nederlanden
-oft seven Provintien, door eenen hoogh-geleerden, der vrijer consten student inder Astronomie [= Jerassemus van Eydenborgh], wt een nacht visioen twelck hem geopenbaert is den 25. dach december des nachts ten 12. uyren anno 1604. Vercondighe van veel toecomende wonderlicke dingen die int jaer ses hondert ende vijf tot den jare ses hondert ende elf gheschieden sullen, inhoudende eclk jaer sijn revolutie. Wt de Hoochduytsche tale in onse Nederlantsche spraecke ghetrouwelijck overgheset. Emden, Frans de Vlamingh, na de Copye van Eudenborch, 1605, (8) p., met houtsnede titelportretje van de auteur, later omslag.-

verkocht € 190.00
kavel: 419
[Rekenkunde] De cyfer-konst
-noyt voor desen den leerlingh grondiger noch oock duydelijcker voor-gestelt: van alle voorgaende druck-fauten gesuyvert ende verbetert door Guilliam vander Heyden. Den laetsten druck. David Cock. Brussel, Jan-Baptist de Leeneer, 1718. VII,311,(1) pp., in contemporain kalfsleer, klein 8vo. -
€ 100 - € 200
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]