U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Aankomende Veiling - open voor biedingen -

Resultaten

400-617 Oude boeken 17de-19de eeuw
Resultaten

veiling / Veiling 21, deel I. Kinderboeken, Literatuur, Oude Boeken, Manuscripten, Amsterdam, Topografie en Atlassen
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]
kavel: 420
[Wiskunde] Euclides. De zes eerste, elfde en twaalfde boeken
-vertonende de voornaamste gronden en eygenschappen der wydberoemde en voortreffelyke meetkonst, waar by gevoegd een toegift, om vierkanten in driehoeken; en een agthoek in een vierkant te beschryven, mitsgaders een aanhang (...), door Pieter Warius. Den derden druk. Amsterdam, Wed. J. Loots, I. Swigters, 1735. (12),292 pp., met talrijke wiskundige figuren op 27 uitslaande gegraveerde platen, in contemporain perkament.-

verkocht € 110.00
kavel: 421
[Rekenkunde] De Vernieuwde Cyfferinge van Willem Bartjens
-Waar uyt men meest alle de Grond-regulen van de Reeken-konst leeren kan. Herstelt, vermeerdert ende verbetert, door Jan van Dam. En nu in dezen laatsten druk op nieuws yder vraag na gezien, bewerkt en van alle voortgaande fauten gezuyvert, door Klaas Bosch. Amsterdam, J. Kannewet, 1779. 184 pp., met houtsnede frontispice portret van Bartjens, klein houtsnede titelvignet en talrijke rekenkundige oefeningen in de tekst, in contemporain perkamenten omslag, klein 8vo. -

verkocht € 75.00
kavel: 422
Konst-Spigel der weereldlikke vermaken
-Vertoonende het wonderlik gewoel der kaizeren, koningen, vorsten en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van het hoogste goed. Georgius Cieglerus. Amsterdam, Niclaes Franzen, 1652. 12,(621,(20) pp., met fraai gegraveerde allegorisch frontispice en 17 gegraveerde platen over de volle pagina door Crispyn de Passe, contemporain perkament, klein 8vo. -

verkocht € 130.00
kavel: 423
[Conrad van Magdeburg] Wonderen der natuyr
-of een beschryvingh van de wonderlijke geschapenheyt der natuyr, des hemelsche firmaments, sterren, planeten en cometen; als mede van dese sichtbare wereldt en der zee. (...) Uyt veele geloofwaardige schryvers by een vergadert, en t'samengestelt door J.H.S.M.F. 's Gravenhage, Meyndert Uytwerf, 1694. (48),463,(21) pp., met rijk gegraveerd allegorisch frontispice en 29 (van 30) gegraveerde platen (deels uitslaand), incl. een wereldkaart en kaarten van de zon en de maan, contemporain perkament, 4to.-

verkocht € 340.00
kavel: 424
Der Recht aussgemusterte und wohl-qualificirte Polischinello
-oder Allerhand verwunderungs-volle und recht possirliche Begebenheiten, so sich mit verschiedenen Standes-Persohnen in den nechsten und vorigen Jahren zugetragen, allen Geschichts-begierigen Gemühtern zu geziemender Ergetzlichkeit zusammen getragen. Durch Caprimulgum Ridiculantium. Leipzig, Fried. Hoffmann, 1695. (9),(1),(264) bladen, titel in rood en zwart, uitslaand gegraveerd frontispice door Trap, 19e-eeuws half kalfsleer, vergulde rug met rood titellabel, 12mo. -

verkocht € 100.00
kavel: 425
[Koninklijk Huis] A Description of the King's Royal Palace and Gardens at Loo
-Together with a short account of Holland, in which there are some observations relating to their diseases. By Walter Harris. London, printed by K. Roberts, and sold by T. Nutt, 1699. (2),41 (=43) pp., met uitslaande plaat met gezicht op het Loo, in later halfleer met vergulde titel op rug, latere schutbladen, groot 8vo. Gebruind, p. 12 tekst deels vaag gedrukt, oude aantekening in pen op titel, verder goed. Ex libris binnenzijde voorplat. Toegevoegd: In Oranje's Lusthof: wandeling in het koninklijk park het Loo, door J.W.H. Cordes (Apeldoorn, Pull, 1895) + zwart-witfoto van de koninklijke familie, 4 november 1900, met o.a. koningin Wilhelmina, koningin-moeder Emma, ingelijst onder glas.-

verkocht € 5600.00
kavel: 426
[Vrijmetselarij] Vestzakboekje Maçonnerie Symbolique
-suivant le Régime du G.O. de France. 5808 [1808]. (52) pp., met 4 gegraveerde platen met maçonniek alfabet en hiërogliefen, in leren bandje met vergulde maçonnieke versiering, 9,6 x 6 cm. In leren etui, 10,2 x 6,5 cm.-

verkocht € 120.00
kavel: 427
[Astrologie. Occultisme] Het natuurkundig astrologisch en voorzeggend planeet-boek.
-Onderwyzende, hoe men (...) uit de tyd der geboorte, het uur van den dag, de invloed van de vaste sterren en planeeten; van de hoofd-geäartheid, en byzondere neigingen der menschen, als mede van de gelukken en ongelukken die hem staan te ontmoeten, kan oordeelen, en wat hen te doen staat om die onheilen te ontgaan en om zeer gelukkig te leeven. Nevens het wysgeerige orakel (...). Amsterdam, B. Mourik, z.d. (1775), XXIV,360 p., met klein letterdruk atsrologisch titelvignet en 3 gegraveerde platen van het zonnestelsel, de 12 sterrenbeelden en de 8 planeten door C. Philps Jr., contemporain gemarmerd omslag, klein 8vo.-

verkocht € 100.00
kavel: 428
[Occultisme. Onbekende Workum-roofdruk] De Vermakelijke Heydin,
-of Wonderbare goeder-gelukzegster, Zeggende op een vermakelijke wijs, een ieder zijn Geluk of Ongeluk, wat hem overkomen zal, op twee Duizend, drie Honderd en Zestig differente manieren. Zeer dienstig om op Gezelschappen, Bruiloften of Maaltijden, de tijd met het grootste vermaak door te brengen. Uit het Heydens vertaald. Nooit voorheen zo gedrukt. Workum, Folkert Annes, z.d. (ca. 1803), (12),118 p., contemporain omslag (eerste katern wat los, papier op rug sleets, achteromslag vlekkig).-

verkocht € 170.00
kavel: 429
[Belgische volksboekjes] Vijf titels: (1) Het Dobbel Kabinet
-der Christelyke Wysheyd, besluytende in korte Vraegen en Antwoorden. De eerste beginselen en leeringe van het Katholijk Geloof, die de kinderen meest behooren te weten en gevoegelyk konnen beantwoorden. Dixmude, P. Stock & Zoon, z.d. (ca. 1820), (52) p., met vele houtsneden, later buigzaam karton, klein 4to-formaat (katernen in 8vo).-
€ 100 - € 200
[400 - 409] [410 - 419] [420 - 429] [430 - 439] [440 - 449] [450 - 459] [460 - 469] [470 - 479] [480 - 489] [490 - 500] [501 - 511] [512 - 521] [522 - 531] [532 - 542] [543 - 552] [553 - 562] [563 - 572] [573 - 582] [583 - 598] [599 - 608] [609 - 617]