U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 609
Kort verhaal raakende het gepasseerde der ongehoorde en onmenschelyke Wreedheden
-der Franse, gepleeght in de nabuurige Provintie, inzonderheyt in de dorpen van Swammerdam en Bodegraven. Dienende tot een vervolg tot de historie van de Belegeringe en Ontzet der Stad Leyden. [Abraham de Wicquefort]. Den Haag, Francois Moselagen/ Leiden, Gysvert Langerak en Dirk Lucht, 1736. Kl. 8vo, perkament, 217 pp., 9 prachtig uitgevoerde kopergravures door Romein de Hooghe. Een gravure ontbreekt.-

verkocht € 400.00
kavel: 610
[Wagenaar. Tirion] Vaderlandsche Historie
-Vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. [De eerste drie delen in eerste druk]. Jan Wagenaar. Amsterdam, Isaak Tirion, 1749-1750.-

verkocht € 240.00
kavel: 611
[Bibliografie] Catalogue raisonné des Manuscrits
-Conservés dans la Bibliotheque de la Ville & République de Genève. Jean Senebier. Geneve, Barthelemy Chirol, 1779. Gekartonneerd, titel op rug. Titelblad met vignet, IV,478 pp.-
€ 150 - € 250
kavel: 612
[Bibliofilie] Mémoire Historique sur la Bibliothèque dite De Bourgogne,
-Présentement Bibliothèque Publique de Bruxelles. De Laserna Santander. Bruxelles, A.J.D. de Braeckenier/ Paris, Frères Tilliard, 1809. Groot 8vo, eenvoudige half-leren band, oorspronkelijk omslag meegebonden, IV,216 pp. Goed ex.-
€ 80 - € 120
kavel: 613
[Wiskunde. Bartjens] Twee titels: (1) De vernieuwde cyfferinge van Mr. Willem Bartjens,
-waar uit men meest alle de grond-regelen van de reken-kunst leeren kan / herstelt, vermeerdert en verbetert, door Mr. Jan van Dam. En nu in dezen laatsten druk op nieuw iedere vraag nagezien, bewerkt, en van alle voorgaande fouten gezuiverd door den wel ervaren reken-meester Klaas Bosch. Amsterdam, A. Meyer, Schalekamp en Van de Grampel, z.d. (ca. 1810), 184 p., met houtsnede/ letterdruk titel met portret van Bartjens, vele rekenvoorbeelden in de tekst, contemporain overlappend draadgebonden slap perkament, klein 8vo.-

verkocht € 70.00
kavel: 614
[Almanakken. Boekbanden] 2 stuks: (1) Van Zwaamen en Thompsons Almanak, voor (...) 1834.
-Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, paarde, beeste- en leermarkten (...). Rotterdam, T.L. Thompson, (1833), zonder paginering, met houtsnede titelillustratie op de hoofdtitel en op een tussentitel, dubbelp. houtsnede kaartjes van Nederland en van de provincie Zeeland, een "Stedenwyzer", 12 kleine houtsneden bij de maanden, vele letterdruk tabellen, contemporain groen perkament met overslagflap, voor- en achterplat met blindgestempeld gekroond wapenschild boven het woord "Marine" en deze beide platten tevens met pocket voor het insteken van losse items, 12mo. -

verkocht € 70.00
kavel: 615
[Volksboeken] 3 titels: (1) Een Schoone Historie en miraculeuze geschiedenis
-van den Ridder met de Zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam, by het geleide van eene Zwaan, uit den Landen Lilefoort, hetwelk met zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Dezen laatsten Druk van Nieuws overgezien en met Figuren vermeerderd. Amsterdam, B. Koene, Boekdrukker in de Boomstraat, ca. 1820. (40) p., met titelhoutsnede en 3 houtsnede illustraties, eenvoudig contemporain slap karton, 4to (iets gebruind).-

verkocht € 260.00
kavel: 616
[Volksboeken] 3 titels: (1) Een schoone historie van de vier Heemskinderen.
-Waar in verhaald word alle haar vroome Daaden van Wapenen die zy bedreven hebben ten tyde van den grooten Koning Carel, zynde zeer genoeglyk om te Leezen. Van Nieuws Overzien ende Verbeterd met schoone Figuren. Amsterdam, S. en W. Koene, 1802, 88 p., titelhoutsnede en 16 houtsnedes in de tekst, draadgebonden, 4to.-

verkocht € 80.00
kavel: 617
[Toneel] Twee convoluten: De Schrandere Gek
-of de Groote Alexander; Kluchtspel. Amsterdam, J. Lescailje en Dirk Rank, 1719. 30 p. Samen met: Don Pedroos Geest, of de gestrafte baldaadigheid. J. Lescailje, 1721. (6),80 p.; De Dood van Sinoriks, Koning van Galatië. Vertaald uit het Fransch van den Heere T. Corneille. Door F.R. Vertoond op de Amsteldamsche Schouwburg, t' Amsteldam, David Ruarus, 1729. (4)69,(3= catalogus boeken welke by Willem Barendze te bekomen zyn); Brutus. Treurspel; gevolgd naar het Fransche van den Heere de Voltaire. Amsterdam, Isaak Duim, 1736; De Dobbelaar, Blyspel. Amsteldam, Isaak Duim, 1736. 80 p.; Absalon. Gevolgt naar het Fransche van den Heere Duché door F. Ryk. Izaak Duim, 1741. 62 p.; Het Vroutje van Ephesen, kluchtspel of Luit gekretten, Haast vergeeten. F. Ryk. Izaak Duim, 1741. 32 p. Kl. 4to, in leer met vergulde bandtek. en titel + De Amerikaan, blyspel. Gevolgt naar het Fransche, tweede druk, Izaak Duim, 1756. 80 p. met titelprent; De drie gebroeders Medeminnaars; Kluchtspel naar de la Font, Izak Duim, 1734. 38 p.; Arlequin Tamerlan; Kluchtspel Izaak Duim, 1737. 44 p.; De Glorieus, of de vernederde hoogmoed; Tooneelspel naar Destouches, Izaak Duim, 1738. 118 p. met titelprent; Democritus, of de verliefde filosoof; Blyspel. Naar Regnard, door H. van Elvervelt. Izaak Duim, 1742. 78 p.; De gewaande Heidin, of de bedrogen gelukzoeker; Kluchtspel door H. van Elvervelt. Izaak Duim, 1746. 48 p. Kl. 4to, in leer met vergulde rugtitel en versiering.-

verkocht € 220.00
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]